ຕິດຕໍ່ Word Foundation
ພວກເຮົາຍິນດີຕ້ອນຮັບຄໍາຖາມ, ຄໍາເຫັນແລະຄໍາແນະນໍາຂອງທ່ານ:

The Word Foundation, Inc.
PO Box 17510
Rochester, NY 14617

ໂທລະສັບ: (585) 544-6790
Fax: (585) 544-6975
ອີ​ເມວ​: logos @ thewordfoundationorg