The Word Foundation

ການ

WORD

ສະບັບທີ. 19 AUGUST, 1914. No 5

ລິຂະສິດ, 1914, ໂດຍ HW PERCIVAL.

GHOSTS

Ghost Desire ຂອງຜູ້ຊາຍທີ່ຕາຍແລ້ວ.

ຄົນດຽວທີ່ແຍກອອກຈາກວິນຍານແລະຈິດໃຈຂອງພວກເຂົາ, ໂດຍບໍ່ມີວັດຖຸອື່ນໆນອກ ເໜືອ ຈາກພະລັງຄວາມປາດຖະ ໜາ ຂອງຕົນເອງ, ຜີປີສາດທີ່ປາຖະ ໜາ ຂອງຜູ້ຊາຍທີ່ຕາຍແລ້ວບໍ່ສາມາດເບິ່ງໂລກທາງກາຍໄດ້. ພວກເຂົາບໍ່ສາມາດເຫັນຮ່າງກາຍຂອງຜູ້ຊາຍທີ່ມີຊີວິດຢູ່. ເມື່ອຫຼັງຈາກຕາຍມະຫາຊົນຄວາມປາຖະ ໜາ ທີ່ສັບສົນຈະກາຍເປັນຊ່ຽວຊານໃນຜີຫຼືຜີໂດຍສະເພາະ, ໃນຮູບແບບສັດເຊິ່ງສະແດງເຖິງລັກສະນະຂອງຄວາມປາຖະ ໜາ, ຈາກນັ້ນຜີປາຖະ ໜາ ກໍ່ ກຳ ລັງຊອກຫາສິ່ງທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ມັນພໍໃຈ. ຜີຄວາມປາຖະຫນາຂອງຜູ້ຊາຍທີ່ຕາຍແລ້ວແມ່ນຢູ່ໃນໂລກຄວາມປາຖະຫນາ. ໂລກທີ່ມີຄວາມປາຖະ ໜາ ອ້ອມຮອບແຕ່ວ່າໂລກນີ້ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ ສຳ ພັດກັບໂລກທາງດ້ານຮ່າງກາຍເທື່ອ. ໃນການພົວພັນກັບໂລກທາງດ້ານຮ່າງກາຍ, ຜີປາຖະ ໜາ ຕ້ອງເຊື່ອມໂຍງກັບສິ່ງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບໂລກຄວາມປາຖະ ໜາ ແລະໂລກທາງກາຍ. ເວົ້າໂດຍທົ່ວໄປ, ມະນຸດມີຄວາມເປັນລາວໃນໂລກວິນຍານ, ແຕ່ອາໃສຢູ່ໃນສາມໂລກລຸ່ມ. ຮ່າງກາຍທາງດ້ານຮ່າງກາຍຂອງລາວເຄື່ອນໄຫວແລະເຮັດຢູ່ໃນໂລກທາງກາຍຍະພາບ, ຄວາມປາຖະຫນາຂອງລາວປະຕິບັດໃນໂລກຈິດຕະສາດ, ແລະຈິດໃຈຂອງລາວຄິດຫລືວຸ້ນວາຍໃນໂລກຈິດ.

ຮູບແບບເຄິ່ງທາງກາຍຍະພາບຂອງຮ່າງກາຍແມ່ນການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ເຮັດໃຫ້ການພົວພັນລະຫວ່າງຄວາມປາຖະ ໜາ ຂອງຜູ້ຊາຍທີ່ມີຊີວິດແລະຮ່າງກາຍຂອງລາວ, ແລະຄວາມປາຖະ ໜາ ແມ່ນການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ຈິດໃຈຂອງລາວກັບຮູບແບບຂອງລາວ. ຖ້າຄວາມປາຖະ ໜາ ຂາດ, ຈິດໃຈບໍ່ສາມາດເຄື່ອນ ເໜັງ ຫລືເຄື່ອນໄຫວຢູ່ໃນຮ່າງກາຍຂອງມັນ, ແລະກໍ່ບໍ່ມີການກະ ທຳ ໃດໆຂອງຮ່າງກາຍໃນຈິດໃຈ. ຖ້າຮູບແບບຂາດ, ຄວາມປາຖະ ໜາ ບໍ່ສາມາດເຄື່ອນໄຫວຫລືສ້າງຄວາມປະທັບໃຈໃດໆຕໍ່ຮ່າງກາຍ, ແລະຮ່າງກາຍບໍ່ສາມາດຕອບສະ ໜອງ ຄວາມຕ້ອງການຂອງຄວາມຕ້ອງການ.

ແຕ່ລະພາກສ່ວນທີ່ໄປສູ່ການຈັດຕັ້ງການ ດຳ ລົງຊີວິດຂອງຜູ້ຊາຍທີ່ມີຊີວິດຕ້ອງໄດ້ຮັບການປະສານສົມທົບກັບພາກສ່ວນອື່ນໆເພື່ອໃຫ້ມະນຸດ ດຳ ລົງຊີວິດແລະກະ ທຳ ແບບເສລີໃນໂລກທາງກາຍຍະພາບ. ແຕ່ໃນຂະນະທີ່ມະນຸດ ກຳ ລັງສະແດງຢູ່ໃນໂລກທາງດ້ານຮ່າງກາຍແຕ່ລະພາກສ່ວນຂອງລາວ ກຳ ລັງສະແດງຢູ່ໃນໂລກໂດຍສະເພາະ. ເມື່ອຜີປີສາດຄວາມປາຖະ ໜາ ຂອງຄົນທີ່ຕາຍໄປ ກຳ ລັງຈະຊອກຫາສິ່ງທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ມັນພໍໃຈ, ມັນຈະຖືກດຶງດູດໃຫ້ມີຊີວິດທີ່ມີຄວາມປາຖະ ໜາ ຄືກັບ ທຳ ມະຊາດຂອງຜີ. ຜີປີສາດຄວາມປາຖະ ໜາ ຂອງຄົນຕາຍບໍ່ສາມາດເບິ່ງເຫັນຄົນທີ່ມີຊີວິດຢູ່ໄດ້, ແຕ່ມັນຈະເບິ່ງຫລືຮູ້ສຶກເປັນຄວາມປາຖະ ໜາ ທີ່ ໜ້າ ສົນໃຈຂອງຜູ້ຊາຍທີ່ມີຊີວິດຢູ່, ເພາະວ່າຄວາມປາຖະ ໜາ ຂອງຄົນທີ່ມີຊີວິດຢູ່ຈະເຫັນໄດ້ຫຼືສັງເກດເຫັນຢູ່ໃນໂລກຈິດທີ່ຢູ່ໃນຜີປີສາດ. ຜີປີສາດຄວາມປາຖະ ໜາ ຂອງຄົນຕາຍພົບຄວາມປາຖະ ໜາ ຂອງຄົນທີ່ມີຊີວິດທີ່ຄ້າຍຄືມັນຫຼາຍທີ່ສຸດເມື່ອຜູ້ຊາຍທີ່ມີຊີວິດຢູ່ ກຳ ລັງເຮັດວຽກຢູ່ໃນໃຈຂອງລາວດ້ວຍຄວາມປາຖະ ໜາ ທີ່ຈະກະ ທຳ ບາງຢ່າງຫຼືໄດ້ຮັບວັດຖຸໃດ ໜຶ່ງ ທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ຄວາມປາຖະ ໜາ ຂອງລາວພໍໃຈ ໃນຊ່ວງເວລາດັ່ງກ່າວຄວາມປາຖະ ໜາ ຂອງຜູ້ຊາຍທີ່ມີຊີວິດຢູ່ນັ້ນຈະສະຫວ່າງ, ເປັ່ງອອກ, ແມ່ນປາກົດຂື້ນແລະຮູ້ສຶກຢູ່ໃນໂລກຈິດ, ບ່ອນທີ່ຄວາມປາຖະ ໜາ ດຳ ເນີນງານ. ຜີປີສາດຄວາມປາຖະ ໜາ ຂອງຄົນຕາຍພົບໃນລັກສະນະນີ້ຜູ້ຊາຍທີ່ມີຊີວິດຢູ່ທີ່ມີແນວໂນ້ມທີ່ຈະຈັດຫາມັນດ້ວຍຄວາມປາຖະ ໜາ ທີ່ ຈຳ ເປັນຕໍ່ຄວາມເປັນຢູ່ຂອງມັນ. ສະນັ້ນມັນຕິດຕໍ່ກັບຜູ້ຊາຍທີ່ມີຊີວິດຢູ່ດ້ວຍຄວາມປາຖະ ໜາ ຂອງລາວແລະພະຍາຍາມເຂົ້າໄປຫາລາວແລະເຂົ້າໄປໃນຮ່າງກາຍຂອງລາວໂດຍລົມຫາຍໃຈແລະບັນຍາກາດທາງຈິດໃຈຂອງລາວ.

ເມື່ອຜີປີສາດຄວາມປາຖະ ໜາ ຂອງຜູ້ຊາຍທີ່ຕາຍໄປຕິດຕໍ່ແລະພະຍາຍາມເຂົ້າໄປໃນຊາຍທີ່ມີຊີວິດຢູ່, ຊາຍຄົນນັ້ນຮູ້ສຶກເຖິງຄວາມຕ້ອງການທີ່ເພີ່ມຂື້ນ, ແລະລາວໄດ້ຖືກກະຕຸ້ນໃຫ້ເຮັດ, ປະຕິບັດ. ຖ້າຕອນ ທຳ ອິດລາວພິຈາລະນາວ່າລາວຄວນປະຕິບັດແນວໃດຫຼືໄດ້ຮັບສິ່ງທີ່ລາວສະແຫວງຫາໂດຍວິທີທີ່ຖືກຕ້ອງ, ຄວາມຮຸນແຮງເພີ່ມເຕີມຂອງຜີປີສາດຄວາມປາຖະ ໜາ ຂອງຄົນຕາຍໃນການຕິດຕໍ່ກັບລາວ, ດຽວນີ້ເຮັດໃຫ້ລາວພິຈາລະນາວິທີການກະ ທຳ ແລະໄດ້ຮັບໂດຍວິທີໃດ, ແຕ່ວ່າ ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຮັບ, ສິ່ງທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ຄວາມປາຖະຫນາ. ເມື່ອການກະ ທຳ ດັ່ງກ່າວຖືກກະ ທຳ ຜິດຫລືຈຸດປະສົງຂອງຄວາມປາຖະ ໜາ ທີ່ໄດ້ມາ, ຜີປີສາດຄວາມປາຖະ ໜາ ຂອງຜູ້ຊາຍທີ່ຕາຍແລ້ວໄດ້ຕິດຕໍ່ຫາແລະຈະແຂວນຊາຍທີ່ມີຊີວິດຢູ່ນັ້ນເວັ້ນເສຍແຕ່ວ່າມັນຈະພົບຜູ້ຊາຍທີ່ມີຊີວິດອີກຄົນ ໜຶ່ງ ທີ່ມີຄວາມສາມາດແລະກຽມພ້ອມທີ່ຈະລ້ຽງມັນຜ່ານຄວາມປາຖະ ໜາ ຂອງລາວ . ຜີປີສາດຄວາມປາຖະ ໜາ ຂອງຜູ້ຊາຍທີ່ຕາຍແລ້ວໄດ້ຖືກດຶງດູດແລະເຊື່ອມຕໍ່ບໍ່ພຽງແຕ່ກັບຜູ້ຊາຍທີ່ມີລັກສະນະ ທຳ ມະຊາດທີ່ມີຄວາມປາຖະ ໜາ ເທົ່ານັ້ນແຕ່ຍັງມີຄວາມເຂັ້ມແຂງຄືກັນ. ຜີປີສາດຄວາມປາຖະ ໜາ ຂອງຜູ້ຊາຍທີ່ຕາຍແລ້ວໂດຍປົກກະຕິບໍ່ໄດ້ເຊົາໃຊ້ຜູ້ຊາຍທີ່ມີຊີວິດຢູ່ຈົນກ່ວາອາຫານມັນຈົນກວ່າຜູ້ຊາຍທີ່ມີຊີວິດຢູ່ບໍ່ສາມາດຕອບສະ ໜອງ ຄວາມຕ້ອງການຂອງມັນອີກຕໍ່ໄປ. ການສະແຫວງຫາຜີຄວາມປາຖະ ໜາ ຄືການເຮັດໃຫ້ຜູ້ຊາຍທີ່ມີຊີວິດຢູ່ໂອນເຂົ້າຈາກມັນຫຼືຜ່ານຄວາມປາຖະ ໜາ ຂອງລາວຄຸນນະພາບຂອງຄວາມປາຖະ ໜາ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ຈຳ ເປັນ ສຳ ລັບການຮັກສາຮູບຮ່າງຂອງຜີ.

ວິທີທີ່ແນ່ນອນແລະກົງໄປກົງມາທີ່ສຸດ ສຳ ລັບຜີປີສາດຄວາມປາຖະ ໜາ ຂອງຜູ້ຊາຍທີ່ຕາຍເພື່ອຈະໄດ້ສິ່ງທີ່ມັນຕ້ອງການຄືການເຂົ້າໄປໃນຮ່າງກາຍທີ່ມີຊີວິດ, ຖາວອນຫລືຊົ່ວຄາວ; ນັ້ນແມ່ນ, ເພື່ອ obsess ເຂົາ. ຜີປີສາດຄວາມປາຖະ ໜາ ຂອງຄົນຕາຍຈະໄດ້ຮັບອາຫານບໍ່ຄືກັນຖ້າມັນຕິດຕໍ່ກັບລາວຄືກັບວ່າລາວດູຖູກລາວ. ເມື່ອຜີປີສາດຄວາມປາຖະ ໜາ ຂອງຄົນຕາຍແມ່ນການໃຫ້ອາຫານໂດຍການຕິດຕໍ່ພົວພັນເທົ່ານັ້ນ, ກໍ່ໄດ້ມີການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແບບອິເລັກໂທຣນິກລະຫວ່າງຄວາມປາຖະ ໜາ ທີ່ມີຊີວິດແລະຜີ, ເຊິ່ງການກະ ທຳ ທີ່ຄວາມປາຖະ ໜາ ຂອງການ ດຳ ລົງຊີວິດແມ່ນຖືກຍົກຍ້າຍຈາກຫລືຜ່ານຮ່າງກາຍຂອງ ຜູ້ຊາຍທີ່ມີຊີວິດຢູ່ກັບພຣະວິນຍານບໍລິສຸດຂອງຜູ້ຊາຍທີ່ຕາຍແລ້ວ. ເມື່ອຜີປີສາດຄວາມປາຖະ ໜາ ຂອງຄົນຕາຍແມ່ນການໃຫ້ອາຫານໂດຍການຕິດຕໍ່ເທົ່ານັ້ນ, ມັນກໍ່ຈະມີການດຶງດູດແມ່ເຫຼັກໃນບັນຍາກາດຂອງຜູ້ຊາຍທີ່ມີຊີວິດຢູ່ໃນສ່ວນຂອງຮ່າງກາຍຫຼືອະໄວຍະວະຕ່າງໆໂດຍຜ່ານການໂອນຄວາມປາຖະ ໜາ ທີ່ຈະເຮັດ, ແລະ osmotic ຫຼືການປະຕິບັດ electrolytic ຍັງສືບຕໍ່ໃນໄລຍະເວລາທັງ ໝົດ ຂອງການໃຫ້ອາຫານ. ນັ້ນແມ່ນການເວົ້າ, ຄຸນນະພາບຂອງຄວາມປາຖະ ໜາ ຍັງສືບຕໍ່ເປັນກະແສພະລັງງານໂດຍຜ່ານການແຊກແຊງຈາກຮ່າງກາຍຂອງຜູ້ຊາຍທີ່ມີຊີວິດຢູ່ໃນວິນຍານແຫ່ງຄວາມປາຖະ ໜາ ຂອງຄົນຕາຍ. ໃນເວລາທີ່ຕິດຕໍ່ແລະການໃຫ້ອາຫານຕໍ່ຜູ້ຊາຍທີ່ມີຊີວິດຢູ່, ຜີທີ່ມີຄວາມປາຖະຫນາສາມາດໃຊ້ທັງ ໝົດ ຫ້າຄວາມຮູ້ສຶກຂອງຜູ້ຊາຍທີ່ມີຊີວິດຢູ່, ແຕ່ວ່າມັນເປັນອາຫານປົກກະຕິໃນສອງຂອງຄວາມຮູ້ສຶກເທົ່ານັ້ນ; ເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນຄວາມຮູ້ສຶກຂອງລົດຊາດແລະຄວາມຮູ້ສຶກ.

ເມື່ອຜີປີສາດຄວາມປາຖະ ໜາ ຂອງມະນຸດຕາຍສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ທາງເຂົ້າແລະຄອບຄອງແລະຊີ້ ນຳ ການ ດຳ ເນີນງານຂອງຮ່າງກາຍທີ່ມີຊີວິດຂອງຜູ້ຊາຍ, ມັນປ່ຽນແທນຄວາມປາຖະ ໜາ ທຳ ມະຊາດຂອງຜູ້ຊາຍໂດຍສະເພາະຮູບແບບຄວາມປາຖະ ໜາ ອັນລ້ ຳ ຄ່າຂອງມັນ, ແລະສະ ໜອງ ພະລັງງານໂດຍຜ່ານທາງ ອະໄວຍະວະຂອງຜູ້ຊາຍ. ຖ້າໃນຮ່າງກາຍທີ່ມີຊີວິດຢູ່ເຕັມສ່ວນຂອງວິນຍານທີ່ປາຖະ ໜາ ຂອງຄົນທີ່ຕາຍແລ້ວຈະເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍຂອງຮ່າງກາຍປະຕິບັດຄືກັບສັດເຊິ່ງເປັນຮູບແບບທີ່ປາຖະ ໜາ. ໃນບາງກໍລະນີຮ່າງກາຍຂອງຮ່າງກາຍຈະມີລັກສະນະຄ້າຍຄືກັນກັບຮູບແບບສັດຂອງຜີປາຖະ ໜາ ນັ້ນ. ຮ່າງກາຍຂອງຮ່າງກາຍອາດຈະປະຕິບັດແລະເບິ່ງຄືວ່າຄ້າຍຄື ໝູ, ງົວ, ໝາ, ໝາ, ແມວ, ງູ, ຫລືສັດອື່ນໆສະແດງເຖິງລັກສະນະຂອງຜີທີ່ປາດຖະ ໜາ ສະເພາະນັ້ນ. ຕາ, ປາກ, ລົມຫາຍໃຈ, ຄຸນລັກສະນະແລະທັດສະນະຂອງຮ່າງກາຍຈະສະແດງໃຫ້ເຫັນ.

ເສັ້ນທາງແມ່ເຫລັກ, ໂດຍການກະ ທຳ ທີ່ເປັນແບບ osmotic ຫລື electrolytic ລະຫວ່າງຄວາມປາຖະ ໜາ ທີ່ມີຊີວິດຢູ່ແລະຜີຂອງຄົນທີ່ຕາຍແມ່ນສິ່ງທີ່ເອີ້ນວ່າລົດຊາດແລະສິ່ງທີ່ເອີ້ນວ່າຄວາມຮູ້ສຶກ. ມັນແມ່ນລົດຊາດແລະຄວາມຮູ້ສຶກທີ່ ນຳ ໄປສູ່ພະລັງງານສູງ, ລົດຊາດທາງຈິດໃຈແລະຄວາມຮູ້ສຶກທາງຈິດ. ຄວາມຮູ້ສຶກທາງຈິດເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນພຽງແຕ່ການປັບປຸງຫຼືການກະ ທຳ ພາຍໃນຂອງຄວາມຮູ້ສຶກທັງ ໝົດ ຂອງລົດຊາດແລະຄວາມຮູ້ສຶກ. ເຂົ້າ ໜົມ ປັງອາດຈະເຮັດໃຫ້ກະເພາະອາຫານຂອງມັນມີຂີດ ຈຳ ກັດ, ແຕ່ອາຫານທາງຮ່າງກາຍຢ່າງດຽວບໍ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ຄວາມເພິ່ງພໍໃຈ hog ຂອງຜີຊາຍທີ່ຕາຍໄປເຊິ່ງ ກຳ ລັງລ້ຽງເຂົາໂດຍບໍ່ມີຄວາມຮູ້ສຶກກ່ຽວກັບລົດຊາດ. ລົດຊາດແມ່ນສ່ວນປະກອບ ໜຶ່ງ, ອາຫານທີ່ ຈຳ ເປັນໃນອາຫານທາງກາຍະພາບ. ລົດຊາດ, ສິ່ງທີ່ ຈຳ ເປັນໃນອາຫານ, ຖືກດຶງອອກຈາກອາຫານແລະຖືກໂອນໄປຫາຜີທີ່ປາດຖະ ໜາ ຜ່ານຄວາມຮູ້ສຶກຂອງລົດຊາດ. ລົດຊາດອາດຈະຫຍາບຄ້າຍຄືກັບເຂົ້າ ໜົມ ທົ່ວໄປ ທຳ ມະດາ, ຫລືລົດຊາດທີ່ແຊບຂອງກະແລັມທີ່ພັດທະນາ.

(ຕິດ​ຕາມ​ຕອນ​ຕໍ່​ໄປ.)