The Word Foundation

ການ

WORD

ສະບັບທີ. 20 NOVEMBER, 1914 No 2

ລິຂະສິດ, 1914, ໂດຍ HW PERCIVAL.

GHOSTS

Ghost Desire ຂອງຜູ້ຊາຍທີ່ຕາຍແລ້ວ.

ມັນຈະບໍ່ຍຸຕິທໍາແລະຕໍ່ຕ້ານກົດຫມາຍຖ້າວ່າປາຖະຫນາຢາກຂອງຜູ້ຊາຍທີ່ຕາຍແລ້ວແລະຜູ້ທີ່ມີຊີວິດຢູ່ບໍ່ຮູ້, ຖືກອະນຸຍາດໃຫ້ທໍາຮ້າຍແລະຂູດຊີວິດ. ບໍ່ມີປາສະຈາກຄວາມປາຖະຫນາທີ່ສາມາດປະຕິບັດຕໍ່ກົດຫມາຍ. ກົດຫມາຍແມ່ນວ່າບໍ່ມີຄວາມປາຖະຫນາຂອງຜູ້ຕາຍທີ່ສາມາດໂຈມຕີແລະບັງຄັບຜູ້ທີ່ມີຊີວິດຢູ່ເພື່ອປະຕິບັດຕໍ່ຄວາມຕ້ອງການຂອງຜູ້ຊາຍນັ້ນຫຼືບໍ່ມີຄວາມຍິນຍອມຂອງລາວ. ກົດຫມາຍແມ່ນວ່າບໍ່ມີຄວາມປາຖະຫນາຂອງສັດຕູທີ່ຕາຍແລ້ວສາມາດເຂົ້າໄປໃນບັນຍາກາດແລະປະຕິບັດຕາມຮ່າງກາຍຂອງຜູ້ຊາຍທີ່ມີຊີວິດຢູ່ເວັ້ນເສຍແຕ່ວ່າຜູ້ຊາຍນັ້ນຈະສະແດງຄວາມປາຖະຫນາຂອງຕົນເອງຕາມຄວາມຮູ້ທີ່ຕົນເອງຜິດ. ໃນເວລາທີ່ຜູ້ຊາຍເຮັດໃຫ້ທາງກັບຄວາມປາຖະຫນາຂອງຕົນເອງທີ່ເຂົາຮູ້ວ່າຈະຜິດ, ເຂົາພະຍາຍາມທໍາລາຍກົດຫມາຍ, ແລະກົດຫມາຍບໍ່ສາມາດປົກປ້ອງເຂົາ. ຜູ້ຊາຍທີ່ບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ຕົນເອງຖືກຈັບໂດຍຄວາມປາຖະຫນາຂອງຕົນເອງທີ່ຈະເຮັດສິ່ງທີ່ເຂົາຮູ້ວ່າຜິດ, ເຮັດຕາມກົດຫມາຍ, ແລະກົດຫມາຍປົກປ້ອງເຂົາຈາກຄວາມຜິດຈາກພາຍນອກ. ຄວາມປາຖະຫນາຂອງສັດຕູແມ່ນບໍ່ຮູ້ຈັກແລະບໍ່ສາມາດເຫັນຜູ້ຊາຍທີ່ຄວບຄຸມຄວາມປາຖະຫນາແລະການກະທໍາຂອງລາວຕາມກົດຫມາຍ.

ຄໍາຖາມອາດຈະເກີດຂື້ນ, ຜູ້ຊາຍຮູ້ໄດ້ແນວໃດເມື່ອລາວພໍໃຈຄວາມປາຖະຫນາຂອງຕົນເອງແລະໃນເວລາທີ່ລາວກໍາລັງກິນອາຫານຄວາມປາຖະຫນາຂອງຜູ້ທີ່ຕາຍແລ້ວ?

ເສັ້ນທາງຂອງພະແນກແມ່ນຫົວຂໍ້ແລະທາງດ້ານຈັນຍາບັນ, ແລະຊີ້ບອກໃຫ້ລາວໂດຍ "ບໍ່," "ຢຸດ," "ບໍ່," ຂອງຈິດໃຈຂອງລາວ. ພຣະອົງກໍາລັງປາດຖະຫນາຄວາມປາຖະຫນາຂອງຕົນເອງໃນເວລາທີ່ພຣະອົງເຮັດໃຫ້ວິທີທາງທໍາມະຊາດຂອງຈິດວິນຍານ, ແລະນໍາໃຊ້ຈິດໃຈຂອງເພິ່ນເພື່ອສະຫນອງຄວາມຕ້ອງການຂອງພວກເຂົາສໍາລັບຄວາມຮູ້ສຶກ. ໃນຂະນະທີ່ລາວກໍາລັງຊື້ວັດຖຸຂອງຄວາມຮູ້ສຶກເພື່ອຮັກສາຮ່າງກາຍຂອງລາວໃນສຸຂະພາບແລະຄວາມດີ, ລາວໄດ້ຮັບໃຊ້ຕົນເອງແລະເຊື່ອຟັງກົດຫມາຍແລະຖືກປົກປ້ອງໂດຍມັນ. ການເດີນທາງໄປສູ່ຄວາມປາຖະຫນາທີ່ສົມເຫດສົມຜົນຂອງທໍາມະຊາດຂອງຄວາມຮູ້ສຶກທີ່ເຂົາເຂົ້າມາພາຍໃຕ້ຫນັງສືແຈ້ງຄວາມປາຖະຫນາຂອງຜູ້ທີ່ຢາກຕາຍຂອງຄວາມປາຖະຫນາຢາກ, ຜູ້ທີ່ຖືກດຶງດູດໃຫ້ເຂົາແລະໃຊ້ຮ່າງກາຍຂອງລາວເປັນຊ່ອງທາງເພື່ອສະຫນອງຄວາມຕ້ອງການຂອງພວກເຂົາ. ໃນເວລາທີ່ລາວໄປເກີນກວ່າຄວາມຕ້ອງການຂອງທໍາມະຊາດ, ລາວກໍາລັງສ້າງຄວາມປາຖະຫນາຫຼືວິນຍານທີ່ປາຖະຫນາສໍາລັບຕົນເອງ, ເຊິ່ງຈະໃຊ້ເວລາຮູບແບບຫຼັງຈາກການເສຍຊີວິດແລະການລ້າສຸດໃນຮ່າງກາຍຂອງຜູ້ຊາຍທີ່ມີຊີວິດຢູ່.

ຈຸດປະສົງ, ສະຖານະການປາສະຈາກຄວາມປາຖະຫນາປາສະຈາກມະນຸດສາມາດສັງເກດເຫັນໄດ້ໂດຍການກະທໍາທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມພໍໃຈຂອງຄວາມປາຖະຫນາຂອງຜູ້ຊາຍ. ນີ້ແມ່ນຍ້ອນວ່າລາວບໍ່ໄດ້ປະຕິບັດຕົວເອງ, ແຕ່ອິດທິພົນຂອງຄວາມປາຖະຫນາຂອງມະນຸດຕ້ອງການ, ເຮັດແລະເອົາເງື່ອນໄຂໃຫ້ຜູ້ດໍາລົງຊີວິດດໍາເນີນການພາຍໃຕ້ຈິດວິນຍານ.

ສັດຕູຄວາມປາຖະຫນາທີ່ obsessing ຮ່າງກາຍອາດຈະຖືກປະຖິ້ມແລະເກັບຮັກສາໄວ້ອອກ. ຫນຶ່ງໃນວິທີທີ່ຈະຂັບໄລ່ພວກເຂົາແມ່ນການ exorcism; ນັ້ນແມ່ນ, ການປະພຶດຂອງມະນຸດຂອງຄົນອື່ນຕາມຈິດວິນຍານໃນຄວາມກຽດຊັງ. ຮູບແບບປະກະຕິຂອງ exorcism ແມ່ນວ່າໂດຍການປະຕິບັດ incantation ແລະພິທີ, ເຊັ່ນ: ການໃສ່ສັນຍາລັກ, bearing talisman ເປັນ, ການເຜົາໄຫມ້ກິ່ນຫອມ, ໃຫ້ຮ່າງກາຍດື່ມ, ເພື່ອທີ່ຈະສາມາດບັນລຸ ghost ຄວາມປາຖະຫນາແລະຂັບມັນອອກໂດຍຜ່ານການລົດຊາດແລະມີກິ່ນຫອມແລະຄວາມຮູ້ສຶກ. ມີການປະຕິບັດທາງດ້ານຮ່າງກາຍດັ່ງກ່າວຫຼາຍຄົນທີ່ຂີ້ຕົວະຂົ່ມຂືນຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືຂອງຄົນທີ່ຖືກກຽດຊັງແລະຍາດພີ່ນ້ອງຂອງພວກເຂົາຜູ້ທີ່ຈະເຫັນຜູ້ທີ່ຖືກດູດຊືມຈາກມານທີ່ຢູ່ໃນສະຫວັນ. ການປະຕິບັດເຫຼົ່ານີ້ມັກຈະເຮັດວຽກໂດຍການປະຕິບັດຕາມແບບຟອມແຕ່ມີຄວາມຮູ້ພຽງເລັກນ້ອຍກ່ຽວກັບກົດຫມາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. Exorcism ອາດຈະໄດ້ຮັບການປະຕິບັດໂດຍຜູ້ທີ່ມີຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບລັກສະນະຂອງ ghosts ປາຖະຫນາ indwelling ໄດ້. ຫນຶ່ງໃນວິທີການແມ່ນວ່າ exorciser, ຮູ້ລັກສະນະຂອງ ghost ຄວາມປາຖະຫນາ, pronounces ຊື່ຂອງມັນແລະໂດຍອໍານາດຂອງພຣະຄໍາສັ່ງໃຫ້ມັນຈະອອກຈາກ. ບໍ່ມີ exorciser ມີຄວາມຮູ້ຈະບັງຄັບ ghost ທີ່ຈະປ່ອຍໃຫ້ບຸກຄົນທີ່ສັງເກດເບິ່ງເວັ້ນເສຍແຕ່ exorciser ເຫັນວ່າມັນອາດຈະເຮັດໄດ້ຕາມກົດຫມາຍ. ແຕ່ວ່າມັນແມ່ນອີງຕາມກົດຫມາຍບໍ່ສາມາດບອກໄດ້ໂດຍການສັງເກດເຫັນຫມູ່ເພື່ອນຂອງລາວ. ທີ່ຕ້ອງເປັນທີ່ຮູ້ຈັກກັບຜູ້ປະຕິເສດ.

ຜູ້ທີ່ມີບັນຍາກາດທີ່ມີຄວາມບໍລິສຸດແລະມີອໍານາດໂດຍຄວາມຮູ້ແລະການດໍາລົງຊີວິດທີ່ຊອບທໍາໂດຍການສະແດງຂອງພຣະອົງຈະຂັບໄລ່ຜີໃນຄົນອື່ນ. ຖ້າຄົນທີ່ຖືກດູດຊືມເຂົ້າມາໃນຜູ້ຊາຍທີ່ມີຄວາມບໍລິສຸດແລະມີອໍານາດ, ແລະສາມາດທີ່ຈະຢູ່, ຄວາມປາຖະຫນາຂອງສັດຕູຕ້ອງອອກຈາກຄວາມໂກດແຄ້ນ; ແຕ່ຖ້າຫາກວ່າສັດຕູຕ້ອງມີຄວາມເຂັ້ມແຂງເກີນໄປສໍາລັບພຣະອົງ, ຄົນທີ່ຖືກດູດຊືມຖືກບັງຄັບໃຫ້ອອກຈາກບ່ອນຢູ່ແລະອອກຈາກບັນຍາກາດຂອງຄວາມບໍລິສຸດແລະພະລັງງານ. ຫຼັງຈາກຜີແມ່ນອອກ, ຜູ້ຊາຍຕ້ອງເຊື່ອຟັງກົດຫມາຍທີ່ເຂົາຮູ້ມັນ, ເພື່ອຮັກສາພຣະວິນແລະອອກຈາກການໂຈມຕີ.

ບຸກຄົນທີ່ໄດ້ຮັບການເບິ່ງເຫັນອາດຈະປະຖິ້ມຄວາມປາຖະຫນາຂອງຜີໂດຍຄວາມຕ້ອງການຂອງເຫດຜົນແລະດ້ວຍຕົນເອງ. ເວລາທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ຄວາມພະຍາຍາມແມ່ນໄລຍະເວລາທີ່ຜູ້ຊາຍເຫັນໄດ້ຊັດເຈນ; ນັ້ນແມ່ນ, ເມື່ອສັດຕູຕ້ອງບໍ່ຄວບຄຸມ. ມັນແມ່ນສິ່ງທີ່ເປັນໄປບໍ່ໄດ້ສໍາລັບລາວທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ມີເຫດຜົນຫຼືຈູດຜີໃນຂະນະທີ່ຜີແມ່ນກິດຈະກໍາ. ແຕ່ເພື່ອປະຖິ້ມພຣະວິນ, ຜູ້ຊາຍຕ້ອງມີລະດັບ, ເພື່ອເອົາຊະນະຄວາມລໍາບາກຂອງຕົນ, ວິເຄາະຄວາມຊົ່ວ, ຊອກຫາກໍາລັງຂອງລາວ, ແລະມີຄວາມເຂັ້ມແຂງພໍທີ່ຈະເຮັດສິ່ງທີ່ລາວຮູ້ວ່າຖືກຕ້ອງ. ແຕ່ຜູ້ທີ່ສາມາດເຮັດສິ່ງນີ້ໄດ້ແມ່ນບໍ່ສາມາດຮັບຜິດຊອບທີ່ຈະຖືກກຽດຊັງ.

ການກໍາຈັດຄວາມປາຖະຫນາຂອງສັດຕູທີ່ຮຸນແຮງ, ເຊັ່ນ obsesses ຢາເສບຕິດຢາເສບຕິດ, ຫຼືບຸກຄົນຮອງປະສົມຢ່າງລະອຽດ, ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຫຼາຍກ່ວາຫນຶ່ງຄວາມພະຍາຍາມແລະຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການກໍານົດຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງ. ແຕ່ຄົນທີ່ມີໃຈສາມາດຂັບອອກຈາກຮ່າງກາຍຂອງລາວແລະອອກຈາກບັນຍາກາດຂອງລາວຄວາມປາຖະຫນາທີ່ມີຄວາມປາຖະຫນານ້ອຍຂອງຜູ້ຊາຍທີ່ເສຍຊີວິດ, ເຊິ່ງເບິ່ງຄືວ່າບໍ່ມີເຫດຜົນແຕ່ເຮັດໃຫ້ຊີວິດເປັນນະລົກ. ດັ່ງກ່າວແມ່ນການຊັກໆກະທັນຫັນຂອງຄວາມກຽດຊັງ, jealousy, covetousness, malice. ໃນເວລາທີ່ແສງສະຫວ່າງຂອງເຫດຜົນແມ່ນຫັນກ່ຽວກັບຄວາມຮູ້ສຶກຫຼື impulse ໃນຫົວໃຈ, ຫຼືອົງການໃດກໍ່ຕາມ preyed ສຸດ, wriggles entity obsessing, squirms ພາຍໃຕ້ແສງສະຫວ່າງ. ມັນບໍ່ສາມາດຢູ່ໃນສະຫວ່າງໄດ້. ມັນຕ້ອງອອກໄປ. ມັນລຸດອອກມາເປັນມະຫາຊົນທີ່ຄັກໆ. ຢ່າງຊັດເຈນ, ມັນອາດຈະໄດ້ຮັບການເຫັນວ່າເປັນສັດເຄິ່ງຫນຶ່ງ, ແຫຼວເຊັ່ນ, eel ຄ້າຍ, resisting creatures. ແຕ່ພາຍໃຕ້ແສງສະຫວ່າງຂອງຈິດໃຈມັນຕ້ອງປ່ອຍໃຫ້. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ມີຄວາມຮູ້ສຶກຂອງຄວາມສະຫງົບສຸກ, ເສລີພາບ, ແລະຄວາມສຸກຂອງຄວາມພໍໃຈຕໍ່ການເສຍສະລະໃຈເຫຼົ່ານີ້ກັບຄວາມຮູ້ຄວາມຈິງ.

ບຸກຄົນທຸກຄົນຮູ້ຄວາມຮູ້ສຶກໃນຕົວເອງເມື່ອລາວພະຍາຍາມເອົາຊະນະການໂຈມຕີຂອງການກຽດຊັງຫລືຄວາມໂສກເສົ້າຫຼືຄວາມອິດສາ. ໃນເວລາທີ່ລາວພິຈາລະນາກ່ຽວກັບມັນ, ແລະເບິ່ງຄືວ່າລາວໄດ້ສໍາເລັດຈຸດປະສົງຂອງເພິ່ນແລະໄດ້ປົດປ່ອຍຕົນເອງ, ລາວເວົ້າວ່າ, "ແຕ່ຂ້ອຍຈະບໍ່ໄດ້; ຂ້າພະເຈົ້າຈະບໍ່ປ່ອຍໃຫ້ມັນໄປ. "ເມື່ອໃດກໍ່ຕາມສິ່ງນີ້ເກີດຂຶ້ນ, ມັນແມ່ນຍ້ອນວ່າຄວາມປາຖະຫນາຂອງຜີໄດ້ຫັນອີກແລະຖືໃຫມ່. ແຕ່ຖ້າຄວາມພະຍາຍາມຂອງເຫດຜົນໄດ້ຖືກເກັບຮັກສາຂຶ້ນແລະຄວາມສະຫວ່າງຂອງຈິດໃຈຢູ່ກັບຄວາມຮູ້ສຶກ, ເພື່ອຮັກສາມັນຢູ່ໃນຄວາມສະຫວ່າງ, ການຊັກໄດ້ຫາຍໄປໃນທີ່ສຸດ.

ດັ່ງທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງ (ພຣະຄໍາ, Vol 19, ເລກ 3), ໃນເວລາທີ່ຜູ້ຊາຍໄດ້ເສຍຊີວິດ, ທັງຫມົດຄວາມຕ້ອງການທີ່ໄດ້ກະຕຸ້ນໃຫ້ເຂົາໃນຊີວິດໄດ້ຜ່ານຂັ້ນຕອນທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ໃນເວລາທີ່ມະຫາຊົນຂອງຄວາມປາຖະຫນາໄດ້ບັນລຸຈຸດທີ່ແຕກແຍກ, ຫນຶ່ງຫຼືຫຼາຍຄວາມປາຖະຫນາ ghosts ແມ່ນການພັດທະນາ, ແລະສ່ວນທີ່ເຫຼືອຂອງຄວາມຕ້ອງການຂອງມະຫາຊົນໄດ້ຜ່ານຫຼາຍຮູບແບບຂອງສັດທີ່ແຕກຕ່າງກັນ (Vol 19, ເລກ 3, ຫນ້າ 43, 44); ແລະພວກເຂົາເປັນອົງປະກອບຂອງສັດເຫຼົ່ານັ້ນ, ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວສັດທີ່ມີຄວາມຢ້ານກົວ, ເຊັ່ນວ່າກວາງແລະງົວ. ອົງການເຫຼົ່ານີ້ກໍ່ແມ່ນຄວາມປາຖະຫນາຂອງຜູ້ຕາຍ, ແຕ່ພວກມັນບໍ່ແມ່ນຜູ້ລ່ວງລະເມີດ, ແລະບໍ່ໄດ້ຂີ້ເຫຍື້ອຫຼືຂີ້ເຫຍື້ອຕໍ່ຊີວິດ. ຄວາມປາຖະຫນາທີ່ຢາກລ້າໆຂອງຜູ້ຊາຍທີ່ເສຍຊີວິດມີໄລຍະເວລາຂອງການມີຊີວິດທີ່ເປັນເອກະລາດ, ເຫດການແລະລັກສະນະຕ່າງໆທີ່ໄດ້ຖືກກ່າວໄວ້ຂ້າງເທິງ.

ໃນປັດຈຸບັນເປັນສິ້ນສຸດຂອງ ghost ຄວາມປາຖະຫນາໄດ້. ຄວາມປາຖະຫນາຂອງສັດຕູຂອງຜູ້ຊາຍທີ່ຕາຍແລ້ວມັກຈະເຮັດໃຫ້ຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການຖືກທໍາລາຍ, ໃນເວລາທີ່ມັນຂູດຈາກການປະຕິບັດທີ່ຖືກຕ້ອງແລະໂຈມຕີຜູ້ຊາຍທີ່ມີອໍານາດເກີນໄປແລະສາມາດທໍາລາຍພຣະວິນຫຼືຖ້າມັນໂຈມຕີຄົນທີ່ບໍ່ມີຄວາມບໍລິສຸດ, ຈະບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ການລົງໂທດຂອງ ghost ຄວາມປາຖະຫນາຂອງຄົນຕາຍໄດ້. ໃນກໍລະນີຂອງຜູ້ຊາຍທີ່ເຂັ້ມແຂງ, ທີ່ເຂັ້ມແຂງອາດຈະຂ້າມັນເອງ; ລາວຕ້ອງການບໍ່ມີການປົກປ້ອງອື່ນ. ໃນກໍລະນີຂອງຄົນທີ່ຖືກຕ້ອງ, ຖືກປົກປ້ອງໂດຍກົດຫມາຍ, ກົດຫມາຍໃຫ້ຜູ້ປະຕິບັດງານສໍາລັບຜີ. ເຫຼົ່ານີ້ executioners ແມ່ນມັກຈະ neophytes ແນ່ນອນ, ໃນລະດັບທີສາມຂອງແຜ່ນປ້າຍວົງກົມຄົບຖ້ວນສົມບູນຂອງການລິເລີ່ມ.

ໃນເວລາທີ່ຄວາມປາຖະຫນາຂອງພຣະວິນຂອງຜູ້ຊາຍທີ່ຕາຍແລ້ວບໍ່ໄດ້ແຕກຫັກໂດຍວິທີການເຫຼົ່ານີ້, ການມີຊີວິດທີ່ເປັນເອກະລາດຂອງເຂົາເຈົ້າຈະສິ້ນສຸດໃນສອງທາງ. ໃນເວລາທີ່ບໍ່ສາມາດໄດ້ຮັບການບໍາລຸງຮັກສາໂດຍການວາງແຜນຄວາມປາຖະຫນາຂອງຜູ້ຊາຍ, ພວກເຂົາກາຍເປັນຄວາມອ່ອນແອແລະແຕກແຍກແລະຖືກແຜ່ລາມ. ໃນກໍລະນີອື່ນໆ, ຫຼັງຈາກຄວາມປາຖະຫນາຂອງຜູ້ຊາຍທີ່ເສຍຊີວິດໄດ້ຂູດຄວາມປາຖະຫນາຂອງຊີວິດແລະມີຄວາມເຂັ້ມແຂງພໍສົມຄວນ, ມັນເກີດຢູ່ໃນຮ່າງກາຍຂອງສັດຮ້າຍ.

ຄວາມປາຖະຫນາທັງຫມົດຂອງຜູ້ຊາຍ, ອ່ອນໂຍນ, ປົກກະຕິ, ຂີ້ຮ້າຍ, ໂຫດຮ້າຍ, ຖືກກັນຮ່ວມກັນໃນລະຫວ່າງການພັດທະນາຂອງຮ່າງກາຍທາງດ້ານຮ່າງກາຍ, ໃນໄລຍະຂອງການເກີດໃຫມ່ຂອງຊີວິດ. ເຂົ້າໄປໃນບ່ອນທີ່ໂນອາເຂົ້າໄປໃນຫີບລາວ, ກິນສັດທັງຫມົດກັບລາວ, ເປັນຄໍາເວົ້າຂອງເຫດການ. ໃນເວລາຂອງການເກີດໃຫມ່, ຄວາມປາຖະຫນາທີ່ໄດ້ສ້າງຄວາມປາຖະຫນາຂອງວິນຍານໃນອະດີດ, ກັບຄືນມາ, ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວເປັນມະຫາຊົນທີ່ບໍ່ມີຮູບຮ່າງ, ແລະເຂົ້າໄປໃນເດັກໂດຍຜ່ານແມ່ຍິງ. ນັ້ນແມ່ນວິທີການປົກກະຕິ. ພໍ່ແມ່ທາງດ້ານຮ່າງກາຍແມ່ນພໍ່ແລະແມ່ຂອງຮ່າງກາຍທາງດ້ານຮ່າງກາຍ; ແຕ່ຈິດໃຈທີ່ເກີດມາເປັນພໍ່ແມ່ຂອງຄວາມປາຖະຫນາຂອງມັນ, ຍ້ອນກັບລັກສະນະທີ່ບໍ່ມີທາງດ້ານຮ່າງກາຍອື່ນໆ.

ມັນອາດຈະແມ່ນວ່າຄວາມປາຖະຫນາຂອງວິນຍານຂອງບຸກຄົນທີ່ຜ່ານມາປະຕິເສດການເຂົ້າສູ່ຮ່າງກາຍໃຫມ່, ເພາະວ່າສັດຕູແມ່ນຍັງມີການເຄື່ອນໄຫວເກີນໄປ, ຫຼືຢູ່ໃນຮ່າງກາຍຂອງສັດທີ່ບໍ່ພ້ອມທີ່ຈະຕາຍ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ເດັກນ້ອຍໄດ້ເກີດມາ, ບໍ່ມີຄວາມຕ້ອງການໂດຍສະເພາະ. ໃນກໍລະນີດັ່ງກ່າວ, ຄວາມປາຖະຫນາຂອງສັດຕູ, ໃນເວລາທີ່ເປີດເສລີແລະຖ້າຫາກວ່າຍັງແຂງແຮງທີ່ຈະ dissipated ແລະເຂົ້າໄປໃນບັນຍາກາດເປັນພະລັງງານ, ແມ່ນການດຶງດູດແລະອາໃສຢູ່ໃນບັນຍາກາດ psychic ຂອງຈິດໃຈເກີດໃຫມ່, ແລະເປັນດາວທຽມຫຼື " ໃນບັນຍາກາດຂອງລາວ. ມັນອາດຈະປະຕິບັດໂດຍຜ່ານການຜູ້ຊາຍເປັນຄວາມຕ້ອງການພິເສດໃນບາງໄລຍະເວລາໃນຊີວິດຂອງລາວ. ນີ້ແມ່ນ "ຜູ້ອາໄສ", ແຕ່ບໍ່ແມ່ນ "ຜູ້ອາໄສ" ຂີ້ຮ້າຍທີ່ເວົ້າເຖິງໂດຍ occultists, ແລະຄວາມລຶກລັບ Jeckyl-Hyde, ບ່ອນທີ່ Hyde ແມ່ນ "dweller" ຂອງທ່ານດຣ. Jeckyl.

(ຕິດ​ຕາມ​ຕອນ​ຕໍ່​ໄປ.)