The Word Foundation

ການ

WORD

NOVEMBER 1909.


ລິຂະສິດ, 1909, ໂດຍ HW PERCIVAL.

ຜູ້ໃຫຍ່ກັບ ໝູ່.

ມັນບໍ່ສົມເຫດສົມຜົນວ່າສອງຫຼືຫຼາຍຄວາມຄິດທີ່ກົງກັນຂ້າມສາມາດຖືກຕ້ອງກ່ຽວກັບຄວາມຈິງໃດໆ. ເປັນຫຍັງຈຶ່ງມີຄວາມຄິດເຫັນຫຼາຍຢ່າງກ່ຽວກັບບາງບັນຫາຫຼືສິ່ງຕ່າງໆ? ແນວໃດຫຼັງຈາກນັ້ນພວກເຮົາຈະສາມາດບອກຄວາມຄິດເຫັນທີ່ຖືກຕ້ອງແລະຄວາມຈິງເປັນແນວໃດ?

ຄວາມຈິງ ໜຶ່ງ ທີ່ບໍ່ມີຕົວຕົນບໍ່ສາມາດພິສູດໄດ້ຫຼືສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຈິດໃຈຂອງມະນຸດ, ແລະຈິດໃຈຂອງມະນຸດບໍ່ສາມາດເຂົ້າໃຈຫຼັກຖານຫຼືການສາທິດດັ່ງກ່າວໄດ້ທີ່ມັນສາມາດໃຫ້ໄດ້, ນອກ ເໜືອ ຈາກກົດ ໝາຍ, ການຈັດຕັ້ງແລະການເຮັດວຽກຂອງຈັກກະວານ. ເຜິ້ງ, ຫຼືຫຼາຍກ່ວາລົດຄັນ ໜຶ່ງ ສາມາດເຂົ້າໃຈເຖິງການກໍ່ສ້າງແລະການເຮັດວຽກຂອງລົດໄຟຟ້າ. ແຕ່ເຖິງແມ່ນວ່າຈິດໃຈຂອງມະນຸດບໍ່ສາມາດເຂົ້າໃຈຄວາມຈິງ ໜຶ່ງ ໃນແບບບໍ່ມີຕົວຕົນ, ມັນກໍ່ເປັນໄປໄດ້ທີ່ຈະເຂົ້າໃຈບາງສິ່ງບາງຢ່າງກ່ຽວກັບຄວາມຈິງກ່ຽວກັບສິ່ງຫຼືບັນຫາໃດ ໜຶ່ງ ໃນຈັກກະວານທີ່ສະແດງອອກ. ຄວາມຈິງແມ່ນສິ່ງທີ່ມັນເປັນ. ມັນເປັນໄປໄດ້ທີ່ຈິດໃຈຂອງມະນຸດຈະໄດ້ຮັບການອົບຮົມແລະພັດທະນາຈົນມັນອາດຈະຮູ້ສິ່ງໃດກໍ່ຕາມ. ມີສາມໄລຍະຫລືລະດັບທີ່ຈິດໃຈຂອງມະນຸດຕ້ອງຜ່ານ, ກ່ອນທີ່ມັນຈະສາມາດຮູ້ສິ່ງໃດກໍ່ຕາມ. ລັດ ທຳ ອິດແມ່ນຄວາມໂງ່ຈ້າ, ຫລືຄວາມມືດ; ທີສອງແມ່ນຄວາມຄິດເຫັນ, ຫລືຄວາມເຊື່ອ; ຂໍ້ທີສາມແມ່ນຄວາມຮູ້, ຫລືຄວາມຈິງເທົ່າທີ່ຄວນ.

ຄວາມໂງ່ຈ້າແມ່ນສະພາບຂອງຄວາມມືດທາງດ້ານຈິດໃຈເຊິ່ງຈິດໃຈອາດຈະເບິ່ງຄືວ່າເປັນສິ່ງທີ່ມືດມົວ, ແຕ່ຂ້ອນຂ້າງບໍ່ສາມາດເຂົ້າໃຈມັນໄດ້. ເມື່ອຢູ່ໃນຄວາມໂງ່ຈ້າຈິດໃຈຍ້າຍເຂົ້າມາແລະຖືກຄວບຄຸມໂດຍຄວາມຮູ້ສຶກ. ຄວາມຮູ້ສຶກສະນັ້ນຟັງ, ສີແລະສັບສົນໃນຈິດໃຈທີ່ຈິດໃຈບໍ່ສາມາດແຍກແຍະລະຫວ່າງເມກຂອງຄວາມໂງ່ຈ້າແລະສິ່ງທີ່ມັນເປັນ. ຈິດໃຈຍັງບໍ່ຮູ້ແຈ້ງໃນຂະນະທີ່ມັນຖືກຄວບຄຸມ, ນຳ ພາແລະ ນຳ ພາໂດຍຄວາມຮູ້ສຶກ. ເພື່ອໃຫ້ພົ້ນຈາກຄວາມມືດແຫ່ງຄວາມໂງ່ຈ້າ, ຈິດໃຈຕ້ອງກ່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງສິ່ງຕ່າງໆທີ່ຕ່າງຈາກຄວາມຮູ້ສຶກຂອງສິ່ງຕ່າງໆ. ເມື່ອຈິດໃຈພະຍາຍາມທີ່ຈະເຂົ້າໃຈສິ່ງ ໜຶ່ງ, ດັ່ງທີ່ແຍກອອກຈາກການ ສຳ ນຶກເຖິງສິ່ງ, ມັນຕ້ອງຄິດ. ການຄິດເຮັດໃຫ້ຈິດໃຈຜ່ານພົ້ນຈາກສະພາບຄວາມມືດມົວໄປສູ່ສະພາບຄວາມຄິດເຫັນ. ສະຖານະການຂອງຄວາມຄິດເຫັນແມ່ນວ່າໃນຈິດໃຈທີ່ຮູ້ສຶກສິ່ງໃດສິ່ງ ໜຶ່ງ ແລະພະຍາຍາມຄົ້ນຫາວ່າມັນແມ່ນຫຍັງ. ເມື່ອຈິດໃຈກ່ຽວຂ້ອງກັບຕົວເອງກັບສິ່ງໃດກໍ່ຕາມຫຼືບັນຫາໃດ ໜຶ່ງ ມັນກໍ່ເລີ່ມແຍກຕົວອອກຈາກຕົວເອງເປັນຜູ້ຄິດຈາກສິ່ງທີ່ມັນກ່ຽວຂ້ອງກັບຕົວເອງ. ຫຼັງຈາກນັ້ນມັນກໍ່ເລີ່ມມີຄວາມຄິດເຫັນກ່ຽວກັບສິ່ງຕ່າງໆ. ຄວາມຄິດເຫັນເຫຼົ່ານີ້ບໍ່ໄດ້ກ່ຽວຂ້ອງກັບມັນໃນຂະນະທີ່ມັນພໍໃຈກັບຄວາມບໍ່ຮູ້ຕົວ, ນອກ ເໜືອ ຈາກຈິດໃຈທີ່ຂີ້ຄ້ານຫລືສະຕິປັນຍາທີ່ຫຍຸ້ງຍາກກໍ່ຈະຫຍຸ້ງກັບຄວາມຄິດເຫັນກ່ຽວກັບສິ່ງທີ່ບໍ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມຮູ້ສຶກ. ແຕ່ພວກເຂົາຈະມີຄວາມຄິດເຫັນກ່ຽວກັບສິ່ງຕ່າງໆທີ່ມີລັກສະນະພິເສດ. ຄວາມຄິດເຫັນແມ່ນສະຖານະທີ່ຈິດໃຈບໍ່ສາມາດເຫັນຄວາມຈິງໄດ້ຢ່າງຈະແຈ້ງ, ຫລືສິ່ງທີ່ມັນມີ, ແຕກຕ່າງຈາກຄວາມຮູ້ສຶກ, ຫຼືວັດຖຸທີ່ພວກເຂົາປະກົດອອກມາ. ຄວາມຄິດເຫັນຂອງຄົນ ໜຶ່ງ ເປັນຄວາມເຊື່ອຂອງລາວ. ຄວາມເຊື່ອຂອງລາວແມ່ນຜົນຂອງຄວາມຄິດເຫັນຂອງລາວ. ຄວາມຄິດເຫັນແມ່ນໂລກກາງລະຫວ່າງຄວາມມືດແລະຄວາມສະຫວ່າງ. ມັນແມ່ນໂລກທີ່ຄວາມຮູ້ສຶກແລະການປ່ຽນແປງວັດຖຸທີ່ເກີດຂື້ນກັບແສງສະຫວ່າງແລະເງົາແລະການສະທ້ອນຂອງວັດຖຸໄດ້ຖືກເຫັນ. ໃນສະຖານະພາບຂອງຄວາມຄິດນີ້ຈິດໃຈບໍ່ສາມາດຫລືບໍ່ແຍກເງົາຈາກວັດຖຸທີ່ໂຍນມັນໄດ້, ແລະບໍ່ສາມາດເຫັນແສງສະຫວ່າງແຕກຕ່າງຈາກເງົາຫລືວັດຖຸ. ເພື່ອອອກຈາກສະຖານະພາບຂອງຄວາມຄິດ, ຈິດໃຈຕ້ອງພະຍາຍາມເຂົ້າໃຈຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງແສງ, ວັດຖຸ, ແລະການສະທ້ອນຫລືເງົາຂອງມັນ. ເມື່ອຈິດໃຈພະຍາຍາມດັ່ງນັ້ນມັນກໍ່ເລີ່ມແຍກແຍະຄວາມຄິດເຫັນທີ່ຖືກຕ້ອງແລະຄວາມຄິດທີ່ຜິດ. ຄວາມຄິດເຫັນທີ່ຖືກຕ້ອງແມ່ນຄວາມສາມາດຂອງຈິດໃຈໃນການຕັດສິນໃຈວ່າຈະມີຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງສິ່ງແລະການສະທ້ອນແລະເງົາຂອງມັນ, ຫລືເຫັນສິ່ງທີ່ມັນເປັນ. ຄວາມຄິດທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງແມ່ນການເຮັດຜິດພາດຂອງການສະທ້ອນຫຼືເງົາຂອງສິ່ງ ໜຶ່ງ ສຳ ລັບສິ່ງຂອງມັນເອງ. ໃນຂະນະທີ່ຢູ່ໃນສະຖານະການຂອງຄວາມຄິດເຫັນຈິດໃຈບໍ່ສາມາດເຫັນແສງສະຫວ່າງທີ່ແຕກຕ່າງຈາກຄວາມຄິດເຫັນທີ່ຖືກແລະຜິດ, ທັງວັດຖຸບໍ່ຕ່າງຈາກການສະທ້ອນແລະເງົາຂອງມັນ. ເພື່ອຈະສາມາດມີຄວາມຄິດເຫັນທີ່ຖືກຕ້ອງ, ຄົນ ໜຶ່ງ ຕ້ອງປ່ອຍຈິດໃຈຈາກອິດສະຫຼະພາບແລະອິດທິພົນຂອງຄວາມຮູ້ສຶກ. ຄວາມຮູ້ສຶກນັ້ນມີສີສັນຫລືມີອິດທິພົນຕໍ່ຈິດໃຈທີ່ຈະຜະລິດຄວາມ ລຳ ອຽງ, ແລະບ່ອນທີ່ມີຄວາມ ລຳ ອຽງແມ່ນບໍ່ມີຄວາມຄິດເຫັນທີ່ຖືກຕ້ອງ. ຄວາມຄິດແລະການຝຶກອົບຮົມຈິດໃຈໃຫ້ຄິດວ່າ ຈຳ ເປັນເພື່ອສ້າງຄວາມຄິດເຫັນທີ່ຖືກຕ້ອງ. ເມື່ອຈິດໃຈໄດ້ສ້າງຄວາມຄິດເຫັນທີ່ຖືກຕ້ອງແລະປະຕິເສດທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ຄວາມຮູ້ສຶກມີອິດທິພົນຫລື ລຳ ອຽງຈິດໃຈຕໍ່ກັບຄວາມຄິດເຫັນທີ່ຖືກຕ້ອງ, ແລະຖືເອົາຄວາມຄິດເຫັນທີ່ຖືກຕ້ອງນັ້ນ, ບໍ່ວ່າມັນອາດຈະຂັດກັບ ຕຳ ແໜ່ງ ຫລືຜົນປະໂຫຍດຂອງຕົນເອງຫລື ໝູ່ ເພື່ອນ, ແລະ ຕິດກັບຄວາມຄິດເຫັນທີ່ຖືກຕ້ອງກ່ອນແລະໃນຄວາມຕ້ອງການຂອງສິ່ງອື່ນ, ຫຼັງຈາກນັ້ນຈິດໃຈຈະເປັນເວລາທີ່ຖືກຜ່ານເຂົ້າໄປໃນສະຖານະຂອງຄວາມຮູ້. ຈິດໃຈຫຼັງຈາກນັ້ນຈະບໍ່ມີຄວາມຄິດເຫັນກ່ຽວກັບສິ່ງໃດ ໜຶ່ງ ແລະຈະບໍ່ສັບສົນກັບຄວາມຄິດເຫັນອື່ນໆທີ່ຂັດແຍ້ງກັນ, ແຕ່ຈະຮູ້ວ່າສິ່ງດັ່ງກ່າວແມ່ນຄືກັນ. ຄົນ ໜຶ່ງ ຜ່ານພົ້ນຈາກສະຖານະພາບຂອງຄວາມຄິດເຫັນຫຼືຄວາມເຊື່ອຖື, ແລະເຂົ້າໄປໃນສະຖານະພາບຂອງຄວາມຮູ້ຫລືຄວາມສະຫວ່າງ, ໂດຍຖືເອົາສິ່ງທີ່ລາວຮູ້ວ່າເປັນຄວາມຈິງໃນເລື່ອງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສິ່ງອື່ນໆ.

ຈິດໃຈທີ່ຮຽນຮູ້ຄວາມຈິງຂອງສິ່ງໃດ ໜຶ່ງ ໂດຍການກ່ຽວຂ້ອງກັບຕົວເອງກັບສິ່ງນັ້ນ. ໃນສະພາບຄວາມຮູ້, ພາຍຫຼັງທີ່ມັນໄດ້ຮຽນຮູ້ທີ່ຈະຄິດແລະສາມາດເຂົ້າຫາຄວາມຄິດເຫັນທີ່ຖືກຕ້ອງໂດຍເສລີພາບຈາກການ ລຳ ອຽງແລະໂດຍການຄິດຕໍ່ໆໄປ, ຈິດໃຈຈະເຫັນສິ່ງໃດກໍ່ຕາມແລະຮູ້ວ່າມັນແມ່ນຍ້ອນແສງສະຫວ່າງ, ເຊິ່ງແມ່ນຄວາມສະຫວ່າງຂອງຄວາມຮູ້. ໃນຂະນະທີ່ຢູ່ໃນສະພາບຄວາມໂງ່ມັນບໍ່ສາມາດເບິ່ງເຫັນໄດ້, ແລະໃນຂະນະທີ່ຢູ່ໃນສະຖານະການຄວາມຄິດເຫັນມັນບໍ່ໄດ້ເຫັນແສງສະຫວ່າງ, ແຕ່ດຽວນີ້ຢູ່ໃນສະພາບແຫ່ງຄວາມຮູ້ຈິດໃຈບໍ່ເຫັນແສງ, ຄືແຍກອອກຈາກສິ່ງ ໜຶ່ງ ແລະການສະທ້ອນແລະເງົາຂອງມັນ . ຄວາມຮູ້ແສງສະຫວ່າງນີ້ ໝາຍ ຄວາມວ່າຄວາມຈິງຂອງສິ່ງທີ່ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກ, ສິ່ງໃດກໍ່ຕາມທີ່ຮູ້ກັນວ່າມັນເປັນຄວາມຈິງແລະບໍ່ຄືກັບວ່າມັນປະກົດຂື້ນເມື່ອຟັງໂດຍຄວາມໂງ່ຫລືຄວາມສັບສົນໂດຍຄວາມຄິດເຫັນ. ແສງແຫ່ງຄວາມຮູ້ທີ່ແທ້ຈິງນີ້ຈະບໍ່ຖືກເຮັດໃຫ້ຜິດພາດ ສຳ ລັບແສງຫລືແສງສະຫວ່າງອື່ນໆທີ່ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກກັບຈິດໃຈໃນຄວາມບໍ່ຮູ້ຫຼືຄວາມຄິດເຫັນ. ແສງສະຫວ່າງຂອງຄວາມຮູ້ແມ່ນຢູ່ໃນຕົວຂອງມັນເອງເປັນຫຼັກຖານທີ່ນອກ ເໜືອ ຈາກ ຄຳ ຖາມ. ເມື່ອເຫັນສິ່ງນີ້ແລ້ວ, ມັນແມ່ນຍ້ອນວ່າການຄິດຈະ ໝົດ ໄປດ້ວຍຄວາມຮູ້, ຄືກັບວ່າເມື່ອຄົນ ໜຶ່ງ ຮູ້ສິ່ງທີ່ລາວບໍ່ຜ່ານຂັ້ນຕອນການຫາເຫດຜົນທີ່ ໜັກ ແໜ້ນ ກ່ຽວກັບສິ່ງທີ່ລາວໄດ້ຫາເຫດຜົນມາກ່ອນແລະດຽວນີ້ຮູ້ແລ້ວ.

ຖ້າຄົນ ໜຶ່ງ ເຂົ້າໄປໃນຫ້ອງມືດ, ລາວຮູ້ສຶກວ່າລາວຢູ່ໃນຫ້ອງແລະອາດຈະສະດຸດສິ່ງຂອງໃນມັນ, ແລະຢຽບຍ່ ຳ ຕົວເອງຕໍ່ເຟີນີເຈີແລະຝາເຮືອນ, ຫລືປະທະກັບຄົນອື່ນທີ່ ກຳ ລັງເຄື່ອນຍ້າຍໄປມາຢ່າງບໍ່ມີຈຸດ ໝາຍ ຕົວເອງຢູ່ໃນຫ້ອງ. ນີ້ແມ່ນລັດແຫ່ງຄວາມໂງ່ທີ່ຄົນໂງ່ຈ້າ ດຳ ລົງຊີວິດ. ຫລັງຈາກທີ່ລາວໄດ້ຍ້າຍໄປຢູ່ໃນຫ້ອງຕາຂອງລາວກາຍເປັນຄົນທີ່ມີຄວາມມືດມົວກັບຄວາມມືດ, ແລະໂດຍການພະຍາຍາມລາວສາມາດ ຈຳ ແນກຮູບຮ່າງທີ່ມືດມົວຂອງວັດຖຸແລະຕົວເລກເຄື່ອນຍ້າຍໃນຫ້ອງ. ນີ້ແມ່ນຄ້າຍຄືການຜ່ານຈາກສະພາບຄວາມໂງ່ຈ້າໄປສູ່ສະຖານະຂອງຄວາມຄິດເຫັນທີ່ມະນຸດສາມາດ ຈຳ ແນກສິ່ງ ໜຶ່ງ ທີ່ມືດມົວໄປຈາກສິ່ງອື່ນແລະເຂົ້າໃຈວິທີທີ່ຈະບໍ່ປະທະກັນກັບຕົວເລກການເຄື່ອນຍ້າຍອື່ນໆ. ຂໍໃຫ້ພວກເຮົາສົມມຸດວ່າຄົນທີ່ຢູ່ໃນສະຖານະການນີ້ດຽວນີ້ຄິດເຖິງຕົວຂອງແສງທີ່ປະຕິບັດແລະປິດບັງກ່ຽວກັບບຸກຄົນຂອງລາວ, ແລະໃຫ້ພວກເຮົາສົມມຸດວ່າຕອນນີ້ລາວເອົາແສງໄຟອອກມາແລະສ່ອງອ້ອມຮອບຫ້ອງ. ໂດຍກະພິບອ້ອມຫ້ອງທີ່ລາວສັບສົນບໍ່ພຽງແຕ່ຕົວເອງເທົ່ານັ້ນແຕ່ຍັງສັບສົນແລະລົບກວນຕົວເລກເຄື່ອນຍ້າຍອື່ນໆຢູ່ໃນຫ້ອງ. ນີ້ແມ່ນຄ້າຍຄືກັບຜູ້ຊາຍທີ່ພະຍາຍາມເບິ່ງວັດຖຸສິ່ງຂອງທີ່ພວກເຂົາຕ່າງຈາກສິ່ງທີ່ພວກເຂົາໄດ້ປະກົດຕົວມາໃຫ້. ໃນຂະນະທີ່ລາວສ່ອງແສງໄຟຂອງລາວວັດຖຸປະກົດວ່າແຕກຕ່າງກ່ວາພວກມັນແລະແສງສະຫວ່າງສັ່ນສະເທືອນຫລືສັບສົນວິໄສທັດຂອງລາວ, ເພາະວ່າວິໄສທັດຂອງຜູ້ຊາຍແມ່ນສັບສົນຍ້ອນຄວາມຄິດເຫັນທີ່ຂັດແຍ້ງກັບຕົວເອງແລະຄົນອື່ນ. ແຕ່ເມື່ອລາວກວດກາຢ່າງລະມັດລະວັງວັດຖຸທີ່ແສງສະຫວ່າງຂອງລາວພັກຜ່ອນແລະບໍ່ຖືກລົບກວນຫລືສັບສົນໂດຍໄຟສາຍອື່ນໆຂອງຕົວເລກອື່ນໆເຊິ່ງຕອນນີ້ອາດຈະກະພິບ, ລາວຮຽນຮູ້ທີ່ຈະເຫັນວັດຖຸໃດກໍ່ຕາມ, ແລະລາວຮຽນຮູ້ໂດຍສືບຕໍ່ກວດເບິ່ງວັດຖຸ, ວິທີການເບິ່ງວັດຖຸໃດ ໜຶ່ງ ຢູ່ໃນຫ້ອງ. ບັດນີ້ພວກເຮົາສົມມຸດວ່າລາວສາມາດກວດເບິ່ງວັດຖຸແລະແຜນການຂອງຫ້ອງເພື່ອຄົ້ນພົບການເປີດຫ້ອງທີ່ໄດ້ປິດລົງ. ໂດຍຄວາມພະຍາຍາມຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງລາວສາມາດເອົາສິ່ງທີ່ກີດຂວາງການເປີດແລະເວລາທີ່ລາວເຮັດໃຫ້ແສງໄຟໄຫຼເຂົ້າໄປໃນຫ້ອງແລະເຮັດໃຫ້ວັດຖຸເຫັນໄດ້ທັງ ໝົດ. ຖ້າລາວບໍ່ໄດ້ຖືກມອດໂດຍນ້ ຳ ຖ້ວມທີ່ມີແສງສະຫວ່າງແລະບໍ່ປິດປະຕູອີກເທື່ອ ໜຶ່ງ ເພາະວ່າແສງສະຫວ່າງທີ່ໄຫລເຂົ້າມາແລະເຮັດໃຫ້ສາຍຕາຂອງລາວບໍ່ຄຸ້ນເຄີຍກັບຄວາມສະຫວ່າງ, ລາວຈະຄ່ອຍໆເຫັນວັດຖຸທັງ ໝົດ ຢູ່ໃນຫ້ອງໂດຍບໍ່ມີຂັ້ນຕອນຊ້າໆໃນການໄປ ໃນໄລຍະແຕ່ລະຄົນແຍກຕ່າງຫາກກັບແສງສະຫວ່າງຄົ້ນຫາຂອງຕົນ. ແສງສະຫວ່າງທີ່ກະທົບກະເທືອນຫ້ອງຄືກັບແສງແຫ່ງຄວາມຮູ້. ແສງສະຫວ່າງຂອງຄວາມຮູ້ເຮັດໃຫ້ທຸກຄົນຮູ້ວ່າມັນແມ່ນຫຍັງແລະມັນແມ່ນມາຈາກແສງສະຫວ່າງນັ້ນວ່າແຕ່ລະສິ່ງທີ່ຮູ້ກັນວ່າມັນແມ່ນຄືກັນ.

ຫມູ່ [HW Percival]