ວິດີໂອວິດີໂອຄໍາຄິດແລະຈຸດຫມາຍປາຍທາງ, by Harold W Percival, ໄດ້ຮັບການລາຍງານໂດຍຜູ້ຂຽນຈໍານວນຫຼາຍເປັນປື້ມທີ່ສົມບູນແບບທີ່ເຄີຍຂຽນໄວ້ໃນມະນຸດແລະວິທະຍາໄລ. ໃນການພິມສໍາລັບຫຼາຍກວ່າ 70 ປີ, ມັນຈະສະຫວ່າງແສງສະຫວ່າງທີ່ສຸດກ່ຽວກັບຄໍາຖາມທີ່ເລິກເຊິ່ງທີ່ມີຄວາມສັບສົນຂອງມະນຸດ. ຫນ້າວິດີໂອຂອງພວກເຮົາປະກອບດ້ວຍການນໍາສະເຫນີສຽງຂອງຫນ້າ 3 ທໍາອິດຂອງ ການນໍາສະເຫນີ ແລະຄວາມສະຫວ່າງ, ການໃຊ້ ຄຳ ເວົ້າຂອງ Percival, ເຂົ້າໄປໃນທາງທີ່ຜິດປົກກະຕິ ຄິດແລະຈຸດຫມາຍປາຍທາງ ໄດ້ຖືກລາຍລັກອັກສອນ.


Harold Percival ໄດ້ອະທິບາຍເຖິງປະສົບການທີ່ບໍ່ມີປະໂຫຍດຂອງຕົນໃນການສະຕິຄວາມຮູ້ສຶກໃນຄວາມລະນຶກເຖິງຄວາມຍິ່ງໃຫຍ່ຂອງເພິ່ນ, ຄິດແລະຈຸດຫມາຍປາຍທາງ. ວິດີໂອນີ້ແມ່ນການບັນຍາຍຈາກ ໜ້າ ເຫຼົ່ານັ້ນ. ນີ້ແມ່ນຕົວຢ່າງດຽວທີ່ບຸກຄົນ ທຳ ອິດທີ່ "ຂ້ອຍ" ຖືກ ນຳ ໃຊ້. ມັນປະກົດວ່າບໍ່ມີບ່ອນໃດອີກໃນ ຄິດແລະຈຸດຫມາຍປາຍທາງທີ່ຢູ່ Percival ໄດ້ກ່າວວ່າລາວມັກວ່າຫນັງສືເຫຼັ້ມນີ້ຢືນຢູ່ໃນຄວາມດີຂອງຕົນເອງແລະບໍ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກບຸກຄະລິກຂອງລາວ.