Support The Word Foundation
ການປະກອບສ່ວນຂອງທ່ານຊ່ວຍ The Word Foundation ເພື່ອສືບຕໍ່ພາລະກິດໃນການເຮັດໃຫ້ປື້ມ Percival ມີໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນທົ່ວໂລກ. ຖ້າທ່ານຮັບຮູ້ຄວາມ ສຳ ຄັນຂອງມໍລະດົກຂອງ Harold W. Percival ຕໍ່ມະນຸດແລະຢາກສະ ໜັບ ສະ ໜູນ ພວກເຮົາໃນຄວາມພະຍາຍາມນີ້, ການບໍລິຈາກຂອງທ່ານຈະຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຮົາແບ່ງປັນຜົນງານຂອງລາວກັບຄົນ ຈຳ ນວນຫຼວງຫຼາຍ. ການບໍລິຈາກທັງ ໝົດ ໃຫ້ແກ່ The Word Foundation, Inc ແມ່ນສາມາດຫັກອາກອນໄດ້.


ຖ້າທ່ານຕ້ອງການປະກອບສ່ວນໂດຍທາງອີເມວ, ທີ່ຢູ່ຂອງພວກເຮົາແມ່ນ:

The Word Foundation, Inc.
PO Box 17510
Rochester, NY 14617