ຄໍາອະທິບາຍຂອງຜູ້ຂຽນເພື່ອ:

ຈົ່ງເບິ່ງແລະຮັກສາ
ຫນັງສືເຫຼັ້ມນີ້ຖືກບັງຄັບໃຫ້ Benoni B Gattell ຢູ່ລະຫວ່າງປີ 1912 ແລະ 1932. ນັບຕັ້ງແຕ່ນັ້ນມາມັນໄດ້ຮັບການເຮັດວຽກອີກເທື່ອຫນຶ່ງແລະອີກຄັ້ງ. ໃນປັດຈຸບັນ, ໃນ 1946, ມີບາງຫນ້າທີ່ບໍ່ມີການປ່ຽນແປງຢ່າງຫນ້ອຍ. ເພື່ອຫຼີກເວັ້ນການຊ້ໍາຊ້ອນແລະຄວາມສັບສົນຫນ້າທັງຫມົດໄດ້ຖືກລຶບອອກແລ້ວ, ແລະຂ້ອຍໄດ້ເພີ່ມຫລາຍພາກ, ວັກແລະຫນ້າ.

ໂດຍບໍ່ມີການຊ່ວຍເຫຼືອ, ມັນເປັນເລື່ອງທີ່ສົງໃສວ່າວຽກງານຈະໄດ້ຮັບການຂຽນ, ເພາະວ່າມັນກໍ່ຍາກສໍາລັບຂ້ອຍທີ່ຈະຄິດແລະຂຽນໃນເວລາດຽວກັນ. ຮ່າງກາຍຂອງຂ້ອຍຕ້ອງຍັງຄົງຢູ່ໃນຂະນະທີ່ຂ້ອຍຄິດວ່າເລື່ອງນີ້ມີລັກສະນະແລະເລືອກຄໍາທີ່ເຫມາະສົມເພື່ອສ້າງໂຄງສ້າງແບບຟອມ: ດັ່ງນັ້ນຂ້ອຍກໍ່ຮູ້ບຸນຄຸນຕໍ່ວຽກງານທີ່ລາວໄດ້ເຮັດ. ຂ້າພະເຈົ້າຍັງຕ້ອງໄດ້ຮັບຮູ້ຢູ່ໃນຫ້ອງການປະເພດຂອງຫມູ່ເພື່ອນ, ຜູ້ທີ່ຕ້ອງການຍັງບໍ່ມີຊື່, ສໍາລັບຄໍາແນະນໍາແລະການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານວິຊາການໃນການເຮັດວຽກ.

ວຽກງານທີ່ມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຫຼາຍທີ່ສຸດແມ່ນໄດ້ຮັບເງື່ອນໄຂທີ່ຈະສະແດງເຖິງເລື່ອງທີ່ໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂ. ຄວາມພະຍາຍາມທີ່ຫຍຸ້ງຍາກຂອງຂ້າພະເຈົ້າແມ່ນເພື່ອຊອກຫາຄໍາສັບຕ່າງໆແລະຄໍາເວົ້າທີ່ດີທີ່ສຸດຈະສົ່ງຄວາມຫມາຍແລະຄຸນລັກສະນະຂອງຄວາມຈິງທີ່ຖືກຕ້ອງແລະສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມສໍາພັນທີ່ບໍ່ສາມາດແຍກກັນກັບຮ່າງກາຍຂອງມະນຸດ. ຫຼັງຈາກການປ່ຽນແປງຊ້ໍາ ໆ ຂ້ອຍໄດ້ຕົກລົງໃນເງື່ອນໄຂທີ່ນໍາໃຊ້ໃນທີ່ນີ້.

ຫຼາຍຫົວຂໍ້ບໍ່ໄດ້ຖືກເຮັດໃຫ້ເປັນທີ່ຊັດເຈນຍ້ອນວ່າຂ້ອຍຕ້ອງການໃຫ້ພວກເຂົາເປັນ, ແຕ່ການປ່ຽນແປງທີ່ຕ້ອງເຮັດແມ່ນພຽງພໍຫຼືບໍ່ສິ້ນສຸດ, ເພາະວ່າໃນແຕ່ລະການອ່ານການປ່ຽນແປງອື່ນໆທີ່ເບິ່ງຄືວ່າຄວນຈະເປັນໄປໄດ້.

ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ຄິດວ່າຈະສັ່ງສອນຄົນອື່ນ; ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ຄິດວ່າຕົນເອງເປັນຜູ້ສອນຫລືຄູສອນ. ມັນບໍ່ແມ່ນວ່າຂ້ອຍມີຄວາມຮັບຜິດຊອບສໍາລັບປຶ້ມນີ້, ຂ້ອຍຢາກຈະເລືອກຄົນທີ່ບໍ່ມີຊື່ວ່າເປັນຜູ້ຂຽນ. ຄວາມຍິ່ງໃຫຍ່ຂອງຫົວຂໍ້ກ່ຽວກັບການທີ່ຂ້ອຍສະເຫນີຂໍ້ມູນ, ຊ່ວຍບັນເທົາແລະປົດປ່ອຍຂ້ອຍອອກຈາກຄວາມກຽດຊັງຕົນເອງແລະຫ້າມຄວາມອົດທົນຂອງຄົນທ່ຽງທໍາ. ຂ້າພະເຈົ້າກ້າຫານລາຍງານທີ່ຫນ້າແປກແລະຫນ້າຕື່ນເຕັ້ນຕໍ່ຕົວເອງທີ່ສະຕິແລະບໍ່ມີຊີວິດຢູ່ໃນທຸກໆຮ່າງກາຍຂອງມະນຸດ; ແລະຂ້າພະເຈົ້າໃຊ້ເວລາສໍາລັບການອະນຸຍາດໃຫ້ບຸກຄົນທີ່ຈະຕັດສິນໃຈວ່າເຂົາຈະຫຼືບໍ່ເຮັດກັບຂໍ້ມູນທີ່ນໍາສະເຫນີ.

ບຸກຄົນທີ່ສະຫລາດໄດ້ເນັ້ນຫນັກເຖິງຄວາມຈໍາເປັນໃນການເວົ້າເຖິງບາງປະສົບການຂອງຂ້າພະເຈົ້າໃນປະເທດທີ່ມີຄວາມຮູ້ສຶກແລະເຫດການໃນຊີວິດຂອງຂ້າພະເຈົ້າເຊິ່ງສາມາດຊ່ວຍອະທິບາຍວ່າມັນເປັນໄປໄດ້ສໍາລັບຂ້າພະເຈົ້າທີ່ຈະຮູ້ຈັກແລະຂຽນສິ່ງທີ່ຢູ່ໃນ ຄວາມແຕກຕ່າງກັບຄວາມເຊື່ອໃນປະຈຸບັນ. ພວກເຂົາເວົ້າວ່ານີ້ແມ່ນມີຄວາມຈໍາເປັນເພາະບໍ່ມີ bibliography ເພີ່ມເຕີມແລະບໍ່ມີເອກະສານອ້າງອີງເພື່ອສະຫນັບສະຫນູນບົດບັນຍັດທີ່ຜ່ານມາ. ບາງປະສົບການຂອງຂ້ອຍແມ່ນບໍ່ຄືກັບສິ່ງທີ່ຂ້ອຍໄດ້ຍິນຫຼືອ່ານ. ການຄິດຂອງຂ້ອຍເອງກ່ຽວກັບຊີວິດຂອງມະນຸດແລະໂລກທີ່ເຮົາອາໄສຢູ່ໄດ້ເປີດເຜີຍໃຫ້ຂ້ອຍຮູ້ເລື່ອງແລະປະກົດການທີ່ຂ້ອຍບໍ່ພົບໃນປຶ້ມ. ແຕ່ມັນອາດຈະບໍ່ສົມເຫດສົມຜົນທີ່ຈະຄິດວ່າບັນຫາດັ່ງກ່າວອາດເປັນໄປໄດ້, ແຕ່ຈະບໍ່ຮູ້ຈັກຄົນອື່ນ. ຕ້ອງມີຜູ້ທີ່ຮູ້ແຕ່ບໍ່ສາມາດບອກໄດ້. ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ມີຄວາມຫມັ້ນຄົງໃນການປົກປ້ອງຄວາມລັບ. ຂ້າພະເຈົ້າເປັນຂອງອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ບໍ່ມີປະເພດໃດ. ຂ້ອຍບໍ່ມີຄວາມເຊື່ອໃນການບອກສິ່ງທີ່ຂ້ອຍໄດ້ພົບໂດຍການຄິດ; ໂດຍການຄິດທີ່ສະຫມໍ່າສະເຫມີໃນເວລາທີ່ຕື່ນ, ບໍ່ແມ່ນໃນການນອນຫຼືໃນ trance. ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ເຄີຍໄດ້ຫຼືບໍ່ເຄີຍມີຄວາມຕ້ອງການທີ່ຈະຢູ່ໃນປະເພດໃດ.

ສິ່ງທີ່ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຮັບຮູ້ໃນຂະນະທີ່ຄິດກ່ຽວກັບວິຊາດັ່ງກ່າວເປັນພື້ນທີ່, ຫນ່ວຍງານຂອງເລື່ອງ, ການສ້າງເລື່ອງ, ຄວາມຮູ້, ເວລາ, ຂະຫນາດ, ການສ້າງແລະ exteriorization ຂອງຄວາມຄິດ, ຈະ, ຂ້າພະເຈົ້າຫວັງວ່າ, ໄດ້ເປີດພາກພື້ນສໍາລັບການສໍາຫຼວດແລະການຂຸດຄົ້ນໃນອະນາຄົດ. ທີ່ຢູ່ ໃນເວລານັ້ນການປະຕິບັດສິດຄວນເປັນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງຊີວິດຂອງມະນຸດ, ແລະຄວນຮັກສາລະດັບຂອງວິທະຍາສາດແລະການປະດິດສ້າງ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ພົນລະເຮືອນສາມາດສືບຕໍ່, ແລະເອກະລາດທີ່ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຈະເປັນກົດລະບຽບຂອງຊີວິດຂອງບຸກຄົນແລະຂອງລັດຖະບານ.

ນີ້ແມ່ນຮູບແຕ້ມຂອງປະສົບການບາງຢ່າງຂອງຊີວິດໃນຕອນຕົ້ນຂອງຂ້ອຍ:

Rhythm ແມ່ນຄວາມຮູ້ສຶກຄັ້ງທໍາອິດຂອງຂ້ອຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບໂລກທາງດ້ານຮ່າງກາຍນີ້. ຫຼັງຈາກນັ້ນຂ້ອຍສາມາດຮູ້ສຶກຢູ່ໃນຮ່າງກາຍແລະຂ້ອຍສາມາດໄດ້ຍິນສຽງ. ຂ້າພະເຈົ້າເຂົ້າໃຈຄວາມຫມາຍຂອງສຽງທີ່ເຮັດໂດຍສຽງ; ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ໄດ້ເຫັນຫຍັງ, ແຕ່ຂ້າພະເຈົ້າຮູ້ສຶກເປັນຄວາມຮູ້ສຶກທີ່ມີຄວາມຫມາຍຂອງຄໍາເວົ້າທີ່ສະແດງອອກໂດຍການເຮັດໃຫ້ຈັງຫວະ; ແລະຄວາມຮູ້ສຶກຂອງຂ້ອຍໃຫ້ຮູບແບບແລະສີຂອງວັດຖຸທີ່ຖືກອະທິບາຍໂດຍຄໍາເວົ້າ. ເມື່ອຂ້າພະເຈົ້າສາມາດນໍາໃຊ້ຄວາມຮູ້ສຶກຂອງສາຍຕາແລະສາມາດເບິ່ງວັດຖຸ, ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ພົບເຫັນແບບຟອມແລະຮູບລັກສະນະຕ່າງໆທີ່ຂ້າພະເຈົ້າຮູ້ສຶກວ່າມີຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບສິ່ງທີ່ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຈັບ. ໃນເວລາທີ່ຂ້າພະເຈົ້າສາມາດນໍາໃຊ້ຄວາມຮູ້ສຶກຂອງສາຍຕາ, ການໄດ້ຍິນ, ລົດຊາດແລະມີກິ່ນຫອມແລະສາມາດຖາມແລະຕອບຄໍາຖາມ, ຂ້າພະເຈົ້າພົບວ່າຂ້ອຍເປັນຄົນແປກປະຫຼາດໃນໂລກແປກ. ຂ້າພະເຈົ້າຮູ້ວ່າຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ແມ່ນຮ່າງກາຍທີ່ຂ້າພະເຈົ້າອາໄສຢູ່, ແຕ່ບໍ່ມີໃຜສາມາດບອກຂ້າພະເຈົ້າວ່າໃຜຫຼືຂ້ອຍແມ່ນໃຜຫຼືບ່ອນທີ່ຂ້າພະເຈົ້າມາຈາກ, ແລະສ່ວນໃຫຍ່ຂອງຜູ້ທີ່ຂ້າພະເຈົ້າຖາມກໍເບິ່ງຄືວ່າພວກເຂົາເປັນຮ່າງກາຍທີ່ພວກເຂົາຢູ່.

ຂ້ອຍຮູ້ວ່າຂ້ອຍຢູ່ໃນຮ່າງກາຍທີ່ຂ້ອຍບໍ່ສາມາດປ່ອຍຕົວເອງໄດ້. ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ສູນເສຍໄປຄົນດຽວ, ແລະຢູ່ໃນສະພາບທີ່ເສົ້າສະຫລົດໃຈ. ເຫດການແລະປະສົບການທີ່ຊ້ ຳ ແລ້ວຊໍ້າອີກເຮັດໃຫ້ຂ້ອຍ ໝັ້ນ ໃຈວ່າສິ່ງຕ່າງໆບໍ່ແມ່ນສິ່ງທີ່ມັນປາກົດຂື້ນ; ວ່າມີການປ່ຽນແປງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ; ວ່າມັນບໍ່ມີຄວາມຖາວອນຫຍັງເລີຍ; ວ່າປະຊາຊົນມັກເວົ້າກົງກັນຂ້າມກັບສິ່ງທີ່ພວກເຂົາມີຄວາມຫມາຍແທ້ໆ. ເດັກນ້ອຍໄດ້ຫຼີ້ນເກມທີ່ພວກເຂົາເອີ້ນວ່າ "ເຮັດໃຫ້ເຊື່ອ" ຫຼື "ໃຫ້ພວກເຮົາ ທຳ ທ່າ." ເດັກນ້ອຍຫຼີ້ນ, ຜູ້ຊາຍແລະຜູ້ຍິງປະຕິບັດການສ້າງຄວາມເຊື່ອຖືແລະ ທຳ ທ່າເຮັດ; ເມື່ອປຽບທຽບກັບຄົນ ຈຳ ນວນ ໜ້ອຍ ໜຶ່ງ ທີ່ມີຄວາມຈິງແລະຈິງໃຈ. ມີສິ່ງເສດເຫຼືອໃນຄວາມພະຍາຍາມຂອງມະນຸດ, ແລະການປາກົດຕົວບໍ່ໄດ້ຢູ່. ການປະກົດຕົວບໍ່ໄດ້ເຮັດຈົນສຸດທ້າຍ. ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຖາມຕົວເອງວ່າ: ສິ່ງທີ່ຄວນຈະເຮັດໄດ້ແນວໃດທີ່ຈະຄົງຕົວ, ແລະເຮັດໂດຍບໍ່ມີສິ່ງເສດເຫລືອແລະບໍ່ເປັນລະບຽບ? ສ່ວນອື່ນຂອງຕົວເອງຕອບວ່າ: ກ່ອນອື່ນ ໝົດ, ຕ້ອງຮູ້ສິ່ງທີ່ເຈົ້າຕ້ອງການ; ເບິ່ງແລະຍຶດ ໝັ້ນ ຢູ່ໃນຮູບແບບທີ່ທ່ານຈະມີໃນສິ່ງທີ່ທ່ານຕ້ອງການ. ຫຼັງຈາກນັ້ນຄິດແລະຈະເວົ້າແລະເວົ້າແບບນັ້ນເປັນລັກສະນະ, ແລະສິ່ງທີ່ທ່ານຄິດຈະຖືກລວບລວມຈາກບັນຍາກາດທີ່ເບິ່ງບໍ່ເຫັນແລະ ກຳ ນົດເຂົ້າໃນແລະອ້ອມຮອບຮູບແບບນັ້ນ. ຈາກນັ້ນຂ້ອຍບໍ່ໄດ້ຄິດໃນ ຄຳ ເຫຼົ່ານີ້, ແຕ່ ຄຳ ເວົ້າເຫຼົ່ານີ້ສະແດງອອກໃນສິ່ງທີ່ຂ້ອຍຄິດ. ຂ້ອຍຮູ້ສຶກ ໝັ້ນ ໃຈວ່າຂ້ອຍສາມາດເຮັດສິ່ງນັ້ນໄດ້, ແລະໃນເວລາດຽວກັນພະຍາຍາມແລະພະຍາຍາມຢ່າງຍາວນານ. ຂ້ອຍລົ້ມເຫລວ. ຕໍ່ຄວາມລົ້ມເຫລວຂ້ອຍຮູ້ສຶກອັບອາຍ, ເສີຍຫາຍ, ແລະຂ້ອຍກໍ່ອາຍ.

ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ສາມາດຊ່ວຍເປັນນັກສັງເກດການຂອງເຫດການ. ສິ່ງທີ່ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຍິນຜູ້ຄົນເວົ້າກ່ຽວກັບສິ່ງທີ່ເກີດຂຶ້ນ, ໂດຍສະເພາະກ່ຽວກັບຄວາມຕາຍ, ບໍ່ສົມເຫດສົມຜົນ. ພໍ່ແມ່ຂອງຂ້າພະເຈົ້າຄິດຕຽນ. ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຍິນມັນອ່ານແລະກ່າວວ່າພຣະເຈົ້າຊົງສ້າງໂລກ; ວ່າພຣະອົງໄດ້ສ້າງຈິດວິນຍານເປັນອະມະຕະສໍາລັບຮ່າງກາຍຂອງມະນຸດແຕ່ລະຄົນໃນໂລກ; ແລະວ່າຈິດວິນຍານທີ່ບໍ່ເຊື່ອຟັງພຣະເຈົ້າຈະຖືກໂຍນລົງໄປໃນນະຮົກແລະຈະເຜົາໄຟໄຫມ້ແລະໄຟຟ້າຈົນເຖິງທີ່ເຄີຍແລະເຄີຍ. ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ເຊື່ອຄໍາເວົ້ານັ້ນ. ມັນເບິ່ງຄືວ່າໂງ່ເກີນໄປສໍາລັບຂ້າພະເຈົ້າທີ່ຈະສົມມຸດຫຼືເຊື່ອວ່າພຣະເຈົ້າຫຼືການເປັນສາມີໄດ້ສ້າງໂລກຫລືໄດ້ສ້າງຂ້າພະເຈົ້າສໍາລັບຮ່າງກາຍທີ່ຂ້າພະເຈົ້າຢູ່. ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຜົາຖິ້ມນິ້ວມືຂອງຂ້າພະເຈົ້າດ້ວຍການແຂ່ງຂັນທີ່ຂີ້ຮ້າຍ, ແລະຂ້າພະເຈົ້າເຊື່ອວ່າຮ່າງກາຍອາດຈະຖືກເຜົາໄຫມ້ເສຍຊີວິດ; ແຕ່ຂ້າພະເຈົ້າຮູ້ວ່າຂ້າພະເຈົ້າ, ສິ່ງທີ່ຮູ້ສຶກຄືກັບຂ້ອຍ, ບໍ່ສາມາດເຜົາໄຟແລະບໍ່ສາມາດຕາຍໄດ້, ໄຟໄຫມ້ແລະໄຟຟ້າບໍ່ສາມາດຂ້າຂ້າພະເຈົ້າໄດ້, ເຖິງແມ່ນວ່າຄວາມເຈັບປວດຈາກການເຜົາໄຫມ້ນັ້ນຫນ້າຢ້ານກົວ. ຂ້ອຍຮູ້ສຶກອັນຕະລາຍ, ແຕ່ຂ້ອຍບໍ່ຢ້ານ.

ປະຊາຊົນບໍ່ໄດ້ເບິ່ງຄືວ່າ "ເປັນຫຍັງ" ຫຼື "ສິ່ງທີ່" ກ່ຽວກັບຊີວິດຫຼືກ່ຽວກັບຄວາມຕາຍ. ຂ້ອຍຮູ້ວ່າມີເຫດຜົນສໍາລັບທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງທີ່ເກີດຂຶ້ນ. ຂ້າພະເຈົ້າຕ້ອງການຢາກຮູ້ຄວາມລັບຂອງຊີວິດແລະການເສຍຊີວິດ, ແລະຈະມີຊີວິດຕະຫຼອດໄປ. ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ຮູ້ວ່າເປັນຫຍັງ, ແຕ່ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ສາມາດຊ່ວຍເຫລືອໄດ້. ຂ້າພະເຈົ້າຮູ້ວ່າບໍ່ມີເວລາກາງຄືນແລະມື້ແລະຊີວິດແລະການເສຍຊີວິດ, ແລະບໍ່ມີໂລກ, ເວັ້ນເສຍແຕ່ບໍ່ມີຜູ້ທີ່ມີປັນຍາທີ່ປົກຄອງໂລກແລະໃນຄືນແລະວັນ, ແລະຊີວິດແລະຄວາມຕາຍ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ຂ້າພະເຈົ້າຕັ້ງໃຈວ່າຈຸດປະສົງຂອງຂ້າພະເຈົ້າແມ່ນເພື່ອຊອກຫາຄົນທີ່ສະຫລາດທີ່ບອກຂ້ອຍວ່າຂ້ອຍຄວນຮຽນຮູ້ແລະສິ່ງທີ່ຂ້ອຍຄວນເຮັດ, ທີ່ຈະມອບຄວາມລັບຂອງຊີວິດແລະຄວາມຕາຍ. ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ຄິດເຖິງການບອກນີ້, ການແກ້ໄຂຢ່າງຫນັກແຫນ້ນຂອງຂ້ອຍ, ເພາະວ່າປະຊາຊົນຈະບໍ່ເຂົ້າໃຈ; ພວກເຂົາເຈົ້າຈະເຊື່ອວ່າຂ້ອຍຈະໂງ່ຫລືໂງ່. ຂ້ອຍມີອາຍຸປະມານເຈັດປີໃນເວລານັ້ນ.

ສິບຫ້າຫຼືຫລາຍກວ່າປີຜ່ານມາ. ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ສັງເກດເຫັນແນວທາງທີ່ແຕກຕ່າງກັນກ່ຽວກັບຊີວິດຂອງເດັກຊາຍແລະເດັກຍິງ, ໃນຂະນະທີ່ພວກເຂົາເຕີບໃຫຍ່ແລະປ່ຽນເປັນຜູ້ຊາຍແລະແມ່ຍິງ, ໂດຍສະເພາະໃນໄວລຸ້ນ, ແລະໂດຍສະເພາະຂອງຂ້ອຍ. ທັດສະນະຂອງຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ປ່ຽນແປງ, ແຕ່ຈຸດປະສົງຂອງຂ້າພະເຈົ້າ - ເພື່ອຊອກຫາຄົນທີ່ສະຫລາດ, ຜູ້ທີ່ຮູ້, ແລະຈາກໃຜທີ່ຂ້ອຍສາມາດຮຽນຮູ້ຄວາມລັບຂອງຊີວິດແລະການເສຍຊີວິດ - ບໍ່ປ່ຽນແປງ. ຂ້າພະເຈົ້າແນ່ໃຈວ່າພວກມັນມີຢູ່ແລ້ວ; ໂລກບໍ່ສາມາດ, ໂດຍບໍ່ມີພວກເຂົາ. ໃນຄໍາສັ່ງຂອງເຫດການທີ່ຂ້າພະເຈົ້າສາມາດເຫັນໄດ້ວ່າຕ້ອງມີລັດຖະບານແລະການຄຸ້ມຄອງຂອງໂລກເຊັ່ນດຽວກັນຕ້ອງມີລັດຖະບານຂອງປະເທດຫຼືການຄຸ້ມຄອງທຸລະກິດໃດຫນຶ່ງເພື່ອສືບຕໍ່. ມື້ຫນຶ່ງແມ່ຂອງຂ້ອຍຖາມຂ້ອຍວ່າຂ້ອຍເຊື່ອແນວໃດ. ໂດຍບໍ່ມີການ hesitation ຂ້າພະເຈົ້າເວົ້າວ່າ: ຂ້າພະເຈົ້າຮູ້ໂດຍບໍ່ມີການສົງໃສວ່າຄວາມຍຸດຕິທໍາກົດລະບຽບຂອງໂລກ, ເຖິງແມ່ນວ່າຊີວິດຂອງຂ້າພະເຈົ້າເອງເບິ່ງຄືວ່າເປັນຫຼັກຖານວ່າມັນບໍ່ໄດ້, ເພາະວ່າຂ້າພະເຈົ້າສາມາດເບິ່ງບໍ່ມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ທີ່ຈະບັນລຸສິ່ງທີ່ຂ້າພະເຈົ້າຮູ້ຈັກແລະສິ່ງທີ່ຂ້າພະເຈົ້າຕ້ອງການ.

ໃນປີດຽວກັນ, ໃນພາກຮຽນ spring ຂອງ 1892, ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ອ່ານໃນວັນອາທິດວ່ານາງບາງ Blavatsky ໄດ້ເປັນນັກຮຽນຂອງຜູ້ທີ່ມີປັນຍາໃນຕາເວັນອອກທີ່ເອີ້ນວ່າ Mahatmas; ວ່າໂດຍຜ່ານຊີວິດຊ້ໍາໃນໂລກ, ພວກເຂົາໄດ້ບັນລຸປັນຍາ; ວ່າພວກເຂົາເຈົ້າມີຄວາມລັບຂອງຊີວິດແລະການເສຍຊີວິດແລະວ່າພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ເຮັດໃຫ້ Madam Blavatsky ສ້າງສະມາຄົມ Theosophical, ໂດຍຜ່ານການທີ່ຄໍາສອນຂອງພວກເຂົາສາມາດໃຫ້ແກ່ສາທາລະນະຊົນ. ມັນຈະມີບົດຮຽນໃນຕອນແລງນີ້. ຂ້ອຍ​ໄດ້​ໄປ. ຫຼັງຈາກນັ້ນຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ກາຍເປັນສະມາຊິກທີ່ກ້າຫານຂອງສະມາຄົມ. ຄໍາເວົ້າວ່າມີຜູ້ຊາຍທີ່ມີປັນຍາ - ໂດຍຊື່ໃດກໍ່ຕາມພວກເຂົາຖືກເອີ້ນ - ບໍ່ເຮັດໃຫ້ຂ້ອຍແປກໃຈ; ວ່ານີ້ແມ່ນພຽງແຕ່ຫຼັກຖານທາງປາກຂອງສິ່ງທີ່ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຮັກສາໄວ້ໂດຍບັງເອີນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບຄວາມກ້າວຫນ້າຂອງມະນຸດແລະການຊີ້ນໍາແລະການຊີ້ນໍາຂອງທໍາມະຊາດ. ຂ້າພະເຈົ້າອ່ານທັງຫມົດທີ່ຂ້າພະເຈົ້າສາມາດເຮັດໄດ້ກ່ຽວກັບພວກມັນ. ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າຈະກາຍມາເປັນນັກຮຽນຂອງຫນຶ່ງໃນຜູ້ຊາຍທີ່ສະຫລາດ; ແຕ່ແນວຄິດທີ່ສືບຕໍ່ເຮັດໃຫ້ຂ້ອຍເຂົ້າໃຈວ່າວິທີການທີ່ແທ້ຈິງບໍ່ແມ່ນການນໍາໃຊ້ຢ່າງເປັນທາງການກັບທຸກໆຄົນ, ແຕ່ວ່າຂ້ອຍຈະເຫມາະສົມແລະກຽມພ້ອມ. ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ໄດ້ເຫັນຫລືໄດ້ຍິນຈາກ, ແລະຂ້ອຍບໍ່ມີການພົວພັນກັບ 'ຄົນທີ່ສະຫລາດ' ເຊັ່ນຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ conceived. ຂ້າພະເຈົ້າມີຄູບໍ່ມີ. ຕອນນີ້ຂ້ອຍມີຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບເລື່ອງດັ່ງກ່າວ. "ຄົນທີ່ສະຫລາດທີ່ແທ້ຈິງ" ແມ່ນ Triune Selves, ໃນ Realm of Permanence. ຂ້ອຍຢຸດການເຊື່ອມຕໍ່ກັບສັງຄົມທັງຫມົດ.

ຈາກເດືອນພະຈິກຂອງ 1892 ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຜ່ານປະສົບການທີ່ຫນ້າອັດສະຈັນແລະທີ່ສໍາຄັນທີ່ສຸດ, ໃນນັ້ນ, ໃນພາກຮຽນ spring ຂອງ 1893, ມີເຫດການທີ່ພິເສດທີ່ສຸດຂອງຊີວິດຂອງຂ້າພະເຈົ້າ. ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຂ້າມຖະຫນົນ 14thth ຢູ່ຖະຫນົນ 4th Avenue, ໃນນະຄອນນິວຢອກ. ລົດແລະປະຊາຊົນຮີບຮ້ອນໂດຍ. ໃນຂະນະທີ່ກ້າວໄປເຖິງເສັ້ນໂຄ້ງຂີ້ເຫຍື້ອຂອງຕາເວັນອອກສຽງເຫນືອ, ແສງສະຫວ່າງ, ຫຼາຍກວ່າແສງແດດທີ່ເປີດຢູ່ໃນໃຈກາງຂອງຫົວຂອງຂ້ອຍ. ໃນທັນທີຫຼືຈຸດນັ້ນ, ນິລັນດອນໄດ້ຖືກຈັບກຸມ. ບໍ່ມີເວລາ. ໄລຍະທາງແລະຂະຫນາດບໍ່ໄດ້ເປັນຫຼັກຖານ. ທໍາມະຊາດປະກອບດ້ວຍຫນ່ວຍງານ. ຂ້ອຍຮູ້ສຶກວ່າຫນ່ວຍງານຂອງທໍາມະຊາດແລະຫນ່ວຍງານເປັນທາງ. ພາຍໃນແລະຫຼາຍກວ່າ, ດັ່ງນັ້ນ, ເວົ້າວ່າ, ມີແສງສະຫວ່າງຫຼາຍກວ່າແລະຫນ້ອຍ; ຫຼາຍກວ່າ pervading ໄຟລ໌ຫນ້ອຍ, ເຊິ່ງໄດ້ເປີດເຜີຍປະເພດທີ່ແຕກຕ່າງກັນຂອງຫນ່ວຍງານ. ແສງສະຫວ່າງບໍ່ແມ່ນຂອງທໍາມະຊາດ; ພວກເຂົາເປັນແສງສະຫວ່າງເປັນທາງ, ແສງສະຕິ. ເມື່ອປຽບທຽບກັບຄວາມສະຫວ່າງຫລືຄວາມສະຫວ່າງຂອງແສງເຫຼົ່ານັ້ນ, ແສງແດດທີ່ອ້ອມຂ້າງແມ່ນມີຄວາມຫນາແຫນ້ນຫນາແຫນ້ນ. ແລະໃນແລະໂດຍຜ່ານການທັງຫມົດໄຟແລະຫນ່ວຍງານແລະຈຸດປະສົງຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ສະຕິຂອງການມີຄວາມຮູ້ສຶກ. ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ສະຕິຄວາມຮູ້ສຶກເປັນຄວາມຈິງທີ່ສຸດແລະເປັນນິດ, ແລະສະຕິກ່ຽວກັບຄວາມສໍາພັນຂອງສິ່ງຕ່າງໆ. ຂ້າພະເຈົ້າມີປະສົບການທີ່ຫນ້າຕື່ນເຕັ້ນ, ຄວາມຮູ້ສຶກ, ຫຼືຄວາມຮູ້ສຶກບໍ່ດີ. ຄໍາສັບຕ່າງໆຈະບໍ່ອະທິບາຍຫລືອະທິບາຍຄວາມເຊື່ອຖື. ມັນຈະເປັນການປາດຖະຫນາທີ່ຈະພະຍາຍາມລາຍລະອຽດຂອງຄວາມຍິ່ງໃຫຍ່ແລະອໍານາດແລະຄໍາສັ່ງແລະຄວາມສໍາພັນໃນສິ່ງທີ່ຂ້ອຍຮູ້ແລ້ວ. ສອງຄັ້ງຕໍ່ໄປສິບສີ່ປີຕໍ່ໄປ, ສໍາລັບເວລາດົນນານໃນແຕ່ລະໂອກາດ, ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ສະຕິຄວາມຮູ້ສຶກ. ແຕ່ໃນລະຫວ່າງເວລານັ້ນຂ້າພະເຈົ້າຮູ້ສຶກວ່າບໍ່ມີຫຼາຍກ່ວາຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ສະຕິໃນຊ່ວງທໍາອິດ.

ການຮູ້ສະຕິຄວາມຮູ້ສຶກເປັນຊຸດຂອງຄໍາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂ້ອຍໄດ້ເລືອກເປັນປະໂຫຍກເພື່ອເວົ້າເຖິງປັດຈຸບັນທີ່ມີປະສິດທິພາບແລະຫນ້າປະທັບໃຈທີ່ສຸດໃນຊີວິດຂອງຂ້ອຍ.

ຄວາມຮູ້ສຶກມີຢູ່ໃນທຸກໆຫນ່ວຍ. ເພາະສະນັ້ນ, ການມີຄວາມຮູ້ສຶກເຮັດໃຫ້ຫນ່ວຍງານທຸກໆຮູ້ສຶກວ່າມັນເຮັດວຽກໃນລະດັບທີ່ມັນສະຕິ.

ການຮູ້ສະຕິຂອງຄວາມຮູ້ສຶກສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ "ບໍ່ຮູ້ຈັກ" ກັບຜູ້ທີ່ມີຄວາມຮູ້ສຶກສະນັ້ນ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ມັນຈະເປັນຫນ້າທີ່ຂອງຜູ້ຫນຶ່ງທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ຮູ້ວ່າລາວສາມາດເປັນຜູ້ສະຕິຂອງສະຕິ.

ສິ່ງທີ່ດີທີ່ສຸດໃນການເປັນສະຕິຂອງສະຕິແມ່ນວ່າມັນຊ່ວຍໃຫ້ຄົນຫນຶ່ງຮູ້ກ່ຽວກັບເລື່ອງໃດຫນຶ່ງ, ໂດຍຄິດ. ການຄິດເປັນການຖືສະຫມໍ່າສະເຫມີຂອງແສງ Conscious ພາຍໃນຫົວເລື່ອງຂອງການຄິດ. ໄດ້ກ່າວໄວ້ຢ່າງສັ້ນໆ, ການຄິດໄລ່ແມ່ນສີ່ຂັ້ນຕອນ: ການເລືອກຫົວຂໍ້; ຖືແສງ Conscious ກ່ຽວກັບຫົວເລື່ອງນັ້ນ; ການສຸມໃສ່ການແສງສະຫວ່າງ; ແລະ, ຈຸດສຸມຂອງແສງໄດ້. ໃນເວລາທີ່ແສງແມ່ນສຸມໃສ່, ຫົວຂໍ້ແມ່ນເປັນທີ່ຮູ້ຈັກ. ໂດຍວິທີການດັ່ງກ່າວນີ້, Thinking and Destiny ໄດ້ຖືກຂຽນໄວ້.

ຈຸດປະສົງພິເສດຂອງປື້ມນີ້ແມ່ນ: ເພື່ອບອກຕົວເອງໃນຮ່າງກາຍຂອງມະນຸດວ່າພວກເຮົາເປັນພາກສ່ວນທີ່ບໍ່ສາມາດແຍກກັນໄດ້ຂອງ trinities ຂອງບຸກຄົນແຕ່ລະຄົນ, Triune Selves, ຜູ້ທີ່, ພາຍໃນແລະພາຍຫຼັງທີ່ໃຊ້ເວລາ, ມີຊີວິດຢູ່ກັບຜູ້ທີ່ຄິດແລະຜູ້ທີ່ດີທີ່ສຸດຂອງພວກເຮົາໃນຮ່າງກາຍທີ່ສົມບູນແບບ ໃນສວນຂອງຖາວອນ; ວ່າພວກເຮົາ, ສະຕິໃນສະຫມອງໃນປັດຈຸບັນຢູ່ໃນຮ່າງກາຍຂອງມະນຸດ, ໄດ້ລົ້ມເຫຼວໃນການທົດສອບທີ່ສໍາຄັນ, ແລະດັ່ງນັ້ນການຍົກຍ້າຍອອກຈາກ ourselves ຈາກ Realm ຂອງ Permanence ໃນໂລກມະນຸດໂລກແລະແມ່ຍິງໂລກຂອງການເກີດແລະການເສຍຊີວິດແລະການຢູ່ລອດ; ວ່າພວກເຮົາບໍ່ມີຄວາມຈື່ຈໍານີ້ເພາະວ່າພວກເຮົາເອົາໃຈໃສ່ກັບການນອນຫລັບດ້ວຍຕົນເອງ, ເພື່ອຝັນ; ວ່າພວກເຮົາຈະສືບຕໍ່ຝັນຜ່ານຊີວິດ, ຜ່ານການເສຍຊີວິດແລະກັບຄືນໄປອີກເທື່ອຫນຶ່ງເພື່ອຊີວິດ; ວ່າພວກເຮົາຕ້ອງສືບຕໍ່ດໍາເນີນການນີ້ຈົນກວ່າພວກເຮົາຈະລຸດລົງ, ປຸກຕົວເຮົາເອງອອກຈາກຄວາມບໍ່ສະບາຍໃຈທີ່ພວກເຮົາເອົາໃຈໃສ່; ວ່າ, ຢ່າງໃດກໍຕາມມັນຍາວ, ພວກເຮົາຕ້ອງປຸກຈາກຄວາມຝັນຂອງພວກເຮົາ, ກາຍເປັນສະຕິຂອງຕົວເຮົາເອງເປັນຕົວເຮົາເອງໃນຮ່າງກາຍຂອງພວກເຮົາ, ແລະຫຼັງຈາກນັ້ນຟື້ນຟູແລະຟື້ນຟູຮ່າງກາຍຂອງພວກເຮົາໄປສູ່ຊີວິດຕະຫລອດໄປໃນເຮືອນຂອງພວກເຮົາ - Realm of Permanence ຈາກທີ່ພວກເຮົາມາ - ປະກົດຕົວໂລກນີ້ຂອງພວກເຮົາ, ແຕ່ບໍ່ໄດ້ຖືກເຫັນໂດຍຕາມະຕະ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ພວກເຮົາຈະເອົາສະຖານທີ່ຂອງພວກເຮົາເປັນສະຕິແລະສືບຕໍ່ພາກສ່ວນຂອງພວກເຮົາໃນຄໍາສັ່ງຂອງການຂະຫຍາຍຕົວນິລັນດອນ. ວິທີທີ່ຈະເຮັດສໍາເລັດນີ້ແມ່ນສະແດງໃຫ້ເຫັນໃນພາກທີ່ປະຕິບັດຕາມ.

ໃນລາຍລັກອັກສອນນີ້ຫນັງສືໃບລານຂອງວຽກງານນີ້ແມ່ນຢູ່ກັບເຄື່ອງພິມ. ມີເວລາຫນ້ອຍທີ່ຈະເພີ່ມໃສ່ສິ່ງທີ່ໄດ້ຖືກຂຽນ. ໃນໄລຍະຫລາຍປີຂອງການກະກຽມຂອງມັນມັນໄດ້ຖືກຖາມເລື້ອຍໆວ່າຂ້າພະເຈົ້າລວມເອົາຂໍ້ຄວາມບາງຢ່າງໃນການຕີຄວາມຫມາຍຂອງຄໍາພີໄບເບິນທີ່ເບິ່ງຄືວ່າບໍ່ມີຄວາມເຂົ້າໃຈ, ແຕ່ວ່າ, ໃນແງ່ຂອງສິ່ງທີ່ໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນຫນ້າເຫຼົ່ານີ້, ໃຫ້ມີຄວາມຮູ້ສຶກແລະມີຄວາມຫມາຍ, , ໃນເວລາດຽວກັນ, ຄໍາຢືນຢັນທີ່ຢືນຢັນໃນວຽກງານນີ້. ແຕ່ຂ້ອຍບໍ່ຢາກເຮັດໃຫ້ມີການປຽບທຽບຫຼືສະແດງຄວາມຫມາຍ. ຂ້າພະເຈົ້າຕ້ອງການວຽກງານນີ້ເພື່ອພິຈາລະນາພຽງແຕ່ກ່ຽວກັບຄວາມດີຂອງຕົນເອງ.

ໃນປີທີ່ຜ່ານມາຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຊື້ປື້ມທີ່ມີປື້ມລືມຂອງ ຄຳ ພີໄບເບິນແລະປື້ມລືມຂອງສວນເອເດນ. ກ່ຽວກັບການສະແກນ ໜ້າ ຕ່າງໆຂອງປື້ມເຫຼົ່ານີ້, ມັນເປັນສິ່ງທີ່ ໜ້າ ປະຫລາດໃຈທີ່ເຫັນວ່າມີຫຼາຍຂໍ້ຄວາມທີ່ແປກແລະຖ້າບໍ່ດັ່ງນັ້ນສາມາດເຂົ້າໃຈໄດ້ເມື່ອຄົນ ໜຶ່ງ ເຂົ້າໃຈສິ່ງທີ່ຂຽນຢູ່ໃນນີ້ກ່ຽວກັບ Triune Self ແລະສາມພາກສ່ວນຂອງມັນ; ກ່ຽວກັບການສືບພັນຂອງຮ່າງກາຍຂອງມະນຸດໃຫ້ກາຍເປັນຮ່າງກາຍທີ່ສົມບູນແບບແລະເປັນອະມະຕະແລະ Realm of ຖາວອນ, ເຊິ່ງໃນ ຄຳ ເວົ້າຂອງພຣະເຢຊູແມ່ນ "ອານາຈັກຂອງພຣະເຈົ້າ."

ການຮ້ອງຂໍອີກເທື່ອຫນຶ່ງໄດ້ຖືກເຮັດໃຫ້ສໍາລັບການອະທິບາຍຂອງຂໍ້ພະຄໍາພີ. ບາງທີມັນກໍ່ດີວ່າສິ່ງນີ້ຖືກເຮັດແລ້ວແລະຜູ້ອ່ານຂອງການຄິດແລະຄວາມໂຊກຮ້າຍຈະໄດ້ຮັບຫລັກຖານບາງຢ່າງເພື່ອຍືນຍັນຂໍ້ກ່າວຫາບາງຢ່າງໃນປື້ມນີ້ຊຶ່ງຫຼັກຖານທີ່ພົບເຫັນຢູ່ໃນພຣະສັນຍາໃຫມ່ແລະໃນປຶ້ມຂ້າງເທິງກ່າວເຖິງ. ເພາະສະນັ້ນຂ້າພະເຈົ້າຈະເພີ່ມພາກທີຫ້າກັບບົດທີ X, ພຣະເຈົ້າແລະສາດສະຫນາຂອງພວກເຂົາ, ການແກ້ໄຂບັນຫາເຫຼົ່ານີ້.

HWP

ນິວຢອກ, ມີນາ 1946

ສືບຕໍ່ການນໍາສະເຫນີ➔