The Word Foundation

ການ

WORD

APRIL, 1910.


ລິຂະສິດ, 1910, ໂດຍ HW PERCIVAL.

ຜູ້ໃຫຍ່ກັບ ໝູ່.

ຄວາມມືດບໍ່ມີແສງສະຫວ່າງ, ຫລືມັນເປັນສິ່ງທີ່ແຍກກັນຢູ່ໃນຕົວຂອງມັນເອງແລະມັນໃຊ້ເວລາສະຖານທີ່ຂອງແສງ. ຖ້າພວກເຂົາມີຄວາມແຕກຕ່າງແລະແຍກກັນ, ຄວາມມືດແລະແສງແມ່ນຫຍັງ?

ຄວາມມືດບໍ່ແມ່ນ“ ຄວາມບໍ່ມີແສງ.” ຄວາມສະຫວ່າງບໍ່ແມ່ນຄວາມມືດ. ຄວາມມືດແມ່ນສິ່ງທີ່ຢູ່ໃນຕົວຂອງມັນເອງ, ບໍ່ແມ່ນຄວາມສະຫວ່າງ. ຄວາມມືດອາດຈະໃຊ້ເວລາຊົ່ວຄາວແທນທີ່ຈະເປັນແສງສະຫວ່າງແລະເບິ່ງເຫັນແຈ້ງ, ແຕ່ແສງສະຫວ່າງຈະຂັບໄລ່ຄວາມມືດ. ໃນທີ່ສຸດແສງສະຫວ່າງຈະເອົາຊະນະຄວາມມືດໂດຍການຍົກສູງແລະເຮັດໃຫ້ຄວາມມືດກາຍເປັນຄວາມສະຫວ່າງ. ແສງສະຫວ່າງແລະຄວາມມືດທີ່ພວກເຮົາຮັບຮູ້ຜ່ານຄວາມຮູ້ສຶກບໍ່ແມ່ນຄວາມສະຫວ່າງແລະຄວາມມືດໃນຕົວຂອງມັນເອງ, ເຖິງແມ່ນວ່າສິ່ງທີ່ພວກເຮົາເຫັນວ່າເປັນຄວາມສະຫວ່າງແລະຄວາມມືດມີຕົ້ນ ກຳ ເນີດຂອງພວກມັນຢູ່ໃນຄວາມຈິງແລະໃນຄວາມມືດ. ໃນຖານະເປັນສິ່ງທີ່, ຄວາມມືດແມ່ນສານທີ່ເປັນເອກະພາບ, ຊຶ່ງເປັນຮາກ, ພື້ນຖານຫລືພື້ນຖານຂອງການສະແດງອອກທັງ ໝົດ ເປັນເລື່ອງ. ໃນສະພາບເດີມຂອງມັນ, ມັນງຽບສະຫງົບແລະເປັນຄືກັນຕະຫຼອດຕົວມັນເອງ. ມັນແມ່ນສະຕິ, ບໍ່ມີສະຕິປັນຍາແລະບໍ່ມີການລົບກວນ. ແສງສະຫວ່າງແມ່ນພະລັງທີ່ມາຈາກຄວາມສະຫຼາດຂອງຜູ້ທີ່ໄດ້ຜ່ານການວິວັດທະນາການແລະຢູ່ ເໜືອ ຫລື ເໜືອ ການສະແດງອອກ. ເມື່ອຄວາມສະຫຼາດໃຊ້ ອຳ ນາດແສງສະຫວ່າງຂອງເຂົາເຈົ້າໃສ່ສານທີ່ບໍ່ມີເງື່ອນໄຂແລະເປັນເອກະພາບ, ຊຶ່ງເປັນຄວາມມືດ, ສ່ວນຂອງວັດຖຸຫລືຄວາມມືດ, ແລະໄຟທີ່ຖືກມຸ້ງໄປຫານັ້ນຈະໄຫຼເຂົ້າໄປໃນກິດຈະ ກຳ. ດ້ວຍການເລີ່ມຕົ້ນຂອງກິດຈະ ກຳ, ສານທີ່ເປັນ ໜຶ່ງ ກາຍເປັນສອງ. ໃນຄວາມມືດໃນການກະ ທຳ ຫລືສານແມ່ນບໍ່ມີສານອີກຕໍ່ໄປ, ແຕ່ເປັນສອງ. ສອງອັນນີ້ຂອງສານຫລືຄວາມມືດແມ່ນຮູ້ກັນວ່າເປັນວິນຍານ. ວິນຍານແລະວັດຖຸແມ່ນສອງຢ່າງທີ່ກົງກັນຂ້າມກັບສິ່ງ ໜຶ່ງ, ເຊິ່ງເປັນສານທີ່ຢູ່ໃນຕົ້ນ ກຳ ເນີດ, ແຕ່ວ່າມັນເປັນເລື່ອງຂອງວິນຍານໃນການກະ ທຳ. ບັນດາຫົວ ໜ່ວຍ ຕ່າງໆທີ່ສານດັ່ງກ່າວຖືກແບ່ງອອກເປັນເລື່ອງຂອງວິນຍານ, ພ້ອມທັງການປະກົດຕົວທາງວິນຍານລວມທັງ ໝົດ, ໄດ້ສ້າງຄວາມປະທັບໃຈໃຫ້ແກ່ພວກມັນແລະມັນເປັນຕົ້ນ ກຳ ເນີດຂອງພໍ່ແມ່ຮາກຂອງພວກເຂົາແລະກໍ່ເປັນສາເຫດຂອງການກະ ທຳ ຫຼືການສະແດງຂອງພວກເຂົາ. ສານແມ່ນຮາກແລະພໍ່ແມ່ຂອງທຸກໆສ່ວນຂອງ ໜ່ວຍ ທີ່ບໍ່ສາມາດແຍກອອກໄດ້ຂອງມະຫາຊົນທີ່ສະແດງອອກພ້ອມທັງຂອງມະຫາຊົນ. ແສງສະຫວ່າງແມ່ນສາເຫດຂອງການສະແດງອອກແລະການກະ ທຳ ໃນແຕ່ລະ ໜ່ວຍ ພ້ອມທັງຂອງມະຫາຊົນທີ່ສະແດງອອກໂດຍລວມ. ດັ່ງນັ້ນໃນແຕ່ລະ ໜ່ວຍ ງານທີ່ບໍ່ສາມາດແຍກອອກໄດ້, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບຕະຫຼອດມະຫາຊົນທີ່ສະແດງອອກໂດຍລວມແມ່ນຕົວແທນ: ພໍ່ແມ່ຮາກເປັນສານແລະ ອຳ ນາດການສະແດງເປັນແສງສະຫວ່າງ. ໃນແຕ່ລະ ໜ່ວຍ ທີ່ເອີ້ນວ່າຜີປີສາດມີພໍ່ແມ່, ສານແລະພະລັງ, ແສງສະຫວ່າງ. ສ່ວນສານແມ່ນສະແດງໂດຍພາກສ່ວນຂອງ ໜ່ວຍ ທີ່ແຍກອອກມາເຊິ່ງເອີ້ນວ່າເລື່ອງ, ແລະແສງສະຫວ່າງແມ່ນຕົວແທນໂດຍອີກຂ້າງ ໜຶ່ງ ຫຼືສ່ວນຂອງ ໜ່ວຍ ໜ່ວຍ ດຽວກັນທີ່ເອີ້ນວ່າວິນຍານ. ມະຫາວິທະຍາໄລຫລືການສະແດງທັງ ໝົດ ຖືກເອີ້ນອອກຈາກສານທີ່ບໍ່ຮູ້ຈັກຫລືຄວາມມືດເຂົ້າໄປໃນການສະແດງອອກໂດຍ ອຳ ນາດແສງສະຫວ່າງຂອງປັນຍາ, ແລະແສງສະຫວ່າງນີ້ເຮັດໃຫ້ຈິດວິນຍານດັ່ງກ່າວເອີ້ນວ່າການກະ ທຳ ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໃນການປະຕິບັດຕະຫຼອດໄລຍະເວລາຂອງການສະແດງອອກ. ໃນລະຫວ່າງໄລຍະເວລາຂອງການສະແດງອອກ, ແສງສະຫວ່າງຊຶ່ງປະກົດຢູ່ໃນການສະແດງດ້ວຍຄວາມມືດແມ່ນສາເຫດຂອງສິ່ງທີ່ພວກເຮົາເອີ້ນວ່າຄວາມສະຫວ່າງ. ເລື່ອງທີ່ສະແດງອອກແມ່ນສາເຫດຂອງສິ່ງທີ່ພວກເຮົາເອີ້ນວ່າຄວາມມືດ. ຄວາມສະຫວ່າງແລະຄວາມມືດເບິ່ງຄືວ່າມີການຂັດແຍ້ງກັນແລະເບິ່ງຄືວ່າຈະຈັດຫາບ່ອນໃຫ້ກັນແລະກັນຕະຫລອດການສະແດງອອກ. ທັງກາງເວັນແລະກາງຄືນ, ຕື່ນແລະນອນ, ຊີວິດແລະຄວາມຕາຍ, ແມ່ນຝ່າຍກົງກັນຂ້າມຫລືດ້ານກົງກັນຂ້າມຂອງສິ່ງດຽວກັນ. ການຕໍ່ຕ້ານເຫຼົ່ານີ້ປະຕິບັດແບບອື່ນໃນໄລຍະສັ້ນຫລືຍາວ, ຈົນກ່ວາຄວາມມືດຈະກາຍເປັນຄວາມສະຫວ່າງ. ແຕ່ລະຄົນເບິ່ງຄືວ່າກັນແລະກັນເປັນສິ່ງທີ່ບໍ່ຕ້ອງການເຖິງແມ່ນວ່າແຕ່ລະຄົນຕ່າງຝ່າຍຕ່າງມີຄວາມ ຈຳ ເປັນ. ຜູ້ຊາຍມີໃນຄວາມມືດແລະພະລັງງານແສງສະຫວ່າງ. ຕໍ່ມະນຸດຄວາມຮູ້ສຶກແມ່ນຄວາມມືດຂອງລາວແລະຈິດໃຈຂອງລາວແມ່ນຄວາມສະຫວ່າງຂອງລາວ. ແຕ່ນີ້ບໍ່ໄດ້ຖືກພິຈາລະນາເປັນປົກກະຕິ. ເຖິງຄວາມຮູ້ສຶກຂອງຈິດໃຈເບິ່ງຄືວ່າມືດ. ໃນຈິດໃຈຄວາມຮູ້ສຶກແມ່ນຄວາມມືດ. ສິ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ຄວາມຮູ້ສຶກເບິ່ງຄືວ່າມາຈາກດວງອາທິດ, ພວກເຮົາເອີ້ນວ່າແສງແດດ. ຕໍ່ກັບຄວາມຮູ້ສຶກແລະສິ່ງທີ່ພວກເຂົາເອີ້ນວ່າຄວາມສະຫວ່າງຄືກັບຄວາມມືດເມື່ອມັນ, ຈິດໃຈ, ຖືກສະຫວ່າງໂດຍ ອຳ ນາດແສງສະຫວ່າງຂອງປັນຍາຂອງພໍ່ແມ່. ແສງແດດແລະຄວາມຮັບຮູ້ທີ່ສະຫລາດຂອງມັນອາດຈະມາສູ່ພວກເຮົາເຖິງແມ່ນວ່າໃນຂະນະທີ່ຈິດໃຈຈະຝັງເລິກແລະຂັດແຍ້ງກັບຄວາມມືດ; ຫຼັງຈາກນັ້ນພວກເຮົາຈະເຫັນແສງແດດເປັນການສະທ້ອນຫຼືເປັນສັນຍາລັກຂອງແສງສະຫວ່າງທີ່ແທ້ຈິງ. ຄວາມມືດເຮັດໃຫ້ສະຖານທີ່ແລະຖືກປ່ຽນໄປສູ່ຄວາມສະຫວ່າງຖາວອນຍ້ອນວ່າມັນຖືກເອົາຊະນະໂດຍການຮັບຮູ້ແລະການກະ ທຳ ຂອງຈິດໃຈ.

 

radium ແມ່ນຫຍັງແລະວິທີທີ່ມັນເປັນໄປໄດ້ສໍາລັບການຖິ້ມຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຂອງພະລັງງານທີ່ດີໂດຍບໍ່ມີການເສຍຊີວິດຢ່າງຊັດເຈນແລະການສູນເສຍຂອງພະລັງງານແລະຮ່າງກາຍຂອງຕົນເອງ, ແລະແຫຼ່ງຂອງ radioactivity ທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ຂອງມັນແມ່ນຫຍັງ?

ຄາດວ່ານັກຂຽນ ຄຳ ຖາມມີຄວາມລຶ້ງເຄີຍກັບ ຄຳ ຖະແຫຼງວິທະຍາສາດກ່ຽວກັບການຄົ້ນພົບທາດ radium ທີ່ຜ່ານມາ, ເຊັ່ນວ່າມັນຖືກສະກັດອອກມາຈາກ pitchblende, ການຄົ້ນພົບໂດຍ Madame Curie, ພະລັງແສງສະຫວ່າງ, ຜົນກະທົບຂອງການກະ ທຳ ຂອງມັນຕໍ່ຮ່າງກາຍອື່ນໆ, ມັນ ການຂາດແຄນແລະຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການເຂົ້າຮ່ວມການຜະລິດຂອງມັນ.

Radium ແມ່ນສະຖານະພາບທາງກາຍະພາບໂດຍຜ່ານການທີ່ມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ແລະບັນຫາເລື່ອງທີ່ດີກ່ວາທາງດ້ານຮ່າງກາຍໄດ້ຖືກສະແດງອອກໃຫ້ກັບຄວາມຮູ້ສຶກ. Radium ແມ່ນບັນຫາທາງກາຍະພາບໃນການພົວພັນກັບບັນຫາອື່ນໆແລະ ກຳ ລັງທີ່ຄາດເດົາໂດຍປົກກະຕິວ່າເປັນການສົມມຸດຖານ. ອີເທີແລະ ກຳ ລັງເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນບັນດາລັດທີ່ ສຳ ຄັນກວ່າວັດຖຸແລະພວກມັນປະຕິບັດຕໍ່ຫຼືຜ່ານສິ່ງທີ່ເອີ້ນວ່າວັດຖຸທາງກາຍ, ບໍ່ວ່າວັດຖຸທາງກາຍແມ່ນເພັດຫລືໂມເລກຸນຂອງທາດໂມເລກຸນ. ມັນບໍ່ແມ່ນ ສຳ ລັບສິ່ງທີ່ລ້າໆຫລືສົມມຸດຖານໂດຍຜ່ານການກາຍະພາບບໍ່ມີການປ່ຽນແປງຫລືການເນົ່າເປື່ອຍຂອງບັນຫາທາງກາຍຍະພາບ. ການກະ ທຳ ທີ່ດີຂື້ນໂດຍຜ່ານບັນຫາລວມກໍ່ເຮັດໃຫ້ມີການປະສົມສານເຄມີແລະການປ່ຽນແປງຂອງສານເຄມີໃນການ ນຳ ໃຊ້ ທຳ ມະດາແລະຈັດການກັບນັກເຄມີສາດ.

Radium ແມ່ນບັນຫາທາງກາຍະພາບທີ່ຖືກກະ ທຳ ໂດຍກົງຫລືຜ່ານທາງກາຍະພາບໂດຍບໍ່ມີປັດໃຈທີສາມແລະໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບການປ່ຽນແປງໂດຍການປະຕິບັດຂອງບັນຫາເລື່ອງ astral. ບັນຫາທາງດ້ານຮ່າງກາຍອື່ນໆແມ່ນປະຕິບັດໂດຍເລື່ອງທາງດາລາສາດ, ແຕ່ວ່າໃນລະດັບ ໜ້ອຍ ກ່ວາ radium. ໂດຍທົ່ວໄປ, ຜົນຂອງການປະຕິບັດງານຂອງ astral ກ່ຽວກັບບັນຫາທາງກາຍຍະພາບອື່ນໆແມ່ນບໍ່ສາມາດຍອມຮັບໄດ້ເພາະວ່າເລື່ອງທາງກາຍະພາບບໍ່ສາມາດສະ ເໜີ ການຕິດຕໍ່ແລະຕ້ານທານກັບບັນຫາ astral ທີ່ສະ ເໜີ ໂດຍ radium, ແລະບັນຫາອື່ນໆສ່ວນໃຫຍ່ບໍ່ໄດ້ຕິດຕໍ່ພົວພັນກັບເລື່ອງ astral ໂດຍກົງ. radium. ອະນຸພາກສ່ວນທີ່ບໍ່ມີຂອບເຂດແລະບໍ່ສາມາດຮູ້ໄດ້ຂອງ radium ແມ່ນມີຢູ່ໃນທຸກເລື່ອງ. ແຕ່ວ່າໃນປະຈຸບັນນີ້ pitchblende ເບິ່ງຄືວ່າມັນເປັນແຫຼ່ງທີ່ມາຈາກທີ່ພວກເຂົາອາດຈະຖືກເກັບເອົາໃນ ຈຳ ນວນທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ທີ່ສຸດ, ເຖິງແມ່ນວ່າມັນຈະ ໜ້ອຍ. ໃນເວລາທີ່ອະນຸພາກທີ່ເອີ້ນວ່າ radium ຖືກກະຊັບອອກເປັນມວນ ໜຶ່ງ, ບັນດາສານທາງດາລາຈະເຮັດໂດຍກົງແລະຜ່ານມັນໃນຄຸນນະພາບແລະພະລັງທີ່ປາກົດຂື້ນກັບຄວາມຮູ້ສຶກ.

ກິດຈະ ກຳ ທາງວິທະຍຸຂອງ radium ບໍ່ແມ່ນຄືກັບທີ່ຄາດໄວ້ໃນປັດຈຸບັນ, ຍ້ອນການຜະລິດຫລືການຖີ້ມອອກຈາກອະນຸພາກຂອງຮ່າງກາຍຂອງຕົນເອງ. ບັນຫາທາງກາຍະພາບຂອງທາດ radium ທີ່ປະກອບເຂົ້າບໍ່ໄດ້ສະ ໜອງ ວິທະຍຸ - ກິດຈະ ກຳ ຫລືພະລັງງານອື່ນໆທີ່ສະແດງອອກຜ່ານມັນ. Radium ບໍ່ແມ່ນແຮງ, ແຕ່ເປັນແຮງກາງ. (Matter ແມ່ນສອງຢ່າງແລະມີຢູ່ໃນແຜນການທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ໃນແຕ່ລະຍົນມັນເປັນເລື່ອງທີ່ເວລາມັນເປັນຕົວຕັ້ງຕົວຕີແລະມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ໃນເວລາທີ່ມັນເຄື່ອນໄຫວ. ສະນັ້ນເລື່ອງທາງກາຍະພາບແມ່ນເລື່ອງທີ່ບໍ່ມີຕົວຕົນແລະຜົນບັງຄັບໃຊ້ແມ່ນສິ່ງທີ່ມີການເຄື່ອນໄຫວ. ຍົນແມ່ນເລື່ອງ astral ທີ່ມີການເຄື່ອນໄຫວ.) Radium ແມ່ນຮ່າງກາຍທີ່ເຮັດໃຫ້ເລື່ອງ astral ສະແດງອອກ. radium ແມ່ນເລື່ອງຂອງໂລກທາງດ້ານຮ່າງກາຍ; ກິດຈະ ກຳ ທາງວິທະຍຸແມ່ນບັນຫາທາງ astral ຈາກໂລກ astral ເຊິ່ງຈະກາຍເປັນສັງເກດໂດຍວິທີທາງສັງກະສີ. ໂລກທາງໂຫລາສາດແມ່ນຢູ່ອ້ອມຮອບແລະຜ່ານໂລກທາງກາຍຍະພາບ, ແລະ, ຍ້ອນວ່າເລື່ອງຂອງມັນຈະດີຂື້ນ, ມັນກໍ່ຢູ່ໃນແລະຜ່ານບັນຫາທາງດ້ານຮ່າງກາຍ, ຄືກັນກັບວິທະຍາສາດບອກວ່າອີເທີຢູ່ໃນແລະຜ່ານກະປຸກ, ຫຼືຍ້ອນວ່າມັນຮູ້ວ່າໄຟຟ້າເຮັດ ໜ້າ ທີ່ແລະ ໂດຍຜ່ານການນ້ໍາ. ຄ້າຍຄືກັບທຽນທີ່ໃຫ້ແສງ, radium ປ່ອຍແສງຫຼືພະລັງງານ. ແຕ່ບໍ່ຄືກັບທຽນ, ມັນບໍ່ໄດ້ຖືກເຜົາຜານໃນການໃຫ້ແສງສະຫວ່າງ. ຄ້າຍຄືກັບເຄື່ອງຈັກຜະລິດໄຟຟ້າຫລືສາຍໄຟຟ້າທີ່ເບິ່ງຄືວ່າຈະຜະລິດຄວາມຮ້ອນຫລືແສງສະຫວ່າງຫລືພະລັງງານ, radium ເບິ່ງຄືວ່າຈະຜະລິດຫລືຖິ້ມພະລັງງານ; ແລະມັນກໍ່ເກີດຂື້ນ, ບາງທີ. ແຕ່ໄຟຫລືແສງໄຟອື່ນໆທີ່ເບິ່ງຄືວ່າຈະຜະລິດບໍ່ໄດ້ຖືກຈັດຕຽມໂດຍລວດ. ມັນເປັນທີ່ຮູ້ກັນວ່າພະລັງງານໄຟຟ້າບໍ່ໄດ້ເກີດຂື້ນໃນກະແສໄຟຟ້າຫລືສາຍໄຟຟ້າ. ມັນຍັງເປັນທີ່ຮູ້ຈັກວ່າໄຟຟ້າທີ່ສະແດງອອກເປັນຄວາມຮ້ອນຫລືແສງສະຫວ່າງຫລືໄຟຟ້າແມ່ນຖືກມຸ້ງໄປຕາມສາຍໄຟ. ໃນລັກສະນະທີ່ຄ້າຍຄືກັນ, ຄຸນນະພາບຫຼືຜົນບັງຄັບໃຊ້ທີ່ເອີ້ນວ່າກິດຈະ ກຳ ທາງວິທະຍຸສະແດງອອກຜ່ານ radium ຈາກແຫຼ່ງທີ່ມາເຖິງປະຈຸບັນບໍ່ຮູ້ວິທະຍາສາດ. ແຕ່ແຫຼ່ງທີ່ມາບໍ່ແມ່ນທາດ radium ນອກ ເໜືອ ຈາກແຫຼ່ງພະລັງງານແມ່ນ dynamo ຫລືສາຍໄຟ. ອະນຸພາກຂອງຮ່າງກາຍຂອງມັນຖືກຖີ້ມແລະເຜົາອອກຫລືຖືກ ນຳ ໃຊ້ໃນລະດັບຕໍ່າກ່ວາອະນຸພາກຂອງລະບົບໄຟຟ້າຫລືສາຍໄຟຟ້າໂດຍການກະ ທຳ ຂອງພະລັງງານໄຟຟ້າ. ແຫຼ່ງທີ່ມາຂອງສິ່ງທີ່ສະແດງອອກຜ່ານ radium ແມ່ນຄືກັນກັບທີ່ມາຂອງການສະແດງອອກຂອງກະແສໄຟຟ້າ. ທັງສອງມາຈາກແຫຼ່ງດຽວກັນ. ຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງການສະແດງກະແສໄຟຟ້າເປັນຄວາມຮ້ອນ, ແສງສະຫວ່າງຫລືພະລັງງານແລະສິ່ງທີ່ສະແດງອອກຜ່ານ radium ທາງກາຍະພາບແມ່ນຢູ່ໃນລະດັບປານກາງຂອງການສະແດງອອກແລະບໍ່ແມ່ນໄຟຟ້າຫລືວິທະຍຸ - ກິດຈະ ກຳ. ອະນຸພາກທີ່ປະກອບດ້ວຍ dynamo, ເຄື່ອງປັ່ນໄຟຫຼືສາຍ, ບໍ່ມີຄຸນນະພາບຄືກັນກັບອະນຸພາກຂອງທາດ radium ທີ່ປະກອບຂຶ້ນ. ເລື່ອງ Astral ແລະ ກຳ ລັງທີ່ປະຕິບັດໃນເລື່ອງ astral ປະຕິບັດໂດຍກົງໃນ radium ໂດຍບໍ່ມີປັດໃຈອື່ນຫຼືການໄກ່ເກ່ຍ. ກະແສໄຟຟ້າທີ່ແລ່ນຜ່ານສາຍໄຟຟ້າແມ່ນສະແດງອອກໂດຍປັດໃຈອື່ນໆ, ເຊັ່ນ: ໝໍ້ ໄຟ, ແມ່ເຫຼັກ, ເຄື່ອງ ກຳ ເນີດໄຟຟ້າ, Dynamos, ອາຍແລະເຊື້ອເພີງ. ບໍ່ມີປັດໃຈເຫລົ່ານີ້ ຈຳ ເປັນຕ້ອງມີທາດ radium ເພາະວ່າມັນຕິດຕໍ່ໂດຍກົງແລະຕົວມັນເອງອະນຸຍາດໃຫ້ເລື່ອງ astral ສະແດງອອກຜ່ານຫລືປະມານມັນ, ທາດ radium.

ມັນເປັນທີ່ຮູ້ກັນວ່າກະແສໄຟຟ້າບໍ່ຜ່ານສາຍໄຟ, ແຕ່ຢູ່ຮອບສາຍ. ມັນຍັງຈະພົບວ່າໃນລັກສະນະຄ້າຍຄືກັນກິດຈະ ກຳ ທາງວິທະຍຸບໍ່ຢູ່ໃນ radium, ແຕ່ຢູ່ອ້ອມຮອບຫລືປະມານ radium. ຊ່າງໄຟຟ້າໄດ້ພະຍາຍາມແລະຍັງພະຍາຍາມທີ່ຈະຄິດໄລ່ບາງວິທີທາງທີ່ພະລັງງານໄຟຟ້າສາມາດຜະລິດໄດ້ເພື່ອສະແດງອອກແລະຊີ້ ນຳ ໂດຍບໍ່ໃຊ້ອາຍຫຼືນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟຫລືການປະຕິບັດງານຂອງກະໂລ. Radium ຊີ້ໃຫ້ເຫັນແລະສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງວິທີການນີ້ອາດຈະເຮັດໄດ້.

ຫມູ່ [HW Percival]