ຫລາຍຄົນກາຍເປັນສະມາຊິກຂອງ The Word Foundation ເນື່ອງຈາກຄວາມຮັກຂອງເຂົາເຈົ້າກ່ຽວກັບປື້ມ Percival, ອິດທິພົນອັນເລິກເຊິ່ງທີ່ພວກເຂົາມີຢູ່ໃນຊີວິດຂອງພວກເຂົາແລະຄວາມປາຖະຫນາທີ່ຈະສະຫນັບສະຫນູນພວກເຮົາໃນການເຂົ້າເຖິງຜູ້ອ່ານກວ້າງ. ແຕກຕ່າງຈາກອົງການຈັດຕັ້ງອື່ນໆບາງຄົນ, ພວກເຮົາບໍ່ມີຄູ, ຄູຫຼືຜູ້ອໍານວຍການ. ຈຸດປະສົງແລະຄໍາຫມັ້ນສັນຍາຂອງພວກເຮົາແມ່ນເພື່ອເຮັດໃຫ້ຄົນຮູ້ຈັກຂອງປະຊາຊົນໃນໂລກທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງ Percival, ຄິດແລະຈຸດຫມາຍປາຍທາງ, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບປື້ມອື່ນໆຂອງລາວ. ພວກເຮົາສາມາດນໍາສະເຫນີຄໍາແນະນໍາບາງຢ່າງ, ຖ້າມີການຮ້ອງຂໍ, ແຕ່ພວກເຮົາຍັງເປັນຜູ້ສະຫນັບສະຫນູນຂອງຄວາມຮູ້ສຶກຂອງຕົນເອງລັດຖະບານການຮຽນຮູ້ທີ່ຈະໄວ້ວາງໃຈແລະປະຕິບັດສິດອໍານາດພາຍໃນຂອງຕົນເອງ. ປື້ມ Percival ສາມາດນໍາໃຊ້ເປັນຄູ່ມືເພື່ອຊ່ວຍໃນຂະບວນການນີ້.Membership Options


ສະມາຊິກທຸກຄົນຂອງ The Word Foundation, ບໍ່ວ່າຈະເປັນລະດັບການສະຫນັບສະຫນູນທີ່ທ່ານເລືອກ, ຈະໄດ້ຮັບວາລະສານໄຕມາດຂອງພວກເຮົາ, ພຣະຄໍາ (Sample Magazine), ແລະການຫຼຸດລົງ 40% ກ່ຽວກັບປື້ມ Percival.ການສຶກສາຊັບພະຍາກອນ
ອົງການ Word ໄດ້ສະຫນັບສະຫນູນການສຶກສາປື້ມຂອງ Percival. ໂດຍຜ່ານວາລະສານໄຕມາດຂອງພວກເຮົາ, The Word, ພວກເຮົາໄດ້ສ້າງພື້ນທີ່ເພື່ອແຈ້ງໃຫ້ຜູ້ອ່ານຂອງພວກເຮົາຮູ້ກ່ຽວກັບວິທີຕ່າງໆຂອງການສຶກສາ. ເມື່ອຫນຶ່ງກາຍເປັນສະມາຊິກຂອງ The Word Foundation, ຂໍ້ມູນນີ້ແມ່ນມີຢູ່ໃນວາລະສານຂອງພວກເຮົາ:

•ບັນຊີລາຍຊື່ຂອງສະມາຊິກຂອງພວກເຮົາທີ່ມີຄວາມສົນໃຈໃນການສຶກສາກັບຄົນອື່ນ.

ການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກມູນນິທິຄໍາສໍາລັບຜູ້ທີ່ ຕ້ອງການເຂົ້າຮ່ວມຫຼືຈັດຕັ້ງກຸ່ມສຶກສາໃນຊຸມຊົນຂອງພວກເຂົາ.

ຫນຶ່ງໃນຊີວິດໃນໂລກແມ່ນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງຊຸດ, ເປັນຫນຶ່ງໃນວັກຫນຶ່ງໃນປື້ມ, ເປັນຂັ້ນຕອນຫນຶ່ງໃນຂະບວນການຫຼືເປັນມື້ຫນຶ່ງໃນຊີວິດ. ແນວຄິດຂອງໂອກາດແລະສິ່ງທີ່ມີຊີວິດຢູ່ເທິງແຜ່ນດິນໂລກແມ່ນສອງຂອງຄວາມຜິດພາດທີ່ຍັງຄ້າງຄາຂອງມະນຸດ.HW Percival