The Word Foundation

ການ

WORD

OCTOBER, 1913


ລິຂະສິດ, 1913, ໂດຍ HW PERCIVAL.

ຜູ້ໃຫຍ່ກັບ ໝູ່.

ເຫດຜົນຂອງຄໍາສອນຂອງການຊົດໃຊ້ແມ່ນຫຍັງແລະວິທີການທີ່ມັນສາມາດປຽບທຽບກັບກົດຫມາຍຂອງກາມະ?

ຖ້າການຊົດໃຊ້ຖືກປະຕິບັດຢ່າງແທ້ຈິງ, ແລະສາເຫດທີ່ກ່າວວ່າໄດ້ເຮັດການຊົດໃຊ້ທີ່ ຈຳ ເປັນຈະຕ້ອງຖືກພິຈາລະນາຢ່າງແທ້ຈິງ, ບໍ່ມີ ຄຳ ອະທິບາຍທີ່ສົມເຫດສົມຜົນກ່ຽວກັບ ຄຳ ສອນ; ບໍ່ມີ ຄຳ ອະທິບາຍໃດສາມາດສົມເຫດສົມຜົນ. ຄຳ ສອນບໍ່ສົມເຫດສົມຜົນ. ສິ່ງເລັກໆນ້ອຍໆໃນປະຫວັດສາດແມ່ນຢາຂີ້ຄ້ານໃນຄວາມໂລບມາກ, ຮຸນແຮງຫລາຍໃນການຮັກສາ, ບໍ່ມີເຫດຜົນແລະຄວາມຍຸດຕິ ທຳ, ເປັນ ຄຳ ສອນຂອງການຊົດໃຊ້. ຄຳ ສອນແມ່ນ:

ອົງດຽວແລະມີພະເຈົ້າອົງດຽວທີ່ມີຢູ່ຕະຫຼອດເວລາ, ໄດ້ສ້າງສະຫວັນແລະແຜ່ນດິນໂລກແລະທຸກສິ່ງ. ພຣະເຈົ້າໄດ້ສ້າງມະນຸດໃນຄວາມບໍລິສຸດແລະຄວາມໂງ່ຈ້າ, ແລະເຮັດໃຫ້ລາວຢູ່ໃນສວນທີ່ມີຄວາມສຸກທີ່ຈະຖືກລໍ້ລວງ; ແລະພຣະເຈົ້າໄດ້ສ້າງຜູ້ລໍ້ລວງຂອງລາວ; ແລະພຣະເຈົ້າໄດ້ບອກກັບມະນຸດວ່າຖ້າລາວຍອມຮັບການລໍ້ລວງແນ່ນອນວ່າລາວຈະຕາຍ; ແລະພຣະເຈົ້າໄດ້ສ້າງເມຍໃຫ້ອາດາມແລະພວກເຂົາໄດ້ກິນ ໝາກ ໄມ້ທີ່ພຣະເຈົ້າຫ້າມພວກເຂົາ, ເພາະວ່າພວກເຂົາເຊື່ອວ່າມັນເປັນອາຫານທີ່ດີແລະຈະເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາສະຫລາດ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ພຣະເຈົ້າໄດ້ສາບແຊ່ງແຜ່ນດິນໂລກ, ແລະສາບແຊ່ງອາດາມແລະເອວາແລະຂັບໄລ່ພວກເຂົາອອກຈາກສວນ, ແລະສາບແຊ່ງພວກເດັກນ້ອຍທີ່ພວກເຂົາຄວນຈະເກີດ. ແລະ ຄຳ ສາບແຊ່ງຂອງຄວາມໂສກເສົ້າແລະຄວາມທຸກທໍລະມານແລະຄວາມຕາຍໄດ້ເກີດຂື້ນ ສຳ ລັບມະນຸດຊາດໃນອະນາຄົດທັງ ໝົດ ເພາະວ່າອາດາມແລະເອວາໄດ້ກິນ ໝາກ ໄມ້ທີ່ພຣະເຈົ້າຫ້າມພວກເຂົາໃຫ້ກິນ. ພະເຈົ້າບໍ່ສາມາດຫຼືບໍ່ຍອມລົບລ້າງ ຄຳ ສາບແຊ່ງຂອງລາວຈົນກວ່າໄດ້ກ່າວໄວ້ວ່າ, "ພຣະອົງໄດ້ໃຫ້ພຣະບຸດອົງດຽວຂອງພຣະອົງ,", ເປັນເຄື່ອງບູຊາເລືອດເພື່ອ ກຳ ຈັດການສາບແຊ່ງ. ພຣະເຈົ້າຍອມຮັບເອົາພຣະເຢຊູເປັນການຊົດໃຊ້ ສຳ ລັບການເຮັດຜິດຂອງມະນຸດດ້ວຍເງື່ອນໄຂທີ່ວ່າ "ຜູ້ໃດທີ່ເຊື່ອໃນພຣະອົງຈະບໍ່ຈິບຫາຍ" ແລະດ້ວຍ ຄຳ ສັນຍາວ່າໂດຍຄວາມເຊື່ອດັ່ງກ່າວພວກເຂົາຈະມີ "ຊີວິດຕະຫຼອດໄປ." ເພາະວ່າຮ່າງກາຍແຕ່ລະຄົນທີ່ເກີດມາໃນໂລກນີ້ຈະຖືກ ທຳ ລາຍ, ແລະແຕ່ລະຈິດວິນຍານທີ່ລາວສ້າງຈະຖືກ ທຳ ລາຍ, ເພື່ອຈະໄດ້ຮັບຄວາມທຸກທໍລະມານໃນໂລກ; ແລະຫລັງຈາກຮ່າງກາຍຕາຍຈິດວິນຍານຈະຖືກດັບສູນໄປສູ່ນະລົກ, ບ່ອນທີ່ມັນບໍ່ສາມາດຕາຍໄດ້, ແຕ່ຕ້ອງທົນທຸກທໍລະມານຢ່າງບໍ່ມີວັນສິ້ນສຸດ, ເວັ້ນເສຍແຕ່ວ່າຈິດວິນຍານກ່ອນຄວາມຕາຍຈະເຊື່ອວ່າຕົນເອງເປັນຄົນບາບ, ແລະເຊື່ອວ່າພຣະເຢຊູໄດ້ມາຊ່ວຍໃຫ້ພົ້ນຈາກບາບຂອງມັນ ; ເລືອດທີ່ພະເຍຊູກ່າວເຖິງວ່າໄດ້ລົງເທິງໄມ້ກາງແຂນນັ້ນແມ່ນລາຄາທີ່ພະເຈົ້າຍອມຮັບເອົາລູກຊາຍຄົນດຽວຂອງພະອົງ, ເປັນການຊົດໃຊ້ແທນບາບແລະຄ່າໄຖ່ຂອງຈິດວິນຍານ, ແລະຫຼັງຈາກນັ້ນຈິດວິນຍານຈະຖືກຍອມຮັບຫຼັງຈາກທີ່ຕາຍໄປສູ່ສະຫວັນ.

ຕໍ່ຜູ້ຄົນທີ່ໄດ້ຮັບອິດທິພົນຈາກອິດທິພົນທີ່ເກົ່າແກ່ຂອງຄຣິສຕະຈັກຂອງພວກເຂົາ, ແລະໂດຍສະເພາະຖ້າພວກເຂົາບໍ່ຄຸ້ນເຄີຍກັບກົດ ໝາຍ ທຳ ມະຊາດຂອງວິທະຍາສາດ, ຄວາມຄຸ້ນເຄີຍຂອງພວກເຂົາກັບ ຄຳ ເວົ້າເຫລົ່ານີ້ຈະສະແດງເຖິງຄວາມຜິດ ທຳ ມະຊາດຂອງພວກມັນແລະປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ພວກເຂົາແປກປະຫຼາດ. ເມື່ອກວດເບິ່ງໃນເຫດຜົນ, ພວກເຂົາຈະເຫັນໃນຄວາມເປືອຍກາຍຂອງພວກເຂົາ, ແລະບໍ່ແມ່ນໄຟ ໄໝ້ ທັງ ໝົດ ທີ່ຖືກນາບຂູ່ຈາກນະລົກສາມາດປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ຄົນເຫັນດັ່ງນັ້ນຈາກການປະຕິເສດ ຄຳ ສອນດັ່ງກ່າວ. ແຕ່ຜູ້ທີ່ປະຕິເສດ ຄຳ ສອນບໍ່ຄວນກ່າວໂທດພຣະເຈົ້າ. ພຣະເຈົ້າບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ ຄຳ ສອນ.

ຄຳ ສອນທີ່ຈິງຈັງຂອງການຊົດໃຊ້ບໍ່ໄດ້ໃນທາງໃດກໍ່ຕາມສາມາດປະສົມກົມກຽວກັບກົດ ໝາຍ ຂອງ karma ໄດ້, ເພາະວ່າຫຼັງຈາກນັ້ນການຊົດໃຊ້ຈະເປັນ ໜຶ່ງ ໃນເຫດການທີ່ບໍ່ມີເຫດຜົນແລະບໍ່ມີເຫດຜົນທີ່ເຄີຍບັນທຶກໄວ້, ໃນຂະນະທີ່, karma ແມ່ນກົດ ໝາຍ ແຫ່ງການ ດຳ ເນີນງານຂອງຄວາມຍຸດຕິ ທຳ. ຖ້າການຊົດໃຊ້ແມ່ນການກະ ທຳ ຂອງຄວາມຍຸດຕິ ທຳ ອັນສູງສົ່ງ, ແລ້ວຄວາມຍຸດຕິ ທຳ ອັນສູງສົ່ງຈະເປັນສິ່ງທີ່ຜິດແລະບໍ່ຍຸດຕິ ທຳ ກວ່າການກະ ທຳ ທີ່ຜິດກົດ ໝາຍ ຂອງມະນຸດ. ມີພໍ່ຜູ້ໃດທີ່ຈະໃຫ້ລູກຊາຍຄົນດຽວຂອງລາວທີ່ຈະຖືກຂົ່ມເຫັງແລະຖືກຄຶງ, ຖືກຂ້າ, ໂດຍມະນຸດຫຼາຍຄົນທີ່ເຮັດດ້ວຍຕົວເອງ, ແລະຜູ້ໃດ, ຍ້ອນລາວບໍ່ຮູ້ວິທີທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາປະຕິບັດຕາມຄວາມເພີດເພີນຂອງລາວ, ໄດ້ອອກສຽງ ສາບແຫ່ງການ ທຳ ລາຍພວກເຂົາ; ຫຼັງຈາກນັ້ນໄດ້ກັບໃຈຕົວເອງຈາກ ຄຳ ສາບແຊ່ງຂອງລາວແລະໄດ້ຕົກລົງທີ່ຈະໃຫ້ອະໄພພວກເຂົາຖ້າພວກເຂົາເຊື່ອວ່າລາວໄດ້ໃຫ້ອະໄພພວກເຂົາ, ແລະວ່າການຕາຍແລະການເສຍເລືອດຂອງລູກຊາຍຂອງລາວໄດ້ຍົກເວັ້ນພວກເຂົາຈາກການກະ ທຳ ຂອງພວກເຂົາ.

ມັນເປັນໄປບໍ່ໄດ້ທີ່ຈະຄິດວ່າການກະ ທຳ ດັ່ງກ່າວເປັນສິ່ງທີ່ສູງສົ່ງ. ບໍ່ມີໃຜສາມາດເຊື່ອວ່າມັນເປັນມະນຸດ. ທຸກໆຄົນທີ່ຮັກການຫຼີ້ນທີ່ຖືກຕ້ອງແລະຄວາມຍຸດຕິ ທຳ ຈະມີຄວາມສົງສານຕໍ່ຜູ້ຊາຍ, ຮູ້ສຶກເຫັນອົກເຫັນໃຈແລະມີມິດຕະພາບຕໍ່ລູກຊາຍ, ແລະຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການລົງໂທດຕໍ່ພໍ່. ຜູ້ທີ່ຮັກຄວາມຍຸດຕິ ທຳ ຈະດູຖູກແນວຄິດທີ່ວ່າມະນີໂຄດຄວນສະແຫວງຫາການໃຫ້ອະໄພຜູ້ສ້າງຂອງເຂົາເຈົ້າ. ລາວຈະຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຜູ້ຜະລິດຄວນສະແຫວງຫາການໃຫ້ອະໄພແກ່ພວກເຂົາທີ່ເຮັດໃຫ້ພວກມັນກາຍເປັນມະນີໂຄດ, ແລະຈະຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຜູ້ຜະລິດຕ້ອງຢຸດແລະແກ້ໄຂຂໍ້ຜິດພາດຂອງລາວຫຼາຍຢ່າງແລະເຮັດຜິດພາດທັງ ໝົດ ທີ່ລາວໄດ້ເຮັດ; ວ່າລາວຕ້ອງຍົກເລີກຄວາມທຸກໂສກແລະຄວາມທຸກທໍລະມານທັງ ໝົດ ທີ່ລາວໄດ້ກໍ່ໃຫ້ເກີດມາສູ່ໂລກແລະຊຶ່ງລາວອ້າງວ່າລາວມີຄວາມຮູ້ກ່ອນ, ຫລືອີກຢ່າງ ໜຶ່ງ, ລາວຕ້ອງສະ ໜອງ ມະນຸດຂອງລາວ, ບໍ່ພຽງແຕ່ພຽງແຕ່ມີ ອຳ ນາດໃນການຫາເຫດຜົນເທົ່ານັ້ນ ຖາມຄວາມຍຸຕິ ທຳ ຂອງລັດຖະບັນຍັດຂອງລາວ, ແຕ່ດ້ວຍຄວາມສະຫຼາດພໍທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາສາມາດເຫັນຄວາມຍຸຕິ ທຳ ບາງຢ່າງໃນສິ່ງທີ່ລາວໄດ້ເຮັດ, ເພື່ອວ່າພວກເຂົາອາດຈະໃຊ້ເວລາສະຖານທີ່ຂອງພວກເຂົາໃນໂລກແລະສືບຕໍ່ເຕັມໃຈກັບວຽກທີ່ຖືກມອບ ໝາຍ ໃຫ້, ແທນທີ່ຈະເປັນຂ້າທາດ, ບາງຄົນເບິ່ງຄືວ່າມີຄວາມຫລູຫລາທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບການຄົ້ນຫາແລະຄວາມເພີດເພີນ, ຕຳ ແໜ່ງ ແລະຂໍ້ດີຕ່າງໆທີ່ຄວາມຮັ່ງມີແລະການເພາະພັນສາມາດໃຫ້, ໃນຂະນະທີ່ຄົນອື່ນໆຖືກຂັບເຄື່ອນຜ່ານຊີວິດໂດຍຄວາມອຶດຫິວ, ຄວາມໂສກເສົ້າ, ຄວາມທຸກທໍລະມານແລະໂຣກຕ່າງໆ.

ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ບໍ່ມີ egotism ຫຼືວັດທະນະທໍາແມ່ນການຮັບປະກັນທີ່ພຽງພໍສໍາລັບຜູ້ຊາຍທີ່ຈະເວົ້າວ່າ: ຜູ້ຊາຍແມ່ນການຜະລິດຂອງວິວັດທະນາການ; ວິວັດທະນາການແມ່ນການກະ ທຳ ຫຼືຜົນຂອງການກະ ທຳ ຂອງ ກຳ ລັງຕາບອດແລະຕາບອດ; ຄວາມຕາຍສິ້ນສຸດລົງທັງ ໝົດ; ບໍ່ມີນາຮົກ; ບໍ່ມີຜູ້ຊ່ອຍໃຫ້ລອດ; ບໍ່ມີພຣະເຈົ້າ; ບໍ່ມີຄວາມຍຸຕິ ທຳ ໃນຈັກກະວານ.

ມັນສົມເຫດສົມຜົນກວ່າທີ່ຈະເວົ້າວ່າ: ມີຄວາມຍຸດຕິ ທຳ ໃນຈັກກະວານ; ເພາະຄວາມຍຸດຕິ ທຳ ແມ່ນການກະ ທຳ ທີ່ຖືກຕ້ອງຂອງກົດ ໝາຍ, ແລະຈັກກະວານຕ້ອງ ດຳ ເນີນການຕາມກົດ ໝາຍ. ຖ້າຕ້ອງການກົດ ໝາຍ ສຳ ລັບການ ດຳ ເນີນງານຂອງຮ້ານຂາຍເຄື່ອງເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ມັນ ທຳ ລາຍ, ກົດ ໝາຍ ບໍ່ ຈຳ ເປັນ ໜ້ອຍ ສຳ ລັບການແລ່ນເຄື່ອງຈັກຈັກກະວານ. ບໍ່ມີສະຖາບັນໃດທີ່ສາມາດ ດຳ ເນີນການໄດ້ໂດຍບໍ່ມີການ ນຳ ພາຫລືສະຕິປັນຍາສະສົມ. ຕ້ອງມີປັນຍາໃນຈັກກະວານທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ພໍທີ່ຈະ ນຳ ພາການ ດຳ ເນີນງານຂອງມັນ.

ຕ້ອງມີຄວາມຈິງບາງຢ່າງໃນຄວາມເຊື່ອໃນການຊົດໃຊ້, ເຊິ່ງໄດ້ມີຊີວິດຢູ່ແລະໄດ້ຮັບການຕ້ອນຮັບໃນຫົວໃຈຂອງປະຊາຊົນມາເປັນເວລາເກືອບສອງພັນປີ, ແລະໃນມື້ນີ້ມີ ຈຳ ນວນຜູ້ສະ ໜັບ ສະ ໜູນ ຫຼາຍລ້ານຄົນ. ຄຳ ສອນຂອງການຊົດໃຊ້ແມ່ນອີງໃສ່ຄວາມຈິງພື້ນຖານອັນ ໜຶ່ງ ຂອງການວິວັດທະນາການຂອງມະນຸດ. ຄວາມຈິງນີ້ຖຶກ warped ແລະບິດໂດຍຈິດໃຈທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບການພັດທະນາແລະພັດທະນາ, ຈິດໃຈບໍ່ພຽງພໍທີ່ຈະ conceive ມັນ. ມັນໄດ້ຖືກລ້ຽງດູດ້ວຍຄວາມເຫັນແກ່ຕົວ, ພາຍໃຕ້ອິດທິພົນຂອງຄວາມໂຫດຮ້າຍແລະການຂ້າສັດ, ແລະເຕີບໃຫຍ່ຂຶ້ນໃນຮູບແບບປະຈຸບັນຂອງມັນຜ່ານຍຸກແຫ່ງຄວາມມືດມົວ. ມັນມີອາຍຸຕ່ ຳ ກວ່າຫ້າສິບປີນັບຕັ້ງແຕ່ປະຊາຊົນເລີ່ມສົງໄສ ຄຳ ສອນຂອງການຊົດໃຊ້. ຄຳ ສອນໄດ້ ດຳ ລົງຊີວິດແລະຈະມີຊີວິດຢູ່ເພາະວ່າມີຄວາມຈິງບາງຢ່າງໃນແນວຄິດກ່ຽວກັບຄວາມ ສຳ ພັນສ່ວນຕົວຂອງມະນຸດກັບພຣະເຈົ້າຂອງລາວ, ແລະຍ້ອນຄວາມຄິດຂອງການເສຍສະລະຕົນເອງເພື່ອຄວາມດີຂອງຄົນອື່ນ. ຕອນນີ້ຜູ້ຄົນ ກຳ ລັງເລີ່ມຕົ້ນຄິດກ່ຽວກັບສອງແນວຄິດນີ້. ຄວາມ ສຳ ພັນສ່ວນຕົວຂອງມະນຸດກັບພຣະເຈົ້າຂອງລາວ, ແລະການເສຍສະລະຕົນເອງເພື່ອຄົນອື່ນ, ແມ່ນສອງຄວາມຈິງໃນ ຄຳ ສອນຂອງການຊົດໃຊ້.

ມະນຸດແມ່ນ ຄຳ ສັບທົ່ວໄປທີ່ໃຊ້ໃນການອອກແບບອົງກອນຂອງມະນຸດດ້ວຍຫຼັກການແລະລັກສະນະເດັ່ນຂອງມັນ. ອີງຕາມທັດສະນະຂອງຄຣິສຕຽນ, ມະນຸດແມ່ນບຸກຄົນທີ່ສາມ, ຂອງວິນຍານ, ຈິດວິນຍານແລະຮ່າງກາຍ.

ຮ່າງກາຍໄດ້ຖືກສ້າງຂຶ້ນຈາກອົງປະກອບຕ່າງໆຂອງແຜ່ນດິນໂລກ, ແລະເປັນຮ່າງກາຍ. ຈິດວິນຍານແມ່ນຮູບແບບຫຼືສິ່ງທີ່ຢູ່ໃນຮູບຮ່າງຂອງຮ່າງກາຍ, ແລະໃນນັ້ນແມ່ນຄວາມຮູ້ສຶກ. ມັນແມ່ນຈິດຕະສາດ. ພຣະວິນຍານແມ່ນຊີວິດສາກົນທີ່ເຂົ້າມາແລະເຮັດໃຫ້ມີຊີວິດທັງຈິດວິນຍານແລະຮ່າງກາຍ. ມັນເອີ້ນວ່າທາງວິນຍານ. ວິນຍານ, ຈິດວິນຍານແລະຮ່າງກາຍປະກອບເປັນມະນຸດ ທຳ ມະຊາດ, ຜູ້ຊາຍທີ່ຕາຍ. ເມື່ອຄວາມຕາຍ, ວິນຍານຫລືຊີວິດຂອງມະນຸດກັບຄືນສູ່ຊີວິດສາກົນ; ຮ່າງກາຍທາງດ້ານຮ່າງກາຍ, ສະເຫມີຂຶ້ນກັບການເສຍຊີວິດແລະການລະລາຍ, ກັບຄືນມາໂດຍຜ່ານການແຕກແຍກເຂົ້າໄປໃນອົງປະກອບທາງດ້ານຮ່າງກາຍທີ່ມັນໄດ້ຖືກປະກອບ; ແລະ, ຈິດວິນຍານ, ຫຼືຮູບຮ່າງຂອງຮ່າງກາຍ, ຄ້າຍຄືເງົາ, ມະລາຍຫາຍໄປດ້ວຍການລະລາຍຂອງຮ່າງກາຍແລະຖືກດູດຊຶມໂດຍອົງປະກອບທາງດາລາສາດແລະໂລກທາງຈິດທີ່ມາຈາກນັ້ນ.

ອີງຕາມ ຄຳ ສອນຂອງຄຣິສຕຽນ, ພຣະເຈົ້າເປັນພຣະເຈົ້າສາມຫລ່ຽມໃນຄວາມສາມັກຄີ; ສາມບຸກຄົນຫລືເນື້ອໃນຂອງຄວາມເປັນ ໜຶ່ງ ດຽວຂອງສານ. ພຣະເຈົ້າພຣະບິດາ, ພຣະເຈົ້າພຣະບຸດ, ແລະພຣະເຈົ້າ. ພຣະເຈົ້າພຣະບິດາເປັນຜູ້ສ້າງ; ພຣະເຈົ້າພຣະບຸດເປັນພຣະຜູ້ຊ່ວຍໃຫ້ລອດ; ພຣະເຈົ້າພຣະວິນຍານບໍລິສຸດເປັນຜູ້ປອບໂຍນ; ສາມຢ່າງນີ້ໃນຊີວິດອັນສູງສົ່ງ.

ພຣະເຈົ້າແມ່ນຈິດໃຈ, ມີຕົວຕົນເອງ, ກ່ອນໂລກແລະການເລີ່ມຕົ້ນຂອງມັນ. ພຣະເຈົ້າ, ຈິດໃຈ, manifests ເປັນທໍາມະຊາດແລະເປັນອັນສູງສົ່ງ. ຈິດໃຈທີ່ສະແດງຜ່ານ ທຳ ມະຊາດສ້າງຮ່າງກາຍ, ຮູບຮ່າງແລະຊີວິດຂອງມະນຸດ. ນີ້ແມ່ນມະນຸດ ທຳ ມະຊາດທີ່ຕ້ອງເສຍຊີວິດແລະຜູ້ທີ່ຕ້ອງເສຍຊີວິດ, ເວັ້ນເສຍແຕ່ໄດ້ຍົກສູງກວ່າຄວາມຕາຍໂດຍການແຊກແຊງຈາກສະຫວັນເຂົ້າໃນສະພາບແຫ່ງຄວາມເປັນອະມະຕະ.

ຈິດໃຈ ("ພຣະເຈົ້າພຣະບິດາ," "ພໍ່ທີ່ຢູ່ໃນສະຫວັນ") ແມ່ນຈິດໃຈທີ່ສູງກວ່າ; ຜູ້ທີ່ສົ່ງສ່ວນ ໜຶ່ງ ຂອງຕົວມັນເອງ, ກະບອກແສງ (“ ພຣະຜູ້ຊ່ວຍໃຫ້ລອດ,” ຫລື,“ ພຣະເຈົ້າພຣະບຸດ”), ຈິດໃຈທີ່ຕ່ ຳ, ເຂົ້າໄປແລະອາໄສຢູ່ໃນມະນຸດເປັນມະຕະເປັນໄລຍະ; ຫລັງຈາກໄລຍະເວລາໃດ, ຈິດໃຈທີ່ຕ່ ຳ ກວ່າຫລືສູງສຸດ, ຈະປ່ອຍໃຫ້ມະນຸດກັບຄືນໄປຫາພໍ່ຂອງຕົນ, ແຕ່ສົ່ງຄວາມຄິດຂອງມັນອີກ ("ພຣະວິນຍານບໍລິສຸດ," ຫລື, "ຜູ້ປອບໂຍນ," ຫລື "ຜູ້ສະ ໜັບ ສະ ໜູນ"), ຜູ້ຊ່ວຍຫລືຄູອາຈານ, ເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບຫລືຍອມຮັບເອົາຈິດໃຈທີ່ເປັນມະນຸດຜູ້ເປັນຜູ້ຊ່ວຍໃຫ້ລອດ, ເພື່ອເຮັດ ສຳ ເລັດພາລະກິດ, ວຽກທີ່ມັນໄດ້ເກີດມາ. incarnation ຂອງບາງສ່ວນຂອງຈິດໃຈອັນສູງສົ່ງ, ທີ່ເອີ້ນວ່າແທ້ໆຂອງລູກຊາຍຂອງພຣະເຈົ້າ, ແມ່ນຫຼືເປັນຫຼືສາມາດເປັນຜູ້ໄຖ່ຂອງມະນຸດມະຕະຈາກບາບ, ແລະຜູ້ຊ່ອຍໃຫ້ລອດຂອງລາວຈາກຄວາມຕາຍ. ມະນຸດທີ່ເປັນມະຕະ, ຜູ້ຊາຍເນື້ອຫນັງ, ເຊິ່ງມັນມາຫລືອາດຈະມາ, ອາດຈະ, ໂດຍການມີຄວາມສັກສິດພາຍໃນລາວ, ຮຽນຮູ້ວິທີການປ່ຽນແປງແລະອາດຈະປ່ຽນຈາກສະພາບທາງ ທຳ ມະຊາດແລະມະຕະຂອງລາວສູ່ສະພາບແຫ່ງສະຫວັນແລະເປັນອະມະຕະ. ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ຖ້າມະນຸດບໍ່ຄວນປະຕິບັດວິວັດທະນາການຈາກຄວາມເປັນມະຕະຈົນເຖິງອະມະຕະ, ລາວຕ້ອງຍອມຢູ່ໃຕ້ກົດ ໝາຍ ແຫ່ງມະຕະແລະຕ້ອງຕາຍ.

ປະຊາຊົນຂອງແຜ່ນດິນໂລກບໍ່ໄດ້ເຕີບໃຫຍ່ມາຈາກມະນຸດຄົນ ໜຶ່ງ ແລະຜູ້ຍິງທີ່ເປັນມະຕະ. ທຸກໆຄົນທີ່ເປັນມະຕະໃນໂລກທີ່ເປັນມະນຸດຖືກເອີ້ນວ່າເປັນມະນຸດເປັນມະຕະນີ້. ສຳ ລັບມະນຸດທຸກຄົນມີພຣະເຈົ້າ, ຈິດໃຈ. ແຕ່ລະຮ່າງກາຍຂອງມະນຸດໃນໂລກນີ້ແມ່ນຢູ່ໃນໂລກເປັນຄັ້ງ ທຳ ອິດ, ແຕ່ວ່າຈິດໃຈທີ່ ກຳ ລັງປະຕິບັດໂດຍ, ຫຼືໃນ, ມະນຸດໃນໂລກບໍ່ໄດ້ ທຳ ໜ້າ ທີ່ດຽວນີ້ເປັນເທື່ອ ທຳ ອິດ. ຈິດໃຈໄດ້ປະຕິບັດເຊັ່ນດຽວກັນກັບຮ່າງກາຍຂອງມະນຸດອື່ນໆຂອງພວກເຂົາໃນເວລາທີ່ຜ່ານມາ. ຖ້າບໍ່ປະສົບຜົນ ສຳ ເລັດໃນການແກ້ໄຂແລະສົມບູນຄວາມລຶກລັບຂອງການເກີດແລະການຊົດໃຊ້ໃນຂະນະທີ່ປະຕິບັດກັບຫລືໃນຮ່າງກາຍຂອງມະນຸດໃນປະຈຸບັນ, ຮ່າງກາຍແລະຮູບຮ່າງ (ຈິດວິນຍານ, ຈິດໃຈ) ຈະຕາຍ, ແລະຈິດໃຈນັ້ນທີ່ຕິດພັນກັບມັນຈະຕ້ອງເກີດ ໃໝ່ ອີກເທື່ອ ໜຶ່ງ ຈົນກວ່າ ມີຄວາມສະຫວ່າງພຽງພໍໄດ້, ຈົນກວ່າການຊົດໃຊ້ຫລືການກະ ທຳ ອັນດຽວຈະ ສຳ ເລັດ.

ຈິດໃຈທີ່ເກີດຂື້ນໃນມະນຸດຄົນໃດຄົນ ໜຶ່ງ ເປັນບຸດຂອງພຣະເຈົ້າ, ມາຊ່ວຍຊີວິດຊາຍຄົນນັ້ນໃຫ້ລອດຈາກຄວາມຕາຍ, ຖ້າຜູ້ຊາຍສ່ວນຕົວຈະມີສັດທາໃນປະສິດທິພາບຂອງຜູ້ຊ່ອຍໃຫ້ລອດເພື່ອເອົາຊະນະຄວາມຕາຍໂດຍປະຕິບັດຕາມພຣະ ຄຳ ເຊິ່ງຜູ້ຊ່ວຍໃຫ້ລອດ, ຈິດໃຈ incarnate ເຮັດໃຫ້ຮູ້ ; ແລະການສິດສອນໄດ້ຖືກສື່ສານໃນລະດັບຕາມຄວາມເຊື່ອຂອງມະນຸດສ່ວນບຸກຄົນທີ່ມີຕໍ່ລາວ. ຖ້າມະນຸດຍອມຮັບເອົາຈິດໃຈທີ່ເປັນມະນຸດເປັນຜູ້ຊ່ວຍໃຫ້ລອດແລະປະຕິບັດຕາມ ຄຳ ແນະ ນຳ ທີ່ລາວໄດ້ຮັບຫຼັງຈາກນັ້ນ, ລາວຈະ ຊຳ ລະລ້າງຮ່າງກາຍຂອງລາວຈາກຄວາມບໍ່ສະອາດ, ຈະຢຸດການກະ ທຳ ທີ່ຜິດ (ການເຮັດບາບ) ໂດຍການກະ ທຳ ທີ່ຖືກຕ້ອງ (ຄວາມຊອບ ທຳ) ແລະຈະຮັກສາຮ່າງກາຍມະຕະຂອງລາວໃຫ້ມີຊີວິດຢູ່ຈົນກວ່າຈະໄດ້ໄຖ່ ຈິດວິນຍານຂອງລາວ, ຈິດໃຈ, ຮູບແບບຂອງຮ່າງກາຍຂອງລາວ, ຈາກຄວາມຕາຍ, ແລະເຮັດໃຫ້ມັນເປັນອະມະຕະ. ຫຼັກສູດການປະຕິບັດການຝຶກອົບຮົມມະຕະຂອງມະນຸດແລະການປ່ຽນມັນໄປສູ່ຄວາມເປັນອະມະຕະແມ່ນການຄຶງ. ຈິດໃຈແມ່ນຖືກຄຶງເທິງໄມ້ກາງແຂນຂອງເນື້ອ ໜັງ; ແຕ່ວ່າໂດຍການຄຶງທີ່ໄມ້ກາງແຂນ, ຊຶ່ງຂຶ້ນກັບຄວາມຕາຍ, ຈະເອົາຊະນະຄວາມຕາຍແລະໄດ້ຮັບຊີວິດທີ່ເປັນອະມະຕະ. ຫຼັງຈາກນັ້ນມະຕະໄດ້ ນຳ ເອົາຄວາມເປັນອະມະຕະແລະຖືກຍົກຂຶ້ນສູ່ໂລກແຫ່ງຄວາມເປັນອະມະຕະ. ລູກຊາຍຂອງພຣະເຈົ້າ, ຈິດໃຈ incarnate ໄດ້ສໍາເລັດພາລະກິດຂອງລາວ; ລາວໄດ້ເຮັດວຽກທີ່ມັນເປັນ ໜ້າ ທີ່ຂອງລາວທີ່ຈະເຮັດ, ເພື່ອລາວຈະສາມາດກັບຄືນໄປຫາພໍ່ຂອງລາວທີ່ຢູ່ໃນສະຫວັນ, ເປັນຜູ້ທີ່ມີຈິດໃຈສູງກວ່າ, ເຊິ່ງລາວຈະກາຍເປັນຜູ້ ໜຶ່ງ. ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ຖ້າຜູ້ຊາຍທີ່ຍອມຮັບເອົາຈິດໃຈ incarnate ເປັນຜູ້ຊ່ອຍໃຫ້ລອດຂອງລາວ, ແຕ່ວ່າສັດທາຫລືຄວາມຮູ້ບໍ່ໃຫຍ່ພໍທີ່ຈະປະຕິບັດຕາມ ຄຳ ສອນທີ່ລາວໄດ້ຮັບ, ສະນັ້ນຈິດໃຈທີ່ບໍ່ມີຕົວຕົນຍັງຖືກຄຶງຢູ່, ແຕ່ວ່າມັນແມ່ນການຄຶງໂດຍການບໍ່ເຊື່ອແລະຄວາມສົງໄສ ຂອງມະຕະ. ມັນແມ່ນການຄຶງປະ ຈຳ ວັນທີ່ຈິດໃຈອົດທົນຫລືຢູ່ເທິງແຂນແຫ່ງເນື້ອ ໜັງ ຂອງມັນ. ສຳ ລັບມະນຸດ, ຫຼັກສູດແມ່ນ: ຮ່າງກາຍຕາຍ. ການສືບເຊື້ອສາຍຂອງຈິດໃຈເຂົ້າໄປໃນນະຮົກ, ແມ່ນການແຍກຈິດໃຈນັ້ນອອກຈາກຄວາມປາຖະ ໜາ ທາງເນື້ອ ໜັງ ແລະເນື້ອ ໜັງ ຂອງມັນໃນໄລຍະທີ່ລັດຕາຍ. ເກີດຂື້ນຈາກຄວາມຕາຍ, ແມ່ນການແຍກອອກຈາກຄວາມປາຖະ ໜາ. ການຂຶ້ນສູ່ສະຫວັນທີ່ພະອົງ“ ພິພາກສາຄົນໄວແລະຄົນຕາຍ” ແມ່ນຕິດຕາມດ້ວຍການ ກຳ ນົດສິ່ງທີ່ຈະເປັນເງື່ອນໄຂຂອງຮ່າງກາຍມະຕະແລະຈິດໃຈ, ເຊິ່ງຈະຖືກສ້າງຂື້ນເພື່ອການສືບເຊື້ອສາຍຂອງລາວຕໍ່ໄປສູ່ໂລກ, ໂດຍມີຈຸດປະສົງທີ່ຈະກະຕຸ້ນ ການສ່ອງແສງແລະການຊົດໃຊ້.

ສຳ ລັບຜູ້ຊາຍທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມລອດ, ເຊິ່ງຈິດໃຈທີ່ບໍ່ມີຕົວຕົນເຮັດໃຫ້ເປັນອະມະຕະ, ຊີວິດຂອງພຣະເຢຊູທັງ ໝົດ ຕ້ອງຜ່ານໄປໃນຂະນະທີ່ຍັງມີຊີວິດຢູ່ໃນໂລກທາງກາຍຍະພາບ. ຄວາມຕາຍຕ້ອງໄດ້ຮັບການເອົາຊະນະກ່ອນທີ່ຮ່າງກາຍຈະຕາຍ; ການສືບເຊື້ອສາຍເຂົ້າໄປໃນນະຮົກຕ້ອງຢູ່ກ່ອນ, ບໍ່ແມ່ນຫຼັງຈາກການຕາຍຂອງຮ່າງກາຍ; ການສະເດັດຂຶ້ນສູ່ສະຫວັນຕ້ອງປະສົບຜົນ ສຳ ເລັດໃນຂະນະທີ່ຮ່າງກາຍມີຊີວິດຢູ່. ທັງ ໝົດ ນີ້ຕ້ອງເຮັດຢ່າງມີສະຕິ, ເຕັມໃຈແລະດ້ວຍຄວາມຮູ້. ຖ້າມັນບໍ່ແມ່ນ, ແລະມະນຸດມີພຽງແຕ່ຄວາມເຊື່ອໃນຈິດໃຈຂອງຕົນໃນຖານະເປັນຜູ້ຊ່ວຍໃຫ້ລອດ, ແລະຖ້າ, ເຖິງແມ່ນວ່າຈະເຂົ້າໃຈວິທີການແຕ່ບໍ່ບັນລຸຊີວິດທີ່ເປັນອະມະຕະກ່ອນການຕາຍ, ລາວຈະຕາຍ, ຫຼັງຈາກນັ້ນເປັນຄັ້ງຕໍ່ໄປ ສຳ ລັບການສືບເຊື້ອສາຍມາສູ່ບັນຍາກາດຂອງໂລກແລະ ຈິດໃຈຂອງມະນຸດຈະບໍ່ເຂົ້າໄປໃນຮູບຊົງຂອງມະນຸດທີ່ລາວເອີ້ນວ່າເປັນ, ແຕ່ຈິດໃຈເຮັດ ໜ້າ ທີ່ຄືຜູ້ປອບໂຍນ (ພຣະວິນຍານບໍລິສຸດ), ຜູ້ທີ່ປະຕິບັດຕໍ່ຈິດວິນຍານຂອງມະນຸດແລະເປັນຕົວແທນແທນລູກຊາຍຂອງພຣະເຈົ້າ. , ຫຼືຈິດໃຈ, ເຊິ່ງແມ່ນ incarnate ໃນຊີວິດກ່ອນຫນ້ານີ້ຫຼືຊີວິດ. ມັນປະຕິບັດແນວນັ້ນເພາະວ່າການຍອມຮັບຂອງຈິດໃຈກ່ອນ ໜ້າ ນີ້ໂດຍມະນຸດເປັນລູກຂອງພຣະເຈົ້າ. ມັນແມ່ນຜູ້ປອບໂຍນທີ່ຢູ່ອ້ອມຮອບຜູ້ທີ່ໃຫ້ແຮງບັນດານໃຈ, ແນະ ນຳ, ໃຫ້ ຄຳ ແນະ ນຳ, ສະນັ້ນ, ຖ້າມະນຸດມີເຈດ ຈຳ ນົງ, ລາວອາດຈະປະຕິບັດວຽກງານເພື່ອຄວາມເປັນອະມະຕະທີ່ໄດ້ຖືກປະໄວ້ໃນຊີວິດກ່ອນ, ຕັດຂາດໂດຍຄວາມຕາຍ.

ມະນຸດທີ່ຈະບໍ່ຫັນໄປສູ່ຈິດໃຈ ສຳ ລັບຄວາມສະຫວ່າງ, ຕ້ອງຢູ່ໃນຄວາມມືດແລະປະຕິບັດຕາມກົດແຫ່ງມະຕະ. ພວກເຂົາທົນທຸກການເສຍຊີວິດ, ແລະຈິດໃຈທີ່ຕິດພັນກັບພວກເຂົາຕ້ອງຜ່ານນະລົກໃນຊ່ວງຊີວິດ, ແລະໃນໄລຍະທີ່ມັນແຍກອອກຈາກການເຊື່ອມຕໍ່ທາງໂລກຂອງມັນຫລັງຈາກຄວາມຕາຍ, ແລະສິ່ງນີ້ຕ້ອງສືບຕໍ່ຜ່ານຫລາຍອາຍຸ, ຈົນກວ່າມັນຈະເຕັມໃຈແລະສາມາດເຫັນແສງສະຫວ່າງ, ເພື່ອຍົກສູງ ຄວາມເປັນມະຕະເປັນອະມະຕະແລະກາຍເປັນ ໜຶ່ງ ດຽວກັບແຫລ່ງພໍ່ແມ່, ພໍ່ຂອງຕົນໃນສະຫວັນ, ຜູ້ທີ່ບໍ່ສາມາດພໍໃຈຈົນກວ່າຄວາມໂງ່ຈ້າຈະໃຫ້ຄວາມຮູ້, ແລະຄວາມມືດຈະປ່ຽນເປັນຄວາມສະຫວ່າງ. ຂະບວນການນີ້ໄດ້ຖືກອະທິບາຍໄວ້ໃນ ບັນນາທິການທີ່ມີຊີວິດຕະຫຼອດໄປ, ເຫຼັ້ມ. 16, Nos. 1-2, ແລະໃນ ຊ່ວງເວລາກັບ ໝູ່ ໃນ ຄຳ ສັບ, Vol. 4, ໜ້າ 189, ແລະ ລຸ້ນ Vol. 8, ໜ້າ 190.

ດ້ວຍຄວາມເຂົ້າໃຈນີ້ກ່ຽວກັບ ຄຳ ສອນຂອງການຊົດໃຊ້, ຜູ້ ໜຶ່ງ ອາດຈະເຫັນສິ່ງທີ່ມີຄວາມ ໝາຍ ໂດຍ "ແລະພຣະເຈົ້າຮັກໂລກຈົນໄດ້ປະທານພຣະບຸດອົງດຽວຂອງພຣະອົງ, ເພື່ອຜູ້ທີ່ເຊື່ອໃນພຣະອົງບໍ່ຄວນເສີຍຊີວິດ, ແຕ່ຈະມີຊີວິດຕະຫຼອດໄປ." ຄຳ ສອນຂອງການຊົດໃຊ້ໄດ້ຖືກປະສົມປະສານກັບກົດແຫ່ງຄວາມຍຸດຕິ ທຳ ຄົງທີ່ແລະຄວາມໄຮ້ດຽງສາທີ່ບໍ່ມີປະໂຫຍດ, ກົດ ໝາຍ ຂອງ ກຳ ມະການ. ສິ່ງນີ້ຈະອະທິບາຍເຖິງຄວາມ ສຳ ພັນສ່ວນຕົວຂອງມະນຸດກັບພຣະເຈົ້າຂອງລາວ.

ຄວາມຈິງອີກຢ່າງ ໜຶ່ງ, ຄວາມຄິດທີ່ເສຍສະລະຕົນເອງເພື່ອຄວາມດີຂອງຄົນອື່ນ, ໝາຍ ຄວາມວ່າຫລັງຈາກມະນຸດໄດ້ພົບເຫັນແລະເຮັດຕາມຈິດໃຈ, ແສງສະຫວ່າງ, ຜູ້ຊ່ວຍລາວ, ແລະໄດ້ເອົາຊະນະຄວາມຕາຍແລະໄດ້ຮັບຊີວິດທີ່ເປັນອະມະຕະແລະຮູ້ຕົວເອງວ່າບໍ່ຕາຍ, ລາວຈະ ບໍ່ຍອມຮັບເອົາຄວາມສຸກຈາກສະຫວັນທີ່ຕົນໄດ້ຮັບ, ສຳ ລັບຕົວເອງເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ແທນທີ່ຈະພໍໃຈກັບໄຊຊະນະຂອງມັນຕໍ່ຄວາມຕາຍ, ແລະເພີດເພີນກັບ ໝາກ ຜົນຂອງແຮງງານຂອງຕົນເອງ, ຕັດສິນໃຈໃຫ້ການບໍລິການຂອງຕົນແກ່ມະນຸດເພື່ອບັນເທົາຄວາມໂສກເສົ້າແລະຄວາມທຸກທໍລະມານຂອງພວກເຂົາ, ແລະຊ່ວຍພວກເຂົາເຖິງຈຸດໃນການຊອກຫາຄວາມສັກສິດພາຍໃນແລະເພື່ອບັນລຸການຮັກສາພະຍາດທີ່ລາວໄດ້ບັນລຸ. ນີ້ແມ່ນການເສຍສະຫຼະຂອງແຕ່ລະບຸກຄົນໃຫ້ແກ່ Universal Self, ຂອງຈິດໃຈສ່ວນບຸກຄົນຕໍ່ຈິດໃຈທົ່ວໄປ. ມັນແມ່ນພະເຈົ້າແຕ່ລະຄົນກາຍມາເປັນ ໜຶ່ງ ດຽວກັບພະເຈົ້າອົງ ໜຶ່ງ. ພຣະອົງເຫັນແລະຮູ້ສຶກແລະຮູ້ຕົວເອງໃນຈິດວິນຍານຂອງມະນຸດທຸກຄົນທີ່ມີຊີວິດ, ແລະຈິດວິນຍານທຸກຢ່າງແມ່ນຢູ່ໃນພຣະອົງ. ມັນແມ່ນຫລັກການ I-am-Thou ແລະ Thou-art-I. ໃນສະພາບການນີ້ແມ່ນໄດ້ຮັບຮູ້ຄວາມເປັນພໍ່ຂອງພຣະເຈົ້າ, ຄວາມເປັນອ້າຍນ້ອງຂອງມະນຸດ, ຄວາມລຶກລັບຂອງການເກີດ, ຄວາມສາມັກຄີແລະຄວາມເປັນ ໜຶ່ງ ດຽວຂອງທຸກສິ່ງ, ແລະຄວາມສົມບູນຂອງຄົນດຽວ.

ຫມູ່ [HW Percival]