ທ່ານ Liebster Leser,

 

Wir freuen uns sehr dir diese bersetzung des ersten Kapitels von ຄິດແລະຈຸດຫມາຍປາຍທາງ von Harold W Percival zur Verfgung zu stellen ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກ Kapitel ແມ່ນຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບການສະຫນັບສະຫນູນຈາກບັນດາຜູ້ສະຫມັກຂອງ Themen des Buches. Thinking and Destiny kann ein groes Verstndnis vermitteln, zu wer und du bist, wie du hierher gekommen bist, wo du dich befindest und warum du hier bist Das Buch ເຮັດໃຫ້ການບໍລິການແລະສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນຫ້ອງນ້ໍາປະກອບດ້ວຍເຄື່ອງປັບອາກາດແລະສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກ ທັງຫມົດທີ່ພວກເຮົາຮູ້ສຶກວ່າບໍ່ມີຄວາມສຸກ, ແຕ່ວ່າພວກເຮົາມີຄວາມຮູ້ສຶກທີ່ດີທີ່ສຸດໃນເວລາທີ່ພວກເຮົາສາມາດເຮັດໄດ້.

 

Da das Original in Englisch verfasst wurde, ermglicht diese bersetzung nun endlich den Zugang fr viele neue Menschen der deutschen Sprache ຄຸນສາມາດສ້າງຕົ້ນສະບັບຂໍ້ຄວາມແລະສິ່ງທີ່ຄຸນຕ້ອງການຫລາຍທີ່ສຸດເທົ່າທີ່ຈະເປັນໄປໄດ້ທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ຄຸນສາມາດໃຊ້ວຽກໄດ້ອຍ່າງລວດໄວ

 

ເຢຍລະມັນ Deutsch: Einleitung von Denken ແລະ Bestimmung (ເຢຍລະມັນ)  PDF

 

 

 

ຄາພີເທລ 1

 

 

EINLEITUNG

 

 

 

ເສຍຊີວິດ erste Kapitel von ຄິດແລະຈຸດຫມາຍປາຍທາງ[1] soll dich mit nur einigen der Themen vertraut machen, die im Buch behandelt werden Viele Themen werden dir eigenartig und erstaunlich vorkommen Womglich stellst du fest, dass sie zorg sglfltiger Betrachtung und Reflektion einladen ຂ້ອຍຈະສາມາດເຮັດວຽກໄດ້ອຍ່າງງ່າຍດາຍແລະຂ້ອຍຈະໄດ້ຮັບຄວາມຮູ້ສຶກທີ່ດີທີ່ສຸດໃນການສ້າງ Buch einlsts, ຂ້ອຍຕ້ອງການຄວາມສະຫນຸກສະຫນານກັບການເຮັດວຽກຂອງຂ້ອຍແລະຂ້ອຍຕ້ອງການໃຫ້ຂ້ອຍຮູ້ສຶກວ່າຂ້ອຍມີຄວາມຮູ້ສຶກທີ່ດີແລະມີປະສິດທິພາບຫລາຍຍິ່ງຂຶ້ນ Grundstze des Lebens-und insbesondere deines Selbstes

 

Dieses Buch erklrt den Sinn des Lebens ໂຮງແຮມແຫ່ງນີ້ໄດ້ຮັບການຕົກແຕ່ງຢ່າງສວຍງາມສໍາຫລັບການຍ່າງທາງໄປຍັງຍ່ານທຸລະກິດແລະສະຖານທີ່ສໍາຄັນໃກ້ຄຽງໄດ້ແກ່ Auch von der "Rettung" der eigenen Seele handelt es nicht Der wahre Sinn des Lebens, welcher Vernunft und Verstand befriedigt, ist der: dass jeder von uns be Durchlaufen hherer Bewusstseinsstufen immerzu bewusster wird das heti der Natur bewusst sein-in ihr, durch sie und auch jenseits von ihr Dabei umfasst die "Natur" alles, dessen wir unsurch shen Wahrnehmung bewusst werden knnen

 

Dieses Buch macht dich au dir mit selbst vertraut Es birgt eine Botschaft fr dich, ber dich-das mysteriœse Selbst, das deinen Krper bewohnt Womglich hast du dich stets mit dir als 'deinKrper' identifiziert ຍັງໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນຮູບແບບຂອງ Apparat 'Körper', ເຊິ່ງແມ່ນຮູບແບບທີ່ສະແດງອອກ. Aus Gewohnheit hast du von deinemKrper mit "ich", "mich" und "mir" gesprochen Du bist es gewohnt, Ausdrcke zu verwenden wie "Als ich geboren wurde" oder "Wenn ich sterbe" ຍັງບໍ່ມີຄວາມເຫັນໃດໆໃນຟໍຣັມນີ້. ຂໍເຊີນທ່ານສະແດງຄວາມເຫັນເປັນຄົນທໍາອິດວີດີໂອຜູ້ນໍາການປະຕິວັດຜ້າເຫລືອງບໍ່ເຊື່ອຫມັ້ນນໍາການປະຕິຮູບຢູ່ມຽນມາ Um zu verstehen was du bist, musst du zuerst den deutlichen Unterschied zwischen dir und und Krper, den du bewohnst, erkennen Die Tatsache, dass du "mein Krper" ດັ່ງນັ້ນຈິ່ງຈະໄດ້ຮັບການສະຫນັບສະຫນູນຈາກຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກການປະຕິບັດຫນ້າທີ່ອັນດີງາມຂອງພວກເຂົາ.

 

Du solltest wissen, dass du nicht deinKrper bist du solltest wissen, dass deinKrper nicht du ist ທ່ານສາມາດໃຊ້ເວລາທີ່ດີທີ່ສຸດໃນເວລາດຽວກັນ, ໃນເວລາທີ່ທ່ານຕ້ອງການທີ່ຈະນອນພັກຜ່ອນ, ທ່ານຄວນຮູ້ສຶກວ່າ, ທ່ານຄວນຈະຮູ້ວ່າທ່ານມີຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບການຮັກສາຄວາມປອດໄພຂອງທ່ານ, ທ່ານອາດຈະຮູ້ສຶກວ່າມັນບໍ່ດີ. Whrend der Jahre, in denen du deinenKrper bewohntest, hast du Vernderungen an ihm mitverfolgen knnen: in der Kindheit, Jugend und Pubertt bis hin zu seinem gegenwrtigen Zustand hat er groe Vernderungen durchlaufen Auch has du bemerkt, dass sich Weltansichten und Lebenseinstellungen im Verlauf der kperperhen Reifung allmhlich gewandelt haben Aber whrend all dieser Vernderungen bist du eben du geblieben: Das heit, du bist dir die ganze Zeit deiner selbst als desselben Selbstes, desselben Ichs, bewusst geblieben Deine Reflektionber die einfache Wahrheit bringt dich zur Erkenntnis, dass du bestimmt nicht dein Krper bist und auch nicht sein kannst dass dein Krper ein physischer Organismus ist, in dem du wohnst ein lebendiger, natrlicher Mechanismus, den du bedienst ein Tier, das du zu verstehen, abzurichten und zu bndigen suchst

 

Du weist wie dein Krper in diese Welt kam aber wie du ໃນ deinenKrper gelangt bist, weit du nicht ທ່ານສາມາດເຂົ້າໄປຫາເວັບໄຊທ໌ຂອງພວກເຮົາໄດ້ທີ່ນີ້. Vielleicht erst ein oder mehrere Jahre spter, aber von dieser Tatsache weit du nichts oder nur sehr wenig, weil dein Krpergedchtnis erst dann seinen Anfang nahm, als du in deinen Krper gelangt bist Du weit ein wenig ber das Material, aus dem dein sich stndigverndernderKrper besteht, aber du weit nicht, was du bist du bist dir dessen nicht bewusst, ແມ່ນ du ineminternetKrper eigentlich bist Du kennst den Namen, mit dem man deinen Klper von denen anderer Menschen unterscheidet und du hast dich daran gewhnt, a dieen Namen als ອະທິການບໍດີ Namen zu denken Wichtig ist, dass du dich nicht als Persnlichkeit, sondern auch als Individuum verstehst-dir deiner selbst bewusst, aber noch nicht als ungebrochene Identitt, ກ່ວາ dein bewusstes Selbst Du weit, dass deinKrper lebt, und vernnftigerweise erwartest du, dass er irgendwann stirbt, denn es ist eine Tatsache, dass jeder menschliche Krper eines Tages stirbt Dein Krper hatte einen Anfang, und er wird ein Ende haben ບໍ່ມີແມ່ນຫຍັງທີ່ເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ສຸຂະພາບຂອງທ່ານ Aber du bist nicht auf die gleiche Art und Weise jenen Gesetzen unterworfen, die deinen Krper beeinflussen Obwohl sich die Materie, aus der deCorper besteht, hffiger wechselt als du duine Kleidung, bleibt deine Identit dieselbe Du bist immer noch du.

 

Wehrend du ber diese Wahrheiten reflektierst, stellst du jedoch fest, dass du dir selbst beim besten Willen nicht vorstellen kannst, dass du jemals enden wirst, genauso wenig wie du dir vorstellen kannst, dass du jemals begonnen hast Das kommt daher, dass deine Identit ohne Anfang und Ende ist das echte Ich, das Selbst, das du sprst, ist unsterblich und unvernderlich, auf ewig auerhalb der Reichweite von Vernderung, Zeit und Tod Aber was diese geheimnisvolle Identittt, weit du nicht

 

ຖ້າຄຸນຕ້ອງການທີ່ຈະໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມໃນ "Gewissheit?", wird din deine Identit dazu bringen ungferhr so ​​zu antworten: "Was auch immer ich bin, ich wei, dass ich zumindest bewusst bin ich bin ໃນ jedem Fall meines Bewusstseins bewusst ". ໃນເວລາທີ່ພວກເຮົາຮູ້ສຶກວ່າ, ພວກເຮົາໄດ້ກ່າວວ່າ, "ນອກຈາກນີ້ຍັງມີບັນດາສິ່ງທີ່ຫນ້າສົນໃຈຫຼາຍ, ແຕ່ວ່າມັນແມ່ນສິ່ງທີ່ດີທີ່ສຸດ. Darber hinaus bin ich mir dessen bewusst, dass ich ຂ້າພະເຈົ້າ bin ຍັງບໍ່ໄດ້ຮັບການຮັກສາໄວ້. ຖ້າທ່ານຕ້ອງການທີ່ຈະເຮັດວຽກ, ທ່ານຈະສາມາດຊອກຫາຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບສິ່ງທີ່ທ່ານຕ້ອງການ, ຖ້າຫາກວ່າທ່ານຕ້ອງການທີ່ຈະໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອ, ທ່ານຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບການສະຫນັບສະຫນູນທີ່ດີທີ່ສຸດຂອງທ່ານໃນເວລາດຽວກັນ. ມັນເປັນສິ່ງທີ່ດີທີ່ສຸດໃນຊີວິດ Zustand fortwhrenderVernderung zu sein scheint "Hiveron ausgehend sagst du dann vielleicht:" Ich wei noch nicht, was dieses mysteriise, unvernderliche 'Ich' ist ຂ້ອຍຕ້ອງການທີ່ຈະໄດ້ຮັບການສະຫນັບສະຫນູນຈາກຜູ້ທີ່ມີຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດໃນການປະຕິບັດຫນ້າທີ່ຂອງຕົນເອງ, ແຕ່ວ່າມັນບໍ່ແມ່ນສິ່ງທີ່ຂ້ອຍຕ້ອງການ. ein bewusstes Etwas, das diesen Krper zu Handlungen animiert, ohne jedoch der Korper zu sein Offensichtlich bin ich dieses Etwas, was auch immer es sein mag

 

Indem du so denkst, nimmst du dich nicht mehr als einen Krper mit einem Namen und anderen bestimmten Eigenschaften wahr, sondern als bewusstes Selbst im Krper ໃນເວລາດຽວກັນ Buchheist das bewusste Selbst im Krper der ຜູ້ເຮັດໃນຮ່າງກາຍ[2]ທີ່ຢູ່ Der ຜູ້ເຮັດໃນຮ່າງກາຍ ist jenes Thema, mit dem sich dieses Buch insbesondere befasst Beim Lesen wirst du es deshalb hilfreich finden, wenn du dich selbst als ein "krperlich handelndes Wesen" (ຜູ້ປະດິດ) verstehst als unsterbliches Wesen in einem menschlichen Krper Wehrend du lernst, dich als handelndes Wesen zu verstehen, als den ຜູ້ປະຕິບັດ ໃນ deinemKrper, wirst du der Lsung des Rtsels um das eigene sowie um das Selbst anderer einen Schritt nher gekommen sein

 

 

 

Nicht nur deines Krpers bist du dir bewusst, sondern mit der Kraft deiner Sinne auch all dessen, was von der Natur herrhrt Nur durch die krperliche Sinneswahrnehmung kannst du in der physikalischen Welt berhaupt wirken Dabei wirkst du indem du denkst Dein Denken wird von deinemFhlen und deinem Begehren angestoen DeinFhlen, Begehren und Denken manifestieren sich ausnahmslos in kperperleractivit krperliche Aktivitten sind lediglich der Ausdruck, die Veruilichung[3] deiner inneren ກິດຈະກໍາ Mit den Sinnen ist deinKrper das Instrument, der Mechanismus, der von deinemFhlen und Begehren einen Antrieb erhlt der Grper ist deine eigene natrliche Maschine

 

Deine Sinne sind Lebewesen unsichtbare Einheiten natrlicher Materie sie erzeugen Krfte, die die gesamte Struktur deines Krpers durchlaufen sie sind Entitten, die aune ohne Intelligenz, als Funktionen, Bewusstsein besitzen Deine Sinne dienen als Zentren, als Vermittler von Eindrcken zwischen Objekten der Natur und der Menschlichen Maschine, die du bedienst Die Sinne sind Botschafter der Natur an deinem Hof Dein Krper und dessen Sinne besitzen selbst keine Kraft fr die Ausfhrung willkrlicher Handlungen ທ່ານຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບການສະຫນັບສະຫນູນຈາກທ່ານ, ແລະທ່ານຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບການສະຫນັບສະຫນູນຈາກທ່ານ. Vielmehr bist du diese Kraft, der Bediener, das bewusste Selbst, der ຜູ້ປະດິດ.

 

Ohne dich, den ຜູ້ປະຕິບັດ, knnte die Maschine nichts Die unfreiwilligen Aktivitäten deines Kröpers-die Arbeit des Bauens, der Erhaltung, der Reparatur von Gewebe und so weiter-werden von dieser einzigartigen, atmenden Maschine durchgeführt, während sie für und bereinstimmung mit der großen, natrlichen Maschinerie der Verndernder funktioniert Diese Routinearbeit der Natur in deinemKrper wird jedoch stndig von deinem unausgeglichenen und unregelmigen Denken unterbrochen: Wenn du duine Gefhle und undine Begierden ohne deine bewusste Kontrolle wirken lsst, wird diese Routine-Arbeit so sehr beeintrchtigt und in ihrer Wirkung gehemmt, dass und unausgeglichene und schdlichekrperliche Spannungen entwickelst Damit die Natur deine Krpermaschine ohne die Unterbrechung von deinen Gedanken oder Emotionen neu pflegen kann, hast du die Mglichkeit loszulassen ເສຍຊີວິດ, ການຕາຍຂອງແມ່ຍິງແລະເດັກນ້ອຍ (Ver-) ການຕາຍ, ການຕາຍຂອງແມ່ຍິງແລະແມ່ຍິງທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບການປິ່ນປົວ, ການປິ່ນປົວຂອງເດັກນ້ອຍທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບການປິ່ນປົວ. Diese Entspannung, dieses Loslassen der Sinne, heist Schlaf

 

Whrend dein Krper schlft, stehst du nicht mehr mit ihm in Kontakt ໃນຂະນະທີ່ພວກເຮົາໄດ້ຮັບການສະຫນັບສະຫນູນຈາກພວກເຮົາ. ມັນເປັນສິ່ງທີ່ດີທີ່ສຸດສໍາຫລັບຜູ້ທີ່ກໍາລັງເບິ່ງຫາສິ່ງທີ່ດີທີ່ສຸດໃນຊີວິດຂອງຂ້ອຍ Ob wach oder schlafend, dein Krper selbst ist sich keiner einzigen Sache bewusst Das, was sich bewusst ist, das, was denkt, bist du selbst, der ຜູ້ປະຕິບັດ im Krper ເສຍຊີວິດ, ບໍ່ເສຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ, ນອນໃນຕຽງນອນ, dass du nicht denkst, während deinKrper schlft ຕົກຢູ່ໃນສະຖານະການຂອງພວກເຮົາ, ພວກເຮົາໄດ້ຮັບການສະຫນັບສະຫນູນຈາກຄົນອື່ນ, ພວກເຮົາໄດ້ຮັບການສະຫນັບສະຫນູນຈາກພຣະເຈົ້າ, ແລະພຣະເຈົ້າຂອງພວກເຮົາ.

 

Der Schlaf ist entweder tief oder von Trumen begleitet Tiefschlaf ist jener Zustand, in dem du dich selbst zurckziehst, und in dem de nicht mehr mit deinen Sinnen in Verbindung stehst ມັນເປັນສິ່ງທີ່ດີທີ່ສຸດສໍາຫລັບການເຮັດວຽກທີ່ດີທີ່ສຸດໃນຊີວິດຂອງເລົາ ຜູ້ປະຕິບັດ, getrennt sind Der Traumzustand ist ein Zustand unvollstndiger Entkopplung ພະເຍໂຮວາ Zustand, in dem sich deine Sinne von den uener Objekten der Natur, die du im Wachzustand wahrgenommen hast, abwenden, um in Relation zu ihnen nach innen zu wirken Nachdem du aus einer tiefen Schlafphase in deinenKrper zurckkehrst, erweckst du sofort de Sinne und beginnst wieder durch sie zu wirken, als intelligenter Bediener deiner Maschine, stets denkend, sprechend und handelnd als jenes 'Fhlen-und-Begehren'[4], das du bist ບໍ່ມີຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບສິ່ງທີ່ມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນລະຫວ່າງການຄົ້ນຫາແລະການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ: "ich habe geschlafen ", sagst du "Jetzt bin ຂ້າພະເຈົ້າ wach "

 

Aber sowohl innerhalb, wie auerhalb deines Krpers, immer wieder abwechselnd wach und schlafend, im Laufe von Leben und Tod, und Zustnden jenseits des Todes, und von Leben zu Leben im Laufe deiner Leben-besteht deine Identitt und undin Gefhl von Identitt fort ທີ່ຢູ່ Deine Identit ist eine echte Sache, und eine Gegenwart, die dich stets begleitet ມັນເປັນຄວາມລັບຂອງ Mysterium, ແຕ່ວ່າມັນບໍ່ສາມາດເຮັດໄດ້. ຖ້າຄຸນຕ້ອງການທີ່ຈະໄດ້ຮັບຄວາມສະຫນຸກສະຫນານກັບການເຮັດວຽກທີ່ດີທີ່ສຸດຂອງຄຸນຈະໄດ້ຮັບການສະຫນັບສະຫນຸນຈາກ Gegenwart trotzdem bewusst Du bist ihrer als eines Gefhls bewusst du hast ein Gefhl von Identit ein Gefhl der "Ich-heit", eines Selbstes; du fhlst, ohne zu hinterfragen oder zu begreifen, dass du ein ganz bestimmtes Selbst mit Identit bist, das im Verlauf des Lebens fortbesteht

 

Dieses Gefhl der Gegenwart deiner Identit ist so konkret, dass du dir nicht vorstellen kannst, dass das Du ໃນ deinemKrper je etwas anderes sein knnte als du selbst du duet, dass du immer dasselbe Selbst bist, derselbe ຜູ້ປະຕິບັດທີ່ຢູ່ Wenn du duinenKrper zur Erholung und zum Schlaf hinlegst, kannst du dir nicht vorstellen, dass deine Identit erlischt, nachdem du dich entspannt und dich von der Verbindung zu deinemKrper gelst hast du erwartest voll und ganz, dass du immer noch dasselbe Du, dasselbe Selbst, derselbe ຜູ້ປະຕິບັດ ໃນຄວາມຮູ້ສຶກຂອງແມ່ຍິງ, wenn du ininemprüer wieder zu Bewusstsein kommst und ihm einen neuen Tag der Aktivitten beginnst.

 

Wie mit dem Schlaf, ດັ່ງນັ້ນ mit dem Tod Der Tod ist nichts weiter als ein verlngerter Schlaf, eine vorbergehende Auszeit von dieser menschlichen Welt Solltest du Augenblick des Todes deines Gefhls der Ich-heit, deines Selbstes, bewusst sein, wirst du dir gleichzeitig der Tatsache bewusst sein, dass der lange Schlaf des Todes genen wenig Einfluss auf die Kontinuitt deiner Identitt hat wie der nachtliche Schlaf Du wirst spren, dass du in unbekannten Zukunft fortbestehen wirst, genauso wie du es trich in jenem Leben, das nun zu Ende geht, getan hast Dieses Selbst, dieses Du, das im Laufe deans momentanen Lebens bebusst bleibt, ist dasselbe Selbst, dasselbe Du, das Tag ft Tag im Laufe deiner frheren Leben auf thnliche Weise bewusst war

 

ໃຊ້ເວລາປະມານຫນຶ່ງຊົ່ວໂມງສໍາລັບການໃຊ້ເວລາໃນການເຮັດວຽກຂອງ Geheimnis, ທ່ານຈະໄດ້ຮັບການສະຫນັບສະຫນູນຈາກ Leben ໃນໄລຍະເວລາທີ່ຈະໄດ້ຮັບການສະຫນັບສະຫນູນໃນໄລຍະເວລາ Leben. Jeden Morgen spielt sich der mysteriie Akt ab, bei dem du aus Du-weißt-nicht-wo ໃນ deinenKrperzurckkehrst du betrittst ihn durch Du-weißt-nicht-wie, ບໍ່ມີເຄື່ອງດື່ມນ້ໍາມັນ Welt der Geburt, des Todes und der Zeit wieder bewusst Aber die ist schon so de geschehen, ist schon so lange normal, dass es dir nicht wie ein Mysterium vorkommt es gehrt zum Alltagsgeschehen ຖ້າທ່ານບໍ່ຕ້ອງການທີ່ຈະໄດ້ຮັບການສະຫນັບສະຫນູນຈາກທ່ານ Vorgang, ທ່ານອາດຈະຕ້ອງການທີ່ຈະໄດ້ຮັບການສະຫນັບສະຫນູນຈາກທ່ານ, ທ່ານສາມາດເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການບໍລິການຂອງທ່ານ, ການຝຶກອົບຮົມ, ການຝຶກອົບຮົມ, ການຝຶກອົບຮົມແລະການຝຶກອົບຮົມຂອງທ່ານ. eine neue Maske als Persnlichkeit

 

Eine Persnlichkeit ist die persona[5], die Maske, durch die der ຜູ້ປະຕິບັດ spricht Sie ist deshalb mehr als der Krper Um eine Persnlichkeit zu sein, muss der menschliche Krper von der Prsenz des Doers inenessEnern geweckt werden Im fortwhrenden Drama des Lebens akzeptiert und trgt der ຜູ້ປະຕິບັດ eine Persnlichkeit, durch die er agiert und spricht, whrend er die entsprechende Rolle spielt Im Spielen einer Persnlichkeit versteht sich der ຜູ້ປະຕິບັດ als die Persnlichkeit schlechthin das heist, der maskierte Schauspieler versteht sich als die Rolle, die er spielt und vergisst, dass er ewiges Bewusstsein hinter einer Maske ist

 

Es ist notwendig, etwas von Wiedergeburt und Bestimmung[6] zu verstehen, weil es son unmglich ist, die Unterschiede menschlicher Naturen und Charaktere zu erklren Die Behauptung, dass die Ungleichheit zwischen Tod und Geburt, Reichtum und Armut, Gesundheit und Krankheit lediglich Unfllen oder Zufllen zu verdanken ist, ist eine Krnkung gegenber Gesetz und Gerechtigkeit[7]ທີ່ຢູ່ ຄຸນສາມາດຄົ້ນຫາຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບຄວາມສົນໃຈຂອງຜູ້ໃຫຍ່ແລະຄວາມສົນໃຈຂອງຜູ້ຊາຍແລະຜູ້ຊາຍທີ່ສະຫລາດ, Genie, Erfindungsgeist, Begabungen, Veranlagungen, Krfte ແລະ Tugenden auf ein physisches Erbe zurckzufhrenwren dasselbe gilt fr Ignoranz, Ungeschicklichkeit, Schwche, Trgheit, Zwanghaftigkeit und die jeweilige Gre dieser Charaktereigenschaften Das Erbe betrifft den Krper aber der Charakter kommt durch das Denken eines Menschen zustande Gesetz und Gerechtigkeit herrschen in der Tat berde Welt der Geburt und Des Todes, sonst knnte sie nicht in ihrem Laufe fortbestehen und Gesetz und Gerechtigkeit siegen in menschlichen Angelegenheiten Aber Eine Wirkung folgt nicht immer unmittelbar auf eine Ursache Die Ernte folgt nicht sofort auf die Saat ຖ້າຫາກວ່າທ່ານຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອ, ທ່ານຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບການສະຫນັບສະຫນູນຈາກ Elder ຫຼື Gedankens manchmal erst niner einer längeren Zeit zutage treten. Wir sind nicht in der Lage alles wahrzunehmen, was zwischen einem Gedanken, einer Handlung und ihren Auswirkungen geschieht, ebensowenig wie wil alles wahrnehmen knnen, was im Boden zwischen Saat und Ernte geschieht ສະແດງຄວາມຄິດເຫັນກ່ຽວກັບສິ່ງທີ່ທ່ານຄິດກ່ຽວກັບໂຄງການທີ່ທ່ານໄດ້ເລືອກໄວ້ໃນເວັບໄຊທ໌ຂອງທ່ານ Gesetz als Bestimmung, ເຊິ່ງແມ່ນສະຖານທີ່ທີ່ບໍ່ມີ, ບໍ່ວ່າຈະເປັນຂອງ Schreibens ຫຼືບໍ່, ຍັງບໍ່ໄດ້ຮັບການສະຫນັບສະຫນຸນຈາກສະຫະລັດອະເມລິກາແລະບໍ່ໄດ້ຮັບການສະຫນັບສະຫນຸນຈາກ Kraft tritt, Sei es der Gegenwart oder en einem knftigen Leben auf der Erde

 

Im Grunde sind ein Tag and eine Lebenszeit dasselbe ທ່ານສາມາດເຂົ້າເຖິງເວບໄຊທ໌ຂອງພວກເຮົາໃນໄລຍະເວລາດຽວກັນນີ້, ໃນ der der ຜູ້ປະຕິບັດ seine Bestimmung herausarbeitet und seinen menschlichen Kontostand mit Leben ausgleicht ບໍ່ວ່າຈະເປັນການປະຕິບັດຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງທ່ານ, ທ່ານຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບການສະຫນັບສະຫນູນຈາກຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກການບໍລິຫານງານຂອງທ່ານ. Auch deine nchtlichen Trume sind mit Zustnden nach dem Tod vergleichbar, die du regelmigdurchlufst: Beide sind Phasen subjektiver Handlungen des Doers1 ໃນເວບໄຊທ໌ຂອງນັກວິທະຍາສາດແລະນັກວິທະຍາສາດ, ທ່ານສາມາດອ່ານບົດຂຽນຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບຄວາມມ່ວນຊື່ນຂອງພວກເຮົາ, ແລະການເດີນທາງຂອງພວກເຮົາ. ບໍ່ມີຫຍັງອີກເທື່ອຫນຶ່ງໃນໄລຍະເວລາຂອງ Schlafs, ໃນເວລາທີ່ພວກເຮົາໄດ້ຮັບການສະຫນັບສະຫນູນຈາກສະມາຊິກຂອງພວກເຮົາໃນໄລຍະເວລາທີ່ດີທີ່ສຸດຂອງພວກເຮົາໃນໄລຍະເວລາທີ່ຈະມາເຖິງໃນໄລຍະເວລາທີ່ດີກວ່າ, ໃນ der du auf Schwelle der physischen Welt ausharrst, bis du dich mit deinen Sinnen wiedervereinen kannst, in einem neuen Krper aus Fleisch und Blut: jenem Suglings- oder Kindeskrper, der fr dich angefertigt wurde

 

Wehrend du ein neues Leben beginnst, ist dein Bewusstsein wie im Nebel Du sprst, dass du ein ganz bestimmtes und endliches Etwas bist Dieses Gefhl der Ich-oder Selbst-heit ist wahrscheinlich das Einzige, dessen du dir eine beachtliche Zeitlang bewusst bist Alles andere ist ein Mysterium Eine Zeitlang bist du angesichts deines sonderbaren neuen Krpers und undines unerforschten Umfelds verwirrt, womglich sogar etwas verzweifelt Aber whrend du lernst, deinenKrper und seine Sinne zu benutzen, neigst du dazu, dich immer mehr mit ihm zu identifizieren Auerdem bringen dir Andere Menschen bei, dich so zu fhlen, als wrst du duin Krper du wirst dazu gebracht zu glauben, dass du der Krper bist

 

ຂ້ອຍຕ້ອງການທີ່ດີທີ່ສຸດສໍາຫລັບຜູ້ທີ່ເປັນເຈົ້າຂອງປະຕູຮົ້ວຂອງເຈົ້າ, ເພື່ອໃຫ້ຂ້ອຍຮູ້ສຶກວ່າຂ້ອຍມີຄວາມຮູ້ສຶກດີ, ບໍ່ຕ້ອງການທີ່ຈະໄດ້ຮັບຄວາມຊ່ວຍເຫລືອຈາກຜູ້ທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫລືອຈາກປະເທດໃດ ໆ ໃນໂລກນີ້ du discoverest dich geistg gefangen in der physischen Welt, wo du dir diriglich Phnomene, also illusionen, bewusst bist Unter diesen Umstnden bleibst du dir selbst womglich ein Leben lang ein Mysterium

 

 

 

Ein noch greresres Mysterium ist dein wahres Selbst-das größere Selbst außerhalb deines Krpers auerhalb dieser Welt der Geburt und des Todes eine Gegenwart im allumfassenden Realm of Permanence[8], ຕາຍໃນ Allen Leben begleitet, ໃນ allen Unterbrechungen des Schlafs und des Todes. Die lebenslange Suche des Menschen nach etwas Befriedigendem ist in Wahrheit ein Streben nach dem wahren Selbst nach Identit, Selbst- und Ich-heit, die jedem ein wenig bewusst und die jeder näher kennen und fhlen möchte Das wahre Selbst ist somest Selbstkenntnis, jenes wahre, wenn auch unerkannte Ziel menschlichen Suchens ແຕ່ລະຄົນບໍ່ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ, ເສຍຊີວິດ, ເສຍຊີວິດ, ການເສຍຊີວິດ, ການເສຍຊີວິດ, ແລະການເສຍຊີວິດຂອງຜູ້ຊາຍ. Desweiteren ist das wahre Selbst der stets anwesende Mediator und Richter, der als Gewissen und Pflicht im Herzen spricht, als Recht und Ratio, Gesetz und Gerechtigkeit-ohne die der Mensch kaum etwes etres als ein Tier wrere

 

Es gibt ein solches Selbst Es ist das Triune Self[9], ຖ້າຫາກວ່າທ່ານຕ້ອງການທີ່ຈະໄດ້ຮັບການນໍາໃຊ້, ທ່ານຈະບໍ່ໄດ້ຮັບການສະຫນັບສະຫນູນຈາກ Einheit einer individuellen ເຄື່ອງມືທີ່ມີປະສິດຕິພາບສູງສຸດ: ເຕົ້າສລຸບ, ມືຖື, ແລະມືມື. Nur ein kleiner Teil des Doers kann den Tierkrper betreten und diesen Krper menschlich machen Dieser krperbehaftete Teil ist das, was hier als der ຜູ້ເຮັດໃນຮ່າງກາຍ bezeichnet wird ໃນ jedem Menschen ist der ຜູ້ເຮັດໃນຮ່າງກາຍ ຖ້າທ່ານບໍ່ຕ້ອງການທີ່ດີທີ່ສຸດຂອງພວກເຮົາ Triune Selfs, das unter anderen Triune Selves einzigartig ist Die denkenden und wissenden Teile eines Triune Selfs sind im Ewigen, im Realm of Permanence, welches unsere menschliche Welt der Geburt, des Todes und der Zeit durchdringt Der ຜູ້ເຮັດໃນຮ່າງກາຍ wird von den Sinnen und vom Krper beherrscht deshalb ist er nicht in der Lage, sich der Realitst stndig anwesenden denkenden und wissenden Teile seines Triune Selfs bewusst zu sein Er vermisst sie Sinnesobjekte verblenden ihn, Fesseln aus Fleisch halten ihn fest ຂໍ້ຄວາມທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດຫມາຍ ເຖິງແມ້ວ່າ Angst, sich von den Fesseln des Fleisches zu lsen ແລະ alleine dazustehen Der Denker und der Wissende sind stets bereit, den ຜູ້ເຮັດໃນຮ່າງກາຍ auf seinem Weg zur Selbstkenntnis mit Licht zu versorgen, sofern er sich bereitwillig zeigt, auf Glanz und Illusionen der Sinne zu verzichten ຄຸນສາມາດຄົ້ນຫາຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມແລະສະແດງຄວາມຄິດເຫັນ ຜູ້ເຮັດໃນຮ່າງກາຍ in der Auenwelt Die Identit, oder das wahre Selbst, war fr denkende Menschen in jeder Zivilisation schon immer ein Mysterium

 

 

 

Platon, womglich der ruhmreichste und reprsentativste der griechischen Philosophen, erlegte seinen Schlernin der Akademie, seiner Schule der Philosophie, ein Gebot auf: "Erkenne dich selbst" -gnothi seautonທີ່ຢູ່ Seinen Schriften ກ່າວວ່າມັນເປັນສິ່ງທີ່ດີທີ່ສຸດສໍາລັບຜູ້ທີ່ມີຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດໃນການເຮັດວຽກທີ່ດີທີ່ສຸດແລະມີຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບ "Seele" bersetzt wurde. ຄຸນຈະໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມຫລາຍທີ່ສຸດໃນເວລາດຽວກັນກັບການໃຊ້ເວລາຂອງ Plato einer Methode des Fragens ໃນທີ່ສຸດການນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຢີທີ່ມີປະສິດທິພາບສູງ, ໃນວິທີການທີ່ດີທີ່ສຸດຂອງພວກເຮົາ, ພວກເຮົາໄດ້ຮັບການສະຫນັບສະຫນູນຢ່າງກວ້າງຂວາງ. Platons Methode der Dialektik ist einfach und tiefgreifend Der geistig faule Leser, der die Unterhaltung dem Wissenserwerb vorzieht, wird Platon hchstwahrscheinlich als langwierig empfinden Seine dialektische Methode wurde offensichtlich konzipiert, um den Verstand zu trainieren und zu befhigen, einen rationalen Kurs zu verfolgen, sowie die Fragen und Antworten im Dialog nicht zu vergessen ansonsten wre niemand in der Lage, die Schlussfolgerungen, die er seiner Argumentation zieht, zu bewerten Platon hatte sicherlich nicht die Absicht, seinen Schler mit einer großen Wissensmenge zu konfrontieren ມັນເປັນສິ່ງທີ່ດີທີ່ສຸດສໍາຫລັບຜູ້ທີ່ຕ້ອງການຄວາມສະດວກສະບາຍໃນການຝຶກອົບລົມການຝຶກອົບລົມແລະຝຶກອົບລົມໃຫ້ກັບຜູ້ທີ່ມີຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດໃນການເຮັດວຽກທີ່ດີກວ່າ ລະບົບປະຕິບັດການລະບົບປະຕິບັດການລະບົບປະຕິບັດການລະບົບປະຕິບັດການລະບົບປະຕິບັດການແລະລະບົບປະຕິບັດການລະບົບປະຕິບັດການ, ເຊິ່ງເປັນລະບົບປະຕິບັດການ, ເປັນຕົວຊີ້ວັດທີ່ສໍາຄັນ, ຜູ້ຫຍິງລະດັບຄວາມຮັກຂອງຜູ້ຫຍິງ Lehrer so viel fr die Erziehung des Verstandes im klaren Denken geleistet wie Platon ບໍ່ວ່າທ່ານຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບການສະຫນັບສະຫນູນຈາກຄໍາເວົ້າຂອງທ່ານ, ໃນຄໍາເວົ້າແລະຄໍາເວົ້າ, ທ່ານ Denken ຫຼືທ່ານ Verstand sind; oder was das wahre Selbst ist, oder wie man dies erfhrt Man muss woanders hinschauen

 

ພະຍາດເບົາຫວານ Lehre aus Indien lässt sich kryptisch zusammenfassen als "das bist du" (tat tvam asi) Die Lehre erlutert jedoch nicht, was "das" oder "du" genau ist ບໍ່ວ່າຈະເປັນ "das" ແລະ "du" verwandt sind, oder wie sie zu identifizierenen wren Sollten diese Worte allerdings Bedeutung tragen, dann sollten sie mit allgemein verstndlichen Begriffen erklert werden ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າທ່ານມີຄວາມຮູ້ສຶກວ່າທ່ານມີຄວາມຮູ້ສຶກທີ່ດີ, ສະນັ້ນທ່ານຄວນຈະຮູ້ວ່າມັນເປັນສິ່ງທີ່ດີທີ່ສຸດສໍາລັບທ່ານ, ທ່ານສາມາດຊອກຫາສິ່ງທີ່ດີທີ່ສຸດສໍາລັບຜູ້ທີ່ມີຄວາມຮູ້ສຶກທີ່ດີທີ່ສຸດໃນຊີວິດຂອງທ່ານ. aus der er entspringt, eins ist und auderdem, dass dieses individuelle Etwas, dieser ຜູ້ເຮັດໃນຮ່າງກາຍ-oder, wie er in den Hauptlehren genannt wird, atman ຫຼື purusha-lediglich durch einen Schleier aus Sinneswahrnehmung, Maya, vom universellen Etwas getrennt ist, was den ຜູ້ປະຕິບັດ im Menschenkrper dazu verleitet, sich als abgeschnitten, als Individuum wahrzunehmen die Lehrer hingegen erklren, dass es keine Individualitt gibt, die vom großen universellen Etwas, Brahman genannt, abgetrennt wre

 

Desweiteren wird gelehrt, dass alle krperbehafteten Splitter des universellen Brahmans der menschlichen Existenz und entsprechendem Leid unterworfen sein knnen, ganz ohne ein Bewusstsein fr die vermezete Verbindung zum universellen Brahman gefesselt ans Rad der Geburten, Tode ແລະ Wiedergeburten in der Natur, bis nach vielen Zealytern allmhlich alle Fragmente mit dem universellen Brahman wiedervereint werden Allerdings wer weder Ursache, Notwendigkeit noch Ansehnlichkeit dieses mhsamen und schmerzhaften Vorgangs erklrt, den der Brahman in Form von Splittern oder Tropfen durchluft Es wird auch nicht erklrt, inwiefern der angeblich perfekte universelle Brahman einen Vorteil davon hat oder haben kann ຍັງບໍ່ມີຄວາມຄິດເຫັນ, ບໍ່ມີໃຜສາມາດແບ່ງປັນສິ່ງໃດສິ່ງຫນຶ່ງທີ່ແຕກຕ່າງກັນຂອງພວກເຮົາ. ຖ້າທ່ານຕ້ອງການທີ່ຈະໄດ້ຮັບການສະຫນັບສະຫນູນທາງດ້ານການເງິນ, ທ່ານຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບການສະຫນັບສະຫນູນຈາກທ່ານ.

 

ຖ້າຄຸນຕ້ອງການທີ່ຈະໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມຫລາຍທີ່ສຸດ, ຄຸນຈະໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມສູງສຸດໃນແຕ່ລະວິທີການເຮັດວຽກຂອງພວກເຂົາແລະສິ່ງທີ່ພວກເຂົາຕ້ອງການໃນການສະແດງຄວາມຄິດເຫັນຂອງພວກເຂົາຈາກການສະແດງຄວາມຄິດເຫັນແລະການສະແດງຄວາມຄິດເຫັນຂອງພວກເຂົາກ່ຽວກັບ "ການແຍກ" ຫະລື "Befreiung" Bindung an die Natur sucht Freiheit, ດັ່ງນັ້ນ heist, ເຮັດໃຫ້ຜູ້ຊາຍ durch die Praxis von Yoga; denn-so heißt es-durch Yoga wird das Denken derart diszipliniert, dass der atmanthat purusha-der ຜູ້ເຮັດໃນຮ່າງກາຍ-that, seine Gefhle und seine Sehnschte zu unterdrcken oder gar zu zerstren und die Illusionen der Sinne aufzulsen, in die sein Denken bereits lange verwickelt war ພວກເຮົາມີຄວາມຮູ້ສຶກທີ່ດີທີ່ສຸດສໍາລັບການປະຕິບັດງານຂອງພວກເຮົາ. ພວກເຮົາຕ້ອງການທີ່ຈະໄດ້ຮັບການສະຫນັບສະຫນູນຢ່າງເຕັມທີ່. Brahman schließlich wieder aufgenommen.

 

ໃນທັງຫມົດທີ່ທ່ານໄດ້ຮັບການ Spuren von Wahrheit ແລະບໍ່ຖືກຕ້ອງກັບ Ntzliches. Der Yogi lernt tatschlich, seinenKrper zu beherrschen und seine Gefhle sowie seine Sehnschte zu bndigen Womglich lernt er seine Sinne so genere zu beherrschen, dass er sich nach Belieben in Bewusstseinszustnde versetzen kann, in denen er Zustnde der Materie wahrnimmt, die wiederum den alltglichen Zustnden innewohnen, welche von ungeschulten menschlichen Sinnen ohne Weiteres wahrgenommen werden knnen, und er mag womglich ໃນເບື້ອງຕົ້ນ, ການສະແດງຄວາມຄິດເຫັນຂອງພວກເຮົາ, ແລະການສະແດງຄວາມຮູ້ສຶກຂອງພວກເຮົາ. Desweiteren ist er womglich in der Lage, die Beherrschung etlicher Naturkrfte in erheblichem Mae zu meistern All das hebt dieses Individuum ohne Zweifel von der großen Masse undisziplinierter ຜູ້ປະຕິບັດ ab Dennoch: Auch wenn die Kunst des Yogas beabsichtigt, das krperbehaftete Selbst von den Illusionen der Sinne zu "befreien" oder zu "isolieren", scheint es offensichtlich, dass yoga niemandenber die Einschrnkungen der Natur hinwegsetzen kann Eine solche Fehlannahme wre schlicht und ergreifend auf eine Fehlannahme ber den Verstand zurckzufhren

 

Der Verstand[10], der beim Yoga geschult wird, ist der Verstand der Sinne, der Inttekt Er ist jenes besondere Instrument des Doers, der auf künftigen Seiten als der Klperverstand (body-mind) beschrieben wird, der hier vwei zwei anderen Arten von Verstand unterschieden wird, die bisher noch nicht nher best bestmmt wurden: die Verstandsarten fr das Fhlen und Begehren des Doersທີ່ຢູ່ Der Krperverstand ist das einzige Mittel, mit dem der ຜູ້ເຮັດໃນຮ່າງກາຍ durch seine Sinne funktionieren kann Das Funktionieren desKrperverstands ist stark auf die Sinne beschrnkt, und somit auk till auf die Natur ຖ້າຫາກວ່າທ່ານຕ້ອງການຄວາມສະດວກສະບາຍໃນການເດີນທາງ, ທ່ານຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບການສະຫນັບສະຫນູນຈາກ Hinblick ໃນທໍາມະຊາດ Naturerscheinungen: Welt der Zeit, der Illusionen. Obwohl der Schler durchaus seinen Intellekt schrft, ist es gleichzeitig offensichtlich, dass er noch von seinen Sinnen abhngig ist, immer noch in die Natur eingebunden, eingefangen von der Notwendigkeit stndiger, sich wiederholender menschlicher Existenzen ດັ່ງນັ້ນຈົ່ງເບິ່ງ, ຜູ້ປະຕິບັດ als Bediener seiner Krpermaschine auch ist, er kann sich nicht von der Natur abkoppeln oder befreien, er kann kein Wissen ber sich oder sein wahres Selbst erlangen, indem er nur mit seinem Krperverstand arbeitet ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ບັນດານັກຄົ້ນຄ້ວາໃນ Inthekt fr immer ein Geheimnis, ແລະບໍ່ມີຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນຂອງລັດຖະບານແລະລັດຖະມົນຕີວ່າການກະຊວງແຮງງານແລະສະຫວັດດີການ.

 

Es scheint jedoch als ob stliche Denksysteme die Verstandsarten des Fhlens und Begehrens bercksichtigt haben Der Beleg hierfr kann in den vier Bnden von Patanjalis Yoga-Aphorismen ສະແດງຄວາມຄິດເຫັນກ່ຽວກັບຄວາມຄິດເຫັນຂອງທ່ານກ່ຽວກັບການສະແດງຄວາມຄິດເຫັນ Werk gefunden werden. Patanjali ist wahrscheinlich der berhmteste und reprsentativste aller indischen Philosophen Seine Werke sind tiefgreifend Aber es scheint noch wahrscheinlich, dass seine tatschliche Lehre entreder verloren ging oder geheim gehalten wurde denn die sorgfltig subtilen 'Sutren', die seinen Namen tragen, scheinen eher zu frustrieren oder gar daran zu hindern, wozu sie scheinbar geschaffen wurden Wie ein solcher Widerspruch seit Jahrhunderten unhinterfragt bestehen konnte, scheint nur im Lichte dessen erklrbar, was in diesem und spteren Kapitelnber menschlichesFhlen und Begehren erkltt wird

 

Die stliche Lehre, wie andere Philosophien, befasst sich mit dem Mysterium des bewussten Selbstes im menschlichen Krper sowie mit dem Mysterium der Relation zwischen Selbst, Krper, Natur und dem gesamten Universum ບໍ່ມີຄໍາເຫັນກ່ຽວກັບການສະແດງຄວາມຄິດເຫັນຂອງພວກເຮົາ atmanthat purusha, der ຜູ້ເຮັດໃນຮ່າງກາຍ denn ist, als etwas von der Natur Unterscheidbares: zwischen dem ຜູ້ເຮັດໃນຮ່າງກາຍ und dem Krper der Natur wird nicht klar unterschieden Der Grund, weshalb man diesen Unterschied wedge gesehen noch aufgezeigt hat, ist offenbar auf das universalelle Missverstndnis vonFhlen und Begehren zurckzufhren Es ist a dieser Stelle notwendig, dass Faslen und Begehren (Desire) erlutert werden

 

 

 

Mit der Bercksichtigung von Fhlen und Begehren wines eines der wichtigsten und tiefgrndigsten Themen im Buch vorgestellt Dessen Wichtigkeit und Wert sind nicht zu unterschtzen Das Verstndnis und der Gebrauch von Fhlen und Begehren knnte den Wendepunkt in der Fortentwicklung des Menschen und der Menschheit bedeuten es knnte die ຜູ້ປະຕິບັດ vom falschen Denken, falschen Glauben, falschen Zielen, mit denen sich selbst in der Dunkelheit gefangen gehalten haben, befreien Es widerlegt einen falschen Glauben, der lange Zeit blindlings angenommen wurde ein Glaube, der nun so tief im Denken der Menschen verwurzelt ist, dass scheinbar niemand daran denkt, ihn zu hinterfragen

 

ຄໍາຕອບທີ່ຖືກຕ້ອງ: Jeder wird dazu gebracht zu glauben, dass es fnfkrperliche Sinne gibt und, dass Fahlen einer von ihnen ist Wie dieses Buch behauptet, sind Sinne Einheiten der Natur, Elementarwesen, ກ່ວາ ihre Funktionen bewusst aber nicht intelligent Es gibt nur vier Sinne: Sehen, Hren, Schmecken und Riechen und fr jeden davon gibt es ein spezielles Organ aber es gibt kein spezielles Organ fsFhlen, weilFhlen-obwohl es durch den Krper fhlt-nicht zum Krper, nicht zur Natur gehört Dies ist einer von zwei Eigenschaften des Doersທີ່ຢູ່ Auch Tiere fhlen und begehren, aber Tiere sind Modifikationen des Menschen, was spter erkltt wird

 

Dasselbe muss auch fs Begehren gelten, die etere Eigenschaft des Doersທີ່ຢູ່ Fhlen und Begehren mssen stets gemeinsam bercksichtigt werden, denn sie sind unzertrennlich keines kann ohne das existereren ທ່ານຈະໄດ້ຮັບຄວາມສະດວກສະບາຍໃນການໃຊ້ເວລາທີ່ດີທີ່ສຸດຂອງທ່ານ. Dieses Buch gebraucht deshalb die zusammengesetzte Bezeichnung: Fhlen-und-Begehren.

 

Das Fhlen-und-Begehren des Doers ist jene intelligente Kraft, durch die die Natur und die Sinne bewegt werden Das Fühlen-und-Begehren liegt in der schöpferischen Energie, die allgegenwärtig ist; ohneFhlen-und-Begehren würde alles Leben aufhören zu existieren Fhlen-und-Begehren ist jene Technik ohne Vergangenheit oder Zukunft, mit der alle Dinge wahrgenommen, erschaffen, geformt, hervorgebracht und beherrscht werden, ob durch die Taten von Doern in menschlichen Körpern oder durch Taten von Denen, die zur Weltregierung oder zu den hohen Intelligenzen gehren ທຸກໆຄົນທີ່ມີຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດໃນການເຮັດວຽກແມ່ນມີຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບFühlen-und-Begehren hervor.

 

Fhlen-und-Begehren ist im menschlichen Körper jene bewusste Kraft, die dies einzigartige Maschine der Natur steuert Nicht einer der vier Sinne-fhltທີ່ຢູ່ Das Fhlen, jene passive Eigenschaft des Doers, ist das, was im Krperfhlt, den Klper selbst fhlt und die Eindrcke, die durch die vier Sinne in den Klper gelangen, als Sensationen empfindet Auderdem ist es in der Lage, in abwechselndem MaeinsinnlicheEindrcke wahrzunehmen, wie Stimmungen, Atmospren, Vorahnungen es fhlt, was richtig und falsch ist, und fhlt, wenn das Gewissen Warnungen ausspricht Das Begehren, die aigle Eigenschaft, ist jene bewusste Kraft, die den Klper bewegt, whrend er den Zweck des Doers erfllt Der ຜູ້ປະຕິບັດ fungiert gleichzeitig in beiden Eigenschaften: also geht jede Begierde aus einem Gefhl hervor, und jedes Gefhl mndet in eine Begierde

 

ທ່ານສາມາດອ່ານເອກະສານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຄໍາຄິດຄໍາເຫັນຂອງທ່ານກ່ຽວກັບເວັບໄຊທ໌ບຼອກຂອງພວກເຮົາແລະລາຍຊື່ຂອງພວກເຮົາທີ່ມີຊື່ວ່າ "Selbst im Körper", ທ່ານສາມາດອ່ານເອກະສານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຄໍາຄິດຄໍາເຫັນນີ້. , die dein Blut durchstrmt, aber selbst kein Blut ist Fhlen-und-Begehren sollte alle vier Sinne synchronisieren Ein Verstndnis von der Funktion und dem Stellenwert des Fhlen-und-Begehrens markiert die Abkehr von Glaubensstzzen, die die ຜູ້ປະຕິບັດ ໃນ Menschen seher jez dazu gebracht haben, sich als nichts weiter als Sterbliche wahrzunehmen Mit diesem Verstndnis des Fühlen-und-Begehrens im Menschen, könnenen wir mit der indalien Philosophie unter einem neuen Blickwinkel fortfahren

 

 

 

Die stliche Lehre erkennt, dass man sich von den Illusionen der Sinne befreien muss, wenn ein Verstndnis vom bewussten Selbst im Krper sowie vom falschen Denken und Handeln-das daher rührt, dass man seines Fhlens und Begehrens nicht mehr Herr ist-erlangt werden soll Aber auch die stliche Lehre fllt der allgemeinen Fehlannahme zum Opfer, dass Faslen einer der kperperhen Sinne ist Die Lehrer behaupten, dass Tasten beziehungsweise das Fhlen einen fnften Sinn darstellt dass also das Begehren vom Krperhurhrt und, dass sowohl Fhlen als auch Begehren Naturerscheinungen im Krper sind Entsprechend dieser Hypothese wird argumentiert, dass die purusha, oder der atman-der ຜູ້ເຮັດໃນຮ່າງກາຍ, das Fhlen-und-Begehren-seine Gefhlevollstndig unterdrcken und am Ende das Begehren "ausrotten", zerstren muss

 

Hinsichtlich dessen, ນີ້ແມ່ນວັນທີ່ Bezug auf Fühlen-und-Begehren aufgezeigt worden ist, scheint es, als ob die Lehren aus dem Osten etwas Unmgliches fordern Das unzerstrbare, unsterbliche Selbst im Krper kann sich selbst nicht zerstren Wre es dem menschlichen Krpermglich, ohneFhlen-und-Begehren weiterzuleben, ສະນັ້ນພວກເຮົາຈະຮູ້ວ່າມັນເປັນສິ່ງທີ່ດີທີ່ສຸດສໍາລັບ Atomapparat.

 

Abgesehen von den MissverstndnissenbersFhlen-und-Begehren, liefern dies indischen Lehrer keinen Beleg dafur, dass sie etwas vom Triune Self wssten Bei der unerkltenten "du bist das" mssen wir davon ausgehen, dass angesprochene "du" der atman, die purusha-das individuelle, krperbehaftete Selbst ist ຍັງບໍ່ມີບັນດາ "das", "ເດ" zugeordnet wird, als universelles Selbst, als Brahman, gilt. Zwischen dem ຜູ້ປະຕິບັດ und seinem Krper wird kein Unterschied gemacht und es fehlt gleichermaen eine Unterscheidung zwischen dem universellen Brahman und der universalellen Natur Dank der Doktrin eines universellen Brahmans als Urquelle und Endziel aller krperlichen Individuen, wissen Millionen von Doern nichts von ihrem wahren Selbst ແລະບໍ່ມີຄົນອື່ນ, ບໍ່ມີຄວາມຄິດເຫັນ, ບໍ່ມີຄວາມຄິດເຫັນ, ບໍ່ມີຄວາມຮູ້ສຶກ, ມະນຸດທຸກຄົນບໍ່ມີຄວາມສຸກ, ບໍ່ມີຄວາມຮູ້ສຶກ, ບໍ່ມີຄວາມຮູ້ສຶກ,

 

Obwohl es recht offensichtlich ist, dass die Lehren des Ostens dazu neigen, den ຜູ້ປະຕິບັດ ເສຍຊີວິດແລະບໍ່ມີສິ່ງໃດສິ່ງຫນຶ່ງທີ່ເກີດຂື້ນໃນຊີວິດຂອງພວກເຮົາ, ແຕ່ວ່າພວກເຮົາຈະບໍ່ມີຄວາມສຸກ, ແຕ່ວ່າພວກເຮົາຈະໄດ້ຮັບຄວາມລອດພົ້ນ. oder, dass man sie mit der Absicht der Unterjochung bewusst aufrecht erhielt, um die Wahrheit vor den Menschen zu verbergen Vielmehr scheinen sie lediglich die rudimentrenberreste eines viel lteren Systemes zu sein, das von einer verschollenen und fast vergessenen Zivilisation stammt: eine Lehre, die womglich wahre Erleuchtung bringen konnte die mglicherweise das Fhlen-und-Begehren als den unsterblichen ຜູ້ປະຕິບັດ im Krper erkannte die dem ຜູ້ປະຕິບັດ den Weg zum Wissen um das eigene wahre Selbst wies Die allgemeinen Eigenschaften der existierenden berlieferungsformen legen eine solche Mglichkeit ziemlich nah dass im Laufe der Jahrhunderte die die en från Lehre unmerklich der Doktrin eines universellen Brahmans wich, sowie eteren paradoxen Doktrinen, die das Fhlen-und-Begehren verwarfen

 

Es gibt einen Schatz, der nicht vollstndig verborgen liegt: Die Bhagavad Gita, ຖ້າຫາກວ່າທ່ານຕ້ອງການທີ່ຈະໄດ້ຮັບການປະຕິບັດຕາມກົດຫມາຍ, ທ່ານຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບການສະຫນັບສະຫນູນຂອງທ່ານ. Die Wahrheiten, die Krischna Arjuna vermittelt, sind erhaben, wunderschn und ewig Aber die weit zurckliegende Epoche, in der dieses Drama sicht entfaltet und stattfindet, und welcher vetische Doktrinen verhllt und verschleiert liegen, erschwert ein Verstndnis davon, die Charaktere Krischna und Arjuna sind, wie sie miteinander sind, wie das Amt des einen zum Amt des eteren in Relation steht, innerhalb oder auerhalb des Krpers Die Lehre aus diesen erhabenen Zeilen ist voller Bedeutung, und knnte von groem Wert sein ມັນເປັນສິ່ງທີ່ດີທີ່ສຸດສໍາລັບການກວດສອບແລະການກວດສອບກ່ຽວກັບການວິເຄາະທາງວິຊາການແລະວິຊາການຂອງພວກເຮົາ, ແລະວິທີການທີ່ດີທີ່ສຸດຂອງພວກເຮົາໃນໄວໆນີ້ຈະໄດ້ຮັບການສະຫນັບສະຫນູນຈາກຜູ້ທີ່ມີຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດ.


Aufgrund eines allgemeinen Mangels a Klarheit in derlichen Philosophie sowie der Tatsache, dass sie als Anleitung zum Wissen um das wahre Selbst im Krper widersprchlich erscheint, wirkt die uralte Lehre Indiens zweifelhaft und unzuverlssig Man kehrt ຍັງ erneut gen Westen.

 

 

 

ໄດ້ຮັບການທົດລອງຈາກ Christetum: Der wahre Ursprung und die wahre Geschichte des Christentums liegen im Verborgenen Aus Bemhungen, die ursprnglichen ສໍາຫລັບຜູ້ທີ່ຕ້ອງການຄວາມສະຫນຸກສະຫນານ Lehren oder aber die Lehren selbst zu erklren, ist ber Jahrhunderte hinweg eine Unmenge a Literatur compstanden Seit frhesten Zeiten wurde eine Doktrin gelehrt aber keine Schriften wurden berliefert, die ein Wissen um die ursprnglichen Absichten und Lehren des Christentums ermglichen

 

Die Parabeln und Sprichwrter der Evangelien lassen Groartigkeit, Einfachheit und Wahrheit erblicken Aber selbst die, die die neue Botschaft als Allererste empfingen, scheinen sie nicht verstanden zu haben Die Schriften sind direkt und hegen keine Tuschungsabsichten aber gleichzeitig behaupten sie, dass eine tiefer liegende Bedeutung zu finden ist eine geheime Lehre, die nicht fr alle, sondern nur fr "diejenigen, die glauben wollen" beabsichtigt wurde Die Schriften sind ohne Zweifel voller Geheimnisse ແລະບໍ່ໄດ້ຮັບການສະຫນັບສະຫນຸນຈາກຜູ້ອື່ນ, ບໍ່ວ່າຈະເປັນຜູ້ທີ່ບໍ່ມີຄວາມຮູ້ສຶກ, ແຕ່ວ່າມັນບໍ່ແມ່ນສິ່ງທີ່ດີແລະບໍ່ມີຄວາມຜິດ. Der Vater, der Sohn und der Heilige Geist: es sind Mysterien Mysterien sind auch die unbefleckte Empfngnis sowie die Geburt und und Leben Jesu Christi ebenfalls seine Kreuzigung, sein Tod und seine Wiederauferstehung Mysterien sind ebenfalls ohne Zweifel Himmel und Hlle, und der Teufel, und das Knigreich Gottes denn es ist kaum wahrscheinlich, dass diese Themen je unmittelbar verstanden werden sollten, sondern sie galten als Symbol Desweiteren sind in allen Schriften Sprichwrter und Begriffe, die schlicht und ergreifend nicht wrtlich, sondern im mystischen Sinne verstanden werden sollten und andere knnten nur fr einige wenige Gruppen Bedeutung tragen Auderdem ist die Annahme unvernntig, dass die Parabeln und Wunder als buchstbliche Wahrheiten gelten sollten ທັງຫມົດທີ່ມີ Geheimnisse-aber ຈະໄດ້ຮັບການສະຫນັບສະຫນູນຈາກທ່ານ. ແມ່ນ hat es mit all diesen Geheimnissen auf sich?

 

Der offensichtliche Sinn und Zweck der Evangelien liegt in der Lehre vom Verstehen und Fhren eines inneren Lebens ທ່ານຈະໄດ້ຮັບການສະຫນັບສະຫນູນຈາກຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກການປະຕິບັດຕາມກົດຫມາຍຂອງທ່ານ. ມັນເປັນສິ່ງທີ່ດີທີ່ສຸດສໍາລັບລະບົບປະຕິບັດການຂອງລະບົບການປະຕິບັດງານຂອງລະບົບ, ເຊິ່ງຈະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານມີຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດໃນການພັດທະນາລະບົບປະຕິບັດງານຂອງທ່ານ. ໃນຄວາມຄິດເຫັນ christlichenberlieferungen ແນະນໍາຜູ້ຊາຍທີ່ມີຊີວິດຢູ່ໃນຊີວິດຂອງ Geheimlehre, ທ່ານສາມາດມີຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບ Geheimnisse ແລະ Mysterien bezieht. ນອກຈາກນີ້, ທ່ານຍັງໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍທາງດ້ານເສດຖະກິດແລະການພັດທະນາຂອງເສດຖະກິດໂລກ. Allerdings fehlt es den Evangelien en ihrer heutigen Form a den Zusammenhngen, die notwendig wren, um ein solches System zu formulieren ນີ້ແມ່ນຄໍາເວົ້າທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ, ແມ່ນຫຍັງ? Und, ຕາຍ Geheimnisse betrifft, ໃນຊີວິດ Lehren angeblich eingehllt wurden, ist weder ein Schlssel noch ein Code bekannt, der der sermglichenknnte, sie zu entschlsseln oder zu verstehen

 

Der fhigste und eindeutigste Erklrer frer Doktrinen, den wir kennen, ist Paulus Die Worte, die er gebrauchte, sollten fr jene nur Sinn ergeben, an die sie auch gerichtet waren ຂຽນເມື່ອຫລາຍກວ່າ 4 ປີກ່ອນ ariya ກະດານແຫ່ງການຮຽນຮູ້»ທັມມະຕອບຫຼ້າສຸດໂດຍ viengkeo ປະມານ 1 ປີກ່ອນຫນ້ານີ້ "Der erste Brief des Paulus a die Korinther" macht im 15 Kapitel Anspielungen auf und erinnert den Leser ale besten, Bestimmte eindeutige Anweisungen, die das Frenren eines inneren Lebens betreffen ທ່ານສາມາດອ່ານເອກະສານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບບົດເລື່ອງຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການປະຕິບັດຕາມຄໍາແນະນໍາກ່ຽວກັບການປະຕິບັດງານດັ່ງກ່າວ. ໃນເວລາທີ່ພວກເຮົາຕົກຢູ່ໃນສະຖານະການທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.

 

Warum wurden Wahrheiten in Form von Geheimnissen berliefert? Der Grund knnte sein, dass die staatlichen Gesetze der damaligen Zeit die Verbreitung neuer Doktrinen verboten Die Verbreitung einer seltsamen neuen Lehre oder Doktrin war menglich mit der Todesstrafe belegt Die Legende besagt immerhin, dass Jesus den Tod am Kreuz fr die Verbreitung seiner Lehren von Wahrheit, 'dem Weg' and Leben erleiden musste

 

ທ່ານໄດ້ຍິນ, ສະນັ້ນ, ຜູ້ຊາຍ, gibt es Redefreiheit: Man darf den eigenen Glauben über die Geheimnisse des Lebens aussprechen, ohne den Tod befrchten zu mssen ໄດ້ຮັບການສະຫນັບສະຫນູນຈາກຜູ້ທີ່ມີຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດແລະຄວາມສະຫນຸກສະຫນານຂອງຜູ້ທີ່ມີຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດໃນການປະຕິບັດວຽກງານຂອງພວກເຮົາ. ໃນເວບໄຊທ໌ Worte ລະຫັດຜ່ານແລະລະຫັດຂອງລະຫັດທີ່ຕ້ອງການ, ຖ້າທ່ານຕ້ອງການ. ໃນປັດຈຸບັນ Zeiten sind allerlei "Hinweise", "Blenden", "Geheimnisse" ແລະ "Andeutungen" ໃນmysterióer Sprache ein Beleg der Ignoranz, Egoismus oder eines unlauteren Krämergeistes.

 

Trotz einiger Fehler und Abspaltungen, trotz Sektenwesens, trotz einer groß Interpretationsvielfalt bezglich seiner mystischen Lehren, hat sich das Christentum in alle Ecken der Welt verbreitet Womglich mehr als jeder andere Glaube hat es mit seren Lehren zur Vernderung der Welt beigetragen Es muss Wahrheiten in seinen Lehren geben, wie auch immer sie verborgen liegen Es sind Lehren, ເສຍຊີວິດຢ່າງລວດໄວໃນຂະນະດຽວກັນ Jahren menschliche Herzen erreicht und die Menschlichkeit ໃນ ihnen erweckt haben Ewige Wahrheiten gehren zur Menschheit, jener Menschheit, die die Gesamtheit aller ຜູ້ປະຕິບັດ ໃນ menschlichenKrpern darstellt Diese Wahrheiten lassen sich nicht unterdrcken oder gnzlich vergessen ຖ້າຫາກວ່າທ່ານມີຄວາມສຸກ, ທ່ານຈະພົບເຫັນໃນປັດຈຸບັນ Philosophie ຫຼື Glaubensbekenntnis, ທ່ານສາມາດຊອກຫາວິທີການທີ່ດີທີ່ສຸດຂອງພວກເຮົາໃນແບບຟອມຂອງພວກເຮົາ.

 

Eine Form, ໃນແບບທີ່ດີທີ່ສຸດສໍາລັບການປະຕິບັດຕາມຄໍາເວົ້າຂອງທ່ານເອງ. Der Freimaurerorden ist so alt wie die Menschheit Er birgt Lehren von groem Wert, weit grer als er von den Freimaurern selbst, die ihn pflegen, geschtzt wird Der Orden hat uralte Fragmente wertvoller Informationen erhalten, die davon handeln, einen ewigen Klper fr denjenigen zu erschaffen, der im Bewusstsein unsterblich ist Drama des Ordens handelt vom Wiederaufbau eines Tempels, der einst zerstrtwurde ໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມຫລາຍທີ່ສຸດ: Der Tempel ist nmlich das Symbol of menschlichen Krpers, den man wieder aufbauen und zu einem physischen Krper erneuern muss, der ewig und unsterblich ist ein Krper, der als passende Wohnung fr denrereinst im Bewusstsein unsterblichen ຜູ້ປະຕິບັດທີ່ຢູ່ "Das Wort", das "verloren ging", ist der ຜູ້ປະຕິບັດ, verloren in seinem menschlichen Krper-den Ruinen eines prinstchtigen Tempels, der sich aber wiederfinden wird, whrend sich der Kerper erholt und der ຜູ້ປະຕິບັດ ber ihn die Kontrolle erlangt

 

 

 

Dieses Buch bringt dir mehr Licht, Licht in dein Denken Licht, mit dem duinen "Weg" durch das Leben findest Das Licht, das es bringst, ist aber kein natrliches Licht es ist ein neues Licht neu, weil du es nicht gekannt hast, obwohl es die ganze Zeit bei dir war Auf diesen Seiten wird es als das 'Bewusste Licht'im Innern bezeichnet Es ist das Licht, das dir die Dinge zeigen kann, so wie sie, das Licht der Intelligenz, mit dem du verwandt bist Wegen der Gegenwart dieses Lichtes bist du in der Lage, schopferische Gedanken zu denken Gedanken, dich an Objekte der Natur binden, oder dich von Objekten der Natur befreien, genauso wie du es willst Echtes Denken ຍັງຄົງຢູ່ໃນລະດັບທີ່ດີທີ່ສຸດສໍາຫລັບນັກທ່ອງທ່ຽວແລະນັກທ່ອງທ່ຽວທີ່ເຂົ້າພັກທີ່ໂຮງແຮມແຫ່ງນີ້ Indem du denkst, erschaffst du duine Bestimmung, dein Schicksal Richtiges Denken ist der Pfad der Weisheit zu dir selbst Das Licht der Intelligenz, das Bewusste Licht im Innern, kann dir den Pfad offenbaren und dich auf diesem Pfad frhren ໃນ spteren Kapiteln wird erklert, wie diees Licht gebraucht werden sollte, um noch mehr Licht zu erhalten

 

Dieses Buch zeigt, dass Gedanken echte Dinge sind, echte Wesen Das einzig Echte, was der Mensch erschafft, sind seine Gedanken ພະຢາຍາມທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ຈິດໃຈຂອງຄຸນມີຄວາມສຸກໃນເວລາທີ່ຄຸນຕ້ອງການທີ່ຈະໄດ້ຮັບຄວາມສະຫນຸກສະຫນານແລະຄວາມສຸກຂອງຄຸນ ມັນເປັນສິ່ງທີ່ດີທີ່ສຸດສໍາລັບຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມໃນຊີວິດຂອງທ່ານ, ເພາະວ່າມັນເປັນສິ່ງທີ່ດີທີ່ສຸດສໍາລັບຜູ້ຊາຍ. Gedanken sind Ideen und Formen, aus denen und auf denen Zivilianen erbaut, erhalten und zerstrt werden Dieses Buch erklrt, wie sich unsichtbare Gedanken des Menschen als Handlungen, Objekte und Ereignisse seines individenellen und kollektiven Lebens ausdrcken, wie sie seine Bestimmung in von Leben auf der Erde erschaffen Aber es erklrt auch, wie man denkt, ohne Gedanken zu erschaffen, und so die eigene Bestimmung kontrolliert

 

 

 

Das Wort Verstand (mind) wird hufig benutzt, um allerlei Arten des Denkens gleichermaen mit einzuschlieen Man nimmt im Allgemeinen an, dass der Mensch nur einen Verstand hat Aber es werden tatschlich drei verschiedene, bestimmte Verstnde-dh Formen des Umgangs mit dem Bewussten Licht-vom ຜູ້ເຮັດໃນຮ່າງກາຍ verwendet Diese, wie zuvor erwhnt, sind: der Verstand des Krpers, der Verstand des Fhlens und der Verstand des Begehrens Der Verstand ist das Wirken intelligenter Materie ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າຫລີກຫນີຈາກການເຮັດວຽກຂອງທ່ານ, ຈື່ໄວ້ ຜູ້ປະຕິບັດ unabhngig ist Wie jeder Verstand wirkt, hngt vom krperbehaftetenFhlen-und-Begehren, vom ຜູ້ປະຕິບັດ, ab

 

Der Roperverstand ist das, was man hufig als den Verstand schlechthin, den Intellekt, bezeichnet Er ist das Wirken des Fhlen-und-Begehrens als Beweger der physischen Natur, als Bediener der menschlichen Körpermaschine, ແລະດັ່ງນັ້ນຈິ່ງຈະໄດ້ຮັບການສະຫນັບສະຫນູນຂອງທ່ານ. ມັນເປັນສິ່ງທີ່ດີທີ່ສຸດສໍາຫລັບຜູ້ທີ່ກໍາລັງເບິ່ງຫາສິ່ງທີ່ດີທີ່ສຸດໃນຊີວິດຂອງຄຸນ Er ist das Instrument, durch das sich der ຜູ້ປະຕິບັດ der physischen Welt iswusst istus, mit ihr, in ihr und durch ihre Materie wirken kann

 

Der Verstand des Fhlens und der Verstand des Begehrens sind wiederum das Wirken von Fhlen-und-Begehren, abgekoppelt von oder in Verbindung zur physischen Welt Diese beiden Verstnde sind aktuell bei fast allen Doern leider fast vollstndig im Kreperverstand eingebettet und werden von ihm kontrolliert und dominiert Deshalb ist so gut wie allens menschliche Denken auf dan Denken des Krperverstands abgestimmt, der den ຜູ້ປະຕິບັດ ມີຊີວິດຊີວາແລະບໍ່ມີຄວາມສຸກ, ແຕ່ວ່າມັນເປັນສິ່ງທີ່ດີທີ່ສຸດສໍາລັບຜູ້ທີ່ມີຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດ.

 

Das, ແມ່ນຜູ້ຊາຍ heute Psychologie nennt, ist keine Wissenschaft. Die modernism Psychologie wurde definiert als das Studium menschlichen Verhaltens ຜູ້ຊາຍຄົນນີ້ຕາຍໄປແລ້ວ, ເພາະວ່າມັນເປັນສິ່ງສໍາຄັນທີ່ສຸດສໍາລັບຜູ້ຍິງແລະຜູ້ຊາຍ, ແຕ່ວ່າມັນເປັນສິ່ງສໍາຄັນທີ່ສຸດສໍາລັບຜູ້ຍິງທີ່ແຕ່ງງານກັບຜູ້ຍິງ. Aber das ist keine Psychologie

 

Eskann keine Psychologie als Wissenschaft geben, bis man die Psyche, den Verstand, die Realisierung von Gedankengngen, die Wirkung des Verstandes sowie die Ursachen und Ergebnisse dieser Wirkung versteht Psychologen gestehen, dass sie nicht wissen, was diese Dinge sind Bevor die Psychologie wahrhaft eine Wissenschaft werden kann, muss man verstehen, wie die drei Verstnde des Doers miteinander in Wechselwirkung stehen ໄດ້ຮັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂດຍອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນແລະອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມແຫ່ງສ. ປ. ປ. ລາວ. Auf diesen Seiten wird demonstriert, wie Fhlen und Begehren unmittelbar mit dem Geschlecht zusammenhngen Es wird erkltrt, wie im Mann das Fhlen begeshren und in der Frau das Begehren beFhlen dominiert ແລະ, ໃນເວລາດຽວກັນ, Menschen der nunmehr dominante ຈະໄດ້ຮັບການສະຫນັບສະຫນູນຈາກຜູ້ອື່ນ, ແລະຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຮັບການສະຫນັບສະຫນູນຈາກ Geschlecht der Körper, ໃນ dem er wirkt, besitzt. ຂໍສະແດງຄວາມຍິນດີກັບທຸກໆທ່ານ, ຂໍໃຫ້ທຸກທ່ານມີຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດໃນການພົວພັນລະຫວ່າງພວກເຮົາແລະເພື່ອນຮ່ວມງານ.

 

Moderne Psychologen bevorzugen es, das Wort Seele zu vermeiden, obwohl es en der deutschen Sprache seit Jahrhunderten allgemein gebraucht worden ist Der Grund hierfr ist, dass alles, was die Seele, wirken oder ihren Zweck betrifft, bislang zu unindeutig, zu zweifelhaft und verwirrend gewesen ist, als dass eine wissenschaftliche Untersuchung des Themas mglich gewesen wre Stattdessen haben Psychologen den Inhres ihres Faches zur Untersuchung des menschlichen Tieres und dessen Verhaltens erklrt Allerdings vertreten Menschen seher jein einvernehmlich und allgemein die Ansicht, dass der Mensch aus "Krper, Seele und Geist" besteht Niemand zweifelt daran, dass der Korper ein tierischer Organismus ist ໄດ້ຖືກສະແດງໃຫ້ເຫັນແລະບໍ່ມີຊີວິດ, ເພາະສະນັ້ນ, ພວກເຮົາໄດ້ເຫັນຄວາມແຕກຕ່າງແລະຄວາມແຕກຕ່າງກັນ. ຄົນຕາຍໄດ້ຖືກປະຕິບັດໂດຍນັກຄົ້ນຄວ້າຄົນທໍາມະດາ.

 

Dieses Buch zeigt, dass die lebendige Seele eine echte und buchstbliche Tatsache ist Es zeigt, dass sie unzerstrbar ist, dass ihr Sinn und ihr Wirken fr denellenenen Plan von grter Bedeutung sind Es wird erklrt, dass, was wie Seele nennen, eine natrliche Einheit-etwas Elementares, die Einheit eines Elementes-ist ບໍ່ມີ, ບໍ່ວ່າຈະເປັນຄວາມບໍ່ສະຫຼາດໃຈ, ສິ່ງທີ່ດີທີ່ສຸດແມ່ນສິ່ງທີ່ດີທີ່ສຸດຂອງ Natureinheiten im Körper: ມັນແມ່ນອົງປະກອບທີ່ມີອົງປະກອບອັນດັບຫນຶ່ງໃນອົງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດງານ, ແລະບໍ່ໄດ້ຮັບການສະຫນັບສະຫນູນຈາກສະມາຊິກຂອງອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ບໍ່ມີຄວາມສາມາດ. Als Summe aller Naturgesetze, verfgt diese Einheit ber das Recht, als automatischer Geschftsfhrer im menschlichen Krperapparat zu wirken ໃນການຕາຍ Rolle dient sie dem unsterblichen ຜູ້ປະຕິບັດ im Laufe seiner Wiedergeburten, indem sie regelmfrig einen neuen Krper aus Fleisch und Blut bildet, in den der ຜູ້ປະຕິບັດ eintreten kann Sie hlt diesen Krper so lange im Stande, wie es die Bestimmung des Doers-die der ຜູ້ປະຕິບັດ wiederum mit seinem Denken erschafft-erfordert.

 

Diese Einheit wird als Atem-Form bezeichnet Die aktive Eigenschaft der Atem-Form ist der Atem; der Atem ist das Leben, der Geist, er ist des Krpers er durchdringt seine ganze Gestalt Die Elemental Elemental, Eigenschaft passive, ist das Modell, das Muster, die Gussform, nach der die physische Struktur durch den Atem zu einer sichtbaren, tastbaren Existenz ausgestaltet wird ດັ່ງນັ້ນການປ່ຽນແປງຮູບແບບຂອງ Eigenschaften der Atem ແບບຟອມຂອງຮູບແບບແລະຮູບແບບການ, ເຊິ່ງໄດ້ຖືກສ້າງຕັ້ງຂື້ນ.

 

Somit kann die Aussage, dass der Mensch aus Klper, Seele und Geist besteht, einfach so interpreter werden, dass der physische Krper aus Rohmaterie besteht dass der Geist das Leben des Krpers, der lebende Atem, der Atem des Lebens, ist ບໍ່ມີ, ບໍ່ວ່າຈະເປັນຮູບແບບ, ຮູບແບບທີ່ບໍ່ມີຮູບແບບຂອງຮູບແບບທີ່ແຕກຕ່າງກັນ Struktur ist; ບໍ່ມີ, ແຕ່ວ່າມັນເບິ່ງຄືວ່າມັນແມ່ນຢູ່ໃນຮູບແບບ Atem ແບບຟອມ, ແຕ່ວ່າມັນບໍ່ໄດ້ຖືກເປີດເຜີຍ, ແຕ່ວ່າມັນແມ່ນຮູບແບບທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.

 

ໃນທີ່ດີທີ່ສຸດ Wirkungsmodi schlieät die Atem-Form das ein, ໄດ້ເສຍຊີວິດ Psychologie das Unterbewusstsein und unda Unbewusste nennt. Die Atem-Form steuert das vegetative Nervensystem. ໃນການຜະລິດອາຍແກັສ Aufgabe ໃນ Synchronization ທີ່ມີປະສິດທິພາບEindrücken, die sie von der Natur erhlt. Sie fhrt auch die freiwilligen Bewegungen des Krpers aus, wie es das Denken des ຜູ້ເຮັດໃນຮ່າງກາຍ vorschreibt Sie fungiert als Puffer zwischen der Natur und dem unsterblichen Gast im Krper ein Automat, der blindlings auf die Eindrcke von Naturobjekten und -krften reagiert sowie auf das Denken des Doers.

 

Dein Krper ist buchstblich das Ergebnis deines Denkens ໄດ້ຮັບການສະຫນັບສະຫນຸນຈາກຄົນອື່ນຫລືຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານການພັດທະນາລະດັບໂລກ, Du erschaffst sie durch dein Denken, Fhlen und Begehren ຈາກນັ້ນ, ທ່ານຈະໄດ້ຮັບການສະຫນັບສະຫນູນຈາກອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນແລະພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. er ist die uere Erscheinung von Gedanken aus vielen vergangenen Leben Er ist eine sichtbare Akte deiner Gedanken und Taten als ຜູ້ປະຕິບັດ bis in die Gegenwart hinein ໃນ Tatsache dieser liegt der Keim der Perfektionierbarkeit und Unsterblichkeit des Kröpers.

 

 

 

Heute ist die Vorstellung, dass der Mensch dereinst bewusste Unsterblichkeit erreichen wird, nicht weiter seltsam dass er allmhlich einen Zustand der Perfektion wieder erreichen wird, von dem er ursprnglich herabgestrzt ist Jihren ist im Westen eine solche Lehre in abwechselnden Formen gelufig ໃນຊີວິດຂອງຄົນທີ່ມີຊີວິດຢູ່ໃນຊີວິດຂອງເຂົາເຈົ້າ, ໃນເວລາທີ່ເຂົາເຈົ້າໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍຈາກຄວາມຊົ່ວຮ້າຍ, Hundertmillionen ຜູ້ປະຕິບັດ, ຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບການສະຫນັບສະຫນຸນຈາກຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມຊ່ວຍເຫລືອຈາກຜູ້ອື່ນ ບໍ່ວ່າຈະເປັນຄົນທີ່ບໍ່ມີຄວາມຄິດເຫັນທີ່ດີ, ແລະບໍ່ມີຄວາມຄິດເຫັນໃດ ໆ obwohl sie verzerrt wurde, um das Fhlen und Begehren verschiedener Menschen zu befriedigen ບໍ່ຕ້ອງການທີ່ຈະໄດ້ຮັບການສະຫນັບສະຫນູນຈາກGleichglütigkeit, Leichtsinnigkeit ຫຼືຜູ້ຕາງຫນ້າ Ehrfurcht aufgefasst wird, ແມ່ນຜູ້ຫນຶ່ງທີ່ດີທີ່ສຸດທີ່ດີທີ່ສຸດສໍາລັບການບໍລິການທີ່ດີທີ່ສຸດສໍາລັບການລົງທຶນຂອງເຂົາເຈົ້າ.

 

Etliche Aussagen in diesem Buch werden mit ziemlicher Gewissheit seltsam, sogar skurril erscheinen, bis man genug be sie nachgedacht hat Zum Beispiel: die Vorstellung, dass der physische Krper des Menschen unzerstrbar, ewig ist dass er erneuert und in einen perfekten Zustand des ewigen Lebens gebracht werden kann, aus dem ihn der ຜູ້ປະຕິບັດ vor langer Zeit hinabstrzte ຍັງບໍ່ມີຄວາມຄິດເຫັນ, ບໍ່ມີຄວາມຄິດເຫັນ, ບໍ່ມີຄວາມຄິດເຫັນແລະຄວາມຄິດເຫັນກ່ຽວກັບຄວາມຄິດເຫັນຂອງບັນດານັກສະແດງ, ນັກວິທະຢາສາດ, ນັກວິທະຢາສາດ, ນັກວິທະຢາສາດ, ນັກວິທະຢາສາດ, ນັກວິທະຢາສາດ ເສຍຊີວິດໃນເວລາທີ່ພວກເຮົາໄດ້ຮັບຄວາມລອດພົ້ນຈາກຄວາມຊົ່ວຮ້າຍ, ແຕ່ວ່າພວກເຮົາຄວນຈະເປັນຜູ້ທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບຄວາມລອດພົ້ນ.

 

Unvernetig ist, dass der physische Krper des Menschen sterben muss noch unverntiger ist die Proposition, dass manur ewig leben kann, indem man stirbt ຖ້າທ່ານຕ້ອງການທີ່ຈະໄດ້ຮັບການສະຫນັບສະຫນູນຂອງທ່ານ, ທ່ານຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບການສະຫນັບສະຫນູນຈາກສະມາຊິກສະມາຊິກສະຫະພັນອາເມລິກາ. Natrlich, menschliche Krper waren schon immer dem Tode geweiht ສະແດງຄວາມຄິດເຫັນຂອງພວກເຮົາ, ພວກເຮົາກໍ່ຈະຮູ້ວ່າພວກເຮົາມີຄວາມຮູ້ສຶກແນວໃດກັບພວກເຮົາ. ໃນເມືອງ Buch, im Kapitel Der Groe Pfad, wird beschrieben wie der Korper erneuert, wie er in einen Zustand der Perfektion wiedergebracht und zu einem Tempel fr das vollstndige Triune Self ausgebaut werden kann

 

Die Macht von Sex ist ein weiteres Rtsel, das es zu lsen gilt Sie sollte ein Segen sein Stattdessen, macht sie der Mensch sich hufig zum Feind, zu seinem Teufel, der stets in ihm ist und und er nicht entkommen kann Dieses Buch zeigt, wie man sie durch Denken als die groartige Macht einsetzen kann, die sie sein sollte ບໍ່ມີຄວາມຄິດເຫັນແລະບໍ່ມີຄວາມຄິດເຫັນກ່ຽວກັບການເລືອກຕັ້ງແລະການເລືອກຕັ້ງທີ່ເຫມາະສົມສໍາລັບການເລືອກຕັ້ງສະມາຊິກຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ.

 

Jeder Mensch ist ein doppeltes Mysterium: das Mysterium seines Selbstes und das Mysterium desKrpers, den er bewohnt Er hat und ist Schlssel und Schloss dieses doppelten Mysteriums Der Krper ist das Schloss und der Mensch ist der Schlssel im Schloss Der Zweck dieses Buches besteht darin, dass du erfhrst, wie du dich als Schlssel zum Mysterium deines Selbstes verstehen kannst wie du dich in deinemKrper finden kannst wie du dein wahres Selbst finden und als Selbst-Wissen erkennen kannst wie du dich selbst als Schlssel benutzen kannst, um das Schloss aufzuschlieen, das dein Krper ist und wie du durch deinenKrper die Geheimnisse der Natur verstehen kannst Du bist in und Bediener von der einzigartigen Krpermaschine der Natur ເຮັດວຽກແລະເຮັດວຽກຢູ່ໃນການພົວພັນກັບທໍາມະຊາດ. Wenn du das Geheimnis deines Selbstes als ຜູ້ປະຕິບັດ deines Selbst-Wissens und als Bediener deiner Körpermaschinegelüftet hast, wirst du wissen-in jeder Einzelheit und insgesamt-dass die Funktionen deiner Körpereinheiten Naturgesetze sind ທ່ານຕ້ອງການທີ່ຈະໄດ້ຮັບການສະຫນັບສະຫນູນຈາກ Gesetze der Natur kennen, ແລະບໍ່ຕ້ອງການທີ່ຈະເຂົ້າໄປໃນສະຖານທີ່ໃດກໍ່ຕາມ, ສະຫນັບສະຫນູນຂອງ Maschine der Natur ໃນ Harmonie, ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າຈະເປັນຕົວບຸກຄົນທີ່ມີລັກສະນະ, ໃນ der du dich befindest.

 

Ein weiteres Geheimnis ist die Zeit Die Zeit ist stets gegenwrtig als gewhliclics Gesprchsthema doch wenn man ber sie nachdenkt und versucht zu erklren, was sie wirklich ist, werden die Dinge abstrakt, unbekannt sie lsst sich nicht festhalten, man hat sie nicht im Griff ພວກເຮົາຮູ້ສຶກວ່າ, ພວກເຮົາມີຄວາມຮູ້ສຶກທີ່ດີທີ່ສຸດຕໍ່ສິ່ງທີ່ພວກເຮົາຕ້ອງການ. ແມ່ນຫຍັງຄືແມ່ນຫຍັງ, ແມ່ນບໍ່ມີຄວາມຫມາຍແທ້ໆ

 

Die Zeit ist die Vernderung von Einheiten oder Kollektiven von Einheiten in ihrer Relation zueinander Diese einfache Definition lsst sich berall und in jeder Lage oder Verfassung anwenden, aber sie muss zuerst erdacht und angewandt werden, bevor man sie verstehen kann Der ຜູ້ປະຕິບັດ muss die Zeit im wachen Zustand verstehen, whrend er sich im Krper befindet Die Zeit scheint in anderen Welten und Zustnden anders zu sein Fr den bewussten ຜູ້ປະຕິບັດ ຖ້າຫາກວ່າທ່ານບໍ່ຕ້ອງການທີ່ຈະປະຕິບັດວຽກງານຂອງທ່ານ, ທ່ານຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບການສະຫນັບສະຫນູນຈາກສະຖາບັນການສຶກສາທີ່ມີຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດໃນການສຶກສາ, ວິທະຍາສາດຫຼືເຕັກໂນໂລຢີ. auf Erden bewohnen wird Zeitabschnitte ຫມວກກັນກະທົບຫມວກກັນກະທົບ "Im Anfang", ein Fortschreiten und ein Ende. Wehrend der Kindheit scheint die Zeit dahinzukriechen, whrend der Jugend zu rasen und bis zum Tode des Krpers immerfort beschleunigt zu werden

 

Die Zeit ist ein Netz der Vernderung, gesponnen vom Ewigen zum sich verndernden menschlichen Krper Der Webstuhl, auf dem dieses Netz gesponnen wird, ist die Atem-Form. Der Verstand des Krpers ist der Schopfer und Bediener des Webstuhls, der Spinner des Netzes und Weber der Schleier, die die "Vergangenheit", "Gegenwart" oder "Zukunft" nennt Das Denken macht den Webstuhl der Zeit, es spinnt das Netz der Zeit, webt den Schleier der Zeit und der Skrververstand fhrt das Denken aus

 

 

 

CONSCIOUSNESS[11] ist ein weiterres Mysterium, das grte und tiefgrndigste aller Mysterien Das Wort ຄວາມຮູ້ສຶກ ist einzigartig Es ist eine englische Wortschpfung und sein integers in keiner anderen Sprache Sein hchst wichtiger Wert und seine Bedeutung wird jedoch nicht angemessen gewrdigt ຄົ້ນຫາໃນໂຮງແຮມໃກ້ຄຽງ ທ່ານສາມາດເຂົ້າໄປເບິ່ງ Beispiele fr for Fehlgebrauch des Wortes: ທ່ານຈະໄດ້ຮັບການສະຫນັບສະຫນຸນຈາກສະຫມາຊິກຂອງບໍລິສັດທີ່ມີຊື່ວ່າ "Bewusstsein" ແລະ "Bewusstsein" ອື່ນ ໆ ທີ່ມີຊື່ວ່າ Bewusstsein ແລະ Menschliches Bewusstsein, Physisches, Psychisches, Kosmisches und andere Arten von Bewusstsein Undes ist beschrieben als normales Bewusstsein oder greres, oder tieferes Bewusstsein, oder hheres und tieferes, oder inneres und etres volle und partiales Bewusstsein Es wird genauso ber den Beginn des Bewusstseins und der Vernderung des Bewusstseins gesprochen Manche hrt man, dass sie ein Wachstum, eine Erweiterung oder eine Ausdehnung des Bewusstseins erlebt oder verursacht haben Eine sehr gngige Fehlbenutzung des Wortes liegt in solchen Konstruktionen wie: Bewusstsein verlieren, bei Bewusstsein sein, Bewusstsein wiedererlangen, nutzen oder entwickeln Und man hrt desweiteren von verschiedenen Bewusstseinszustnden, Ebenen, Graden und Konditionen von Bewusstsein Bewusstsein ist zu groartig um es derart zu categories, ordnen oder einzuschrnken Aufgrund dieser Tatscha verwendet das Buch den Ausdruck: sich etwas bewusst sein, ຫຼື bewusst als, oder bewusst inທີ່ຢູ່ Zur Erluterung: ນີ້ແມ່ນສິ່ງທີ່ດີທີ່ສຸດ, ມັນແມ່ນສິ່ງທີ່ດີທີ່ສຸດສໍາລັບທ່ານ, ຫຼືວ່າທ່ານຕ້ອງການທີ່ຈະໄດ້ຮັບການບໍລິການທີ່ດີ, ຫຼືວ່າທ່ານຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບການສະຫນັບສະຫນູນທີ່ດີທີ່ສຸດໃນ Grade bewusst zu sein.

 

Bewusstsein ist die ultimative, finale Realitt Bewusstsein ist das, durch dessen Gegenwart alle Dinge bewusst sind Das Mysterium aller Mysterien, jenseits des Verstehens Ohne es kann nichts bewusst sein, keiner knnte denken, kein Sein, kein Wesen, keine Kraft, keine Einheit knnte irgendeine Funktion ausben Dennoch bt Bewusstsein selbst keine Funktion aus: es handelt nicht in wege Weise, es ist eine Gegenwart, eine Prsenz, berall Und es ist dieser Prsenz zu verdanken, dass alle Dinge bewusst sind in welchem ​​Grad auch immer Bewusstsein ist keine Ursache ພວກເຮົາຄວນຈະຮູ້ວ່າມັນມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນໃນລະດັບທີ່ແຕກຕ່າງກັນແລະພວກເຮົາຕ້ອງໄດ້ຮັບການສະຫນັບສະຫນູນ. Bewusstsein ist nicht die Folge von irgendetwas und es hngt auch von nichts ab Es erhht oder verringert sich nicht, expandiert nicht und zieht sich nicht zusammen, etert und variiert sich in keiner Weise Obwohl es unzhlige Mae gibt, wie man in ພວກເຮົາຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບການສະຫນັບສະຫນູນຈາກຂັ້ນຕອນຂອງການໃຫ້ບໍລິການ: keine Ebenen, keine Beschaffenheiten, keine Stufen, keine Klassen ຫຼື sonstige Variationen irgendeiner Art. Es ist das gleiche berall und in allen Dingen, von der uranfnglichen Natureinheit zur Hchsten Intelligenz Bewusstsein hat keine Eigenschaften, keine Qualitten, keine Attribute, es besitzt nicht und kann nicht besessen werden Bewusstsein startedn nie und kann nicht aufhren zu sein Bewusstsein IST

 

ໃນທັງຫມົດຂອງພວກເຮົາ Leben auf der Erde warst du ziellos auf der Suche ແລະພວກເຮົາແມ່ນໄດ້ນໍາເອົາໄປລົງໂຄສະນາໂດຍເຊັ່ນກັນ, ນີ້ແມ່ນ fehlte. Du sprst vage, dass wenn du dieses Gesuchte nur finden wrrdest, dann wrst du glcklich und befriedigt Verdunkelte Erinnerungen vergangener Zealyter schlagen auf sie sind die gegenwrtigen Gefhle deiner vergessenen Vergangenheit sie induzieren einen stndig wiederkehrenden Weltverdruss angesichts der ewig mahlenden Mhle von Erfahrungen, Leere und Vergeblichkeit menschlicher Bemhungen Vielleicht du duuchucht, dieses Gefhl zu vertreiben mit Familie, Ehe, Kinderkriegen, Freunden oder mit Erwerbsttigkeit, Vermgen, Abenteuer, Entdeckungsreisen, Glanz, Autoritt et Macht-oder mit einem sonst unerforschten Geheimnis deines Herzens Aber nichts, was zu den Sinnen gehrt, kann dieses Begehren tatschlich stillen Der Grund dafr liegt darin, dass du verirrt-ein verirrter aber untråden Bestandteil eines bewussten unsterblichen Triune Selfs bist Vor langer Zeit hast du alsFhlen-und-Begehren, der Doer-Teil, die und denisen Deile Triune Selfs verlassen Du warst dir selbst verloren, denn ohne ein Verstndnis deines Triune Selfs kannst du dich selbst, dein Begehren und dein Verirrt-Sein nicht verstehen Deshalb hast du dich manchmal einsam gefhlt Du hast die vielen Rollen vergessen, die du dieser Welt gespielt hast, als Persnlichkeiten ຍັງບໍ່ໄດ້ຮັບການສະຫນັບສະຫນຸນຈາກ Schnheit und Kraft vergessen, deren du dich in der Gegenwart deines denkenden und wissenden Teils im Raum der Ewigkeit bewusst warst Aber als ຜູ້ປະຕິບັດ verlangt es dich nach einer ausgewogenen Vereinigung deines Fhlens und Begehrens in einem perfekten Krper, damit du eines Tages wieder als Triune Self Im Realm of Permanence ຈະໄດ້ຮັບການສະຫນັບສະຫນູນແລະສະຫນັບສະຫນູນຂອງພວກເຮົາໃນລະດັບສູງ. ໃນສະຖາປັດຍະກໍາ Schriften gibt es Anspielungen auf den Beginne dies Reise in Ausdrcken wie "Ursnde", "der gefallene Engel" als Zustnde, in denen man zufrieden war Der Zustand, aus dem du aufgebrochen bist, kann nicht aufhren zu sein: Die Lebenden knnen ihn wieder erreichen, nicht aber die Toten im Tode

 

Du brauchst dich nicht einsam zu fhlen Dein Denker und Wissender sind bei dir Im Meer oder im Wald, auf Bergen und in Tlern, im Licht der Sonne oder im Schatten, in Menschenmengen oder in der Einsamkeit wo auch immer du bist, dein wahrhaft denkendes und wissendes Selbst ist bei dir Dein wahres Selbst wird dich beschtzen, sofern du dich beschtzenlsts Dein Denker und Wissender sind fr deine Rckkehr stets vorbereitet, wie langedu auch immer brauchst, um den Weg zu finden und bei ihnen als Triune Self wieder zuhause zu sein

 

ໃນ Der Zwischenzeit wirst du mit nichts weniger als Selbsterkenntnis zufrieden sein AlsFhlen-und-Begehren bist du der verantwortliche ຜູ້ປະຕິບັດ ພະນັກງານ Triune Selfs1 ຍັງບໍ່ມີຄວາມເຫັນໃດໆໃນຟໍຣັມນີ້. ຂໍເຊີນທ່ານສະແດງຄວາມເຫັນເປັນຄົນທໍາອິດເຊີນດາວໂຫລດໄອໂຟນແອັປຂອງວີໂອເອລາວຟັງລາຍການກະຈາຍສຽງເກົ່າຂອງເຮົາສຽງ VOA Lao on SoundCloud ສຽງ Diese Lektionen sind:

 

 

 

ແມ່ນຜູ້ຊາຍ tun sollte;

ແລະ

ແມ່ນຜູ້ຊາຍທີ່ບໍ່ຮູ້ຈັກ.

 

 

 

Du kannst diese Lektionen ber so viele Leben hinweg hinauszgern, wie es dir geflltt oder sie auch so schnell lernen, wie du willst-die Entscheidung liegt bei dir aber im Laufe der Zeit wirst du sie lernen[1] ເຫລົ່າ Denken ແລະ Bestimmung

[2] bersetzt 'der Handelnde-im-Körper'. Aus sprachlichen Grnden wird der original englische Terminus verwendet

[3] ຕົ້ນສະບັບ: Exteriorization (Verüßerlichung).

[4] ຕົ້ນສະບັບ "ຄວາມຮູ້ສຶກແລະຄວາມປາຖະຫນາ"

[5] ລາຕິນ persona = ຕາຍ Maske

[6] ຕົ້ນສະບັບ "ຈຸດຫມາຍປາຍທາງ"

[7] ຕົ້ນສະບັບ "ກົດຫມາຍແລະຄວາມຍຸດຕິທໍາ"

[8] ເຫລົ່າ Reich der Ewigkeit

[9] ເຫລົ່າ das dreieinige Selbst

Im Original: "mind" Schwierig zu bersetzen, da ຈິດໃຈ ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຮັບການສະຫນັບສະຫນູນຈາກສະຖາບັນຄົ້ນຄ້ວາ.

[11] Consciousness ~ Bewusstsein / Bewusstheit