The Word Foundation

ການ

WORD

ມີນາ, 1907.


ລິຂະສິດ, 1907, ໂດຍ HW PERCIVAL.

ຜູ້ໃຫຍ່ກັບ ໝູ່.

 

ເພື່ອນຄົນ ໜຶ່ງ ຈາກລັດອາເມລິກາກາງຖາມວ່າ: ມັນເປັນການຜິດພາດທີ່ຈະນໍາໃຊ້ຈິດໃຈແທນວິທີທາງດ້ານຮ່າງກາຍເພື່ອປິ່ນປົວອາການທາງດ້ານຮ່າງກາຍ?

ຄຳ ຖາມດັ່ງກ່າວກວມເອົາຂະ ໜາດ ໃຫຍ່ເກີນໄປທີ່ບໍ່ສາມາດຕອບ ຄຳ ຖາມໄດ້ວ່າ "ແມ່ນ" ຫຼື "ບໍ່". "ມີບາງກໍລະນີທີ່ມີເຫດຜົນໃນການໃຊ້ ອຳ ນາດຂອງຄວາມຄິດທີ່ຈະເອົາຊະນະບັນຫາທາງຮ່າງກາຍ, ໃນກໍລະນີນີ້ພວກເຮົາຈະເວົ້າວ່າມັນບໍ່ແມ່ນສິ່ງທີ່ຜິດ. ໃນບັນດາກໍລະນີສ່ວນໃຫຍ່ມັນເປັນການຕັດສິນໃຈທີ່ຜິດທີ່ຈະໃຊ້ຈິດໃຈແທນທີ່ຈະເປັນວິທີທາງດ້ານຮ່າງກາຍເພື່ອຮັກສາໂລກທາງກາຍ. ແລ້ວພວກເຮົາຈະຕັດສິນໃຈວ່າສະຖານະການໃດທີ່ຖືກແລະຜິດໃດ? ສິ່ງນີ້ສາມາດເຫັນໄດ້ອີງຕາມຫຼັກການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ຖ້າພວກເຮົາ ໝັ້ນ ໃຈໃນຫຼັກການ, ວິທີການທີ່ຈ້າງງານຈະຖືກຕ້ອງກັບມັນແລະຖືກຕ້ອງ. ເພື່ອໃຫ້ ຄຳ ຖາມດັ່ງກ່າວສາມາດຕອບໄດ້ໂດຍທົ່ວໄປແລະບໍ່ແມ່ນໃນກໍລະນີສະເພາະໃດ ໜຶ່ງ, ຖ້າວ່າຫຼັກການດັ່ງກ່າວຖືກຮັບຮູ້ບຸກຄົນຈະສາມາດ ນຳ ໃຊ້ກັບກໍລະນີສະເພາະໃດ ໜຶ່ງ ແລະ ກຳ ນົດວ່າມັນຖືກຫຼືຜິດໃນການຮັກສາພະຍາດທາງດ້ານຮ່າງກາຍໂດຍ ຂະບວນການທາງຈິດ. ຂໍໃຫ້ພວກເຮົາຄົ້ນພົບຫຼັກການ: ແມ່ນຂໍ້ເທັດຈິງທາງຮ່າງກາຍ, ຫຼືວ່າພວກມັນຖືກຫລອກລວງບໍ? ຖ້າໂຣກທາງກາຍເປັນຂໍ້ເທັດຈິງພວກມັນຕ້ອງເປັນສາເຫດຂອງສາຍເຫດ. ຖ້າວ່າອັນທີ່ເອີ້ນວ່າຄວາມຜິດປົກກະຕິທາງດ້ານຮ່າງກາຍແມ່ນຄວາມຫຼອກລວງພວກມັນບໍ່ແມ່ນຄວາມຜິດທາງຮ່າງກາຍເລີຍ, ມັນກໍ່ແມ່ນຄວາມຫຼົງໄຫຼ. ຖ້າຄວາມຫຼົງໄຫຼຖືກເວົ້າວ່າເປັນພະຍາດຂອງຈິດໃຈແລະວ່າຄວາມເຈັບປ່ວຍກໍ່ມີຢູ່ໃນຈິດໃຈແລະບໍ່ແມ່ນຢູ່ໃນຮ່າງກາຍແລ້ວການຫຼົງໄຫຼບໍ່ແມ່ນຄວາມເຈັບທາງກາຍ, ມັນແມ່ນຄວາມບ້າ. ແຕ່ດຽວນີ້ພວກເຮົາບໍ່ສາມາດຈັດການກັບຄວາມບ້າ; ພວກເຮົາກັງວົນກ່ຽວກັບບັນຫາທາງຮ່າງກາຍ. ການອະນຸຍາດໃຫ້ວ່າໂຣກທາງຮ່າງກາຍແມ່ນຂໍ້ເທັດຈິງ, ພວກເຮົາເວົ້າວ່າຂໍ້ເທັດຈິງເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນຜົນກະທົບ. ຂັ້ນຕອນຕໍ່ໄປແມ່ນການຊອກຫາສາເຫດຂອງຜົນກະທົບເຫຼົ່ານີ້. ຖ້າພວກເຮົາສາມາດຊອກຫາສາເຫດຂອງຄວາມເຈັບປ່ວຍທາງຮ່າງກາຍພວກເຮົາຈະສາມາດຮັກສາຄວາມເຈັບປ່ວຍທາງຮ່າງກາຍໄດ້ໂດຍການ ກຳ ຈັດສາເຫດຂອງມັນແລະຊ່ວຍ ທຳ ມະຊາດໃນການສ້ອມແປງຄວາມເສຍຫາຍ. ຄວາມເຈັບປວດທາງກາຍອາດເປັນສາເຫດຂອງສາເຫດທາງດ້ານຮ່າງກາຍຫລືສາເຫດທາງຈິດ. ພະຍາດທາງຮ່າງກາຍທີ່ເກີດມາຈາກວິທີການທາງດ້ານຮ່າງກາຍຄວນໄດ້ຮັບການຮັກສາດ້ວຍວິທີການທາງກາຍະພາບ. ໂລກທາງກາຍທີ່ມີສາເຫດທາງຈິດ, ຄວນມີສາເຫດທາງຈິດທີ່ເຮັດໃຫ້ຄົນປ່ວຍຖືກ ທຳ ລາຍແລະຫຼັງຈາກນັ້ນ ທຳ ມະຊາດຄວນໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ສ້າງຄວາມກົມກຽວທາງຮ່າງກາຍຄືນ ໃໝ່. ຖ້າສິ່ງທີ່ກ່າວມານັ້ນຖືກຕ້ອງ, ດຽວນີ້ພວກເຮົາສາມາດເວົ້າໄດ້ວ່າຄວາມເຈັບປ່ວຍທາງຮ່າງກາຍໃດໆທີ່ມີສາເຫດທາງຮ່າງກາຍບໍ່ຄວນໄດ້ຮັບການປິ່ນປົວທາງຈິດ, ແລະວ່າຄວາມເຈັບປ່ວຍທາງຮ່າງກາຍທີ່ເກີດຂື້ນຈາກສາເຫດທາງຈິດຄວນມີສາເຫດທີ່ຖືກໂຍກຍ້າຍອອກແລະ ທຳ ມະຊາດຈະແກ້ໄຂຄວາມເຈັບປ່ວຍທາງຮ່າງກາຍ. ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຕໍ່ໄປທີ່ຈະຖືກໂຍກຍ້າຍອອກເພື່ອຄົ້ນພົບວິທີການຂອງພວກເຮົາແມ່ນການຕັດສິນໃຈວ່າຄວາມເຈັບປ່ວຍທາງຮ່າງກາຍມີສາເຫດຫຍັງແດ່ທາງຮ່າງກາຍ, ແລະໂຣກຫຍັງທີ່ມີສາເຫດທາງຈິດ. ແຜ, ບາດແຜ, ກະດູກຫັກ, ກະດູກສັນຫຼັງແລະສິ່ງອື່ນໆແມ່ນເກີດຈາກການຕິດຕໍ່ໂດຍກົງກັບເລື່ອງທາງຮ່າງກາຍແລະຄວນໄດ້ຮັບການປິ່ນປົວທາງດ້ານຮ່າງກາຍ. ພະຍາດຕ່າງໆເຊັ່ນ: ການບໍລິໂພກ, ພະຍາດເບົາຫວານ, ພະຍາດ gout, locomotor ataxia, ພະຍາດປອດບວມ, ພະຍາດ dyspepsia ແລະ Brights, ແມ່ນເກີດມາຈາກອາຫານທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງແລະການລະເລີຍຂອງຮ່າງກາຍ. ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ຄວນໄດ້ຮັບການຮັກສາດ້ວຍການດູແລຮັກສາຮ່າງກາຍຢ່າງ ເໝາະ ສົມແລະໂດຍການສະ ໜອງ ອາຫານທີ່ມີປະໂຫຍດ, ເຊິ່ງຈະ ກຳ ຈັດສາເຫດທີ່ໃກ້ຄຽງຂອງການເຈັບປ່ວຍທາງຮ່າງກາຍແລະໃຫ້ໂອກາດ ທຳ ມະຊາດໃນການຟື້ນຟູຮ່າງກາຍໃຫ້ຢູ່ໃນສະພາບທີ່ແຂງແຮງ. ໂລກທາງກາຍທີ່ເປັນຜົນມາຈາກສາເຫດທາງຈິດເຊັ່ນ: ໂຣກປະສາດແລະພະຍາດທີ່ເກີດຈາກການໃຊ້ຢາເສບຕິດ, ຢາເສບຕິດແລະເຫຼົ້າແລະພະຍາດຕ່າງໆທີ່ເກີດຈາກຄວາມຄິດແລະການກະ ທຳ ທີ່ຂາດສິນ ທຳ, ຄວນໄດ້ຮັບການຮັກສາດ້ວຍການ ກຳ ຈັດສາເຫດຂອງພະຍາດ, ແລະຊ່ວຍ ທຳ ມະຊາດໃນການຟື້ນຟູຄວາມສົມດຸນຂອງຮ່າງກາຍໂດຍອາຫານທີ່ດີ, ນ້ ຳ ບໍລິສຸດ, ອາກາດສົດແລະແສງແດດ.

 

 

ມັນເປັນສິດທີ່ຈະພະຍາຍາມປິ່ນປົວພະຍາດທາງດ້ານຮ່າງກາຍໂດຍການປິ່ນປົວຈິດໃຈບໍ?

ບໍ່! ມັນບໍ່ຖືກຕ້ອງທີ່ຈະພະຍາຍາມຮັກສາໂລກໄພໄຂ້ເຈັບຂອງຄົນອື່ນໂດຍການ“ ປິ່ນປົວທາງຈິດ,” ເພາະວ່າມັນຈະເຮັດໃຫ້ເກີດອັນຕະລາຍທີ່ຍືນຍົງກ່ວາສິ່ງທີ່ດີ. ແຕ່ວ່າຜູ້ ໜຶ່ງ ມີສິດທີ່ຈະພະຍາຍາມຮັກສາບັນຫາປະສາດຂອງຕົນເອງແລະຄວາມພະຍາຍາມອາດຈະພົບກັບຜົນໄດ້ຮັບທີ່ເປັນປະໂຫຍດໂດຍບໍ່ໄດ້ພະຍາຍາມເຮັດໃຫ້ຕົວເອງເຊື່ອວ່າລາວບໍ່ມີພະຍາດຫຍັງເລີຍ.

 

 

ຖ້າຫາກວ່າມັນເປັນສິດທິໃນການປິ່ນປົວຄວາມເຈັບປ່ວຍທາງຮ່າງກາຍໂດຍວິທີທາງຈິດ, ການໃຫ້ຄວາມເຈັບປ່ວຍທາງຮ່າງກາຍມີກໍາລັງທາງຈິດ, ເປັນຫຍັງມັນເປັນເລື່ອງທີ່ຜິດພາດສໍາລັບນັກວິທະຍາສາດຈິດຫຼືຄຣິສຕຽນທີ່ສາມາດປິ່ນປົວຄວາມເຈັບປ່ວຍເຫຼົ່ານັ້ນໂດຍການປິ່ນປົວຈິດໃຈ?

ມັນເປັນສິ່ງທີ່ຜິດເພາະວ່ານັກວິທະຍາສາດຄິດແລະຈິດໃຈບໍ່ຮູ້ຈິດໃຈຫຼືກົດ ໝາຍ ທີ່ຄວບຄຸມແລະຄວບຄຸມການກະ ທຳ ຂອງຈິດໃຈ; ເນື່ອງຈາກວ່າໃນກໍລະນີສ່ວນໃຫຍ່ຂອງນັກວິທະຍາສາດທາງຈິດ, ບໍ່ຮູ້ສາເຫດທາງຈິດຂອງການເຈັບປ່ວຍທາງຮ່າງກາຍ, ແລະມັກຈະປະຕິເສດການມີຢູ່ຂອງຄົນປ່ວຍ, ພະຍາຍາມທີ່ຈະສົ່ງຜົນການຮັກສາໂດຍການສັ່ງທາງດ້ານຈິດໃຈຂອງຄົນເຈັບຂອງລາວຫລືໂດຍການແນະ ນຳ ຈິດໃຈຂອງ ຄວາມອົດທົນວ່າລາວ ເໜືອກ ວ່າຄົນທີ່ບໍ່ດີຫຼືຄົນປ່ວຍເປັນພຽງຄວາມຫຼົງໄຫຼ; ເພາະສະນັ້ນ, ການບໍ່ຮູ້ສາເຫດຫລືຜົນກະທົບໃນແງ່ບວກຂອງຈິດໃຈຂອງລາວຕໍ່ຈິດໃຈຂອງຄົນເຈັບໃນການພົວພັນກັບຄົນປ່ວຍ, ໂດຍສະເພາະຖ້າຄົນປ່ວຍບໍ່ສົນໃຈຫລືຖືວ່າເປັນຄວາມຫຼົງໄຫຼ, ລາວບໍ່ມີເຫດຜົນໃນການຮັກສາ. ອີກເທື່ອ ໜຶ່ງ, ຖ້າຄວາມຕັ້ງໃຈຂອງລາວຖືກຕ້ອງໃນການພະຍາຍາມປິ່ນປົວຄົນເຈັບແລະຜົນໄດ້ຮັບກໍ່ຈະເປັນປະໂຫຍດ, ການຮັກສາແບບນີ້ກໍ່ຍັງບໍ່ຖືກຕ້ອງຖ້ານັກວິທະຍາສາດດ້ານຈິດໃຈຍອມຮັບຫຼືເອົາເງິນເຂົ້າໃນການຮັກສາ.

 

 

ເປັນຫຍັງມັນຈຶ່ງຜິດພາດສໍາລັບນັກວິທະຍາສາດຈິດໃຈທີ່ຈະໄດ້ຮັບເງິນສໍາລັບການປິ່ນປົວອາການທາງດ້ານຮ່າງກາຍຫຼືທາງຈິດໃຈໃນຂະນະທີ່ແພດຈ່າຍຄ່າທໍານຽມປະຈໍາຂອງເຂົາເຈົ້າ?

ມັນດີກວ່າລັດຈະຈ່າຍຄ່າຫລື ບຳ ລຸງຮັກສາແພດໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນ, ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ຍ້ອນວ່ານີ້ບໍ່ແມ່ນດັ່ງນັ້ນແພດຈຶ່ງມີຄວາມທ່ຽງ ທຳ ໃນການຂໍຄ່າ ທຳ ນຽມ; ເພາະວ່າ, ໃນສະຖານທີ່ ທຳ ອິດລາວບໍ່ໄດ້ເວົ້າເຖິງ ອຳ ນາດທາງກາຍຍະພາບໂດຍຂະບວນການທາງຈິດ, ໃນຂະນະທີ່ລາວຮັບຮູ້ວ່າໂຣກທາງຮ່າງກາຍເປັນຂໍ້ເທັດຈິງ, ແລະປະຕິບັດຕໍ່ພວກມັນໂດຍວິທີທາງດ້ານຮ່າງກາຍ, ແລະການປິ່ນປົວພວກມັນໂດຍວິທີທາງດ້ານຮ່າງກາຍ, ລາວມີສິດທີ່ຈະໄດ້ຮັບຄ່າຕອບແທນທາງຮ່າງກາຍ. ບໍ່ເປັນດັ່ງນັ້ນໃນກໍລະນີຂອງນັກຈິດຕະສາດຫລືນັກວິທະຍາສາດຄົນອື່ນໆ, ເພາະວ່າລາວອ້າງວ່າຈະຮັກສາດ້ວຍວິທີທາງຈິດ, ແລະເງິນບໍ່ຄວນກ່ຽວຂ້ອງກັບຈິດໃຈໃນການຮັກສາພະຍາດ, ເພາະວ່າເງິນແມ່ນໃຊ້ ສຳ ລັບແລະ ນຳ ໃຊ້ກັບວັດຖຸທາງຮ່າງກາຍ. ຖ້າດັ່ງນັ້ນ, ການເຈັບປ່ວຍທາງຮ່າງກາຍຖືກເອີ້ນວ່າເປັນຄວາມສັບສົນ, ລາວຈະບໍ່ມີສິດທີ່ຈະເອົາເງິນທາງຮ່າງກາຍເພື່ອປິ່ນປົວສິ່ງທີ່ບໍ່ມີ; ແຕ່ຖ້າລາວຍອມຮັບຄວາມເຈັບປ່ວຍທາງດ້ານຮ່າງກາຍແລະປິ່ນປົວມັນໂດຍທາງຈິດໃຈ, ລາວກໍ່ຍັງບໍ່ມີສິດທີ່ຈະໄດ້ຮັບເງິນເພາະວ່າຜົນປະໂຫຍດທີ່ໄດ້ຮັບຄວນຈະເປັນປະໂຫຍດຄືກັບຜົນປະໂຫຍດທີ່ໄດ້ຮັບ, ແລະຜົນປະໂຫຍດທີ່ມາຈາກຈິດໃຈການຈ່າຍເງິນເທົ່ານັ້ນຄວນຈະເປັນ ຄວາມພໍໃຈຂອງການຮູ້ວ່າໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ. ຜົນປະໂຫຍດທີ່ໄດ້ຮັບຄວນຈະໄດ້ຮັບໃນຍົນດຽວກັນໃນການໃຫ້ຜົນປະໂຫຍດແລະກົງກັນຂ້າມ.

 

 

ເປັນຫຍັງຈຶ່ງບໍ່ເຫມາະສົມສໍາລັບນັກວິທະຍາສາດທາງຈິດທີ່ໄດ້ຮັບເງິນສໍາລັບການປິ່ນປົວພະຍາດໃນເວລາທີ່ລາວໃຊ້ເວລາທັງຫມົດຂອງລາວໃນການເຮັດວຽກນີ້ແລະຕ້ອງມີເງິນເພື່ອດໍາລົງຊີວິດ?

ເພາະວ່າຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບເງິນບໍ່ສາມາດຟື້ນຟູສຸຂະພາບທີ່ສົມບູນແບບໃຫ້ກັບຜູ້ທີ່ເປັນພະຍາດທາງຈິດໄດ້ໃນຂະນະທີ່ຈິດໃຈຂອງຜູ້ຮັກສາຈິດຈະຖືກມົນລະພິດຈາກຄວາມຄິດຂອງເງິນ. ຄົນ ໜຶ່ງ ຈະບໍ່ຈ້າງຜູ້ຊາຍທີ່ລະລາຍ, ບໍ່ເປັນລະບຽບແລະຂາດສິນ ທຳ ເພື່ອສອນແລະປັບປຸງສິນ ທຳ ຂອງຕົວເອງຫລືລູກໆຂອງລາວ; ແລະບໍ່ມີໃຜຄວນຈະຈ້າງນັກວິທະຍາສາດທາງຈິດຫຼືຄຣິສຕຽນເພື່ອຮັກສາລາວຫລືເພື່ອນໃນເວລາທີ່ຈິດໃຈຂອງນັກວິທະຍາສາດໄດ້ຮັບການຮັກສາແລະເຈັບປ່ວຍຈາກການເງິນຂອງເງິນ. ມັນເປັນການດີທີ່ຈະເວົ້າໄດ້ວ່າຜູ້ຮັກສາຈິດໄດ້ປິ່ນປົວຄວາມຮັກຂອງການຮັກສາແລະໃຫ້ປະໂຫຍດແກ່ເພື່ອນມະນຸດດ້ວຍກັນ. ຖ້າເລື່ອງນີ້ເປັນຄວາມຈິງ, ແລະ ຄຳ ຖາມກ່ຽວກັບເງິນບໍ່ໄດ້ເຂົ້າໄປໃນຈິດໃຈຂອງລາວເຂົາຈະ ໝິ່ນ ປະ ໝາດ ໃນຄວາມຄິດທີ່ຈະຍອມຮັບເງິນ; ເພາະວ່າຄວາມຄິດຂອງເງິນແລະຄວາມຮັກຂອງເພື່ອນຄົນ ໜຶ່ງ ບໍ່ໄດ້ຢູ່ໃນຍົນດຽວກັນແລະຂ້ອນຂ້າງແຕກຕ່າງໃນຄຸນລັກສະນະຂອງມັນ. ເພາະສະນັ້ນ, ເມື່ອມີການແນະ ນຳ ເງິນໃນການ ຊຳ ລະຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ສຳ ລັບຜົນປະໂຫຍດທີ່ໄດ້ຮັບ, ຜູ້ຮັກສາຈະປະຕິເສດຖ້າລາວຮັກສາຈາກຄວາມຮັກຕໍ່ເພື່ອນຝູງຄົນດຽວ. ນີ້ແມ່ນການທົດສອບທີ່ແທ້ຈິງຂອງການຮັກສາ. ແຕ່ມີການຖາມວ່າລາວສາມາດໃຊ້ເວລາທັງ ໝົດ ໃນການເຮັດວຽກແລະ ດຳ ລົງຊີວິດໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບເງິນແນວໃດ? ຄຳ ຕອບແມ່ນງ່າຍດາຍທີ່ສຸດ: ທຳ ມະຊາດຈະຕອບສະ ໜອງ ໃຫ້ທຸກໆຄົນທີ່ຮັກນາງແທ້ໆແລະຜູ້ທີ່ອຸທິດຊີວິດເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອໃນວຽກຂອງນາງ, ແຕ່ພວກເຂົາຖືກທົດລອງໂດຍການທົດສອບຫຼາຍໆຄັ້ງກ່ອນທີ່ພວກເຂົາຈະຖືກຍອມຮັບແລະສະ ໜອງ ໃຫ້. ໜຶ່ງ ໃນຂໍ້ ກຳ ນົດ ໜຶ່ງ ທີ່ ທຳ ມະຊາດຮຽກຮ້ອງຂອງລັດຖະມົນຕີແລະແພດ ໝໍ ຂອງລາວແມ່ນວ່າລາວຈະຕ້ອງມີຈິດໃຈທີ່ບໍລິສຸດ, ຫຼືວ່າຈິດໃຈຂອງລາວຈະປາສະຈາກຄວາມຮັກ ສຳ ລັບຕົນເອງ. ສົມມຸດວ່າຜູ້ຮັກສາການປິ່ນປົວຈະມີຄວາມປາດຖະ ໜາ ທຳ ມະຊາດ ສຳ ລັບມະນຸດແລະຄວາມປາຖະ ໜາ ທີ່ຈະຊ່ວຍເຫຼືອໂດຍການຮັກສາຈິດ. ຖ້າລາວມີຄວາມສາມາດທາງ ທຳ ມະຊາດແລະພົບກັບຄວາມ ສຳ ເລັດໃດໆ, ຄົນເຈັບຂອງລາວປາດຖະ ໜາ ຢາກສະແດງຄວາມຮູ້ບຸນຄຸນ, ແລະສະ ເໜີ ເງິນໃຫ້ລາວ, ເຖິງແມ່ນວ່າລາວບໍ່ຕ້ອງການ. ຖ້າລາວຮຽກຮ້ອງຫຼືຍອມຮັບມັນໃນເວລາດຽວກັນພິສູດວ່າລາວບໍ່ແມ່ນຄົນທີ່ ທຳ ມະຊາດເລືອກ; ຖ້າລາວປະຕິເສດ ທຳ ມະຊາດແລ້ວລາວກໍ່ພະຍາຍາມອີກຄັ້ງ, ແລະລາວເຫັນວ່າລາວ ກຳ ລັງຕ້ອງການເງິນ, ແລະເມື່ອຖືກກະຕຸ້ນໃຫ້ເອົາສິ່ງທີ່ ຈຳ ເປັນໄປເລື້ອຍໆມັນເບິ່ງຄືວ່າຈະບັງຄັບໃຫ້ລາວເຮັດເຊັ່ນນັ້ນ; ແລະການຍອມຮັບເງິນຢ່າງໃດກໍ່ຕາມຈຸດປະສົງຂອງລາວອາດຈະເປັນເຊັ່ນນັ້ນ, ແມ່ນວິທີ ທຳ ອິດຂອງການເອົາໃຈໃສ່ຈິດໃຈຂອງລາວດ້ວຍເງິນຈຸນລະຊີບ - ດັ່ງທີ່ໄດ້ພິສູດໃຫ້ເຫັນວ່າເປັນການແກ້ໄຂບັນດານັກປິ່ນປົວທີ່ປະສົບຜົນ ສຳ ເລັດທີ່ສຸດ. ເງິນຈຸລິນຊີດັ່ງກ່າວຕິດຢູ່ໃນຈິດໃຈຂອງລາວ, ແລະພະຍາດເງິນຈະເຕີບໃຫຍ່ຂື້ນກັບຄວາມ ສຳ ເລັດຂອງລາວ, ແລະເຖິງແມ່ນວ່າລາວອາດຈະໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດແກ່ຄົນເຈັບຂອງລາວໃນສ່ວນ ໜຶ່ງ ຂອງ ທຳ ມະຊາດຂອງເຂົາແຕ່ລາວຈະ ທຳ ລາຍພວກເຂົາໃນສ່ວນອື່ນ ສຳ ລັບ, ເຖິງແມ່ນວ່າລາວຈະ ໝົດ ສະຕິ, ລາວໄດ້ກາຍເປັນຄົນທີ່ຂາດສິນ ທຳ ແລະ ພະຍາດທາງຈິດແລະລາວບໍ່ສາມາດລົ້ມເຫລວໃນການເອົາໃຈໃສ່ຄົນເຈັບຂອງລາວດ້ວຍພະຍາດຂອງຕົນເອງ. ມັນອາດຈະໃຊ້ເວລາດົນນານ, ແຕ່ວ່າເຊື້ອໂຣກຂອງພະຍາດຂອງລາວຈະເປັນຮາກຢູ່ໃນຈິດໃຈຂອງຄົນເຈັບຂອງລາວ, ແລະພະຍາດດັ່ງກ່າວຈະແຕກອອກມາໃນບໍລິເວນທີ່ອ່ອນແອທີ່ສຸດຂອງ ທຳ ມະຊາດຂອງພວກເຂົາ. ດັ່ງນັ້ນມັນບໍ່ແມ່ນສິ່ງທີ່ ເໝາະ ສົມ ສຳ ລັບຄົນ ໜຶ່ງ ທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ການຮັກສາແບບຖາວອນໄດ້ຮັບເງິນ, ເພາະວ່າລາວບໍ່ສາມາດຮັກສາແບບຖາວອນຖ້າລາວໄດ້ຮັບເງິນ, ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມຜົນໄດ້ຮັບຈະປາກົດຢູ່ເທິງ ໜ້າ ຂອງສິ່ງຕ່າງໆ. ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ຖ້າຄວາມປາຖະ ໜາ ຂອງລາວແທ້ໆແມ່ນເພື່ອໃຫ້ປະໂຫຍດແກ່ຄົນອື່ນແທນທີ່ຈະຫາເງິນໂດຍການຮັກສາຫຼັງຈາກນັ້ນ ທຳ ມະຊາດຈະຕອບສະ ໜອງ ໃຫ້ລາວ.

 

 

ທໍາມະຊາດສາມາດໃຫ້ຜູ້ໃດຜູ້ຫນຶ່ງທີ່ມີຄວາມປາຖະຫນາທີ່ຈະໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດແກ່ຄົນອື່ນ, ແຕ່ຜູ້ທີ່ບໍ່ມີຄວາມສະຫນັບສະຫນູນຕົນເອງບໍ?

ໃນການເວົ້າວ່າ ທຳ ມະຊາດຈະຕອບສະ ໜອງ ໃຫ້ພວກເຮົາບໍ່ໄດ້ ໝາຍ ຄວາມວ່ານາງຈະອາບນ້ ຳ ເງິນໃສ່ຕັກຂອງລາວຫລືວ່າ ກຳ ລັງທີ່ເບິ່ງບໍ່ເຫັນກໍ່ຈະ ບຳ ລຸງລ້ຽງລາວຫລືນົກທີ່ລ້ຽງລາວ. ມີດ້ານ ທຳ ມະຊາດທີ່ເບິ່ງບໍ່ເຫັນ, ແລະມີຂ້າງທີ່ເຫັນ. ທຳ ມະຊາດເຮັດວຽກຕົວຈິງຂອງນາງໃນດ້ານທີ່ເບິ່ງບໍ່ເຫັນຂອງໂດເມນຂອງນາງ, ແຕ່ຜົນຂອງການເຮັດວຽກຂອງນາງປາກົດຢູ່ເທິງ ໜ້າ ໂລກທີ່ເບິ່ງເຫັນໄດ້. ມັນບໍ່ເປັນໄປໄດ້ ສຳ ລັບຜູ້ຊາຍທຸກຄົນທີ່ຈະເປັນຜູ້ຮັກສາ, ແຕ່ຖ້າຄົນ ໜຶ່ງ ໃນ ຈຳ ນວນຫຼາຍຄວນຮູ້ສຶກວ່າຕົນເອງມີວິຊາ ທຳ ມະຊາດແລະຕັດສິນໃຈວ່າລາວຢາກເຮັດການຮັກສາຊີວິດຂອງລາວ, ຫຼັງຈາກນັ້ນຊາຍຄົນນັ້ນຈະເຮັດວຽກຂອງລາວໂດຍດ່ວນ. ໃນເກືອບທຸກໆກໍລະນີດັ່ງກ່າວລາວຈະຄົ້ນພົບວ່າການເງິນຂອງລາວຈະບໍ່ຍອມໃຫ້ລາວເສຍເວລາທັງ ໝົດ ໃນການຮັກສາຍົກເວັ້ນແຕ່ລາວໄດ້ຮັບເງິນ. ຖ້າລາວຍອມຮັບເງີນແບບ ທຳ ມະຊາດຈະບໍ່ຍອມຮັບລາວ. ລາວຈະລົ້ມເຫລວໃນການທົດສອບເທື່ອ ທຳ ອິດ. ຖ້າລາວປະຕິເສດເງິນແລະອຸທິດພຽງແຕ່ເວລາດັ່ງກ່າວເພື່ອຮັກສາຕາມສະພາບການຂອງລາວທີ່ຈະອະນຸຍາດ, ຫຼັງຈາກນັ້ນຖ້າລາວມີຄວາມສາມາດທາງ ທຳ ມະຊາດແລະ ໜ້າ ທີ່ຂອງລາວຕໍ່ໂລກແລະຄອບຄົວຂອງລາວກໍ່ບໍ່ໄດ້ປ້ອງກັນ, ລາວຈະເຫັນຖານະຂອງລາວໃນຊີວິດຈະມີການປ່ຽນແປງເທື່ອລະກ້າວ. ດ້ວຍຄວາມປາດຖະ ໜາ ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງທີ່ຈະອຸທິດເວລາຂອງລາວຢ່າງບໍ່ມີວັນເຮັດວຽກເພື່ອມະນຸດ, ສະພາບການແລະຄວາມ ສຳ ພັນກັບມະນຸດຈະສືບຕໍ່ປ່ຽນແປງຈົນກວ່າລາວຈະເຫັນວ່າຕົນເອງມີຖານະດັ່ງກ່າວ, ທາງດ້ານການເງິນແລະອື່ນໆ, ເຊິ່ງເປັນການອະນຸຍາດໃຫ້ລາວສະລະເວລາທັງ ໝົດ ໃນວຽກງານຂອງຕົນ. ແຕ່ແນ່ນອນວ່າຖ້າລາວມີຄວາມຄິດໃນໃຈວ່າ ທຳ ມະຊາດມີຄວາມຕັ້ງໃຈທີ່ຈະຈັດຫາໃຫ້ລາວ, ຄວາມຄິດນັ້ນຄົງຈະເຮັດໃຫ້ລາວຂາດຄຸນສົມບັດ ສຳ ລັບວຽກຂອງລາວ. ຄວາມຮູ້ລາວຕ້ອງໄດ້ເຕີບໃຫຍ່ຂື້ນເທື່ອລະກ້າວກັບການພັດທະນາຂອງລາວ. ສິ່ງດັ່ງກ່າວແມ່ນຂໍ້ເທັດຈິງ, ເຊິ່ງສາມາດເຫັນໄດ້ໃນຊີວິດຂອງລັດຖະມົນຕີ ທຳ ມະຊາດຫຼາຍຄົນ. ແຕ່ເພື່ອເບິ່ງການ ດຳ ເນີນຄະດີຂອງ ທຳ ມະຊາດໃນການພັດທະນາຂໍ້ເທັດຈິງ, ຄົນເຮົາຕ້ອງສາມາດເຮັດວຽກກັບ ທຳ ມະຊາດແລະສັງເກດເບິ່ງການເຮັດວຽກຂອງນາງຢູ່ດ້ານລຸ່ມຂອງສິ່ງຕ່າງໆ.

 

 

ນັກວິທະຍາສາດຄຣິສຕຽນແລະຈິດໃຈບໍ່ໄດ້ເຮັດດີຖ້າພວກເຂົາເຈົ້າປະຕິບັດການປິ່ນປົວທີ່ແພດຫຼີກລ່ຽງ?

ຜູ້ທີ່ເບິ່ງຜົນໄດ້ຮັບທັນທີໂດຍບໍ່ຮູ້ຫຼັກການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຈະເວົ້າໂດຍ ທຳ ມະຊາດ, ແມ່ນແລ້ວ. ແຕ່ພວກເຮົາເວົ້າວ່າ, ບໍ່! ເພາະວ່າບໍ່ມີໃຜສາມາດສ້າງຜົນປະໂຫຍດທີ່ຖາວອນໄດ້ໂດຍບໍ່ມີຜົນສະທ້ອນທີ່ຊົ່ວຮ້າຍໃດໆຖ້າສະຖານທີ່ຂອງລາວຜິດແລະຖ້າລາວບໍ່ຮູ້ຫຼັກການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ຫລີກໄປທາງຫນຶ່ງຈາກຄໍາຖາມຂອງເງິນ, ຜູ້ປິ່ນປົວທາງຈິດຫຼືຜູ້ປິ່ນປົວອື່ນໆເກືອບຈະບໍ່ຄ່ອຍຈະເລີ່ມຕົ້ນການເຮັດວຽກຂອງລາວດ້ວຍສະຖານທີ່ທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ, ແລະໂດຍບໍ່ຮູ້ຫຼັກການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການປະຕິບັດງານທາງຈິດຂອງລາວ. ຄວາມຈິງທີ່ວ່າພວກເຂົາປິ່ນປົວພະຍາດບາງຢ່າງພິສູດວ່າພວກເຂົາບໍ່ຮູ້ຫຍັງກ່ຽວກັບການປະຕິບັດງານຂອງຈິດໃຈ, ແລະພິສູດວ່າພວກເຂົາບໍ່ສົມຄວນທີ່ຈະໃຊ້ຫົວຂໍ້ "ນັກວິທະຍາສາດ" ທີ່ພວກເຂົາອ້າງ. ຖ້າພວກເຂົາສາມາດສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າພວກເຂົາຮູ້ວິທີການ ດຳ ເນີນງານຂອງຈິດໃຈທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບພະຍາດບາງຊະນິດພວກເຂົາຈະມີຄຸນນະພາບທາງຈິດເພື່ອປິ່ນປົວຄົນອື່ນ, ເຖິງແມ່ນວ່າພວກເຂົາອາດຈະບໍ່ມີຄຸນສົມບັດທາງສິນ ທຳ.

 

 

ສິ່ງທີ່ມາດຕະຖານທີ່ພວກເຮົາມີກ່ຽວກັບຄວາມຕ້ອງການທາງຈິດທີ່ນັກວິທະຍາສາດຈິດຄວນມີ?

ເພື່ອໃຫ້ມີຄຸນນະພາບທາງຈິດໃນການປິ່ນປົວຄົນອື່ນທາງຈິດຄວນຈະສາມາດຕັ້ງບັນຫາຕົນເອງຫຼືມີບັນຫາບາງຢ່າງທີ່ລາວໄດ້ຮັບແລະແກ້ໄຂ. ລາວຄວນຈະສາມາດເບິ່ງການປະຕິບັດງານດ້ານຈິດໃຈຂອງລາວໃນຂະບວນການຄິດໃນລະຫວ່າງການແກ້ໄຂບັນຫາແລະບໍ່ພຽງແຕ່ເຫັນຂະບວນການທາງຈິດເຫຼົ່ານີ້ເຫັນໄດ້ຊັດເຈນເທົ່າກັບການເຄື່ອນໄຫວຂອງນົກໃນການບິນເຕັມ, ຫຼືການແຕ້ມຮູບກະປcanອງໂດຍສິລະປິນ , ຫຼືການອອກແບບແຜນການໂດຍນັກສະຖາປະນິກ, ແຕ່ລາວກໍ່ຄວນຈະເຂົ້າໃຈເຖິງຂະບວນການທາງດ້ານຈິດໃຈຂອງລາວເຖິງແມ່ນວ່າລາວຈະຮູ້ສຶກແລະຮູ້ເຖິງຄວາມຮູ້ສຶກຂອງນົກແລະສາເຫດຂອງການບິນຂອງມັນ, ແລະຮູ້ສຶກເຖິງຄວາມຮູ້ສຶກຂອງຈິດຕະກອນແລະຮູ້ເຖິງຄວາມ ເໝາະ ສົມຂອງ ຮູບພາບຂອງລາວ, ແລະເຮັດຕາມຄວາມຄິດຂອງນັກສະຖາປານິກແລະຮູ້ຈຸດປະສົງຂອງການອອກແບບຂອງລາວ. ຖ້າລາວສາມາດເຮັດສິ່ງນີ້, ຈິດໃຈຂອງລາວມີຄວາມສາມາດທີ່ຈະສະແດງຄວາມກະຕັນຍູກັບຈິດໃຈຂອງຄົນອື່ນ. ແຕ່ມັນມີຄວາມເປັນຈິງນີ້: ຖ້າລາວສາມາດປະຕິບັດໄດ້ດັ່ງນັ້ນລາວຈະບໍ່ພະຍາຍາມຮັກສາດ້ວຍວິທີທາງດ້ານຮ່າງກາຍທີ່ເປັນໂຣກທາງຮ່າງກາຍທີ່ມີສາເຫດທາງຮ່າງກາຍ, ແລະລາວຈະບໍ່ພະຍາຍາມຮັກສາພະຍາດທາງຮ່າງກາຍໂດຍການ“ ຮັກສາຈິດໃຈຂອງຄົນອື່ນ,” ດ້ວຍເຫດຜົນທີ່ວ່າບໍ່ ຄົນເຮົາສາມາດຮັກສາຈິດໃຈຂອງຄົນອື່ນ. ຈິດໃຈຂອງແຕ່ລະຄົນຕ້ອງແມ່ນແພດຂອງຕົນເອງຖ້າມັນເປັນຜົນກະທົບຕໍ່ການຮັກສາຈິດ. ທຸກສິ່ງທີ່ລາວສາມາດເຮັດໄດ້ແມ່ນເພື່ອເຮັດໃຫ້ຄວາມຈິງຂອງຄົນປ່ວຍເປັນທີ່ຈະແຈ້ງຕໍ່ຈິດໃຈຂອງຄົນອື່ນ, ແລະສະແດງເຖິງຕົ້ນ ກຳ ເນີດຂອງຄົນປ່ວຍແລະວິທີການປິ່ນປົວຂອງມັນອາດຈະມີຜົນ. ສິ່ງນີ້ສາມາດເຮັດໄດ້ດ້ວຍ ຄຳ ເວົ້າແລະບໍ່ ຈຳ ເປັນຕ້ອງມີການຮັກສາທາງຈິດຫຼື ຄຳ ນຶງເຖິງທີ່ລຶກລັບ. ແຕ່ຖ້າຫາກວ່າຄວາມຈິງຖືກເຫັນມັນກໍ່ເກີດຂື້ນຢູ່ໃນຮາກຂອງທັງຈິດຕະສາດແລະຈິດວິທະຍາສາດຄຣິສເພາະມັນເຮັດໃຫ້ທິດສະດີຂອງທັງສອງສູນຫາຍໄປ.

 

 

ໃນວິທີການໃດທີ່ຄວາມສາມາດທີ່ຈະປະຕິບັດຕາມການດໍາເນີນງານທາງຈິດຂອງຕົນເອງຫຼືຄົນອື່ນແລະເພື່ອເບິ່ງເຫດຜົນແທ້ຈິງ, ບໍ່ຍອມຮັບເອົາຄໍາກ່າວອ້າງຂອງນັກວິທະຍາສາດທາງຈິດແລະຄຣິສຕຽນ?

ການຮຽກຮ້ອງຂອງທັງສອງປະເພດຂອງ "ນັກວິທະຍາສາດ" ແມ່ນຢູ່ໃນຮູບແບບຂອງການປະຕິເສດແລະການຢືນຢັນ. ເອົາ ຕຳ ແໜ່ງ ຂອງຄູອາຈານແລະຜູ້ຮັກສາປິ່ນປົວພວກເຂົາຢືນຢັນຄວາມສາມາດຂອງເຂົາເຈົ້າທີ່ຈະສອນຄວາມລຶກລັບຂອງໂລກຂອງຄວາມຄິດເປັນວິທະຍາສາດ. ພວກເຂົາຍືນຍັນຄວາມບໍ່ມີຢູ່ຂອງເລື່ອງແລະຄວາມສູງສຸດຂອງຈິດໃຈ, ຫຼືພວກເຂົາປະຕິເສດທີ່ມີຢູ່ແລ້ວຂອງຄວາມຊົ່ວ, ພະຍາດແລະຄວາມຕາຍ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມພວກເຂົາກໍ່ຕັ້ງຕົວເອງເປັນຜູ້ ນຳ ໃນໂລກຟີຊິກສາດເພື່ອພິສູດວ່າບໍ່ມີສິ່ງໃດ, ບໍ່ມີຄວາມຊົ່ວ, ແລະບໍ່ມີພະຍາດ, ບໍ່ມີຄວາມຕາຍ, ພະຍາດດັ່ງກ່າວແມ່ນຜິດພາດ, ຄວາມຕາຍເປັນ ຄຳ ຕົວະ. ແຕ່ຖ້າບໍ່ມີສິ່ງທີ່ມີຢູ່, ພະຍາດແລະຄວາມຜິດພາດ, ພວກເຂົາບໍ່ສາມາດ ດຳ ລົງຊີວິດຍ້ອນວ່າພວກເຂົາໄດ້ຮັບໂດຍການໄດ້ຮັບຄ່າ ທຳ ນຽມໃນການປິ່ນປົວພະຍາດທີ່ບໍ່ມີຢູ່, ແລະບໍ່ສາມາດສ້າງຕັ້ງໂບດແລະໂຮງຮຽນທີ່ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຫຼາຍເພື່ອສອນຄວາມບໍ່ມີຢູ່ຂອງພະຍາດ, ເລື່ອງແລະ ຊົ່ວຮ້າຍ. ຊື່ວິທະຍາສາດ, ເຊິ່ງນັກວິທະຍາສາດໄດ້ຮັບແລະ ນຳ ໃຊ້ກັບກົດ ໝາຍ ທີ່ສາມາດກວດສອບໄດ້ພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂທີ່ໄດ້ ກຳ ນົດໄວ້ກ່ອນ, ພວກເຂົາປະຕິບັດແລະຫຼັງຈາກນັ້ນພວກເຂົາປະຕິເສດກົດ ໝາຍ ເຫຼົ່ານີ້. ດູຖູກຕົວເອງ, ພວກເຂົາຫຼອກລວງຄົນອື່ນ, ແລະດັ່ງນັ້ນພວກເຂົາອາໄສຢູ່ໃນໂລກແຫ່ງຄວາມຫຼົງໄຫຼ, ຖືກສ້າງຂື້ນໂດຍຕົວເອງ. ຄວາມສາມາດໃນການເບິ່ງເຫັນການປະຕິບັດງານທາງຈິດ, ເຮັດໃຫ້ຈິດໃຈຫລົງໄຫຼໄປຈາກຄວາມຫລົງໄຫລເພາະມັນສະແດງໃຫ້ເຫັນການເອົາມາຈາກຜົນກະທົບທາງຮ່າງກາຍຈາກສາເຫດທາງຈິດເຊັ່ນ: ການກະ ທຳ ຂອງຄວາມກຽດຊັງ, ຄວາມຢ້ານກົວ, ຄວາມໂກດແຄ້ນ, ຫລືຄວາມໂລບມາກ. ຄວາມສາມາດໃນການເບິ່ງການເຮັດວຽກຂອງຈິດໃຈຂອງຕົນເອງຍັງ ນຳ ເອົາຄະນະວິຊາຂອງການກວດຮ່າງກາຍຂອງຄົນເຮົາເປັນສິ່ງທີ່ນອກ ເໜືອ ຈາກຈິດໃຈ, ແລະສິ່ງທັງ ໝົດ ນີ້ພິສູດໃຫ້ເຫັນຂໍ້ເທັດຈິງໃນແຕ່ລະຍົນຂອງການກະ ທຳ ແລະການກະ ທຳ ຂອງຈິດໃຈໃນຍົນໃດ ໜຶ່ງ. ຈິດໃຈທີ່ພັດທະນາແລ້ວບໍ່ສາມາດຮັບຮູ້ການຮຽກຮ້ອງຂອງນັກວິທະຍາສາດທາງຈິດຫຼືຄຣິສຕຽນເພາະວ່າ ຄຳ ຮຽກຮ້ອງເຫລົ່ານັ້ນອາດຈະຮູ້ວ່າມັນບໍ່ຖືກຕ້ອງ, ແລະຖ້ານັກວິທະຍາສາດຄົນ ໜຶ່ງ ຂອງພວກເຂົາຄວນຈະສາມາດເຫັນຂໍ້ເທັດຈິງໃນຍົນແຕ່ລະອັນທີ່ລາວບໍ່ສາມາດຢູ່ໄດ້ອີກຕໍ່ໄປ ນັກວິທະຍາສາດ” ແລະໃນເວລາດຽວກັນເຫັນຄວາມຈິງ.

 

 

ຜົນໄດ້ຮັບຂອງການຍອມຮັບແລະການປະຕິບັດຂອງຄໍາສອນຂອງຄຣິສຕຽນຫລືນັກວິທະຍາສາດຈິດແມ່ນຫຍັງ?

ຜົນໄດ້ຮັບ, ໃນໄລຍະເວລາ ໜຶ່ງ, ປະກົດວ່າໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຫຼາຍທີ່ສຸດໃນຄະດີສ່ວນໃຫຍ່ເພາະວ່າຄວາມສັບສົນທີ່ສ້າງຂື້ນມາ ໃໝ່ ແລະການ ດຳ ລົງຊີວິດຂອງຄວາມຫຼົງໄຫຼສາມາດແກ່ຍາວເປັນເວລາແລະເປັນເວລາເທົ່ານັ້ນ. ແຕ່ມັນຕ້ອງມີປະຕິກິລິຍາຈາກທຸກໆຄວາມສັບສົນ, ເຊິ່ງມັນຈະ ນຳ ມາເຊິ່ງຜົນສະທ້ອນທີ່ບໍ່ດີ. ການສິດສອນແລະການປະຕິບັດ ຄຳ ສອນຂອງພວກມັນແມ່ນ ໜຶ່ງ ໃນບັນດາອາດຊະຍາ ກຳ ທີ່ຮ້າຍແຮງແລະໄກທີ່ສຸດຕໍ່ມວນມະນຸດຍ້ອນວ່າມັນເຮັດໃຫ້ຈິດໃຈປະຕິເສດຂໍ້ເທັດຈິງຍ້ອນວ່າມັນມີຢູ່ໃນຍົນໃດໆ. ຈິດໃຈທີ່ໄດ້ຮັບການປິ່ນປົວດັ່ງກ່າວແມ່ນສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າບໍ່ສາມາດ ຈຳ ແນກຄວາມຈິງຈາກຄວາມແປກປະຫຼາດ, ແລະດັ່ງນັ້ນຈິ່ງບໍ່ສາມາດຮັບຮູ້ຄວາມຈິງໃນຍົນໄດ້. ຈິດໃຈຈະກາຍເປັນລົບ, ບໍ່ແນ່ນອນ, ແລະຈະປະຕິເສດຫລືຢັ້ງຢືນສິ່ງໃດກໍ່ຕາມທີ່ມັນຖືກສັ່ງຫ້າມແລະວິວັດທະນາການຂອງມັນຈຶ່ງຖືກຈັບ, ມັນອາດຈະກາຍເປັນຊາກຫັກພັງ.

 

 

ເປັນຫຍັງຜູ້ປິ່ນປົວທາງດ້ານຈິດໃຈຫຼາຍຄົນຈຶ່ງຈະເລີນຮຸ່ງເຮືອງຖ້າພວກມັນບໍ່ມີຜົນດີໃນການຮັກສາ, ແລະຖ້າພວກເຂົາບໍ່ແມ່ນສິ່ງທີ່ພວກເຂົາເປັນຕົວແທນຂອງພວກເຂົາ, ຄົນເຈັບຂອງພວກເຂົາຈະບໍ່ຄົ້ນພົບຄວາມຈິງບໍ?

ຜູ້ຮັກສາທັງ ໝົດ ບໍ່ແມ່ນການສໍ້ໂກງໂດຍເຈດຕະນາ. ບາງຄົນໃນພວກເຂົາເຊື່ອວ່າພວກເຂົາເຮັດໄດ້ດີ, ເຖິງແມ່ນວ່າພວກເຂົາອາດຈະບໍ່ກວດກາເບິ່ງຄວາມຢາກຂອງພວກເຂົາຢ່າງໃກ້ຊິດ. ຜູ້ຮັກສາຈິດທີ່ປະສົບຜົນ ສຳ ເລັດແມ່ນມີຄວາມຈະເລີນຮຸ່ງເຮືອງເພາະລາວໄດ້ຜູກພັນກັບຕົນເອງແລະກາຍເປັນຜູ້ຮັບໃຊ້ຂອງວິນຍານທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ຂອງໂລກ, ແລະວິນຍານໂລກໄດ້ໃຫ້ລາງວັນແກ່ລາວ. ວ່າພວກເຂົາປະຕິບັດຕໍ່ການຮັກສາບໍ່ມີໃຜຮູ້ຈັກພວກເຂົາຫລືວຽກຂອງພວກເຂົາຈະປະຕິເສດ. ແຕ່ວິທີການແລະຂັ້ນຕອນທີ່ການຮັກສາໄດ້ຮັບຜົນ, ຜູ້ປິ່ນປົວຕົວເອງບໍ່ຮູ້ຕົວ. ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວຜູ້ທີ່ປິ່ນປົວບໍ່ໄດ້ຄາດຫວັງວ່າຈະເປັນຕົວແທນຂອງຕົນເອງໃນຄວາມສະຫວ່າງທີ່ບໍ່ເອື້ອ ອຳ ນວຍຕໍ່ຄົນເຈັບ, ແຕ່ວ່າຄົນເຈັບທຸກຄົນບໍ່ເຫັນຜູ້ປິ່ນປົວໃນຄວາມສະຫວ່າງເຊິ່ງຈະເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາເຫັນເຂົາ. ຖ້າພວກເຮົາເຊື່ອວ່າບາງສ່ວນຂອງຄົນເຈັບທີ່ໄດ້ຮັບການປິ່ນປົວຈາກຜູ້ຮັກສາປິ່ນປົວ, ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ຈະເຫັນໄດ້ໃນຄວາມສະຫວ່າງທີ່ບໍ່ ໜ້າ ພໍໃຈ. ໜຶ່ງ ໃນ ຄຳ ຖາມທີ່ເກີດຂື້ນໃນການປິ່ນປົວຄົນເຈັບ, ແມ່ນສິ່ງທີ່ ໝໍ ປິ່ນປົວທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບການແນະ ນຳ ອາດຈະແນະ ນຳ ໃຫ້ຄົນເຈັບຂອງລາວເມື່ອຄົນເຈັບຄົນນັ້ນຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຈິດໃຈຫຼືຢ່າງ ໜ້ອຍ ກໍ່ໃຫ້ການສະ ໜັບ ສະ ໜູນ ເພື່ອຮັບເອົາ ຄຳ ແນະ ນຳ ຂອງລາວ. ມັນຄົງຈະບໍ່ແປກໃຈທີ່ຈະຮູ້ວ່າມີຜູ້ປິ່ນປົວທີ່ບໍ່ຊື່ສັດໃນວິຊາຊີບຈິດ, ຄືກັນກັບທຸກໆການຄ້າຫຼືອາຊີບໃດ ໜຶ່ງ. ໂອກາດແລະການລໍ້ລວງໃຫ້ຜູ້ຊາຍທີ່ບໍ່ມີຄວາມຮູ້ສຶກເປັນສິ່ງທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່, ໃນນັ້ນໂດຍການແນະ ນຳ ຫລືຄວບຄຸມທາງດ້ານຈິດໃຈມັນເປັນເລື່ອງງ່າຍທີ່ຈະສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຈິດໃຈຂອງຄົນເຈັບທີ່ໃຈກວ້າງແລະຄວາມກະຕັນຍູໃນການຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຜູ້ຮັກສາຍອມຮັບຄ່າ ທຳ ນຽມຫລືຂອງຂວັນໃຫຍ່, ໂດຍສະເພາະເມື່ອ pa-tient ເຊື່ອວ່າລາວໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ.

 

 

ບໍ່ພະເຍຊູແລະພວກໄພ່ພົນຫລາຍຄົນຮັກສາຄວາມເຈັບປ່ວຍທາງດ້ານຮ່າງກາຍໂດຍວິທີທາງຈິດແລະຖ້າມັນຜິດນັ້ນບໍ?

ມັນໄດ້ຖືກອ້າງວ່າ, ແລະພວກເຮົາເຊື່ອວ່າມັນເປັນໄປໄດ້ແລະເປັນຄວາມຈິງ, ວ່າພຣະເຢຊູແລະໄພ່ພົນຫລາຍໄດ້ປິ່ນປົວໂຣກທາງຮ່າງກາຍໂດຍທາງຈິດແລະພວກເຮົາກໍ່ບໍ່ມີຄວາມລັງເລທີ່ຈະເວົ້າວ່າມັນບໍ່ຜິດ, ຖ້າພວກເຂົາຮູ້ວ່າພວກເຂົາເຮັດຫຍັງ. ວ່າພຣະເຢຊູຮູ້ສິ່ງທີ່ພຣະອົງໄດ້ເຮັດໃນການຮັກສາທີ່ພວກເຮົາບໍ່ຕ້ອງສົງໃສເລີຍ, ແລະໄພ່ພົນຫລາຍໆຄົນຍັງມີຄວາມຮູ້ແລະຄວາມປະສົງດີຫລາຍຕໍ່ມະນຸດ, ແຕ່ພຣະເຢຊູແລະໄພ່ພົນບໍ່ໄດ້ຮັບເງິນ ສຳ ລັບການປິ່ນປົວຂອງພວກເຂົາ. ເມື່ອ ຄຳ ຖາມນີ້ຖືກຍົກຂຶ້ນມາໂດຍຜູ້ທີ່ສະ ໜັບ ສະ ໜູນ ວຽກຂອງຜູ້ຮັກສາທີ່ພວກເຂົາບໍ່ຢຸດຄິດເຖິງຄວາມຈິງນີ້. ວິທີການທີ່ບໍ່ຄືກັບພຣະເຢຊູແລະບໍ່ແນ່ນອນມັນຈະເບິ່ງຄືວ່າທັງພຣະເຢຊູຫລືສາວົກຂອງພຣະອົງຫລືໄພ່ພົນຂອງພຣະອົງຄິດຄ່າບໍລິການຫລາຍຕໍ່ການໄປຢ້ຽມຢາມຄົນເຈັບທຸກຄົນ, ຮັກສາຫລືຮັກສາບໍ່ໄດ້, ຫລືຄິດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຈາກຫ້າເຖິງ ໜຶ່ງ ຮ້ອຍໂດລາຕໍ່ບົດຮຽນ, ໃນຫ້ອງຮຽນ , ເພື່ອສອນພວກສາວົກໃຫ້ຮູ້ວິທີຮັກສາ. ເພາະວ່າພະເຍຊູປິ່ນປົວໂລກໄພໄຂ້ເຈັບຫຼາຍຢ່າງບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ ສຳ ລັບຄົນ ໜຶ່ງ ທີ່ຈະຕັ້ງຕົວເອງໃນການປິ່ນປົວທາງຈິດ. ຜູ້ໃດກໍ່ຕາມທີ່ເຕັມໃຈທີ່ຈະໃຊ້ຊີວິດເກືອບຄືກັບພະເຍຊູເທົ່າທີ່ຈະເປັນໄປໄດ້, ຈະມີສິດທີ່ຈະຮັກສາ, ແຕ່ລາວຈະຮັກສາດ້ວຍຄວາມຮັກຕໍ່ເພື່ອນຮ່ວມຂອງຕົນ, ແລະບໍ່ຍອມຮັບເອົາຄ່າຕອບແທນໃດໆ. ພະເຍຊູໄດ້ຮັບການປິ່ນປົວດ້ວຍຄວາມຮູ້. ເມື່ອລາວກ່າວວ່າ "ບາບຂອງເຈົ້າໄດ້ຖືກອະໄພໃຫ້ແລ້ວ," ມັນ ໝາຍ ຄວາມວ່າຄົນເຈັບໄດ້ຈ່າຍຄ່າປັບ ໃໝ ຈາກການກະ ທຳ ຜິດຂອງລາວ. ການຮູ້ຈັກພະເຍຊູນີ້ໄດ້ໃຊ້ຄວາມຮູ້ແລະພະລັງຂອງລາວເພື່ອຊ່ວຍລາວໃຫ້ຫຼຸດພົ້ນຈາກຄວາມທຸກທໍລະມານຕື່ມອີກ, ດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງເຮັດວຽກທີ່ສອດຄ່ອງກັບແທນທີ່ຈະກ່ວາກົດ ໝາຍ. ພະເຍຊູຫຼືຄົນອື່ນໆທີ່ມີຄວາມຮູ້ບໍ່ໄດ້ຫ້າມບຸກຄົນທຸກຄົນທີ່ມາຫາພະອົງແຕ່ວ່າພຽງແຕ່ຜູ້ທີ່ພະອົງຮັກສາພາຍໃນກົດ ໝາຍ ເທົ່ານັ້ນ. ລາວ, ຕົວເອງບໍ່ໄດ້ຢູ່ພາຍໃຕ້ກົດ ໝາຍ. ລາວສູງກວ່າກົດ ໝາຍ; ແລະຢູ່ ເໜືອ ມັນສາມາດເຫັນທຸກຄົນທີ່ມາພາຍໃຕ້ກົດ ໝາຍ ແລະທຸກທໍລະມານຈາກມັນ. ລາວສາມາດບັນເທົາພະຍາດທາງຮ່າງກາຍ, ສົມບັດສິນ, ຫຼືຈິດໃຈ. ການພິພາກສາທາງສິນ ທຳ ໄດ້ຮັບການຮັກສາຈາກລາວໃນເວລາທີ່ພວກເຂົາໄດ້ອົດທົນກັບຄວາມທຸກທໍລະມານທີ່ ຈຳ ເປັນເພື່ອເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາເຫັນຄວາມຜິດຂອງພວກເຂົາ, ແລະເມື່ອພວກເຂົາປາດຖະ ໜາ ທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ດີກວ່າເກົ່າ. ຜູ້ທີ່ເປັນໂຣກເກີດມາຈາກສາເຫດທາງຈິດສາມາດຮັກສາໄດ້ພຽງແຕ່ເມື່ອຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງ ທຳ ມະຊາດໄດ້ຖືກປະຕິບັດຕາມ, ໃນເວລາທີ່ນິໄສທາງສິນ ທຳ ຂອງພວກເຂົາໄດ້ຖືກປ່ຽນແປງ, ແລະເມື່ອພວກເຂົາເຕັມໃຈທີ່ຈະປະຕິບັດ ໜ້າ ທີ່ຂອງຕົນເອງແລະປະຕິບັດ ໜ້າ ທີ່ຂອງຕົນເອງ. ເມື່ອຄົນເຫລົ່ານີ້ມາຫາພຣະເຢຊູ, ລາວໄດ້ໃຊ້ຄວາມຮູ້ແລະພະລັງຂອງລາວເພື່ອບັນເທົາພວກເຂົາຈາກຄວາມທຸກທໍລະມານຕື່ມອີກເພາະວ່າພວກເຂົາໄດ້ຈ່າຍ ໜີ້ ສິນໃຫ້ກັບ ທຳ ມະຊາດ, ໄດ້ກັບໃຈຈາກການເຮັດຜິດຂອງພວກເຂົາ, ແລະໃນ ທຳ ມະຊາດພາຍໃນຂອງພວກເຂົາແມ່ນເຕັມໃຈທີ່ຈະປະຕິບັດແລະປະຕິບັດພັນທະຂອງພວກເຂົາ. ຫລັງຈາກປິ່ນປົວພວກເຂົາແລ້ວລາວຈະເວົ້າວ່າ:“ ຢ່າໄປເຮັດບາບອີກຕໍ່ໄປ.”

 

 

ຖ້າມັນບໍ່ຖືກຕ້ອງທີ່ຈະໄດ້ຮັບເງິນ ສຳ ລັບການປິ່ນປົວພະຍາດທາງຮ່າງກາຍໂດຍການປິ່ນປົວທາງຈິດ, ຫລືການໃຫ້ 'ການສອນວິທະຍາສາດ,' ມັນບໍ່ຜິດບໍທີ່ຄູອາຈານໂຮງຮຽນຈະໄດ້ຮັບເງິນ ສຳ ລັບການຊີ້ ນຳ ນັກຮຽນໃນສາຂາຂອງການຮຽນ?

ມີການປຽບທຽບ ໜ້ອຍ ໜຶ່ງ ທີ່ຈະຕ້ອງເຮັດລະຫວ່າງຄູອາຈານຫລືຜູ້ຮັກສາຂອງຈິດວິທະຍາສາດທາງຈິດຫຼືຄຣິສຕຽນແລະຄູຢູ່ໃນໂຮງຮຽນແຫ່ງການຮຽນ. ຈຸດດຽວທີ່ພວກເຂົາຄ້າຍຄືກັນນັ້ນແມ່ນວ່າການສິດສອນຂອງທັງສອງຕ້ອງກ່ຽວຂ້ອງກັບຈິດໃຈຂອງຄົນເຈັບຫລືນັກຮຽນຂອງພວກເຂົາ. ຖ້າບໍ່ດັ່ງນັ້ນພວກເຂົາຈະແຕກຕ່າງກັນໃນການຮຽກຮ້ອງ, ຈຸດປະສົງ, ຂະບວນການ, ແລະໃນຜົນຂອງມັນ. ນັກຮຽນຂອງໂຮງຮຽນຮູ້ວ່າຕົວເລກມີຄຸນຄ່າສະເພາະ; ວ່າການຄູນເລກຂອງຕົວເລກບາງຢ່າງຈະມີຜົນໄດ້ຮັບທີ່ແນ່ນອນສະ ເໝີ ໄປ, ແລະບໍ່ເຄີຍຢູ່ໃນສະຖານະການໃດກໍ່ຕາມ, ຄູບອກນັກຮຽນວ່າສາມເທົ່າສີ່ແມ່ນສອງ, ຫຼືວ່າສອງເທື່ອ ໜຶ່ງ ເຮັດໃຫ້ສິບສອງຕົວ. ເມື່ອນັກຮຽນໄດ້ຮຽນຮູ້ຄູນ ຈຳ ນວນຫລາຍເຂົາສາມາດພິສູດຄວາມຈິງຫລືຄວາມຈິງຂອງ ຄຳ ຖະແຫຼງຂອງຄົນອື່ນໃນການຄູນເລກຕົວເລກ. ໃນກໍລະນີໃດກໍ່ຕາມບໍ່ມີຜູ້ປິ່ນປົວສາມາດສັ່ງສອນຄົນເຈັບຂອງລາວກັບສິ່ງອື່ນໃດເຊັ່ນຄວາມແນ່ນອນ. ນັກວິຊາການຮຽນຮູ້ໄວຍາກອນແລະຄະນິດສາດເພື່ອຈຸດປະສົງແລະຄວາມສະດວກໃນການຈັດແຈງທີ່ຖືກຕ້ອງແລະການສະແດງອອກຢ່າງງ່າຍດາຍຂອງຄວາມຄິດຂອງຕົນຕໍ່ຄົນອື່ນທີ່ມີສະຕິປັນຍາ. ນັກ ບຳ ບັດທາງຈິດຫລືນັກວິທະຍາສາດຄລິດສະຕຽນບໍ່ໄດ້ສອນລູກສິດຂອງລາວໂດຍກົດລະບຽບຫລືຕົວຢ່າງເພື່ອພິສູດຫລືຍົກເວັ້ນ ຄຳ ເວົ້າຂອງຄົນອື່ນ, ຫລືຈັດແຈງຄວາມຄິດຂອງຕົນເອງແລະສະແດງອອກໃນລັກສະນະທີ່ສະຫຼາດ ສຳ ລັບຄົນອື່ນທີ່ບໍ່ມີຄວາມເຊື່ອ, ຫລືອະນຸຍາດ ຄວາມເຊື່ອແລະການຢືນຢັນຂອງລາວທີ່ຈະຢືນຢູ່ໃນຄຸນຄວາມດີຂອງພວກເຂົາ ສຳ ລັບສິ່ງທີ່ພວກເຂົາມີຄ່າ. ໂຮງຮຽນແຫ່ງການຮຽນຮູ້ແມ່ນມີຈຸດປະສົງເພື່ອເຮັດໃຫ້ນັກຮຽນເຂົ້າໃຈຂໍ້ເທັດຈິງຂອງຍົນທີ່ລາວອາໄສຢູ່, ເປັນສະມາຊິກທີ່ມີປະໂຫຍດແລະເປັນສະມາຊິກທີ່ສະຫຼາດຂອງສັງຄົມ. ຜູ້ຮັກສາ“ ນັກວິທະຍາສາດ” ບໍ່ໄດ້ພິສູດຫຼືສະແດງການຮຽກຮ້ອງຂອງ“ ນັກວິທະຍາສາດ” ຄົນອື່ນໂດຍຂະບວນການຂອງຕົນເອງ, ແລະນັກຮຽນຂອງ ໝໍ ປິ່ນປົວບໍ່ໄດ້ພິສູດຄວາມຈິງຂອງການຮຽກຮ້ອງຂອງຕົນເອງຫລືຂອງຄູອື່ນທີ່ມີລະດັບຄວາມແນ່ນອນ; ແຕ່ນັກຮຽນຂອງໂຮງຮຽນສາມາດແລະພິສູດສິ່ງທີ່ລາວຮຽນຮູ້ວ່າຖືກຫຼືຜິດ. ນາຍຄູຂອງໂຮງຮຽນບໍ່ໄດ້ ທຳ ທ່າສອນການປິ່ນປົວໂຣກຜີວ ໜັງ ໂດຍທາງຈິດ, ແຕ່ວ່າ "ນັກວິທະຍາສາດ" ກໍ່ເຮັດ, ແລະດັ່ງນັ້ນຈິ່ງບໍ່ຢູ່ໃນຫ້ອງດຽວກັນກັບນາຍຄູໃນໂຮງຮຽນ. ນາຍຄູຢູ່ໃນໂຮງຮຽນຝຶກອົບຮົມຈິດໃຈຂອງນັກຮຽນຂອງລາວໃຫ້ເຂົ້າໃຈສິ່ງທີ່ເຫັນໄດ້ຊັດເຈນກັບຄວາມຮູ້ສຶກ, ແລະລາວໄດ້ຮັບເງິນເປັນເງິນເຊິ່ງເປັນຫຼັກຖານໃນຄວາມຮູ້ສຶກ; ແຕ່ນັກວິທະຍາສາດທາງຈິດຫຼືຄຣິສຈຽນຝຶກອົບຮົມຈິດໃຈຂອງນັກຮຽນຄົນເຈັບຂອງຕົນໃຫ້ກົງກັນຂ້າມ, ປະຕິເສດແລະບໍ່ເຊື່ອຖືຂໍ້ເທັດຈິງທີ່ເຫັນໄດ້ເຖິງຄວາມຮູ້ສຶກ, ແລະໃນເວລາດຽວກັນແນ່ນອນການຈ່າຍເງິນຂອງລາວ, ແລະອີງຕາມຫຼັກຖານຂອງຄວາມຮູ້ສຶກ. ສະນັ້ນມັນເບິ່ງຄືວ່າມັນບໍ່ມີຄວາມຜິດຫຍັງເລີຍໃນການໄດ້ຮັບເງິນຂອງຄູອາຈານເປັນການຈ່າຍເງິນ ສຳ ລັບການບໍລິການຂອງລາວຕາມຍົນທີ່ລາວອາໄສຢູ່ແລະສອນ; ໃນຂະນະດຽວກັນມັນບໍ່ ເໝາະ ສົມ ສຳ ລັບນັກວິທະຍາສາດທາງຈິດຫຼືນັກວິທະຍາສາດຄຣິສຕຽນທີ່ອ້າງວ່າປິ່ນປົວຫລືສັ່ງສອນຕໍ່ກັບຫຼັກຖານຂອງຄວາມຮູ້ສຶກ, ແລະໃນເວລາດຽວກັນເອົາຫລືຈ່າຍຄ່າຈ້າງຕາມຄວາມຮູ້ສຶກທີ່ລາວປະຕິເສດ, ແຕ່ວ່າລາວມັກ. ແຕ່ສົມມຸດວ່າມັນເປັນສິ່ງທີ່ຜິດທີ່ຄູອາຈານຂອງໂຮງຮຽນຈະໄດ້ຮັບເງິນ ສຳ ລັບການບໍລິການຂອງລາວ.

HW Percival