The Word Foundation

ການ

WORD

ສະບັບທີ. 23 MAY, 1916 No 2

ລິຂະສິດ, 1916, ໂດຍ HW PERCIVAL.

ສິ່ງທີ່ບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນ

Curses and Blessings

CURSING ແມ່ນການກະທໍາທີ່ເຮັດໃຫ້ການເຊື່ອມຕໍ່ໂດຍຜ່ານທາງວິນຍານທີ່ສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມຊົ່ວຮ້າຍບາງຢ່າງທີ່ຈະປະຕິບັດຕາມແລະລົງມາສູ່ຄົນທີ່ຖືກສາບແຊ່ງ. ການຂົ່ມເຫັງມັກຈະສ້າງຜົນກະທົບຕໍ່ການສ້າງມະນຸດທີ່ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ລົ້ມລົງແລະຂັດຂວາງຄວາມຂີ້ເຫຍື້ອທີ່ເຮັດໃຫ້ຕົນເອງເຮັດຫລືຄວາມຊົ່ວຮ້າຍທີ່ລາວອາດຈະຖືກຂົ່ມຂູ່ໂດຍຜູ້ທີ່ຂັດຂວາງເຂົາ. ຖ້າຄໍາເວົ້າຖືກກ່າວຫາມັນຈະບໍ່ມີປະສິດທິຜົນຕໍ່ກັບຄົນທີ່ຖືກໂຍນຖິ້ມແຕ່ຈະລົ້ມລົງໃນຄົນທີ່ຂົ່ມເຫັງ, ເວັ້ນເສຍແຕ່ວ່າຄົນທີ່ຖືກຂົ່ມເຫັງໄດ້ໃຫ້ສິດທິທີ່ຈະມີຜົນຕໍ່ເຂົາ. ສິດທິແລະອໍານາດນີ້ແມ່ນໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໂດຍການປະຕິບັດບາງຢ່າງທີ່ເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ຜູ້ທີ່ຂົ່ມເຫັງຫລືຄົນທີສາມ. ນັກໂທດສາມາດເປັນເຄື່ອງມືໂດຍຜ່ານການຫຼອກລວງຜູ້ທີ່ຖືກເຮັດຜິດ. ໄພຂົ່ມຂູ່ຂອງພໍ່ແລະໂດຍສະເພາະແມ່ນຜູ້ເປັນແມ່ແມ່ນຫນ້າຢ້ານກົວແລະມີອໍານາດ, ຖ້າຖືກຖິ້ມຕໍ່ລູກຊົ່ວ. ໄພຂົ່ມຂູ່ດັ່ງກ່າວແມ່ນກົງແລະມີອໍານາດເພາະຄວາມສໍາພັນຂອງເລືອດແລະສາຍຕາຂອງພໍ່ແມ່ແລະເດັກ. ເຊັ່ນດຽວກັນ, ຄໍາສາບຂອງເດັກຕໍ່ພໍ່ແມ່ຜູ້ທີ່ຖືກຂົ່ມເຫັງແລະຂົ່ມເຫັງມັນອາດຈະເຂົ້າຮ່ວມໂດຍຜົນທີ່ຮ້າຍແຮງ. ໄພຂົ່ມຂູ່ຂອງເດັກຍິງທີ່ຖືກຖິ້ມໃສ່ຜູ້ທີ່ຫຼົງຫາຍໄປໃນຄວາມໂສກເສົ້າກໍ່ສາມາດຫຼີກລ້ຽງຄວາມເສຍຫາຍຂອງຕົນຕໍ່ພຣະອົງ.

ພະລັງງານຂອງສາບທີ່ຢູ່ໃນຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນໂດຍມັນເຂົ້າໄປໃນພື້ນທີ່ສັ້ນໆຂອງຄວາມຊົ່ວຮ້າຍຫຼາຍຢ່າງທີ່ຈະເຮັດໃນໄລຍະການປະພຶດປະຊຸມສະໄຫມທີ່ຖືກແຈກຢາຍແລະຖືກພົບໃນໄລຍະເວລາຫຼາຍກວ່າທີ່ໃຊ້ເວລາ, ຊີວິດຫຼາຍ, ແລະສິ່ງທີ່ຊົ່ວຮ້າຍຈະໄດ້ຮັບການດ້ອຍໂອກາດຂອງການພະລັງງານ crushing ຂອງເຂົາເຈົ້າ. ໃນເວລາທີ່ curse ແມ່ນ pronounced ຢ່າງຖືກຕ້ອງໂດຍບຸກຄົນທີ່ມີທໍາມະຊາດຫຼືຜູ້ທີ່ malefactor ໄດ້ໃຫ້ອໍານາດຂອງການແຕ້ມ evil ເຫຼົ່ານີ້ຮ່ວມກັນແລະ fastening ໃຫ້ເຂົາແລະໃຫ້ເຂົາເຈົ້າລົງກ່ຽວກັບເຂົາ, ຫຼັງຈາກນັ້ນຖືກ cursed, ເປັນ destiny ຮ້າຍແຮງ.

ເກືອບທຸກຄົນ, ໃນໄລຍະຂອງຊີວິດ, furnishes ອຸປະກອນການພຽງພໍທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍຂອງ curse ໄດ້. ນີ້ບໍ່ແມ່ນຕົວເລກຂອງການປາກເວົ້າ. ໃນເວລາທີ່ເວົ້າເຖິງຮ່າງກາຍຂອງຄໍາສາບແຊ່ງ, ພວກເຮົາເວົ້າເຖິງຄວາມເປັນຈິງ, ເພາະວ່າສາບແຊ່ງແມ່ນສິ່ງທີ່ເປັນປະໂຫຍດ. ຮ່າງກາຍຂອງມັນກໍ່ປະກອບດ້ວຍຄວາມຊົ່ວບາງຢ່າງແລະໂດຍການສ້າງອົງປະກອບທີ່ຖືກຈັດໃສ່ໃນຮູບແບບແລະຈັດຕັ້ງໂດຍຄໍາເວົ້າຂອງສາບແຊ່ງຖ້າພວກເຂົາຖືກກ່າວເຖິງໂດຍຫນຶ່ງໃນສອງຊັ້ນຂອງບຸກຄົນທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງນັ້ນ, , ຜູ້ທີ່ມີອໍານາດຕາມທໍາມະຊາດ, ແລະຜູ້ທີ່ຜູ້ກະທໍາຜິດໄດ້ຮັບການປະຕິເສດໂດຍການເຮັດຜິດຕໍ່ພວກເຂົາຫລືຄົນທີສາມ.

ອົງປະກອບທີ່ຖືກສ້າງຂື້ນໃນຮູບແບບຂອງການຂົ່ມເຫັງຈະແກ່ຍາວເຖິງຈົນກ່ວາສາບແຊ່ງຈະຖືກປະຕິບັດ, ແລະຊີວິດຂອງມັນຈະຫມົດໄປ. ຜູ້ທີ່ສາບແຊ່ງອາດຈະໄດ້ຮັບການດົນໃຈທັນທີເພື່ອເຮັດໃຫ້ສາບແຊ່ງ, ແລະຫຼັງຈາກນັ້ນຄໍາເວົ້າຂອງການລ່ວງລະເມີດເບິ່ງຄືວ່າຈະໄຫຼຕາມທໍາມະຊາດແລະເລື້ອຍໆໂດຍຜ່ານປາກຂອງລາວ. ບຸກຄົນທີ່ບໍ່ສາມາດສາບແຊ່ງຢູ່ໄດ້. ຄວາມສັບສົນ, ຄວາມຫມາຍ, ຄົນທີ່ກຽດຊັງບໍ່ສາມາດສາບແຊ່ງໄດ້. ພວກເຂົາອາດຈະໃຊ້ຄໍາທີ່ສຽງຄ້າຍຄືສາບ, ແຕ່ຄໍາເຫຼົ່ານັ້ນບໍ່ມີອໍານາດໃນການສ້າງອົງປະກອບ. ການສ້າງອົງປະກອບທີ່ເປັນສາບທີ່ແທ້ຈິງແມ່ນເປັນໄປໄດ້ຖ້າເງື່ອນໄຂທີ່ສອດຄ້ອງກັນທີ່ໄດ້ກ່າວມາ.

ເຖິງແມ່ນວ່າເກືອບທຸກໆຄົນມີສ່ວນຫນຶ່ງເຮັດພຽງພໍທີ່ຈະໃຫ້ຮ່າງກາຍຂອງສາບແຊ່ງ, ແຕ່ມັນກໍ່ຈະເປັນໄປບໍ່ໄດ້ທີ່ຈະສ້າງອົງປະກອບຖ້າຫາກວ່າຜູ້ກະທໍາຜິດມີຄວາມຄິດທີ່ດີແລະການກະທໍາທີ່ດີທີ່ສຸດເພື່ອປ້ອງກັນການສ້າງ ອົງປະກອບ.

ພອນ

ເຊັ່ນດຽວກັນກັບອຸປະກອນສໍາລັບຮ່າງກາຍແລະສໍາລັບການສ້າງອົງປະກອບທີ່ກາຍເປັນສາບຂອງລາວ, ໄດ້ຖືກຈັດຂື້ນໂດຍຄວາມຄິດແລະການກະທໍາຂອງຄົນທີ່ຖືກຂົ່ມເຫງ, ດັ່ງນັ້ນຄົນທີ່ສາມາດໃຫ້ຄວາມຄິດທີ່ສົມເຫດສົມຜົນແລະກະທໍາດີໆໃຫ້ແກ່ຜູ້ທີ່ມີຂອງຂວັນທໍາມະຊາດ ຂອງພອນ, ຫລືຜູ້ທີ່ໂດຍການກະທໍາທີ່ບໍ່ສະຫງົບຂອງຄົນທີ່ຈະໄດ້ຮັບພອນ, ໄດ້ເຮັດໃຫ້ເຄື່ອງມືໃນເວລານັ້ນ, ໃຫ້ໂທຫາແລະໃຫ້ພອນແກ່ລາວ.

ພອນເປັນອົງປະກອບ, ຮ່າງກາຍທີ່ຖືກສ້າງຂື້ນມາຈາກຄວາມຄິດທີ່ຜ່ານມາແລະການກະທໍາຂອງຄົນທີ່ໄດ້ຮັບພອນ. ອົງປະກອບທີ່ສາມາດສ້າງຂື້ນໃນເວລາທີ່ມີໂອກາດທີ່ເຫມາະສົມ, ເຊັ່ນ: ການເດີນທາງຫຼືເສຍຊີວິດຂອງພໍ່ແມ່, ການເຂົ້າໄປໃນການເດີນທາງຫຼືການເລີ່ມຕົ້ນຂອງການເຮັດວຽກ. ຜູ້ທີ່ຕົນເອງເປັນຄົນໄຂ້, ໂສກເສົ້າຫຼືໂຊກຮ້າຍ, ແລະໂດຍສະເພາະໃນບັນດາຜູ້ຄົນເກົ່າ, ອາດຈະເອີ້ນພອນອັນປະສິດທິຜົນຕໍ່ຜູ້ທີ່ໄດ້ພະຍາຍາມບໍ່ເຫັນແກ່ຕົວເພື່ອເຮັດບາງສິ່ງທີ່ດີ.

ນອກຈາກສອງປະເພດຂອງບຸກຄົນທີ່ໄດ້ກ່າວມາແລ້ວ, ຜູ້ທີ່ມີຂອງຂວັນທໍາມະດາຂອງພອນຫຼືການສາບແຊ່ງແລະຜູ້ທີ່ຈຸດຫມາຍປາຍທາງຂອງມັນເຮັດໃຫ້ເຄື່ອງມືທີ່ເຫມາະສົມສໍາລັບການໂຍນຄໍາຂົ່ມເຫັງຫຼືໃຫ້ພອນແກ່ເຂົາ, ມີບຸກຄົນທີ່ມີ ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບກົດຫມາຍໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວບໍ່ຮູ້ຈັກແລະຜູ້ທີ່ສາມາດເຮັດໄດ້ໂດຍຜ່ານການປະກາດຂອງຄໍາສາບແຊງໃສ່ຫນຶ່ງຫຼືຫຼາຍກວ່າປັນຍາທໍາມະດາທີ່ເປັນບຸກຄົນ, ແລະເຮັດໃຫ້ຊີວິດຂອງຄົນທີ່ຖືກຂົ່ມຂືນຫຼືຜູ້ທີ່ສາມາດຕິດຕໍ່ກັບບຸກຄົນທີ່ດີແລະ ສະນັ້ນໃຫ້ເຂົາເປັນທູດຜູ້ປົກຄອງ, ຜູ້ທີ່ປົກປ້ອງໃນເວລາອັນຕະລາຍ, ຫຼືຊ່ວຍໃຫ້ເຂົາໃນ undertakings. ແຕ່ໃນທຸກໆກໍລະນີ, ສິ່ງທີ່ຖືກເຮັດກໍ່ຕ້ອງເຮັດຕາມກົດຫມາຍຂອງກາຣແລະບໍ່ສາມາດເຮັດໄດ້ຕໍ່ກັບມັນ.

(ຕິດ​ຕາມ​ຕອນ​ຕໍ່​ໄປ)