ວິດີໂອວິດີໂອຄໍາຄິດແລະຈຸດຫມາຍປາຍທາງ, by Harold W Percival, ໄດ້ຮັບການລາຍງານໂດຍຜູ້ຂຽນຈໍານວນຫຼາຍເປັນປື້ມທີ່ສົມບູນແບບທີ່ເຄີຍຂຽນໄວ້ໃນມະນຸດແລະວິທະຍາໄລ. ໃນການພິມສໍາລັບຫຼາຍກວ່າ 70 ປີ, ມັນຈະສະຫວ່າງແສງສະຫວ່າງທີ່ສຸດກ່ຽວກັບຄໍາຖາມທີ່ເລິກເຊິ່ງທີ່ມີຄວາມສັບສົນຂອງມະນຸດ. ຫນ້າວິດີໂອຂອງພວກເຮົາປະກອບດ້ວຍການນໍາສະເຫນີສຽງຂອງຫນ້າ 3 ທໍາອິດຂອງ ການນໍາສະເຫນີ ແລະເບິ່ງ, ໂດຍໃຊ້ຄໍາເວົ້າຂອງ Percival, ເຂົ້າໄປໃນທາງທີ່ຜິດປົກກະຕິ ຄິດແລະຈຸດຫມາຍປາຍທາງ ໄດ້ຖືກລາຍລັກອັກສອນ.


Harold Percival ໄດ້ອະທິບາຍເຖິງປະສົບການທີ່ບໍ່ມີປະໂຫຍດຂອງຕົນໃນການສະຕິຄວາມຮູ້ສຶກໃນຄວາມລະນຶກເຖິງຄວາມຍິ່ງໃຫຍ່ຂອງເພິ່ນ, ຄິດແລະຈຸດຫມາຍປາຍທາງທີ່ຢູ່ ວິດີໂອສຽງນີ້ແມ່ນການອ່ານຈາກຫນ້າເຫຼົ່ານັ້ນ. ນີ້ແມ່ນຕົວຢ່າງດຽວທີ່ຄົນທໍາອິດ "ຂ້ອຍ" ຖືກນໍາໃຊ້. ມັນປາກົດຢູ່ບ່ອນອື່ນໃນ ຄິດແລະຈຸດຫມາຍປາຍທາງທີ່ຢູ່ Percival ໄດ້ກ່າວວ່າລາວມັກວ່າຫນັງສືເຫຼັ້ມນີ້ຢືນຢູ່ໃນຄວາມດີຂອງຕົນເອງແລະບໍ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກບຸກຄະລິກຂອງລາວ.