ປະຊາທິປະໄຕແມ່ນການປົກຄອງຕົນເອງ


ໂດຍ Harold W. Percival
ລາຍລະອຽດສັ້ນໆ
ທ່ານ Percival ແນະນໍາຜູ້ອ່ານໃຫ້ເປັນປະຊາທິປະໄຕ "ທີ່ແທ້ຈິງ", ບ່ອນທີ່ເລື່ອງສ່ວນບຸກຄົນແລະປະເທດຊາດໄດ້ນໍາເອົາຄວາມຈິງທີ່ນິລັນດອນ. ນີ້ບໍ່ແມ່ນປື້ມການເມືອງ, ຕາມຄວາມເຂົ້າໃຈທົ່ວໄປ. ມັນເປັນເລື່ອງທີ່ຜິດປົກກະຕິຂອງບົດຂຽນທີ່ເຮັດໃຫ້ມີແສງສະຫວ່າງກ່ຽວກັບການເຊື່ອມຕໍ່ໂດຍກົງລະຫວ່າງຕົວເອງທີ່ສະຕິໃນທຸກໆຮ່າງກາຍຂອງມະນຸດແລະສິ່ງຂອງໂລກທີ່ພວກເຮົາອາໄສຢູ່. ໃນໄລຍະເວລາທີ່ສໍາຄັນນີ້ໃນພົນລະເມືອງຂອງພວກເຮົາ, ອໍານາດໃຫມ່ຂອງການທໍາລາຍໄດ້ເກີດຂື້ນທີ່ຈະມີສຽງຂົມຂື່ນສໍາລັບຊີວິດໃນໂລກທີ່ພວກເຮົາຮູ້. ແລະຍັງ, ຍັງມີເວລາທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ລໍາ້ງ. Percival ບອກພວກເຮົາວ່າມະນຸດແຕ່ລະຄົນເປັນແຫລ່ງຂອງທຸກສາເຫດ, ເງື່ອນໄຂ, ບັນຫາແລະການແກ້ໄຂ. ເພາະສະນັ້ນ, ພວກເຮົາແຕ່ລະຄົນມີໂອກາດ, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບຫນ້າທີ່, ເພື່ອເຮັດໃຫ້ກົດຫມາຍ, ຄວາມຍຸຕິທໍາແລະຄວາມສະຫງົບສຸກຕະຫຼອດໄປໃນໂລກ. ນີ້ເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍການຮຽນຮູ້ທີ່ຈະປົກຄອງຕົນເອງ - ຄວາມອົດທົນ, ຄວາມຊົ່ວ, ຄວາມຢາກອາຫານແລະພຶດຕິກໍາຂອງເຮົາ.ອ່ານຊາທິປະໄຕແມ່ນຕົນເອງລັດຖະບານ


PDF
HTML

"ຈຸດປະສົງຂອງປື້ມນີ້ແມ່ນເພື່ອຊີ້ທາງ."HW Percival