ບົດທີ I ຂອງຄວາມຄິດແລະຈຸດຫມາຍປາຍທາງ


ພາກສະເຫນີ
ນີ້ບົດທໍາອິດຂອງ ຄິດແລະຈຸດຫມາຍປາຍທາງ ແມ່ນມີຈຸດປະສົງທີ່ຈະແນະນໍາໃຫ້ທ່ານພຽງແຕ່ບໍ່ພໍເທົ່າໃດຂອງຫົວຂໍ້ທີ່ປື້ມບັນຫາກ່ຽວກັບ. ຫຼາຍໆຫົວຂໍ້ຕ່າງໆຈະຫນ້າແປກໃຈ. ບາງຄົນອາດມີຄວາມຫນ້າຢ້ານກົວ. ທ່ານອາດຈະພົບເຫັນວ່າພວກເຂົາເຈົ້າທັງຫມົດທີ່ໄດ້ພິຈາລະນາຄິດເບິ່ງ. ໃນເວລາທີ່ທ່ານຮູ້ຈັກຄວາມຄິດແລະຄິດເຖິງວິທີການຂອງທ່ານໂດຍຜ່ານປື້ມ, ທ່ານຈະພົບເຫັນວ່າມັນຈະແຈ້ງຊັດເຈນຂຶ້ນແລະວ່າທ່ານກໍາລັງຈະເລີນເຕີບໂຕຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບຄວາມເປັນຈິງພື້ນຖານບາງຢ່າງ, ແຕ່ວ່າມັນເປັນເລື່ອງທີ່ຫນ້າລຶກລັບຂອງຊີວິດ - ແລະໂດຍສະເພາະຕົວທ່ານເອງ.

ຫນັງສືອະທິບາຍເຖິງຈຸດປະສົງຂອງຊີວິດ. ຈຸດປະສົງນັ້ນບໍ່ແມ່ນພຽງແຕ່ເພື່ອຊອກຫາຄວາມສຸກ, ບໍ່ວ່າຈະຢູ່ທີ່ນີ້ຫຼືຫຼັງຈາກນັ້ນ. ມັນບໍ່ແມ່ນເພື່ອ "ຊ່ວຍ" ຈິດວິນຍານຂອງເຮົາ. ຈຸດປະສົງທີ່ແທ້ຈິງຂອງຊີວິດ, ຈຸດປະສົງທີ່ຈະປະຕິບັດທັງຄວາມຮູ້ສຶກແລະເຫດຜົນ, ນີ້ຄື: ວ່າແຕ່ລະຄົນຂອງພວກເຮົາຈະມີຄວາມຮູ້ຄວາມກ້າວຫນ້າໃນລະດັບທີ່ສູງກວ່າໃນການເປັນສະຕິ; ວ່າແມ່ນ, ສະຕິຂອງລັກສະນະ, ແລະໃນແລະຜ່ານແລະນອກເຫນືອຈາກທໍາມະຊາດ. ໂດຍທໍາມະຊາດແມ່ນຫມາຍຄວາມວ່າທຸກໆຄົນສາມາດເຮັດຄວາມຮູ້ສຶກໄດ້ໂດຍຜ່ານຄວາມຮູ້ສຶກ.

ປື້ມນີ້ຍັງແນະນໍາທ່ານໃຫ້ຕົວທ່ານເອງ. ມັນຈະນໍາທ່ານຂໍ້ຄວາມກ່ຽວກັບຕົວທ່ານເອງ: ຕົວຕົນທີ່ລຶກລັບຂອງທ່ານທີ່ອາໄສຢູ່ໃນຮ່າງກາຍຂອງທ່ານ. ບາງທີທ່ານອາດຈະໄດ້ກໍານົດຕົນເອງແລະຮ່າງກາຍຂອງທ່ານ; ແລະໃນເວລາທີ່ທ່ານພະຍາຍາມທີ່ຈະຄິດກ່ຽວກັບຕົວທ່ານເອງທ່ານຈຶ່ງຄິດວ່າກົນໄກຂອງຮ່າງກາຍຂອງທ່ານ. ໂດຍຜົນບັງຄັບໃຊ້ຂອງນິໄສທ່ານໄດ້ເວົ້າເຖິງຮ່າງກາຍຂອງທ່ານຄື "ຂ້ອຍ", ເປັນ "ໂຕເອງ". ທ່ານມີຄວາມເຂົ້າໃຈໃນການນໍາໃຊ້ຄໍາສະແດງດັ່ງກ່າວວ່າ "ເມື່ອຂ້ອຍເກີດ" ແລະ "ຂ້ອຍຕາຍ"; ແລະ "ຂ້ອຍໄດ້ເຫັນຕົວຂ້ອຍເອງຢູ່ໃນແກ້ວ" ແລະ "ຂ້ອຍນອນຢູ່ຕົວຂ້ອຍ" "ຂ້ອຍຕັດຕົວຂ້ອຍ" ແລະດັ່ງນັ້ນໃນເວລາທີ່ເປັນຄວາມຈິງແລ້ວມັນເປັນຮ່າງກາຍຂອງທ່ານທີ່ທ່ານເວົ້າ. ເພື່ອເຂົ້າໃຈສິ່ງທີ່ທ່ານເປັນຄົນທໍາອິດທ່ານຕ້ອງໄດ້ເຫັນຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງຕົວທ່ານເອງກັບຮ່າງກາຍທີ່ທ່ານອາໄສຢູ່. ຄວາມຈິງທີ່ວ່າທ່ານໃຊ້ຄໍາວ່າ "ຮ່າງກາຍຂອງຂ້ອຍ" ພ້ອມທີ່ທ່ານໃຊ້ໃດຫນຶ່ງທີ່ກ່າວເຖິງນັ້ນຈະແນະນໍາວ່າທ່ານບໍ່ເຄີຍກຽມຕົວ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການຈໍາແນກທີ່ສໍາຄັນນີ້.

ທ່ານຄວນຮູ້ວ່າທ່ານບໍ່ແມ່ນຮ່າງກາຍຂອງທ່ານ; ທ່ານຄວນຮູ້ວ່າຮ່າງກາຍຂອງທ່ານບໍ່ແມ່ນທ່ານ. ທ່ານຄວນຮູ້ເລື່ອງນີ້ເພາະວ່າ, ເມື່ອທ່ານຄິດກ່ຽວກັບມັນ, ທ່ານຮູ້ວ່າຮ່າງກາຍຂອງທ່ານມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນຫຼາຍໃນມື້ນີ້ຈາກສິ່ງທີ່ມັນແມ່ນໃນເວລາທີ່ເດັກນ້ອຍ, ທ່ານຮູ້ສຶກວ່າມັນເປັນສິ່ງທໍາອິດ. ໃນຊຸມປີທີ່ທ່ານໄດ້ຢູ່ໃນຮ່າງກາຍຂອງທ່ານ, ທ່ານຮູ້ວ່າມັນມີການປ່ຽນແປງ: ໃນການຖ່າຍທອດໄວຫນຸ່ມ, ໄວລຸ້ນແລະໄວຫນຸ່ມ, ແລະໃນສະພາບການຂອງມັນ, ມັນມີການປ່ຽນແປງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ແລະທ່ານໄດ້ຮັບຮູ້ວ່າໃນຖານະທີ່ຮ່າງກາຍຂອງທ່ານໄດ້ເຕີບໃຫຍ່ມີການປ່ຽນແປງຢ່າງຄ່ອຍໆໃນທັດສະນະຂອງທ່ານໃນໂລກແລະທັດສະນະຄະຕິຂອງທ່ານຕໍ່ຊີວິດ. ແຕ່ຕະຫລອດການປ່ຽນແປງເຫຼົ່ານີ້ທ່ານຍັງຄົງຢູ່ທ່ານ: ນັ້ນແມ່ນທ່ານຮູ້ສຶກວ່າຕົນເອງເປັນຄົນດຽວກັນ, ຄືກັນກັບຂ້ອຍ, ທັງຫມົດໃນຂະນະທີ່. ການສະທ້ອນຂອງທ່ານກ່ຽວກັບຄວາມຈິງທີ່ງ່າຍດາຍນີ້ເຮັດໃຫ້ທ່ານຮູ້ວ່າທ່ານແນ່ນອນບໍ່ແລະບໍ່ສາມາດເປັນຮ່າງກາຍຂອງທ່ານ; ແທນທີ່, ວ່າຮ່າງກາຍຂອງທ່ານແມ່ນອົງການທາງດ້ານຮ່າງກາຍທີ່ທ່ານອາໄສຢູ່; ກົນໄກທໍາມະຊາດດໍາລົງຊີວິດທີ່ທ່ານກໍາລັງດໍາເນີນການ; ສັດທີ່ທ່ານກໍາລັງພະຍາຍາມເຂົ້າໃຈ, ຝຶກອົບຮົມແລະເປັນຕົ້ນ.

ທ່ານຮູ້ຈັກຮ່າງກາຍຂອງທ່ານມາສູ່ໂລກນີ້ແນວໃດ; ແຕ່ວິທີທີ່ທ່ານເຂົ້າມາໃນຮ່າງກາຍຂອງທ່ານທ່ານບໍ່ຮູ້. ທ່ານບໍ່ໄດ້ເຂົ້າໄປໃນມັນຈົນກ່ວາບາງເວລາຫຼັງຈາກທີ່ມັນເກີດມາ; ປີ, ບາງທີອາດ, ຫຼືຫຼາຍປີ; ແຕ່ຄວາມຈິງນີ້ທ່ານຮູ້ພຽງເລັກນ້ອຍຫຼືບໍ່ມີຫຍັງ, ເພາະວ່າຄວາມຊົງຈໍາຂອງຮ່າງກາຍຂອງທ່ານເລີ່ມຕົ້ນພຽງແຕ່ຫຼັງຈາກທີ່ທ່ານໄດ້ເຂົ້າມາໃນຮ່າງກາຍຂອງທ່ານ. ທ່ານຮູ້ບາງສິ່ງບາງຢ່າງກ່ຽວກັບອຸປະກອນທີ່ຮ່າງກາຍປ່ຽນແປງທີ່ທ່ານເຄີຍມີ; ແຕ່ສິ່ງທີ່ທ່ານຮູ້ວ່າທ່ານບໍ່ຮູ້ຈັກ; ທ່ານຍັງບໍ່ທັນຮູ້ສຶກເປັນສິ່ງທີ່ທ່ານຢູ່ໃນຮ່າງກາຍຂອງທ່ານ. ທ່ານຮູ້ຈັກຊື່ທີ່ຮ່າງກາຍຂອງທ່ານແຍກຈາກຮ່າງກາຍຂອງຄົນອື່ນ; ແລະນີ້ທ່ານໄດ້ຮຽນຮູ້ທີ່ຈະຄິດວ່າເປັນຊື່ຂອງທ່ານ. ສິ່ງທີ່ສໍາຄັນແມ່ນ, ທີ່ທ່ານຄວນຮູ້, ບໍ່ແມ່ນຜູ້ທີ່ທ່ານເປັນຄົນ, ແຕ່ສິ່ງທີ່ທ່ານເປັນບຸກຄົນທີ່ຮູ້ຕົວຂອງຕົວທ່ານເອງ, ແຕ່ບໍ່ທັນຮູ້ຕົວວ່າຕົວທ່ານເອງ, ເປັນຕົວຕົນທີ່ບໍ່ໄດ້ລະບາດ. ທ່ານຮູ້ວ່າຮ່າງກາຍຂອງທ່ານມີຊີວິດຢູ່, ແລະທ່ານກໍ່ຄາດຫວັງວ່າມັນຈະຕາຍ; ເພາະວ່າມັນເປັນຄວາມຈິງທີ່ທຸກໆຮ່າງກາຍຂອງມະນຸດດໍາລົງຊີວິດຕາຍໃນເວລາດຽວກັນ. ຮ່າງກາຍຂອງທ່ານມີຈຸດເລີ່ມຕົ້ນ, ແລະມັນຈະສິ້ນສຸດ; ແລະຈາກການເລີ່ມຕົ້ນຈົນຮອດສິ້ນສຸດລົງມັນແມ່ນກົດຫມາຍຂອງໂລກຂອງປະກົດການ, ການປ່ຽນແປງ, ເວລາ. ທ່ານ, ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ບໍ່ແມ່ນໃນທາງດຽວກັນກັບກົດຫມາຍທີ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ຮ່າງກາຍຂອງທ່ານ. ເຖິງແມ່ນວ່າຮ່າງກາຍຂອງທ່ານປ່ຽນແປງວັດຖຸທີ່ມັນປະກອບມີຫຼາຍກວ່າທີ່ທ່ານປ່ຽນຊຸດ costumes ທີ່ທ່ານໃສ່ມັນ, ຕົວຕົນຂອງທ່ານບໍ່ປ່ຽນແປງ. ທ່ານເຄີຍຄືກັນກັບທ່ານ.

ເມື່ອທ່ານໄຕ່ຕອງຄວາມຈິງເຫຼົ່ານີ້ທ່ານພົບວ່າ, ແນວໃດກໍ່ຕາມທ່ານອາດຈະພະຍາຍາມ, ທ່ານບໍ່ສາມາດຄິດວ່າຕົວທ່ານເອງຈະສິ້ນສຸດລົງ, ຫຼາຍກວ່າທີ່ທ່ານຄິດວ່າທ່ານເອງມີຈຸດເລີ່ມຕົ້ນ. ນີ້ແມ່ນຍ້ອນວ່າຕົວຕົນຂອງທ່ານແມ່ນບໍ່ມີຈຸດເລີ່ມຕົ້ນແລະສິ້ນສຸດ; ຕົວຈິງຂ້າພະເຈົ້າ, ຕົວຕົນທີ່ທ່ານຮູ້ສຶກວ່າ, ເປັນອະມະຕະແລະບໍ່ປ່ຽນແປງ, ຕະຫຼອດໄປເຖິງການເຂົ້າເຖິງຂອງປະກົດການປ່ຽນແປງ, ເວລາຂອງການເສຍຊີວິດ. ແຕ່ສິ່ງນີ້ລັກສະນະຄວາມລຶກລັບຂອງທ່ານແມ່ນ, ທ່ານບໍ່ຮູ້.

ໃນເວລາທີ່ທ່ານຖາມຕົວເອງວ່າ, "ຂ້ອຍຮູ້ວ່າຂ້ອຍເປັນແນວໃດ?" ການມີຕົວຕົນຂອງທ່ານກໍ່ຈະເຮັດໃຫ້ທ່ານຕອບຄໍາຕອບບາງຢ່າງດັ່ງນີ້: "ຂ້ອຍກໍ່ຮູ້ວ່າຂ້ອຍຮູ້ວ່າຂ້ອຍຮູ້ສຶກຢ່າງໃດ; ຂ້າພະເຈົ້າຮູ້ຢູ່ຢ່າງຫນ້ອຍວ່າຈະເປັນສະຕິ. "ແລະສືບຕໍ່ຈາກຄວາມເປັນຈິງນີ້ທ່ານອາດຈະເວົ້າວ່າ:" ເພາະສະນັ້ນຂ້າພະເຈົ້າຮູ້ສຶກວ່າຂ້ອຍ. ຂ້ອຍຮູ້ສຶກວ່າຂ້ອຍຄືຂ້ອຍ; ແລະວ່າຂ້ອຍບໍ່ມີຄົນອື່ນ. ຂ້າພະເຈົ້າຮູ້ວ່າຕົວຕົນຂອງຂ້າພະເຈົ້າທີ່ຂ້າພະເຈົ້າຮູ້ຈັກນີ້ - ຄວາມແຕກຕ່າງແລະຄວາມຮູ້ສຶກຕົນເອງທີ່ຂ້າພະເຈົ້າຮູ້ສຶກຢ່າງຈະແຈ້ງ - ບໍ່ປ່ຽນແປງຕະຫລອດຊີວິດຂອງຂ້າພະເຈົ້າ, ເຖິງແມ່ນວ່າທຸກສິ່ງທີ່ຂ້າພະເຈົ້າຮູ້ຢູ່ເບິ່ງຄືວ່າຢູ່ໃນສະຖານະການປ່ຽນແປງຄົງທີ່. "ສືບຕໍ່ຈາກນີ້ທ່ານອາດຈະເວົ້າວ່າ:" ຂ້ອຍຍັງບໍ່ຮູ້ວ່າສິ່ງນີ້ເປັນຄວາມລັບທີ່ບໍ່ມີການປ່ຽນແປງຄືແນວໃດ; ແຕ່ຂ້າພະເຈົ້າຮູ້ສຶກວ່າໃນຮ່າງກາຍມະນຸດນີ້, ຊຶ່ງຂ້າພະເຈົ້າຮູ້ໃນເວລາທີ່ຂ້າພະເຈົ້າຕື່ນນອນ, ມີບາງສິ່ງບາງຢ່າງທີ່ສະຕິ; ສິ່ງທີ່ຮູ້ສຶກແລະຄວາມປາຖະຫນາແລະຄິດ, ແຕ່ວ່າບໍ່ປ່ຽນແປງ; ບາງສິ່ງບາງຢ່າງທີ່ສະຕິທີ່ຈະແລະພະຍາຍາມສົ່ງຮ່າງກາຍນີ້ໄປປະຕິບັດ, ແຕ່ແນ່ນອນບໍ່ແມ່ນຮ່າງກາຍ. ຢ່າງຊັດເຈນນີ້ສິ່ງໃດທີ່ມີຄວາມຮູ້ສຶກ, ໃດກໍ່ຕາມມັນແມ່ນ, ແມ່ນຕົນເອງ. "

ດັ່ງນັ້ນ, ໂດຍຄິດ, ທ່ານມາເບິ່ງຕົວທ່ານເອງບໍ່ໄດ້ເປັນຮ່າງກາຍທີ່ມີຊື່ແລະລັກສະນະທີ່ແຕກຕ່າງກັນບາງຢ່າງ, ແຕ່ເປັນຕົວເອງທີ່ສະຕິໃນຮ່າງກາຍ. ຕົວເອງທີ່ສະຕິໃນຮ່າງກາຍແມ່ນເອີ້ນວ່າ, ໃນປື້ມນີ້, ຜູ້ເຮັດໃນຮ່າງກາຍ. ຜູ້ປະຕິບັດງານໃນຮ່າງກາຍແມ່ນຫົວຂໍ້ທີ່ຫນັງສືມີຄວາມສົນໃຈໂດຍສະເພາະ. ດັ່ງນັ້ນທ່ານຈຶ່ງຈະຮູ້ວ່າມັນເປັນປະໂຫຍດ, ເມື່ອທ່ານອ່ານປື້ມ, ຄິດວ່າຕົວທ່ານເອງເປັນຜູ້ປະຕິບັດຕົວຈິງ; ເພື່ອເບິ່ງຕົວທ່ານເອງເປັນຜູ້ດໍາເນີນຊີວິດຢູ່ໃນຮ່າງກາຍມະນຸດ. ເມື່ອທ່ານຮຽນຮູ້ທີ່ຈະຄິດຕົວເອງວ່າເປັນຜູ້ປະຕິບັດ, ໃນຖານະເປັນຜູ້ເຮັດໃນຮ່າງກາຍຂອງທ່ານ, ທ່ານຈະໄດ້ຮັບຂັ້ນຕອນທີ່ສໍາຄັນຕໍ່ການເຂົ້າໃຈຄວາມລັບຂອງຕົວທ່ານເອງແລະຂອງຄົນອື່ນ.

ທ່ານຮູ້ຈັກຮ່າງກາຍຂອງທ່ານ, ແລະສິ່ງອື່ນທີ່ເປັນຂອງທໍາມະຊາດ, ໂດຍວິທີການຂອງຄວາມຮູ້ສຶກ. ມັນເປັນພຽງແຕ່ຄວາມຮູ້ສຶກຂອງຮ່າງກາຍຂອງທ່ານເທົ່ານັ້ນທີ່ທ່ານສາມາດເຮັດວຽກຢູ່ໃນໂລກທາງດ້ານຮ່າງກາຍ. ທ່ານເຮັດຫນ້າທີ່ໂດຍຄິດ. ຄວາມຄິດຂອງທ່ານໄດ້ຖືກກະຕຸ້ນໂດຍຄວາມຮູ້ສຶກແລະຄວາມປາຖະຫນາຂອງທ່ານ. ຄວາມຮູ້ສຶກແລະຄວາມປາຖະຫນາແລະຄວາມຄິດຂອງທ່ານກໍ່ສະແດງອອກໃນກິດຈະກໍາທາງຮ່າງກາຍ; ກິດຈະກໍາທາງດ້ານຮ່າງກາຍແມ່ນພຽງແຕ່ການສະແດງອອກ, exteriorization, ຂອງກິດຈະກໍາພາຍໃນຂອງທ່ານ. ຮ່າງກາຍຂອງທ່ານທີ່ມີຄວາມຮູ້ສຶກຂອງມັນແມ່ນເຄື່ອງມື, ກົນໄກ, ທີ່ຖືກສົ່ງຜົນກະທົບຈາກຄວາມຮູ້ສຶກແລະຄວາມປາຖະຫນາຂອງທ່ານ; ມັນແມ່ນເຄື່ອງທໍາມະຊາດຂອງທ່ານ.

ຄວາມຮູ້ສຶກຂອງທ່ານແມ່ນມີຊີວິດຢູ່; ຫນ່ວຍງານເບິ່ງເຫັນຂອງທໍາມະຊາດ - ເລື່ອງ; ເຫຼົ່ານີ້ເລີ່ມຕົ້ນກໍາລັງທີ່ມີ permeate ໂຄງປະກອບການທັງຫມົດຂອງຮ່າງກາຍຂອງທ່ານ; ພວກເຂົາແມ່ນສິ່ງທີ່ພວກເຂົາ, ເຖິງແມ່ນວ່າບໍ່ເຂົ້າໃຈ, ແມ່ນສະຕິເປັນຫນ້າທີ່ຂອງເຂົາເຈົ້າ. ຄວາມຮູ້ສຶກຂອງທ່ານເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນສູນກາງ, ການສື່ສານຂອງສິ່ງປະທັບໃຈລະຫວ່າງສິ່ງຂອງທໍາມະຊາດແລະເຄື່ອງຂອງມະນຸດທີ່ທ່ານປະຕິບັດງານ. ຄວາມຮູ້ສຶກແມ່ນລັກສະນະຂອງທູດພິເສດຂອງສານຂອງທ່ານ. ຮ່າງກາຍແລະຈິດໃຈຂອງທ່ານບໍ່ມີອໍານາດໃນການເຮັດວຽກແບບສະຫມັກໃຈ; ບໍ່ຫຼາຍກ່ວາຖົງມືຂອງທ່ານໂດຍຜ່ານທີ່ທ່ານສາມາດມີຄວາມຮູ້ສຶກແລະປະຕິບັດ. ແທນທີ່ຈະ, ອໍານາດນັ້ນແມ່ນທ່ານ, ຜູ້ປະຕິບັດງານ, ຕົວເອງສະຕິ, ຜູ້ປະຕິບັດຕົວຈິງ.

ໂດຍບໍ່ມີທ່ານ, doer ໄດ້, ເຄື່ອງບໍ່ສາມາດເຮັດສໍາເລັດຫຍັງ. ກິດຈະກໍາທີ່ບໍ່ສະຫມັກໃຈຂອງຮ່າງກາຍຂອງທ່ານ - ການກໍ່ສ້າງ, ການບໍາລຸງຮັກສາ, ການສ້ອມແປງຈຸລັງ, ແລະອື່ນໆ - ແມ່ນປະຕິບັດໂດຍອັດຕະໂນມັດໂດຍເຄື່ອງຫາຍໃຈແຕ່ລະຄົນຍ້ອນວ່າມັນເຮັດວຽກແລະຮ່ວມກັບເຄື່ອງທໍາມະຊາດທີ່ມີການປ່ຽນແປງ. ການເຮັດວຽກປົກກະຕິຂອງທໍາມະຊາດໃນຮ່າງກາຍຂອງທ່ານແມ່ນຖືກແຊກແຊງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໂດຍແນວຄິດຂອງທ່ານບໍ່ສົມດຸນແລະບໍ່ສະຫມໍ່າສະເຫມີ: ການເຮັດວຽກຖືກລົບລ້າງແລະຖືກລົບລ້າງໃນລະດັບທີ່ທ່ານເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມເສຍຫາຍແລະບໍ່ສົມດຸນຄວາມກົດດັນທາງຮ່າງກາຍໂດຍໃຫ້ຄວາມຮູ້ສຶກແລະຄວາມປາຖະຫນາຂອງທ່ານເຮັດ ຄວບຄຸມສະຕິ ດັ່ງນັ້ນ, ເພື່ອວ່າທໍາມະຊາດອາດຈະໄດ້ຮັບການອະນຸຍາດໃຫ້ປັບປຸງເຄື່ອງຂອງທ່ານໂດຍບໍ່ມີການແຊກແຊງຂອງຄວາມຄິດແລະຄວາມຮູ້ສຶກຂອງທ່ານ, ມັນໄດ້ຖືກສະຫນອງໃຫ້ວ່າທ່ານຈະຕ້ອງປ່ອຍໃຫ້ມັນອອກໄປເລື້ອຍໆ; ທໍາມະຊາດໃນຮ່າງກາຍຂອງທ່ານໃຫ້ວ່າພັນທະບັດທີ່ຖືທ່ານແລະຄວາມຮູ້ສຶກຮ່ວມກັນແມ່ນເວລາທີ່ຜ່ອນຄາຍ, ບາງສ່ວນຫຼືຫມົດ. ການຜ່ອນຄາຍຫລືປ່ອຍໃຫ້ຄວາມຮູ້ສຶກນີ້ເປັນການນອນ.

ໃນຂະນະທີ່ຮ່າງກາຍຂອງທ່ານນອນຫລັບທ່ານກໍ່ບໍ່ສາມາດຕິດຕໍ່ກັບມັນໄດ້; ໃນຄວາມຮູ້ສຶກທີ່ແນ່ນອນທ່ານກໍາລັງຢູ່ຫ່າງຈາກມັນ. ແຕ່ແຕ່ລະຄັ້ງທີ່ທ່ານຕື່ນຕົວຂອງຮ່າງກາຍຂອງທ່ານ, ທ່ານທັນທີທີ່ຮູ້ສຶກວ່າຕົນເອງເປັນ "ຕົວຂ້ອຍ" ທີ່ທ່ານເຄີຍຢູ່ໃນຮ່າງກາຍກ່ອນທີ່ທ່ານຈະອອກຈາກຮ່າງກາຍຂອງທ່ານ. ຮ່າງກາຍຂອງທ່ານ, ເຖິງແມ່ນວ່າຈະຢູ່ລ້າວຫຼືນອນຫລັບ, ບໍ່ຮູ້ເຖິງສິ່ງໃດກໍ່ຕາມ. ສິ່ງທີ່ເປັນສະຕິ, ສິ່ງທີ່ຄິດວ່າ, ແມ່ນຕົວທ່ານເອງ, ຜູ້ປະຕິບັດທີ່ຢູ່ໃນຮ່າງກາຍຂອງທ່ານ. ນີ້ຈະກາຍເປັນທີ່ຊັດເຈນເມື່ອທ່ານຄິດວ່າທ່ານບໍ່ຄິດໃນຂະນະທີ່ຮ່າງກາຍຂອງທ່ານນອນຫລັບ; ຢ່າງຫນ້ອຍ, ຖ້າທ່ານຄິດໃນໄລຍະເວລານອນທີ່ທ່ານບໍ່ຮູ້ຫຼືຈື່, ເມື່ອທ່ານປຸກຮ່າງກາຍຂອງທ່ານ, ສິ່ງທີ່ທ່ານໄດ້ຄິດ.

ນອນແມ່ນທັງລຶກຫຼືຝັນ. ການນອນຫລັບຢ່າງຫນັກແມ່ນລັດທີ່ທ່ານຖອນຕົວອອກຈາກຕົວເອງແລະໃນທີ່ທ່ານບໍ່ສໍາຜັດກັບຄວາມຮູ້ສຶກ; ມັນແມ່ນລັດທີ່ເຄົ້າຢຸດເຊົາການເຮັດວຽກຍ້ອນວ່າໄດ້ຖືກແຍກອອກຈາກພະລັງງານໂດຍພວກມັນເຮັດວຽກ, ເຊິ່ງແມ່ນພະລັງງານທີ່ທ່ານເປັນຜູ້ເຮັດ. ຄວາມຝັນເປັນລັດແຫ່ງການແບ່ງແຍກບາງສ່ວນ; ລັດທີ່ເຄົ້າຂອງທ່ານຫັນໄປຈາກວັດຖຸນອກຂອງທໍາມະຊາດເພື່ອເຮັດຫນ້າທີ່ໃນລັກສະນະພາຍໃນ, ການກ່ຽວຂ້ອງກັບວິຊາວັດຖຸທີ່ໄດ້ຮັບຮູ້ໃນເວລາວ່ອງໄວ. ໃນເວລາທີ່, ຫຼັງຈາກເວລານອນລະດູຫນາວ, ທ່ານເຂົ້າສູ່ຮ່າງກາຍຂອງທ່ານອີກເທື່ອຫນຶ່ງ, ທ່ານຮູ້ສຶກຕື່ນເຕັ້ນແລະເລີ່ມຕົ້ນເຮັດວຽກຜ່ານພວກມັນອີກເທື່ອຫນຶ່ງໃນຖານະຜູ້ປະຕິບັດທາງການຂອງເຄື່ອງຂອງທ່ານ, ຄິດ, ເວົ້າ, ແລະປະຕິບັດຕາມຄວາມຮູ້ສຶກແລະ, ຄວາມປາຖະຫນາທີ່ທ່ານເປັນ. ແລະຈາກນິໄສຕະຫຼອດຊີວິດ, ທ່ານທັນທີຈະລະບຸຕົວທ່ານເອງແລະກັບຮ່າງກາຍຂອງທ່ານ: "ຂ້ອຍນອນຫລັບ," ທ່ານເວົ້າ; "ຕອນນີ້ຂ້ອຍຕື່ນ."

ແຕ່ໃນຮ່າງກາຍຂອງທ່ານແລະອອກຈາກຮ່າງກາຍຂອງທ່ານ, ຈົ່ງຈັບຕົວແລະນອນຫລັບຄືນຫຼັງຈາກມື້; ຜ່ານຊີວິດແລະຜ່ານການເສຍຊີວິດ, ແລະຜ່ານລັດຫຼັງຈາກການເສຍຊີວິດ; ແລະຈາກຊີວິດຈົນເຖິງຊີວິດຕະຫຼອດຊີວິດຂອງທ່ານ - ຕົວຕົນຂອງທ່ານແລະຄວາມຮູ້ສຶກຂອງຕົວຕົນຂອງທ່ານຍັງຄົງຢູ່. ຕົວຕົນຂອງທ່ານແມ່ນສິ່ງທີ່ແທ້ຈິງ, ແລະສະເຫມີມີມີທ່ານ; ແຕ່ມັນເປັນຄວາມລຶກລັບທີ່ປັນຍາຂອງຄົນເຮົາບໍ່ສາມາດເຂົ້າໃຈໄດ້. ເຖິງແມ່ນວ່າມັນບໍ່ສາມາດຖືກຈັບໄດ້ໂດຍຄວາມຮູ້ສຶກທີ່ທ່ານຮູ້ແຕ່ວ່າມັນມີຄວາມຮູ້ສຶກຂອງມັນ. ທ່ານຮູ້ສຶກວ່າມັນເປັນຄວາມຮູ້ສຶກ; ທ່ານມີຄວາມຮູ້ສຶກຕົວຕົນ; ຄວາມຮູ້ສຶກຂອງຂ້ອຍ, ຂອງຕົນເອງ; ທ່ານຮູ້ສຶກວ່າ, ໂດຍບໍ່ມີຄໍາຖາມຫຼືເຫດຜົນ, ວ່າທ່ານເປັນຕົວຕົນທີ່ແຕກຕ່າງກັນທີ່ຍັງຄົງຜ່ານຊີວິດ.

ຄວາມຮູ້ສຶກຂອງການມີຕົວຕົນຂອງທ່ານແມ່ນແນ່ນອນວ່າທ່ານບໍ່ສາມາດຄິດວ່າທ່ານຢູ່ໃນຮ່າງກາຍຂອງທ່ານເຄີຍເປັນຄົນອື່ນນອກເຫນືອຈາກຕົວທ່ານເອງ; ທ່ານຮູ້ວ່າທ່ານສະເຫມີຄືກັນກັບທ່ານ, ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງດ້ວຍຕົນເອງດຽວກັນ, ຜູ້ດຽວກັນ. ໃນເວລາທີ່ທ່ານວາງຮ່າງກາຍຂອງທ່ານໃຫ້ພັກຜ່ອນແລະນອນທ່ານບໍ່ສາມາດຄິດວ່າຕົວຕົນຂອງທ່ານຈະສິ້ນສຸດລົງຫລັງຈາກທີ່ທ່ານຜ່ອນຄາຍກັບຮ່າງກາຍຂອງທ່ານແລະປ່ອຍໃຫ້; ທ່ານຄາດຫວັງຢ່າງເຕັມທີ່ວ່າເມື່ອທ່ານກາຍເປັນສະຕິໃນຮ່າງກາຍຂອງທ່ານແລະເລີ່ມຕົ້ນມື້ໃຫມ່ໃນກິດຈະກໍານັ້ນ, ທ່ານຍັງຄົງຈະເປັນຄົນດຽວກັນ, ຄືກັນກັບຄົນດຽວກັນ, ຜູ້ດຽວກັນ.

ເຊັ່ນດຽວກັນກັບການນອນ, ສະນັ້ນກັບການເສຍຊີວິດ. ການເສຍຊີວິດແມ່ນແຕ່ການນອນຫລັບຍາວ, ເປັນເງິນກະສຽນວຽກຊົ່ວຄາວຈາກໂລກມະນຸດນີ້. ຖ້າຢູ່ໃນເວລາທີ່ຕາຍແລ້ວທ່ານຮູ້ສຶກເຖິງຄວາມຮູ້ສຶກຂອງຂ້ອຍ, ຄວາມບໍລິສຸດຂອງຕົນເອງ, ໃນເວລາດຽວກັນເຈົ້າຈະຮູ້ສຶກວ່ານອນຫລັບຍາວຈະບໍ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ການສືບຕໍ່ຂອງຕົວຕົນຂອງທ່ານຫຼາຍກວ່າການນອນຫລັບຂອງທ່ານໃນຕອນກາງຄືນ. ທີ່ຢູ່ ທ່ານຈະຮູ້ສຶກວ່າຜ່ານທາງໃນອະນາຄົດທີ່ທ່ານຮູ້ຈັກ, ທ່ານຈະສືບຕໍ່, ເຖິງແມ່ນວ່າທ່ານໄດ້ສືບຕໍ່ມື້ຕໍ່ມື້ຜ່ານຊີວິດທີ່ພຽງແຕ່ສິ້ນສຸດລົງ. ຕົວເອງນີ້ທ່ານຮູ້ຈັກຊີວິດໃນປັດຈຸບັນຂອງທ່ານຄືກັນກັບຕົວເອງ, ຄືກັນກັບທ່ານ, ເຊິ່ງເປັນຄວາມຮູ້ດຽວກັນກັບການຕໍ່ມື້ຕໍ່ມື້ຜ່ານແຕ່ລະຊີວິດຂອງທ່ານ.

ເຖິງແມ່ນວ່າໃນອະດີດດົນນານຂອງທ່ານແມ່ນຄວາມລຶກລັບສໍາລັບທ່ານໃນປັດຈຸບັນ, ຊີວິດທີ່ຜ່ານມາຂອງທ່ານຢູ່ເທິງໂລກນີ້ບໍ່ມີສິ່ງມະຫັດຫຼາຍກວ່າຊີວິດປະຈຸບັນນີ້. ທຸກໆເຊົ້າມີຄວາມລຶກລັບທີ່ຈະກັບຄືນໄປຫາຮ່າງກາຍນອນຂອງທ່ານຈາກທ່ານ - ບໍ່ຮູ້ວ່າບ່ອນໃດ, ເຂົ້າໄປໃນມັນໂດຍວິທີທາງຂອງທ່ານ - ເຮັດບໍ່ຮູ້ຈັກ, ແລະອີກເທື່ອຫນຶ່ງຮູ້ສຶກເຖິງໂລກແຫ່ງການເກີດແລະ ການເສຍຊີວິດແລະເວລາ. ແຕ່ນີ້ໄດ້ເກີດຂື້ນເລື້ອຍໆ, ໄດ້ທໍາມະຊາດມາດົນແລ້ວ, ມັນບໍ່ໄດ້ເປັນຄວາມລຶກລັບ; ມັນເປັນການພົບທົ່ວໄປ. ແຕ່ມັນບໍ່ມີຄວາມແຕກຕ່າງຈາກຂັ້ນຕອນທີ່ທ່ານຈະຜ່ານເວລາ, ໃນເວລາເລີ່ມຕົ້ນຂອງການມີຊີວິດໃຫມ່, ທ່ານເຂົ້າສູ່ຮ່າງກາຍໃຫມ່ທີ່ໄດ້ສ້າງຂຶ້ນສໍາລັບທ່ານໂດຍທໍາມະຊາດ, ການຝຶກອົບຮົມແລະການກຽມພ້ອມໂດຍພໍ່ແມ່ຫຼືຜູ້ປົກຄອງຂອງທ່ານເປັນໃຫມ່ຂອງທ່ານ ທີ່ຢູ່ອາໄສໃນໂລກ, ຫນ້າກາກໃຫມ່ເປັນບຸກຄົນ.

ບຸກຄະລິກກະພາບແມ່ນບຸກຄົນ, ຫນ້າກາກ, ໂດຍຜ່ານການທີ່ນັກສະແດງ, ຜູ້ປະຕິບັດ, ເວົ້າ. ມັນຈຶ່ງມີຫຼາຍກວ່າຮ່າງກາຍ. ເພື່ອເປັນບຸກຄົນ, ຮ່າງກາຍຂອງມະນຸດຕ້ອງໄດ້ຮັບການປຸກໂດຍການມີຜູ້ປະຕິບັດໃນມັນ. ໃນຕອນທີ່ມີການປ່ຽນແປງໃນຊີວິດ, ຜູ້ປະຕິບັດຈະດໍາລົງຊີວິດແລະປະຕິບັດບຸກຄະລິກລັກສະນະ, ແລະຜ່ານການເຮັດແລະເວົ້າຕາມທີ່ມັນມີສ່ວນຮ່ວມ. ໃນຖານະເປັນບຸກຄະລິກກະພາບ, ຜູ້ປະຕິບັດຄິດກ່ຽວກັບຕົນເອງເປັນບຸກຄົນ; ນັ້ນແມ່ນ, ຜູ້ພິພາກສາຄິດວ່າຕົນເອງເປັນສ່ວນຫນຶ່ງທີ່ມັນມີບົດບາດແລະລືມລະບົບຕົວເອງໃນຖານະເປັນຕົວເອງທີ່ບໍ່ຮູ້ຕົວໃນຫນ້າກາກ.

ມັນຈໍາເປັນຕ້ອງເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບການມີຊີວິດໃຫມ່ແລະຈຸດຫມາຍປາຍທາງ, ຖ້າບໍ່ດັ່ງນັ້ນມັນບໍ່ສາມາດບັນທຶກຄວາມແຕກຕ່າງໃນລັກສະນະແລະລັກສະນະຂອງມະນຸດ. ເພື່ອຢືນຢັນວ່າຄວາມບໍ່ສະເຫມີພາບຂອງການເກີດແລະສະຖານີ, ຄວາມຮັ່ງມີແລະຄວາມທຸກຍາກ, ສຸຂະພາບແລະຄວາມເຈັບປ່ວຍ, ເກີດຈາກການເກີດອຸບັດຕິເຫດຫຼືໂອກາດເປັນການຂັດແຍ້ງກັບກົດຫມາຍແລະຄວາມຍຸດຕິທໍາ. ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, ເພື່ອສະແດງຄວາມຮູ້, ປັນຍາ, ການປະດິດສ້າງ, ຂອງຂວັນ, ອໍານາດ, ອໍານາດ, ຄຸນງາມຄວາມດີ; ຫຼື, ຄວາມຮູ້, ຄວາມບໍ່ສະເຫມີພາບ, ຄວາມອ່ອນແອ, ຄວາມອ່ອນແອ, ຄວາມອ່ອນແອແລະຄວາມຍິ່ງໃຫຍ່ຫຼືຄວາມອ່ອນເພຍຂອງຕົວລະຄອນໃນສິ່ງເຫຼົ່ານີ້, ມາຈາກຄວາມຮັກທາງດ້ານຮ່າງກາຍແມ່ນກົງກັນຂ້າມກັບຄວາມຮູ້ສຶກແລະເຫດຜົນທີ່ດີ. Heredity ຕ້ອງເຮັດກັບຮ່າງກາຍ; ແຕ່ລັກສະນະແມ່ນເຮັດໂດຍການຄິດຂອງຄົນຫນຶ່ງ. ກົດຫມາຍແລະຄວາມຍຸດຕິທໍາແມ່ນກົດລະບຽບໂລກຂອງການເກີດລູກແລະການເສຍຊີວິດ, ຖ້າບໍ່ດັ່ງນັ້ນມັນບໍ່ສາມາດສືບຕໍ່ໃນຫຼັກສູດຂອງຕົນ; ແລະກົດຫມາຍແລະຄວາມຍຸດຕິທໍາຢູ່ໃນເລື່ອງຂອງມະນຸດ. ແຕ່ຜົນກະທົບບໍ່ທັນປະຕິບັດຕາມທັນທີ. ການຫວ່ານແກ່ນບໍ່ໄດ້ປະຕິບັດຕາມທັນທີໂດຍການເກັບກ່ຽວ. ເຊັ່ນດຽວກັນ, ຜົນຂອງການກະທໍາຫຼືຄວາມຄິດອາດຈະບໍ່ປາກົດຈົນກ່ວາໄລຍະເວລາດົນນານ. ພວກເຮົາບໍ່ສາມາດເຫັນສິ່ງທີ່ເກີດຂຶ້ນລະຫວ່າງຄວາມຄິດແລະການກະທໍາແລະຜົນໄດ້ຮັບຂອງພວກເຂົາ, ຫຼາຍກ່ວາພວກເຮົາສາມາດເຫັນສິ່ງທີ່ເກີດຂື້ນໃນດິນລະຫວ່າງເວລາການເກັບກ່ຽວແລະການເກັບກູ້; ແຕ່ຕົນເອງໃນຮ່າງກາຍຂອງມະນຸດເຮັດໃຫ້ກົດຫມາຍຂອງຕົນເປັນຈຸດຫມາຍປາຍທາງໂດຍສິ່ງທີ່ມັນຄິດແລະສິ່ງທີ່ມັນເຮັດ, ເຖິງແມ່ນວ່າມັນອາດຈະບໍ່ຮູ້ເວລາທີ່ມັນກໍານົດກົດຫມາຍ; ແລະມັນບໍ່ຮູ້ພຽງແຕ່ເວລາທີ່ໃບສັ່ງແພດຈະເຕັມໄປ, ເປັນຈຸດຫມາຍປາຍທາງ, ໃນປະຈຸບັນຫຼືໃນຊີວິດໃນອະນາຄົດ.

ມື້ຫນຶ່ງແລະຊີວິດແມ່ນມີຄວາມສໍາຄັນດຽວກັນ; ພວກເຂົາເຈົ້າແມ່ນໄລຍະເວລາທີ່ເກີດຂື້ນໃຫມ່ຂອງການມີຊີວິດຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໃນທີ່ຜູ້ດໍາເນີນການເຮັດວຽກຂອງມັນແລະກໍາລັງບັນທຶກບັນຊີຂອງມະນຸດກັບຊີວິດ. ໃນເວລາກາງຄືນແລະການເສຍຊີວິດກໍ່ມີຫຼາຍຢ່າງເຊັ່ນກັນ: ເມື່ອທ່ານລົ້ມລົງເພື່ອໃຫ້ຮ່າງກາຍຂອງທ່ານພັກຜ່ອນແລະນອນ, ທ່ານຈະຜ່ານປະສົບການທີ່ຄ້າຍຄືກັບສິ່ງທີ່ທ່ານຜ່ານໄປໃນເວລາທີ່ທ່ານອອກຈາກຮ່າງກາຍໃນເວລາຕາຍ. ໃນຄວາມຝັນຂອງທ່ານໃນຕອນກາງຄືນ, ທ່ານຄວນຈະຖືກປຽບທຽບກັບລັດຫຼັງຈາກການຕາຍໂດຍຜ່ານທີ່ທ່ານປະຕິບັດເປັນປົກກະຕິ: ທັງສອງແມ່ນຂັ້ນຕອນຂອງກິດຈະກໍາທາງດ້ານວັດຖຸຂອງຜູ້ດໍາເນີນ; ໃນທັງສອງທ່ານອາໄສຢູ່ໃນຄວາມຄິດແລະການກະທໍາຂອງທ່ານ, ຄວາມຮູ້ສຶກຂອງທ່ານຍັງເຮັດວຽກຢູ່ໃນທໍາມະຊາດ, ແຕ່ຢູ່ໃນສະພາບການພາຍໃນຂອງທໍາມະຊາດ. ແລະໃນໄລຍະເວລານອນຂອງການນອນຫລັບ, ໃນເວລາທີ່ຄວາມຮູ້ສຶກບໍ່ສາມາດເຮັດວຽກໄດ້ - ສະພາບຂອງການລືມ, ທີ່ບໍ່ມີຄວາມຊົງຈໍາຂອງສິ່ງໃດ - ແມ່ນເທົ່າກັບໄລຍະເວລາຫວ່າງທີ່ທ່ານລໍຖ້າຢູ່ໃກ້ກັບໂລກທາງດ້ານຮ່າງກາຍຈົນກ່ວາປັດຈຸບັນທ່ານ re- ເຊື່ອມຕໍ່ກັບຄວາມຮູ້ສຶກຂອງທ່ານໃນຮ່າງກາຍທີ່ມີເນື້ອຫນັງໃຫມ່: ຮ່າງກາຍຂອງເດັກນ້ອຍຫຼືເດັກນ້ອຍທີ່ໄດ້ຖືກສ້າງຂຶ້ນສໍາລັບທ່ານ.

ໃນເວລາທີ່ທ່ານຈະເລີ່ມຕົ້ນຊີວິດໃຫມ່ທ່ານມີຄວາມຮູ້ສຶກ, ຄືໃນ haze ໄດ້. ທ່ານຮູ້ສຶກວ່າທ່ານເປັນສິ່ງທີ່ແຕກຕ່າງແລະແນ່ນອນ. ຄວາມຮູ້ສຶກຂອງຂ້ອຍຫລືຕົນເອງນີ້ອາດເປັນສິ່ງທີ່ແທ້ຈິງທີ່ເຈົ້າຮູ້ສຶກເປັນເວລາຫລາຍ. ທັງຫມົດແມ່ນຄວາມລຶກລັບ. ສໍາລັບໃນຂະນະທີ່ທ່ານກໍາລັງສັບສົນ, ບາງທີອາດມີຄວາມອົດທົນ, ໂດຍຮ່າງກາຍໃຫມ່ strange ຂອງທ່ານແລະສິ່ງແວດລ້ອມທີ່ບໍ່ຄຸ້ນເຄີຍ. ແຕ່ເມື່ອທ່ານຮຽນຮູ້ວິທີການໃຊ້ຮ່າງກາຍຂອງທ່ານແລະໃຊ້ຄວາມຮູ້ສຶກຂອງຕົນທ່ານຄ່ອຍໆກໍານົດຕົນເອງກັບມັນ. ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, ທ່ານໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມໂດຍມະນຸດອື່ນໆເພື່ອຮູ້ສຶກວ່າຮ່າງກາຍຂອງທ່ານແມ່ນຕົວທ່ານເອງ; ທ່ານກໍ່ຮູ້ສຶກວ່າທ່ານເປັນຮ່າງກາຍ.

ດັ່ງນັ້ນ, ເມື່ອທ່ານມາຫຼາຍກວ່າແລະຫຼາຍພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງຮ່າງກາຍຂອງທ່ານ, ທ່ານຈະຮູ້ຫນ້ອຍແລະບໍ່ຮູ້ວ່າທ່ານເປັນສິ່ງທີ່ແຕກຕ່າງຈາກຮ່າງກາຍທີ່ທ່ານອາໄສຢູ່. ແລະໃນຂະນະທີ່ທ່ານເຕີບໂຕໃນໄວເດັກ, ທ່ານຈະສູນເສຍການສໍາພັດກັບທຸກສິ່ງທີ່ບໍ່ສາມາດຮູ້ສຶກເຖິງຄວາມຮູ້ສຶກ, ຫຼືມີຄວາມຄິດເຫັນກ່ຽວກັບຄວາມຮູ້ສຶກ; ທ່ານຈະຖືກຈໍາຄຸກຕະຫລອດໃນໂລກທາງດ້ານຮ່າງກາຍ, ຮູ້ພຽງແຕ່ປະກົດການ, ການລວງຕາ. ພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂເຫຼົ່ານີ້ທ່ານຈໍາເປັນຕ້ອງເປັນຄວາມລັບອັນຕະຫຼອດຊີວິດຕໍ່ຕົວທ່ານເອງ.

ຄວາມລຶກລັບທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ແມ່ນຄວາມຈິງທີ່ແທ້ຈິງຂອງທ່ານ - ທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ທີ່ບໍ່ແມ່ນຢູ່ໃນຮ່າງກາຍຂອງທ່ານ; ບໍ່ໄດ້ຢູ່ໃນໂລກຂອງການເກີດແລະການເສຍຊີວິດນີ້; ແຕ່ວ່າ, ທີ່ເປັນອະມະຕະໃນອະນາຄົດໃນ Realm ຂອງ Permanence ທັງຫມົດ pervading, ແມ່ນມີກັບທ່ານຕະຫຼອດຊີວິດຂອງທ່ານທັງຫມົດ, ໂດຍຜ່ານການ interlude ຂອງທ່ານທັງຫມົດຂອງການນອນແລະການເສຍຊີວິດ.

ການຊອກຫາຊີວິດຂອງຜູ້ຊາຍສໍາລັບບາງສິ່ງບາງຢ່າງທີ່ຈະຕອບສະຫນອງແມ່ນຢູ່ໃນຄວາມເປັນຈິງແລ້ວ quest ສໍາລັບຕົນເອງທີ່ແທ້ຈິງຂອງຕົນ; ຕົວຕົນ, ຄວາມຮູ້ສຶກຕົນເອງແລະຕົນເອງ, ເຊິ່ງແຕ່ລະຄົນຮູ້ຄວາມອ່ອນໄຫວແລະຄວາມຮູ້ສຶກແລະຄວາມປາຖະຫນາທີ່ຈະຮູ້. ດັ່ງນັ້ນຕົວເອງທີ່ແທ້ຈິງແມ່ນໄດ້ຖືກກໍານົດເປັນຄວາມຮູ້ຕົນເອງ, ເປົ້າຫມາຍທີ່ແທ້ຈິງເຖິງແມ່ນວ່າບໍ່ໄດ້ຮັບຮູ້ຂອງມະນຸດ. ມັນເປັນການຖາວອນ, ຄວາມສົມບູນແບບ, ການປະຕິບັດ, ເຊິ່ງແມ່ນສໍາລັບແຕ່ບໍ່ເຄີຍພົບເຫັນໃນຄວາມສໍາພັນແລະຄວາມພະຍາຍາມຂອງມະນຸດ. ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ຕົວຈິງກໍ່ເປັນຜູ້ໃຫ້ຄໍາປຶກສາແລະຜູ້ພິພາກສາທີ່ເວົ້າໃນຫົວໃຈເປັນຄວາມຮູ້ສຶກແລະຄວາມຮັບຜິດຊອບ, ຄືຄວາມຖືກຕ້ອງແລະເຫດຜົນ, ເປັນກົດຫມາຍແລະຄວາມຍຸດຕິທໍາ - ໂດຍບໍ່ມີຜູ້ໃດຈະເປັນພຽງເລັກນ້ອຍກວ່າສັດ.

ມີຕົວຕົນເຊັ່ນນັ້ນ. ມັນແມ່ນຂອງຕົນເອງ Triune, ໃນປື້ມນີ້ເອີ້ນວ່າມັນເປັນຫນຶ່ງໃນຫນ່ວຍງານທີ່ບໍ່ສາມາດແຍກໄດ້ຂອງ trinity ບຸກຄົນ: ເປັນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງ knower, ເປັນພາກສ່ວນຄິດ, ແລະສ່ວນຫນຶ່ງຂອງ doer. ມີພຽງແຕ່ສ່ວນຫນຶ່ງຂອງສ່ວນທີ່ເຮັດໄດ້ຂອງຜູ້ທີ່ສາມາດເຂົ້າໄປໃນຮ່າງກາຍສັດແລະເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍຂອງມະນຸດ. ສ່ວນທີ່ເປັນຕົວແທນນັ້ນແມ່ນສິ່ງທີ່ຢູ່ທີ່ນີ້ເອີ້ນວ່າຜູ້ເຮັດໃນຮ່າງກາຍ. ໃນແຕ່ລະບຸກຄົນທີ່ເປັນຜູ້ປະຕິບັດຕົວເປັນສ່ວນຫນຶ່ງທີ່ບໍ່ສາມາດແຍກໄດ້ຂອງຕົນເອງ Triune ຂອງຕົນເອງ, ເຊິ່ງເປັນຫນ່ວຍທີ່ແຕກຕ່າງກັນລະຫວ່າງສາມສິບເອັດອື່ນໆ. ພາກສ່ວນຄິດແລະພາກສ່ວນຂອງແຕ່ລະຄົນແມ່ນຢູ່ໃນນິລັນດອນ, ຈັກກະວານຂອງຖາວອນ, ເຊິ່ງກວມເອົາໂລກມະນຸດໂລກຂອງພວກເຮົາທີ່ເກີດແລະການເສຍຊີວິດແລະເວລາ. ການປະຕິບັດຫນ້າທີ່ຢູ່ໃນຮ່າງກາຍແມ່ນຄວບຄຸມໂດຍທາງເຄມີແລະທາງຮ່າງກາຍ; ສະນັ້ນມັນບໍ່ສາມາດທີ່ຈະສະຕິຄວາມເປັນຈິງຂອງຜູ້ທີ່ເຄີຍມີຄວາມຄິດແລະປັດຈຸບັນໃນຕົວຂອງມັນເອງ. ມັນພາດມັນ; ຈຸດປະສົງຂອງຄວາມຮູ້ສຶກທີ່ຕາບອດມັນ, ບິດຂອງເນື້ອຫນັງຖືມັນ. ມັນບໍ່ໄດ້ເບິ່ງອອກຈາກຮູບແບບຈຸດປະສົງ; ມັນມີຄວາມຢ້ານກົວວ່າມັນຈະສູນເສຍຕົວຂອງມັນເອງຈາກແຜ່ນໂລຫະ, ແລະຢືນຢູ່ຄົນດຽວ. ໃນເວລາທີ່ຜູ້ເຮັດຕົວຈິງສະແດງໃຫ້ເຫັນຕົວເອງເຕັມໃຈແລະພ້ອມທີ່ຈະຫລຸດຜ່ອນຄວາມຫນ້າຢ້ານຂອງຄວາມຮູ້ສຶກທີ່ລຶກລັບ, ຜູ້ຄິດແລະນັກຮຽນແມ່ນພ້ອມທີ່ຈະໃຫ້ມັນມີຄວາມສະຫວ່າງໃນທາງທີ່ຮູ້ຕົນເອງ. ແຕ່ຜູ້ປະຕິບັດຕົວຈິງໃນການຊອກຫາຜູ້ທີ່ຄິດແລະຜູ້ທີ່ຮູ້ຈັກກັບຕ່າງປະເທດ. ຕົວຕົນ, ຫຼືຕົວຈິງທີ່ແທ້ຈິງ, ໄດ້ສະເຫມີເປັນຄວາມລຶກລັບທີ່ຈະຄິດມະນຸດໃນທຸກພົນລະເມືອງ.

Plato, ອາດຈະເປັນຕົວຢ່າງທີ່ສຸດແລະເປັນຕົວແທນຂອງນັກປັດຍາຂອງປະເທດເກຣັກ, ນໍາໃຊ້ເປັນຄໍາສັ່ງໃຫ້ຜູ້ຕິດຕາມຂອງເພິ່ນຢູ່ໃນໂຮງຮຽນວິຊາການຂອງລາວ, ໂຮງຮຽນ: "ຮູ້ຕົວຂອງເຈົ້າ" -gnothi seauton. ຈາກການຂຽນຂອງລາວມັນຈະປາກົດວ່າລາວມີຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບຕົວເອງແທ້ໆ, ເຖິງແມ່ນວ່າຄໍາເວົ້າທີ່ລາວໃຊ້ບໍ່ໄດ້ຖືກດັດແປງເປັນພາສາອັງກິດເທົ່າໃດກໍ່ຕາມແມ່ນພຽງພໍກວ່າ "ຈິດວິນຍານ". Plato ໄດ້ນໍາໃຊ້ວິທີການສອບຖາມກ່ຽວກັບການຄົ້ນພົບຕົວຈິງ. ມີສິນລະປະທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ໃນການຂຸດຄົ້ນຕົວອັກສອນລາວ; ໃນການຜະລິດຜົນກະທົບຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຂອງລາວ. ວິທີການຂອງລາວທາງດ້ານວິຊາການແມ່ນງ່າຍດາຍແລະເລິກເຊິ່ງ. ຜູ້ອ່ານທີ່ຂີ້ອາຍໃຈ, ຜູ້ທີ່ມັກຈະບັນເທີງຫຼາຍກ່ວາການຮຽນຮູ້, ມັກຈະຄິດວ່າ Plato tedious. ແນ່ນອນວິທີການທາງດ້ານພາສາລາວແມ່ນເພື່ອຝຶກຈິດໃຈ, ສາມາດປະຕິບັດຕາມຫຼັກສູດການໂຕ້ຖຽງແລະບໍ່ລືມກ່ຽວກັບຄໍາຖາມແລະຄໍາຕອບໃນການສົນທະນາ; ອີກຫນຶ່ງຄົນອາດຈະບໍ່ສາມາດຕັດສິນຂໍ້ຂັດແຍ້ງທີ່ໄດ້ບັນລຸໃນການໂຕ້ຖຽງ. ແນ່ນອນ, Plato ບໍ່ໄດ້ຕັ້ງໃຈທີ່ຈະສະເຫນີນັກຮຽນທີ່ມີຄວາມຮູ້ທົ່ວໄປ. ມັນເປັນໄປໄດ້ວ່າລາວມີຈຸດປະສົງທີ່ຈະລົງໂທດຈິດໃຈໃນການຄິດ, ເພື່ອວ່າແນວຄິດຂອງຕົນເອງຈະໄດ້ຮັບການສະແດງໃຫ້ເຫັນແລະເຮັດໃຫ້ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບເລື່ອງລາວ. ນີ້, ວິທີການ Socratic, ເປັນລະບົບການທາງເລືອກຂອງຄໍາຖາມແລະຄໍາຕອບທີ່ຈະແຈ້ງຖ້າຫາກວ່າປະຕິບັດຕາມທີ່ແນ່ນອນຈະຊ່ວຍໃຫ້ຫນຶ່ງຮຽນຮູ້ວິທີການຄິດ; ແລະໃນການຝຶກອົບຮົມຈິດໃຈທີ່ຈະຄິດຢ່າງຊັດເຈນ Plato ໄດ້ເຮັດຫຼາຍໂພດຫຼາຍກ່ວາຄູອາຈານອື່ນ. ແຕ່ວ່າບໍ່ມີລາຍລັກອັກສອນໃດໆມາລົງສູ່ພວກເຮົາທີ່ລາວບອກວ່າແນວຄິດແມ່ນແນວໃດ, ຫຼືສິ່ງທີ່ຈິດໃຈແມ່ນ; ຫຼືສິ່ງທີ່ຕົນເອງແທ້ແມ່ນ, ຫຼືວິທີທາງທີ່ຈະຮູ້ຈັກມັນ. ຫນຶ່ງຕ້ອງເບິ່ງຕື່ມອີກ.

ການສິດສອນວັດຖຸບູຮານຂອງປະເທດອິນເດຍໄດ້ຖືກສະຫຼຸບໃນຄໍາເວົ້າທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງວ່າ: "ນັ້ນແມ່ນເຈົ້າ" (tat tvam asi). ການສິດສອນບໍ່ໄດ້ຊີ້ແຈງຢ່າງຊັດເຈນ, ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ສິ່ງທີ່ "ທີ່" ແມ່ນຫຼືສິ່ງທີ່ "ທ່ານ" ແມ່ນ; ຫຼືໃນວິທີການທີ່ "ທີ່" ແລະ "ເຈົ້າ" ແມ່ນກ່ຽວຂ້ອງຫລືວິທີການທີ່ພວກເຂົາຈະຖືກກໍານົດ. ແຕ່ຖ້າຄໍາເຫຼົ່ານີ້ມີຄວາມຫມາຍ, ພວກເຂົາຄວນຈະຖືກອະທິບາຍໃນຄໍາທີ່ເຂົ້າໃຈໄດ້. ເນື້ອໃນຂອງປັດຊະຍາອິນເດຍທັງຫມົດ - ເພື່ອໃຫ້ມີທັດສະນະທົ່ວໄປຂອງໂຮງຮຽນຫຼັກໆ - ເບິ່ງຄືວ່າຢູ່ໃນມະນຸດມີບາງສິ່ງບາງຢ່າງທີ່ເປັນອະມະຕະເຊິ່ງເປັນແລະສ່ວນຫນຶ່ງຂອງແຕ່ລະສິ່ງປະສົມຫຼືທົ່ວໄປ, ນ້ໍາແມ່ນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງມະຫາສະຫມຸດ, ຫຼືເປັນ spark ເປັນຫນຶ່ງທີ່ມີໄຟທີ່ມັນມີຕົ້ນກໍາເນີດແລະການເປັນ; ແລະ, ຕໍ່ໄປ, ວ່າບາງສິ່ງບາງຢ່າງສ່ວນບຸກຄົນນີ້, ນີ້ embodied doer - ຫຼື, ດັ່ງທີ່ມັນແມ່ນຢູ່ໃນໂຮງຮຽນຕົ້ນສະບັບ, atman, ຫຼື purusha, - ແຍກອອກຈາກສິ່ງທີ່ທົ່ວໄປພຽງແຕ່ໂດຍຜ້າມ່ານຂອງຄວາມຮູ້ສຶກ illusion, maya, ເຮັດໃຫ້ຜູ້ດໍາເນີນຄະດີໃນມະນຸດຄິດວ່າຕົນເອງແຍກກັນແລະເປັນບຸກຄົນ; ໃນຂະນະທີ່ຄູອາຈານປະກາດວ່າບໍ່ມີບຸກຄົນໃດໆນອກເຫນືອຈາກສິ່ງທີ່ດີເລີດທົ່ວໄປ, ເອີ້ນວ່າ Brahman.

ການສອນແມ່ນ, ຍິ່ງກວ່ານັ້ນ, ວ່າ fragments embodied ຂອງ Brahman ສາກົນແມ່ນທັງຫມົດທີ່ມີຄວາມເປັນຢູ່ຂອງມະນຸດແລະຄວາມທຸກທໍລະມານ, ການເສຍສະຕິຂອງການເປັນຕົວຕົນຂອງເຂົາເຈົ້າກັບ Brahman ທົ່ວໄປ; ຜູກພັນກັບລໍ້ຂອງການເກີດລູກແລະການເສຍຊີວິດແລະ re-embodiments ໃນລັກສະນະ, ຈົນກ່ວາ, ຫຼັງຈາກອາຍຸຍາວ, ຊິ້ນທັງຫມົດຄ່ອຍໆຈະໄດ້ຮັບການ reunited ໃນ Brahman ທົ່ວໄປ. ເຫດຜົນຫຼືຄວາມຈໍາເປັນຫຼືຄວາມປາຖະຫນາຂອງ Brahman ຂອງເຮົາຜ່ານຂັ້ນຕອນທີ່ຫຍຸ້ງຍາກແລະເຈັບປວດນີ້ເປັນ fragments ຫຼືຢອດແມ່ນບໍ່, ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ອະທິບາຍ. ມັນບໍ່ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ Brahman ສາມາດສົມບູນແບບຢ່າງສົມບູນແບບໄດ້ແນວໃດໂດຍມັນ; ຫຼືວິທີການໃດຫນຶ່ງຂອງເສດສ່ວນຂອງຕົນໄດ້ຮັບຜົນກໍາໄລ; ຫຼືລັກສະນະທີ່ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ. ທັງຫມົດຂອງການມີຊີວິດຂອງມະນຸດຈະເບິ່ງຄືວ່າເປັນການທົດລອງທີ່ບໍ່ມີປະໂຫຍດໂດຍບໍ່ມີເຫດຜົນຫຼືເຫດຜົນ.

ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ວິທີການທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າບຸກຄົນທີ່ມີຄຸນສົມບັດເຫມາະສົມ, ຊອກຫາ "ການໂດດດ່ຽວ", ຫຼື "ການປົດປ່ອຍ" ຈາກການເປັນຂ້າທາດທາງຈິດໃນປະຈຸບັນກັບທໍາມະຊາດ, ອາດເຮັດໃຫ້ຄວາມພະຍາຍາມຂອງ heroic ດຶງອອກຈາກມະຫາຊົນ, ຫຼືຄວາມຫຼົງໄຫຼທໍາມະຊາດ, escape ທົ່ວໄປຈາກທໍາມະຊາດ. ການເສລີພາບແມ່ນຈະໄດ້ຮັບ, ມັນໄດ້ຖືກກ່າວວ່າ, ໂດຍຜ່ານການປະຕິບັດຂອງໂຍຜະລິດ; ສໍາລັບການຜ່ານ yoga, ມັນໄດ້ຖືກກ່າວວ່າ, ແນວຄິດທີ່ອາດຈະຖືກລະບຽບວິໄນດັ່ງນັ້ນ atman, purusha, embodied doer, ຮຽນຮູ້ທີ່ຈະສະກັດກັ້ນຫຼືທໍາລາຍຄວາມຮູ້ສຶກແລະຄວາມປາຖະຫນາຂອງຕົນ, ແລະ dissipates illusions ຄວາມຮູ້ສຶກທີ່ແນວຄິດຂອງມັນໄດ້ຖືກ entangled ຍາວ; ດັ່ງນັ້ນການຖືກປົດອອກຈາກຄວາມຈໍາເປັນຂອງການມີຊີວິດຂອງມະນຸດຕື່ມອີກ, ມັນໄດ້ຖືກຈັດຂຶ້ນໃນວັນສຸດທ້າຍໃນ Brahman ທົ່ວໄປ.

ໃນທັງຫມົດນີ້ມີຄວາມເປັນຈິງຂອງຄວາມຈິງ, ແລະເພາະສະນັ້ນຈຶ່ງມີຄວາມດີຫຼາຍ. yogi ຮຽນຮູ້ຈິງໆທີ່ຈະຄວບຄຸມຮ່າງກາຍຂອງລາວແລະປະຕິບັດຕາມຄວາມຮູ້ສຶກແລະຄວາມປາຖະຫນາຂອງລາວ. ພຣະອົງອາດຈະຮຽນຮູ້ທີ່ຈະຄວບຄຸມຄວາມຮູ້ສຶກຂອງຕົນຕໍ່ຈຸດທີ່ເຂົາສາມາດຮູ້ໄດ້ວ່າສະພາບຂອງພາຍໃນເລື່ອງແມ່ນຄວາມຮູ້ສຶກຂອງມະນຸດທີ່ບໍ່ຮູ້ຫນັງສື, ແລະດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງສາມາດຄົ້ນຫາແລະຮູ້ຈັກກັບປະເທດທີ່ມີລັກສະນະທໍາມະຊາດ ຄວາມລຶກລັບກັບມະນຸດສ່ວນໃຫຍ່. ນອກຈາກນັ້ນ, ລາວຍັງສາມາດບັນລຸເຖິງລະດັບຄວາມສາມາດສູງໃນການຄວບຄຸມກໍາລັງຂອງທໍາມະຊາດບາງຢ່າງ. ທັງຫມົດທີ່ແນ່ນອນກໍານົດບຸກຄົນນອກຈາກມະຫາຊົນທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ຂອງ doers undisciplined. ແຕ່ເຖິງແມ່ນວ່າລະບົບໂຍໂກະແມ່ນ "ປ່ອຍຕົວ" ຫຼື "ໂດດດ່ຽວ", ຕົວຕົນເອງຈາກຄວາມຫຼອກລວງຂອງຄວາມຮູ້ສຶກ, ມັນເບິ່ງຄືວ່າມັນກໍ່ບໍ່ເຄີຍນໍາໄປສູ່ການທໍາລາຍເຫນືອທໍາມະຊາດ. ນີ້ແມ່ນແຈ້ງໂດຍສະເພາະການເຂົ້າໃຈຜິດກ່ຽວກັບຈິດໃຈ.

ຈິດໃຈທີ່ໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມໃນໂຍຜະລິດແມ່ນຄວາມຮູ້ສຶກ, ປັນຍາ. ມັນແມ່ນເຄື່ອງມືພິເສດຂອງຜູ້ດໍາເນີນງານທີ່ຖືກອະທິບາຍໄວ້ໃນຫນ້າຕໍ່ໄປເປັນຈິດໃຈ, ທີ່ນີ້ແຍກອອກຈາກສອງສະຕະວັດອື່ນທີ່ບໍ່ເຄີຍເຫັນນີ້: ຈິດສໍາລັບຄວາມຮູ້ສຶກແລະຄວາມປາຖະຫນາຂອງຜູ້ເຮັດ. ຈິດໃຈແມ່ນວິທີດຽວເທົ່ານັ້ນທີ່ຜູ້ປະຕິບັດຕົວຈິງສາມາດເຮັດຫນ້າທີ່ໂດຍຜ່ານຄວາມຮູ້ສຶກຂອງຕົນ. ການເຮັດວຽກຂອງຮ່າງກາຍຈິດໃຈແມ່ນຈໍາກັດຢ່າງເຂັ້ມງວດຕໍ່ຄວາມຮູ້ສຶກ, ແລະດັ່ງນັ້ນຢ່າງເຂັ້ມງວດກັບລັກສະນະ. ໂດຍຜ່ານມັນມະນຸດມີສະຕິກ່ຽວກັບຈັກກະວານໃນລັກສະນະທີ່ປະກົດຕົວຂອງມັນເທົ່ານັ້ນ: ໂລກຂອງເວລາ, ຄວາມຫຼອກລວງ. ດັ່ງນັ້ນ, ເຖິງແມ່ນວ່າສາວົກໄດ້ເຮັດໃຫ້ຄວາມຮູ້ປັນຍາຂອງພຣະອົງມີຄວາມຊັດເຈນກໍ່ຕາມ, ມັນແມ່ນຢູ່ໃນເວລາດຽວກັນທີ່ເຫັນໄດ້ຊັດວ່າລາວຍັງຄົງຂຶ້ນຢູ່ກັບຄວາມຮູ້ສຶກຂອງລາວ, ຍັງຕິດຢູ່ໃນທໍາມະຊາດ, ບໍ່ໄດ້ຮັບຄວາມເດືອດຮ້ອນຈາກຄວາມຈໍາເປັນຂອງການສືບຕໍ່ຢູ່ໃນຮ່າງກາຍມະນຸດ. ໃນສັ້ນ, ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມຜູ້ທີ່ເຮັດວຽກເປັນຜູ້ເຮັດອາດເປັນຜູ້ປະຕິບັດເຄື່ອງຈັກຂອງມັນ, ມັນບໍ່ສາມາດໂດດດ່ຽວຫຼືປົດປ່ອຍຕົນເອງຈາກທໍາມະຊາດ, ບໍ່ສາມາດໄດ້ຮັບຄວາມຮູ້ຂອງຕົນເອງຫຼືຕົວຈິງຂອງຕົວເອງ, ໂດຍຄິດກັບຈິດໃຈຂອງຕົນເທົ່ານັ້ນ; ສໍາລັບວິຊາດັ່ງກ່າວແມ່ນຄວາມລຶກລັບເຄີຍກັບປັນຍາ, ແລະສາມາດເຂົ້າໃຈໄດ້ພຽງແຕ່ຜ່ານການປະຕິບັດການທີ່ຖືກຕ້ອງຢ່າງຖືກຕ້ອງຂອງຈິດໃຈດ້ວຍຈິດໃຈຂອງຄວາມຮູ້ສຶກແລະຄວາມປາຖະຫນາ.

ມັນບໍ່ໄດ້ເບິ່ງຄືວ່າຈິດໃຈຂອງຄວາມຮູ້ສຶກແລະຄວາມປາຖະຫນາທີ່ໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາໃນລະບົບການຄິດຂອງຕາເວັນອອກ. ຫຼັກຖານຂອງສິ່ງນີ້ແມ່ນຈະພົບເຫັນຢູ່ໃນສີ່ປື້ມຂອງຄໍາເວົ້າຂອງໂຍຮາຢາຂອງ Patanjali ແລະໃນຄໍາອະທິບາຍຕ່າງໆກ່ຽວກັບວຽກງານວັດຖຸບູຮານນັ້ນ. Patanjali ແມ່ນອາດຈະເປັນທີ່ຮູ້ຈັກແລະເປັນຕົວແທນທີ່ສຸດຂອງນັກປັດຊະຍາຂອງອິນເດຍ. ການຂຽນຂອງພຣະອົງແມ່ນເລິກເຊິ່ງ. ແຕ່ມັນເບິ່ງຄືວ່າການສອນທີ່ແທ້ຈິງຂອງລາວໄດ້ຖືກສູນຫາຍໄປຫຼືຖືກເກັບຮັກສາໄວ້; ສໍາລັບການ sutras subtlely delicately ທີ່ຮັບຜິດຊອບຊື່ຂອງລາວຈະເບິ່ງຄືວ່າຈະ frustrate ຫຼືເຮັດໃຫ້ສິ່ງທີ່ເປັນໄປບໍ່ໄດ້ຈຸດປະສົງຫຼາຍທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າມີຈຸດປະສົງ ostensibly. ແນວໃດ paradox ດັ່ງກ່າວສາມາດສືບຕໍ່ບໍ່ໄດ້ຖາມໂດຍຜ່ານຕະວັດແລ້ວແມ່ນຈະໄດ້ຮັບການອະທິບາຍພຽງແຕ່ຢູ່ໃນແສງສະຫວ່າງຂອງສິ່ງທີ່ໄດ້ກ່າວມາໃນບົດນີ້ແລະຕໍ່ມາກ່ຽວກັບຄວາມຮູ້ສຶກແລະຄວາມປາຖະຫນາໃນມະນຸດ.

ການສິດສອນໃນພາກຕາເວັນອອກ, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບປັດຊະຍາອື່ນໆ, ກ່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມລຶກລັບຂອງຕົວເອງທີ່ສະຕິໃນຮ່າງກາຍຂອງມະນຸດແລະຄວາມລຶກລັບຂອງສາຍພົວພັນລະຫວ່າງຕົວເອງແລະຮ່າງກາຍ, ແລະທໍາມະຊາດແລະຈັກກະວານ. ແຕ່ຄູອາຈານອິນເດຍບໍ່ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າພວກເຂົາຮູ້ວ່າສິ່ງນີ້ເປັນສິ່ງທີ່ຕົນເອງສະຕິປັນຍາ, ຜູ້ປະຕິບັດງານ, purusha, ຜູ້ປະຕິບັດຕົວຈິງ - ແມ່ນ, ແຕກຕ່າງຈາກທໍາມະຊາດ: ບໍ່ມີຄວາມແຕກຕ່າງຢ່າງຊັດເຈນແມ່ນໄດ້ເຮັດຢູ່ລະຫວ່າງຜູ້ດໍາລົງໃນຮ່າງກາຍແລະຮ່າງກາຍ ເຊິ່ງແມ່ນຂອງທໍາມະຊາດ. ຄວາມລົ້ມເຫລວທີ່ຈະເຫັນຫຼືຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມແຕກຕ່າງນີ້ແມ່ນເຫັນໄດ້ຊັດເຈນຍ້ອນຄວາມເຂົ້າໃຈຜິດທົ່ວໄປຫຼືຄວາມເຂົ້າໃຈຜິດຂອງຄວາມຮູ້ສຶກແລະຄວາມປາຖະຫນາ. ມັນຈໍາເປັນຕ້ອງມີຄວາມຮູ້ສຶກແລະຄວາມປາຖະຫນາທີ່ຈະອະທິບາຍຢູ່ໃນຈຸດນີ້.

ການພິຈາລະນາຄວາມຮູ້ສຶກແລະຄວາມປາຖະຫນາທີ່ນໍາສະເຫນີຫນຶ່ງໃນບັນດາຫົວຂໍ້ທີ່ສໍາຄັນທີ່ສຸດແລະມີຄວາມຫມາຍຫຼາຍທີ່ສຸດໃນປຶ້ມນີ້. ຄວາມສໍາຄັນແລະຄຸນຄ່າຂອງມັນບໍ່ສາມາດຖືກຄັກແນ່. ຄວາມເຂົ້າໃຈແລະການໃຊ້ຄວາມຮູ້ສຶກແລະຄວາມປາຖະຫນາອາດຫມາຍເຖິງຈຸດປ່ຽນແປງໃນຄວາມກ້າວຫນ້າຂອງບຸກຄົນແລະມະນຸດ; ມັນສາມາດປົດປ່ອຍຜູ້ດໍາເນີນງານຈາກການຄິດທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ, ຄວາມເຊື່ອທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ, ເປົ້າຫມາຍທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ, ຊຶ່ງພວກເຂົາໄດ້ຮັກສາຕົວຢູ່ໃນຄວາມມືດ. ມັນອະນຸຍາດໃຫ້ມີຄວາມເຊື່ອທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງທີ່ໄດ້ຮັບການຍອມຮັບຢ່າງສະຫລະເວລາດົນນານ; ຄວາມເຊື່ອທີ່ມີໃນປັດຈຸບັນນັ້ນຮາກຖານຢ່າງຮຸນແຮງໃນການຄິດຂອງມະນຸດທີ່ເບິ່ງຄືວ່າບໍ່ມີໃຜຄິດວ່າຈະຖາມມັນ.

ມັນແມ່ນສິ່ງນີ້: ທຸກໆຄົນໄດ້ຮັບການສອນໃຫ້ເຊື່ອວ່າຄວາມຮູ້ສຶກຂອງຮ່າງກາຍມີຈໍານວນຫ້າ, ແລະຄວາມຮູ້ສຶກນັ້ນແມ່ນຫນຶ່ງໃນຄວາມຮູ້ສຶກ. ຄວາມຮູ້ສຶກດັ່ງທີ່ໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນປື້ມນີ້ແມ່ນຫນ່ວຍງານຂອງທໍາມະຊາດ, ສິ່ງທີ່ມີຊີວິດ, ສະຕິເປັນຫນ້າທີ່ຂອງເຂົາເຈົ້າແຕ່ບໍ່ເຂົ້າໃຈ. ມີພຽງແຕ່ສີ່ເຄົ້າ: sight, hearing, taste, and smell; ແລະສໍາລັບຄວາມຮູ້ສຶກແຕ່ລະຄົນມີອົງການພິເສດ; ແຕ່ບໍ່ມີອະໄວຍະວະພິເສດສໍາລັບຄວາມຮູ້ສຶກເພາະຄວາມຮູ້ສຶກ - ເຖິງວ່າມັນຮູ້ສຶກຜ່ານຮ່າງກາຍ - ບໍ່ແມ່ນຂອງຮ່າງກາຍ, ບໍ່ແມ່ນຂອງທໍາມະຊາດ. ມັນແມ່ນຫນຶ່ງໃນສອງດ້ານຂອງຜູ້ປະຕິບັດງານ. ສັດຍັງມີຄວາມຮູ້ສຶກແລະຄວາມປາຖະຫນາ, ແຕ່ສັດແມ່ນການປ່ຽນແປງຈາກມະນຸດ, ດັ່ງທີ່ອະທິບາຍຕໍ່ມາ.

ຕ້ອງໄດ້ກ່າວເຖິງຄວາມປາຖະຫນາ, ລັກສະນະອື່ນຂອງຜູ້ປະຕິບັດ. ຄວາມຮູ້ສຶກແລະຄວາມປາຖະຫນາຕ້ອງໄດ້ພິຈາລະນາຮ່ວມກັນ, ເພາະວ່າມັນບໍ່ສາມາດແຍກກັນໄດ້; ບໍ່ສາມາດມີຢູ່ໂດຍບໍ່ມີການອື່ນໆ; ພວກເຂົາແມ່ນຄ້າຍຄືສອງເສົາຂອງປະຈຸບັນໄຟຟ້າ, ທັງສອງດ້ານຂອງບ້ານ. ດັ່ງນັ້ນປື້ມນີ້ເຮັດໃຫ້ການນໍາໃຊ້ຄໍາສັບສະເພາະ: ຄວາມຮູ້ສຶກແລະຄວາມປາຖະຫນາ.

ຄວາມຮູ້ສຶກແລະຄວາມປາຖະຫນາຂອງຜູ້ປະຕິບັດແມ່ນອໍານາດທີ່ສະຫລາດໂດຍທໍາມະຊາດແລະຄວາມຮູ້ສຶກຖືກຍ້າຍ. ມັນແມ່ນຢູ່ພາຍໃນພະລັງງານທີ່ສ້າງສັນທີ່ມີຢູ່ທົ່ວທຸກແຫ່ງໃນປະຈຸບັນ; ໂດຍບໍ່ມີມັນຊີວິດທັງຫມົດຈະຢຸດເຊົາ. ຄວາມຮູ້ສຶກແລະຄວາມປາຖະຫນາແມ່ນສິນລະປະສ້າງສັນເລີ່ມຕົ້ນແລະສິ້ນສຸດທີ່ທຸກສິ່ງທີ່ຖືກຮັບຮູ້, conceived, ສ້າງ, ນໍາອອກແລະຄວບຄຸມ, ບໍ່ວ່າຈະຜ່ານອົງການຂອງຜູ້ດໍາເນີນງານຢູ່ໃນຮ່າງກາຍມະນຸດຫຼືຜູ້ທີ່ເປັນຂອງລັດຖະບານຂອງໂລກ, ຫຼືຂອງທາງທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່. ຄວາມຮູ້ສຶກແລະຄວາມປາຖະຫນາແມ່ນຢູ່ໃນທຸກກິດຈະກໍາທາງວິຊາສະເພາະ.

ໃນຮ່າງກາຍຂອງມະນຸດ, ຄວາມຮູ້ສຶກແລະຄວາມປາຖະຫນາແມ່ນພະລັງທີ່ສະຕິທີ່ດໍາເນີນເຄື່ອງທໍາມະຊາດນີ້. ບໍ່ແມ່ນຫນຶ່ງໃນສີ່ທິດທາງ - ຄວາມຮູ້ສຶກ. ຄວາມຮູ້ສຶກ, ລັກສະນະທີ່ passive ຂອງຜູ້ປະຕິບັດ, ແມ່ນວ່າໃນຮ່າງກາຍທີ່ຮູ້ສຶກ, ເຊິ່ງຮູ້ສຶກວ່າຮ່າງກາຍແລະຮູ້ສຶກປະທັບໃຈທີ່ຖືກສົ່ງກັບຮ່າງກາຍໂດຍສີ່ senses, ເປັນ sensations. ນອກຈາກນັ້ນ, ມັນຍັງສາມາດແຕກຕ່າງກັນໃນລະດັບຕ່າງໆເຊັ່ນຄວາມຮູ້ສຶກ, ບັນຍາກາດ, ການຄາດເດົາ; ມັນສາມາດຮູ້ສຶກວ່າສິ່ງທີ່ຖືກຕ້ອງແລະສິ່ງທີ່ຜິດພາດ, ແລະມັນສາມາດຮູ້ສຶກເຖິງການເຕືອນຂອງຈິດໃຈ. Desire, ລັກສະນະການເຄື່ອນໄຫວ, ແມ່ນອໍານາດສະຕິທີ່ຍ້າຍຮ່າງກາຍໃນການບັນລຸເປົ້າຫມາຍຂອງຜູ້ດໍາເນີນການ. ຜູ້ປະຕິບັດຫນ້າທີ່ເຮັດວຽກພ້ອມໆກັນໃນທັງສອງດ້ານ: ດັ່ງນັ້ນທຸກຄວາມປາຖະຫນາທີ່ເກີດຂື້ນຈາກຄວາມຮູ້ສຶກແລະຄວາມຮູ້ສຶກທີ່ເກີດຂື້ນໃນຄວາມປາຖະຫນາ.

ທ່ານຈະໄດ້ຮັບບາດກ້າວທີ່ສໍາຄັນກ່ຽວກັບວິທີການຮູ້ຄວາມຮູ້ຕົວຂອງຕົວເອງໃນຮ່າງກາຍໃນເວລາທີ່ທ່ານຄິດວ່າຕົວທ່ານເອງເປັນຄວາມຮູ້ສຶກທີ່ສະຫລາດຜ່ານລະບົບປະສາດທາງສະຫວັດເສພາະຂອງທ່ານ, ແຕກຕ່າງຈາກຮ່າງກາຍທີ່ທ່ານຮູ້ສຶກແລະໃນເວລາດຽວກັນກັບອໍານາດທີ່ສະຕິ ຂອງຄວາມປາຖະຫນາທີ່ຂື້ນຜ່ານເລືອດຂອງທ່ານ, ແຕ່ວ່າບໍ່ແມ່ນເລືອດ. ຄວາມຮູ້ສຶກແລະຄວາມປາຖະຫນາຄວນສັງເຄາະສີ່ທິດທາງ. ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບສະຖານທີ່ແລະຫນ້າທີ່ຂອງຄວາມຮູ້ສຶກແລະຄວາມປາຖະຫນາແມ່ນຈຸດເດັ່ນທີ່ອອກຈາກຄວາມເຊື່ອທີ່ສໍາລັບຫລາຍໆອາຍຸທີ່ເຮັດໃຫ້ຜູ້ດໍາລົງຊີວິດໃນມະນຸດຄິດວ່າຕົນເອງເປັນມະນຸດ. ດ້ວຍຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບຄວາມຮູ້ສຶກແລະຄວາມປາຖະຫນາຂອງມະນຸດ, ປັດຍາຂອງປະເທດອິນເດຍອາດຈະສືບຕໍ່ມີຄວາມຮູ້ໃຫມ່.

ການສິດສອນໃນພາກຕາເວັນອອກຮັບຮູ້ຄວາມຈິງທີ່ວ່າເພື່ອບັນລຸຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບສະຕິຂອງຕົນເອງໃນຮ່າງກາຍ, ຄົນຫນຶ່ງຕ້ອງໄດ້ຮັບການປົດປ່ອຍຈາກຄວາມຫຼອກລວງຂອງຄວາມຮູ້ສຶກ, ແລະຈາກຄວາມຄິດທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງແລະການປະຕິບັດທີ່ເກີດຈາກຄວາມລົ້ມເຫຼວໃນການຄວບຄຸມຄວາມຮູ້ສຶກແລະຄວາມປາຖະຫນາຂອງຕົນເອງ ທີ່ຢູ່ ແຕ່ມັນບໍ່ໄດ້ກາຍເປັນຄວາມຮູ້ສຶກທົ່ວໄປທີ່ຮູ້ສຶກວ່າເປັນຄວາມຮູ້ສຶກຂອງຮ່າງກາຍ. ກົງກັນຂ້າມ, ຄູສອນວ່າການສໍາຜັດຫຼືຄວາມຮູ້ສຶກເປັນຄວາມຮູ້ສຶກທີຫ້າ; ຄວາມປາຖະຫນານັ້ນກໍ່ແມ່ນຂອງຮ່າງກາຍ; ແລະວ່າຄວາມຮູ້ສຶກແລະຄວາມປາຖະຫນາທັງສອງແມ່ນສິ່ງຂອງທໍາມະຊາດໃນຮ່າງກາຍ. ອີງຕາມການສົມມຸດຕິຖານນີ້, ມັນແມ່ນການໂຕ້ຖຽງວ່າ purusha, orman atman, embodied doer, ຄວາມຮູ້ສຶກແລະຄວາມປາຖະຫນາ - ຕ້ອງໄດ້ສະກັດກັ້ນຄວາມຮູ້ສຶກທັງຫມົດ, ແລະຕ້ອງໄດ້ທໍາລາຍ utterly, "ຂ້າອອກ," ຄວາມປາຖະຫນາ.

ໃນຄວາມສະຫວ່າງຂອງສິ່ງທີ່ໄດ້ສະແດງຢູ່ໃນທີ່ນີ້ກ່ຽວກັບຄວາມຮູ້ສຶກແລະຄວາມປາຖະຫນາ, ມັນຈະເບິ່ງຄືວ່າການສອນຂອງຕາເວັນອອກແມ່ນແນະນໍາໃຫ້ເປັນໄປບໍ່ໄດ້. ຕົວເອງທີ່ບໍ່ສົມບູນແບບທີ່ບໍ່ຮູ້ຕົວໃນຮ່າງກາຍບໍ່ສາມາດທໍາລາຍຕົວມັນເອງໄດ້. ຖ້າຫາກວ່າມັນເປັນໄປໄດ້ສໍາລັບຮ່າງກາຍຂອງມະນຸດຈະດໍາລົງຊີວິດໂດຍບໍ່ມີຄວາມຮູ້ສຶກແລະຄວາມປາຖະຫນາ, ຮ່າງກາຍຈະເປັນກົນໄກການຫາຍໃຈທີ່ບໍ່ຮູ້ຕົວ.

ນອກເຫນືອຈາກຄວາມເຂົ້າໃຈຜິດຂອງເຂົາເຈົ້າກ່ຽວກັບຄວາມຮູ້ສຶກແລະຄວາມປາຖະຫນາຂອງຄູອາຈານອິນເດຍບໍ່ໃຫ້ມີຫຼັກຖານທີ່ມີຄວາມຮູ້ຫຼືຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບຕົວຂອງຕົນເອງ. ໃນຄໍາຖະແຫຼງທີ່ບໍ່ໄດ້ອະທິບາຍວ່າ: "ເຈົ້າຮູ້ສຶກວ່າ," ມັນຕ້ອງຖືກພິຈາລະນາວ່າ "ທ່ານ" ທີ່ຖືກແກ້ໄຂແມ່ນຜູ້ບັງຄັບບັນຊາ, ຄົນທີ່ເປັນຕົວຕົນເອງ; ແລະວ່າ "ທີ່" ທີ່ "ທ່ານ" ໄດ້ຖືກລະບຸດັ່ງນີ້ແມ່ນຕົວເອງ, Brahman. ບໍ່ມີຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງຜູ້ເຮັດແລະຮ່າງກາຍຂອງມັນ; ແລະເຊັ່ນດຽວກັນມີຄວາມລົ້ມເຫລວທີ່ສອດຄ່ອງກັບການຈໍາແນກລະຫວ່າງ Brahman ທົ່ວໄປແລະລັກສະນະທົ່ວໄປ. ໂດຍຜ່ານຄໍາສອນຂອງ Brahman ທົ່ວໄປທີ່ເປັນແຫຼ່ງແລະສິ້ນສຸດຂອງຕົວຕົນຂອງບຸກຄົນທັງຫມົດ embodied, ລ້ານ unters ບໍ່ untold ໄດ້ຖືກເກັບຮັກສາໄວ້ໃນ ignorance ຂອງ Selves ທີ່ແທ້ຈິງຂອງເຂົາເຈົ້າ; ແລະຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, ໄດ້ຄາດຫວັງ, ເຖິງແມ່ນວ່າຈະເປັນຄວາມປາຖະຫນາ, ທີ່ຈະສູນເສຍໃນ Brahman ທົ່ວໂລກທີ່ເປັນສິ່ງທີ່ມີຄ່າທີ່ສຸດທີ່ທຸກຄົນສາມາດມີໄດ້: ຕົວຕົນທີ່ແທ້ຈິງຂອງຕົນເອງ, ຕົວເອງທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ຂອງຕົນເອງ, ລະຫວ່າງມະນຸດແຕ່ລະຄົນ.

ເຖິງແມ່ນວ່າມັນມີຄວາມຊັດເຈນວ່າປັດຊະຍາຕາເວັນອອກມັກຈະຮັກສາຜູ້ດໍາເນີນກິດຈະກໍາທີ່ຕິດພັນກັບທໍາມະຊາດແລະໃນຄວາມບໍ່ຮູ້ຕົວຂອງຕົນເອງຕົວຈິງ, ມັນເບິ່ງຄືວ່າບໍ່ມີເຫດຜົນແລະຫນ້າຈະບໍ່ວ່າຄໍາສອນເຫຼົ່ານີ້ອາດຈະຖືກ conceived ໃນ ignorance; ວ່າພວກເຂົາສາມາດໄດ້ຮັບການຕໍ່ເນື່ອງດ້ວຍຄວາມຕັ້ງໃຈທີ່ຈະຮັກສາຄົນຈາກຄວາມຈິງ, ແລະດັ່ງນັ້ນໃນການຮັບຮອງ. ແທນທີ່ຈະເປັນໄປໄດ້ວ່າຮູບແບບທີ່ມີຢູ່, ເຖິງວ່າພວກມັນວັດຖຸບູຮານກໍ່ອາດຈະເປັນພຽງແຕ່ສິ່ງທີ່ເຫລືອຢູ່ຂອງລະບົບທີ່ເກົ່າແກ່ທີ່ໄດ້ມາຈາກອາລະຍະທໍາທີ່ຫາຍຕົວແລະຖືກລືມໄປແລ້ວ: ການສອນທີ່ອາດຈະໄດ້ຮັບຄວາມຈິງແທ້ໆ; ວ່າຄວາມຮູ້ສຶກແລະຄວາມປາຖະຫນາທີ່ໄດ້ຮັບການຍອມຮັບເປັນລັກສະນະທີ່ເປັນມະນຸດທີ່ເປັນອະມະຕະໃນຮ່າງກາຍ; ທີ່ສະແດງໃຫ້ຜູ້ປະຕິບັດວິທີການຮູ້ຄວາມຮູ້ຂອງຕົວເອງທີ່ແທ້ຈິງຂອງຕົນເອງ. ລັກສະນະທົ່ວໄປຂອງແບບຟອມທີ່ມີຢູ່ນັ້ນຊີ້ໃຫ້ເຫັນຄວາມເປັນໄປໄດ້ດັ່ງກ່າວ; ແລະວ່າໃນໄລຍະເວລາອາຍຸການສອນຕົ້ນສະບັບບໍ່ຮູ້ວິທີທາງທີ່ຖືກຕ້ອງກັບຄໍາສອນຂອງພຸດທະສາສະຫນາທົ່ວໄປແລະຄໍາສອນທີ່ສົມເຫດສົມຜົນທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ມີຄວາມຮູ້ສຶກແລະຄວາມປາຖະຫນາທີ່ເປັນອະມະຕະເປັນສິ່ງທີ່ຖືກປະຕິເສດ.

ມີ treasure ທີ່ບໍ່ໄດ້ຖືກເຊື່ອງໄວ້ທັງຫມົດ: Bhagavad Gita, ສິ່ງມະຫັດທີ່ສຸດຂອງເພັດອິນເດຍ. ມັນແມ່ນສິນຄ້າມຸກດາຂອງອິນເດຍນອກເຫນືອຈາກລາຄາ. ຄວາມຈິງທີ່ໄດ້ຮັບໂດຍ Krishna ກັບ Arjuna ແມ່ນຄວາມສູງ, ງາມ, ແລະອັນເປັນນິດ. ແຕ່ໄລຍະເວລາປະຫວັດສາດທີ່ຢູ່ໄກ, ເຊິ່ງໄດ້ຖືກຕັ້ງແລະມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ, ແລະຄໍາສອນຂອງ Vedic ວັດຖຸບູຮານທີ່ຄວາມຈິງຂອງມັນຖືກປົກຄຸມແລະປົກຄຸມ, ເຮັດໃຫ້ມັນຍາກສໍາລັບພວກເຮົາທີ່ຈະເຂົ້າໃຈລັກສະນະທີ່ມີລັກສະນະຂອງ Krishna ແລະ Arjuna; ວິທີການທີ່ເຂົາເຈົ້າມີຄວາມກ່ຽວຂ້ອງກັບກັນແລະກັນ; ສິ່ງທີ່ຫ້ອງການຂອງແຕ່ລະຄົນແມ່ນກັບຄົນອື່ນ, ໃນຫຼືອອກຈາກຮ່າງກາຍ. ການສິດສອນໃນສາຍທີ່ຖືກນັບຖືນັ້ນແມ່ນເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມຫມາຍແລະອາດຈະມີມູນຄ່າທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່. ແຕ່ມັນຖືກສະກັດກັ້ນແລະຖືກບັງຄັບດ້ວຍວິທະຍາສາດໂບລານແລະຄໍາສອນຂອງພຣະຄໍາພີວ່າຄວາມສໍາຄັນຂອງມັນແມ່ນເກືອບທັງຫມົດທີ່ເຊື່ອງໄວ້ແລະມູນຄ່າທີ່ແທ້ຈິງຂອງມັນຖືກຫຼຸດລົງຕາມຄວາມເຫມາະສົມ.

ເນື່ອງຈາກການຂາດຄວາມຊັດເຈນທົ່ວໄປໃນປັດຊະຍາຕາເວັນອອກແລະຄວາມຈິງທີ່ວ່າມັນເບິ່ງຄືວ່າຕົວເອງກົງກັນຂ້າມເປັນຄູ່ມືເພື່ອຄວາມຮູ້ຂອງຕົນເອງໃນຮ່າງກາຍແລະຕົວເອງແທ້ໆ, ການສິດສອນວັດຖຸບູຮານຂອງອິນເດຍເບິ່ງຄືວ່າມັນຫນ້າເຊື່ອຖືແລະບໍ່ຫນ້າເຊື່ອ ທີ່ຢູ່ ຫນຶ່ງກັບຄືນສູ່ພາກຕາເວັນຕົກ.

ກ່ຽວກັບຄຣິສຕຽນ: ຕົ້ນກໍາເນີດທີ່ແທ້ຈິງແລະປະຫວັດສາດຂອງຄຣິສຕຽນແມ່ນບໍ່ຖືກຕ້ອງ. ວັນນະຄະດີຂະຫນາດໃຫຍ່ໄດ້ພັດທະນາອອກໄປຈາກຄວາມພະຍາຍາມຫລາຍພັນປີເພື່ອອະທິບາຍວ່າຄໍາສອນແມ່ນຫຍັງຫລືສິ່ງທີ່ພວກເຂົາຕັ້ງໄວ້ກ່ອນ. ຈາກເວລາທໍາອິດມີການສອນຫຼາຍຢ່າງກ່ຽວກັບຄໍາສອນ; ແຕ່ວ່າບໍ່ມີລາຍລັກອັກສອນໄດ້ລົງມາເຊິ່ງສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບສິ່ງທີ່ມີຈຸດປະສົງແລະສອນໃນຕອນເລີ່ມຕົ້ນ.

ຄໍາອຸປະມາແລະຄໍາເວົ້າໃນພຣະກິດຕິຄຸນຖືຫຼັກຖານຂອງຄວາມຍິ່ງໃຫຍ່, ຄວາມລຶກລັບແລະຄວາມຈິງ. ເຖິງແມ່ນວ່າຜູ້ທີ່ມີຂໍ້ຄວາມທໍາອິດທີ່ຖືກສົ່ງມາກໍ່ບໍ່ໄດ້ເຂົ້າໃຈມັນ. ຫນັງສືແມ່ນໂດຍກົງ, ບໍ່ມີຈຸດປະສົງທີ່ຈະຫລອກລວງ; ແຕ່ໃນເວລາດຽວກັນພວກເຂົາເຈົ້າກ່າວວ່າມີຄວາມຫມາຍທີ່ສໍາລັບຜູ້ທີ່ເລືອກຕັ້ງ; ການສິດສອນທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງສໍາລັບທຸກຄົນແຕ່ສໍາລັບ "ຜູ້ໃດກໍຕາມທີ່ຈະເຊື່ອ." ແນ່ນອນ, ປຶ້ມເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມລຶກລັບ; ແລະມັນຕ້ອງໄດ້ຮັບການຄິດວ່າພວກເຂົາເຈົ້າ cloak ການສິດສອນທີ່ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກກັບຈໍານວນຫນ້ອຍທີ່ໄດ້ລິເລີ່ມ. ພຣະບິດາ, ພຣະບຸດ, ພຣະວິນຍານບໍລິສຸດ: ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນຄວາມລຶກລັບ. ຄວາມລຶກລັບ, ເຊັ່ນດຽວກັນ, ແມ່ນ Immaculate Conception ແລະການເກີດແລະຊີວິດຂອງພຣະເຢຊູ; ເຊັ່ນດຽວກັນການ crucifixion ຂອງພຣະອົງ, ການເສຍຊີວິດ, ແລະການຟື້ນຄືນຊີວິດ. ຄວາມລຶກລັບ, ແນ່ນອນ, ແມ່ນສະຫວັນແລະ hell, ແລະມານ, ແລະອານາຈັກຂອງພຣະເຈົ້າ; ເພາະວ່າມັນບໍ່ຄ່ອຍອາດຈະວ່າວິຊາເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນຫມາຍຄວາມວ່າຈະເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບຄວາມຮູ້ສຶກ, ແທນທີ່ຈະເປັນສັນຍາລັກ. ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, ຕະຫລອດຫນັງສືມີຄໍາປະໂຫຍກແລະຂໍ້ກໍານົດທີ່ຈະບໍ່ຖືກນໍາໃຊ້ຢ່າງແທ້ຈິງ, ແຕ່ແທນທີ່ຈະເປັນຄວາມຮູ້ສຶກທີ່ມີເຫດຜົນ. ແລະບາງຢ່າງຢ່າງຊັດເຈນສາມາດມີຄວາມສໍາຄັນພຽງແຕ່ກຸ່ມທີ່ເລືອກ. ນອກຈາກນັ້ນ, ມັນບໍ່ສົມເຫດສົມຜົນທີ່ຈະຄິດວ່າຄໍາອຸປະມາແລະສິ່ງມະຫັດສະຈັນອາດຈະກ່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມຈິງ. ຄວາມລຶກລັບຕະຫຼອດ - ແຕ່ບໍ່ມີຄວາມລຶກລັບທີ່ເປີດເຜີຍ. ຄວາມລຶກລັບທັງຫມົດນີ້ແມ່ນຫຍັງ?

ຈຸດປະສົງທີ່ເຫັນໄດ້ຊັດເຈນຂອງພຣະກິດຕິຄຸນຄືການສອນຄວາມເຂົ້າໃຈແລະການດໍາລົງຊີວິດຂອງຊີວິດ; ຊີວິດພາຍໃນເຊິ່ງຈະຟື້ນຟູຮ່າງກາຍຂອງມະນຸດແລະເຮັດໃຫ້ການເອົາຊະນະການເສຍຊີວິດ, ການຟື້ນຟູຮ່າງກາຍທາງດ້ານຮ່າງກາຍໄປສູ່ຊີວິດນິລັນດອນ, ລັດທີ່ມັນຖືກກ່າວວ່າໄດ້ "ຫຼຸດລົງ" ເປັນ "ບາບຕົ້ນສະບັບ". ໄດ້ມີລະບົບຄໍາແນະນໍາຢ່າງແນ່ນອນເຊິ່ງຈະເຮັດໃຫ້ມີຄວາມຊັດເຈນວ່າເຮົາຈະມີຊີວິດພາຍໃນເຊັ່ນ: ເຮົາຈະເຂົ້າມາຮູ້ຄວາມຈິງຂອງຕົນເອງໄດ້ແນວໃດ. ຄວາມເປັນຢູ່ຂອງການສິດສອນທີ່ຖືກຕ້ອງດັ່ງກ່າວແມ່ນແນະນໍາໃນການຂຽນຕົ້ນສະບັບຂອງຊາວຄຣິດສະຕຽນໂດຍອ້າງອີງເຖິງຄວາມລັບແລະຄວາມລຶກລັບ. ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນມັນເບິ່ງຄືວ່າຈະເປັນເລື່ອງທີ່ຊັດເຈນວ່າຄໍາອຸປະມາແມ່ນຮູບປະພັນ, ຄ້າຍຄືກັນ: ເລື່ອງຮຽບຮ້ອຍແລະຮູບລັກສະນະຂອງການປາກເວົ້າ, ການຮັບໃຊ້ເປັນຍານພາຫະນະສໍາລັບການບໍ່ພຽງແຕ່ຕົວຢ່າງສົມບັດສິນທໍາແລະຄໍາສອນດ້ານຈັນຍາບັນເທົ່ານັ້ນແຕ່ຍັງເປັນຄວາມຈິງໃນຄວາມຈິງນິລັນດອນເປັນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງລະບົບການຊີ້ນໍາຢ່າງແນ່ນອນ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ພຣະກິດຕິຄຸນ, ຍ້ອນວ່າພວກເຂົາມີຢູ່ໃນມື້ນີ້, ຂາດການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ຈໍາເປັນເພື່ອສ້າງລະບົບ; ສິ່ງທີ່ໄດ້ລົງມາຫາພວກເຮົາແມ່ນບໍ່ພຽງພໍ. ແລະ, ກ່ຽວກັບຄວາມລຶກລັບທີ່ຄໍາສອນດັ່ງກ່າວຖືກ supposedly ຖືກປິດບັງ, ບໍ່ມີຫລັກຫລືລະຫັດທີ່ຮູ້ຈັກໄດ້ຖືກມອບໃຫ້ພວກເຮົາທີ່ພວກເຮົາອາດຈະ unlock ຫຼືອະທິບາຍໃຫ້ເຂົາເຈົ້າ.

ຜູ້ເປີດເຜີຍທີ່ສຸດແລະແນ່ນອນທີ່ສຸດໃນຄໍາສອນຂອງຕົ້ນເດີມທີ່ພວກເຮົາຮູ້ແມ່ນໂປໂລ. ຄໍາເວົ້າທີ່ລາວໃຊ້ນັ້ນມີຈຸດປະສົງເພື່ອເຮັດໃຫ້ຄວາມຫມາຍຂອງລາວຊັດເຈນຕໍ່ຜູ້ທີ່ເຂົາເຈົ້າໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂ; ແຕ່ໃນປັດຈຸບັນຂຽນຂອງລາວຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ຮັບການຕີລາຄາໃນແງ່ຂອງວັນນີ້. "ຈົດຫມາຍສະບັບທໍາອິດຂອງໂປໂລເພື່ອຊາວໂກຣິນໂທ", ບົດທີສິບເອັດ, ກ່າວເຖິງແລະເຕືອນກ່ຽວກັບຄໍາສອນບາງຢ່າງ; ຄໍາແນະນໍາແນ່ນອນທີ່ແນ່ນອນກ່ຽວກັບການດໍາລົງຊີວິດຂອງຊີວິດພາຍໃນ. ແຕ່ວ່າມັນເປັນການຄິດທີ່ວ່າຄໍາສອນເຫຼົ່ານັ້ນບໍ່ໄດ້ຮັບການຕີສອນ - ຊຶ່ງອາດຈະເຂົ້າໃຈໄດ້ - ຫະລືວ່າພວກເຂົາຖືກສູນເສຍຫຼືຖືກປະໄວ້ອອກຈາກສິ່ງທີ່ຂຽນລົງ. ໃນທຸກໆເຫດການ, "ທາງ" ບໍ່ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນ.

ເປັນຫຍັງຄວາມຈິງໄດ້ຖືກມອບໃຫ້ໃນຮູບແບບຂອງຄວາມລຶກັບ? ເຫດຜົນອາດຈະເປັນວ່າກົດຫມາຍຂອງແຕ່ລະປີໄດ້ຫ້າມການເຜີຍແຜ່ຄໍາສອນໃຫມ່. ການກະຕືລືລົ້ນຂອງການສິດສອນຫລືຄໍາສອນທີ່ແປກໆອາດຈະຖືກລົງໂທດໂດຍການເສຍຊີວິດ. ແທ້ຈິງແລ້ວ, ຄວາມຫມາຍແມ່ນວ່າພຣະເຢຊູໄດ້ປະສົບການເສຍຊີວິດໂດຍ crucifixion ສໍາລັບການສິດສອນຂອງພຣະອົງກ່ຽວກັບຄວາມຈິງແລະວິທີການແລະຊີວິດ.

ແຕ່ມື້ນີ້, ມັນໄດ້ຖືກກ່າວວ່າ, ມີສິດເສລີພາບໃນການປາກເວົ້າ: ຫນຶ່ງອາດຈະເວົ້າໂດຍບໍ່ມີຄວາມຢ້ານກົວຂອງການເສຍຊີວິດສິ່ງທີ່ເຮົາເຊື່ອກ່ຽວກັບຄວາມລຶກລັບຂອງຊີວິດ. ສິ່ງທີ່ຄົນໃດຄິດຫລືຮູ້ກ່ຽວກັບທໍານຽມແລະການເຮັດວຽກຂອງຮ່າງກາຍຂອງມະນຸດແລະຕົວເອງສະຕິປັນຍາທີ່ຢູ່ໃນມັນ, ຄວາມຈິງຫຼືຄວາມຄິດເຫັນທີ່ຫນຶ່ງອາດຈະກ່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມສໍາພັນລະຫວ່າງຕົວເອງແລະຕົວຈິງຂອງມັນ, ເຫຼົ່ານີ້ບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງຖືກປິດບັງ, ໃນມື້ນີ້, ໃນຄໍາສັບຕ່າງໆຂອງຄວາມລຶກລັບທີ່ຕ້ອງການສໍາຄັນຫຼືລະຫັດສໍາລັບຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງພວກເຂົາ. ໃນເວລາທີ່ທັນສະໄຫມທັງຫມົດ "ຂໍ້ແນະນໍາ" ແລະ "ຕາບອດ," ຄວາມລັບທັງຫມົດ "ແລະ" ການລິເລີ່ມ ", ໃນພາສາຄວາມລຶກລັບພິເສດ, ຄວນຈະເປັນຕົວຊີ້ວັດຂອງການບໍ່ຮູ້, egotism, ຫຼື commercialism sordid.

ເຖິງແມ່ນວ່າຄວາມຜິດພາດແລະການແບ່ງແຍກແລະ sectarianism; ເຖິງແມ່ນວ່າມີການຕີຄວາມແຕກຕ່າງຂອງຄໍາສອນທີ່ເປັນຄວາມເຊື່ອຂອງຕົນ, ຄຣິສຕຽນໄດ້ແຜ່ຂະຫຍາຍໄປທົ່ວທຸກພາກຂອງໂລກ. ບາງທີອາດມີຫຼາຍກວ່າຄວາມເຊື່ອອື່ນໆ, ຄໍາສອນຂອງມັນໄດ້ຊ່ວຍປ່ຽນແປງໂລກ. ມັນຕ້ອງມີຄວາມຈິງໃນຄໍາສອນ, ຢ່າງໃດກໍຕາມພວກເຂົາອາດຈະຖືກເຊື່ອງໄວ້, ເຊິ່ງ, ສໍາລັບເກືອບສອງພັນປີ, ໄດ້ເຂົ້າສູ່ຫົວໃຈຂອງມະນຸດແລະປຸກຄົນມະນຸດໃນພວກມັນ.
ຄວາມຈິງທີ່ມີຢູ່ຕະຫຼອດໄປແມ່ນມີຢູ່ໃນມະນຸດ, ໃນມະນຸດຊຶ່ງທັງຫມົດຂອງຜູ້ດໍາເນີນຊີວິດໃນຮ່າງກາຍມະນຸດ. ຄວາມຈິງເຫຼົ່ານີ້ບໍ່ສາມາດຖືກບີບບັງຄັບຫຼືຖືກລືມຫມົດ. ໃນອາຍຸໃດກໍ່ຕາມ, ໃນປັດຍາຫຼືຄວາມເຊື່ອໃດກໍ່ຕາມ, ຄວາມຈິງຈະປາກົດແລະປາກົດຕົວ, ເຖິງແມ່ນວ່າພວກເຂົາປ່ຽນຮູບແບບ.

ຮູບແບບຫນຶ່ງທີ່ບາງຢ່າງຂອງຄວາມຈິງເຫລົ່ານີ້ຖືກໂຍນອອກແມ່ນ Freemasonry. ຄໍາສັ່ງ Masonic ແມ່ນອາຍຸເປັນເຊື້ອຊາດຂອງມະນຸດ. ມັນມີຄໍາສອນທີ່ມີຄຸນຄ່າສູງ; ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, ໃນຄວາມເປັນຈິງ, ຫຼາຍກ່ວາທີ່ໄດ້ຮັບການຍົກຍ້ອງໂດຍ Mason ຜູ້ທີ່ເປັນຜູ້ປົກຄອງຂອງເຂົາເຈົ້າ. ຄໍາສັ່ງດັ່ງກ່າວໄດ້ຮັກສາໄວ້ຂໍ້ມູນທີ່ບໍ່ມີຄ່າຂອງບູຮານກ່ຽວກັບການກໍ່ສ້າງຮ່າງກາຍອັນເປັນນິດສໍາລັບຜູ້ທີ່ມີຄວາມຮູ້ສຶກທີ່ເປັນອະມະຕະ. ເລື່ອງຄວາມລຶກລັບຂອງສູນກາງນີ້ກ່ຽວຂ້ອງກັບການກໍ່ສ້າງວັດທີ່ຖືກທໍາລາຍ. ນີ້ແມ່ນສິ່ງສໍາຄັນຫຼາຍ. ພຣະວິຫານແມ່ນສັນຍາລັກຂອງຮ່າງກາຍມະນຸດທີ່ມະນຸດຕ້ອງສ້າງຂື້ນຄືນໃຫມ່, ກາຍເປັນຮ່າງກາຍທີ່ມີຄວາມເປັນນິດ, ນິລັນດອນ; ຮ່າງກາຍທີ່ຈະເປັນບ່ອນຢູ່ອາໄສເຫມາະສົມສໍາລັບຜູ້ທີ່ມີຄວາມຮັກທີ່ມີຄວາມຮັກອັນຫມັ້ນຄົງ. "ຄໍາສັບ" ເຊິ່ງແມ່ນ "ສູນເສຍ" ແມ່ນຜູ້ເຮັດ, ຫາຍໄປໃນຮ່າງກາຍຂອງມະນຸດ - ການທໍາລາຍຂອງພຣະວິຫານຄັ້ງທໍາອິດ; ແຕ່ວ່າມັນຈະພົບເຫັນຕົວເອງໃນຖານະທີ່ຮ່າງກາຍຈະໄດ້ຮັບການຟື້ນຕົວຄືນໃຫມ່ແລະຜູ້ໃຊ້ຈະຄວບຄຸມມັນ.

ປື້ມບັນນີ້ນໍາທ່ານໃຫ້ມີແສງສະຫວ່າງຫລາຍຂຶ້ນ, ມີຄວາມສະຫວ່າງຫຼາຍຕໍ່ການຄິດຂອງທ່ານ; ແສງເພື່ອຊອກຫາ "ທາງ" ຂອງທ່ານຜ່ານຊີວິດ. ແສງສະຫວ່າງທີ່ມັນນໍາມາ, ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ບໍ່ແມ່ນຄວາມສະຫວ່າງຂອງທໍາມະຊາດ; ມັນເປັນແສງໃຫມ່; ໃຫມ່, ເພາະວ່າ, ເຖິງວ່າມັນໄດ້ມີການມີຢູ່ກັບທ່ານ, ທ່ານຍັງບໍ່ຮູ້ຈັກມັນ. ໃນຫນ້າເຫຼົ່ານີ້ມັນໄດ້ຖືກເອີ້ນວ່າແສງ Conscious ພາຍໃນ; ມັນເປັນແສງສະຫວ່າງທີ່ສາມາດສະແດງໃຫ້ເຫັນສິ່ງທີ່ພວກເຈົ້າເປັນ, ແສງສະຫວ່າງຂອງທາງທີ່ທ່ານກ່ຽວຂ້ອງ. ມັນແມ່ນຍ້ອນວ່າມີແສງສະຫວ່າງນີ້ທີ່ທ່ານສາມາດຄິດໃນການສ້າງຄວາມຄິດ; ຄວາມຄິດທີ່ຈະຜູກມັດທ່ານກັບສິ່ງຂອງທໍາມະຊາດ, ຫຼືເພື່ອໃຫ້ທ່ານເສຍຈາກສິ່ງຂອງທໍາມະຊາດ, ຕາມທີ່ທ່ານເລືອກແລະຈະ. ຄວາມຄິດທີ່ແທ້ຈິງແມ່ນການຮັກສາສະຫມໍ່າສະເຫມີແລະຈຸດສຸມຂອງແສງ Conscious ພາຍໃນຫົວເລື່ອງຂອງແນວຄິດ. ໂດຍການຄິດຂອງທ່ານທ່ານເຮັດໃຫ້ຈຸດຫມາຍປາຍທາງຂອງທ່ານ. ການຄິດທີ່ຖືກຕ້ອງແມ່ນວິທີການຮູ້ຄວາມຮູ້ຂອງຕົວທ່ານເອງ. ສິ່ງທີ່ສາມາດສະແດງໃຫ້ທ່ານຮູ້ວິທີທາງ, ແລະສາມາດນໍາພາທ່ານຕາມທາງຂອງທ່ານ, ແມ່ນຄວາມສະຫວ່າງຂອງທາງ, ຄວາມສະຕິປັນຍາພາຍໃນ. ໃນພາກຕໍ່ມາມັນບອກວ່າແສງນີ້ຄວນຈະຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອໃຫ້ມີແສງຫຼາຍ.

ປື້ມສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າຄວາມຄິດແມ່ນສິ່ງທີ່ແທ້ຈິງ, ສິ່ງທີ່ແທ້ຈິງ. ສິ່ງທີ່ແທ້ຈິງທີ່ມະນຸດສ້າງແມ່ນຄວາມຄິດຂອງລາວ. ປື້ມບັນທຶກສະແດງໃຫ້ເຫັນຂະບວນການທາງຈິດໂດຍການຄິດທີ່ຖືກສ້າງຂຶ້ນ; ແລະຄວາມຄິດທີ່ມີຫຼາຍກວ່າຮ່າງກາຍຫຼືສະຫມອງໂດຍຜ່ານການທີ່ພວກເຂົາຖືກສ້າງຂຶ້ນ. ມັນສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າຄວາມຄິດຂອງຜູ້ຊາຍຄິດວ່າມີທ່າແຮງ, ການພິມສີຟ້າ, ແບບການອອກແບບ, ຮູບແບບຕ່າງໆທີ່ລາວສ້າງອອກມາຈາກສິ່ງທີ່ມີຄຸນລັກສະນະທີ່ມີລັກສະນະທີ່ລາວໄດ້ປ່ຽນແປງໃບຫນ້າຂອງທໍາມະຊາດແລະເຮັດໃຫ້ລາວເອີ້ນວ່າວິທີການດໍາລົງຊີວິດແລະ ພົນລະເມືອງ. ຄວາມຄິດແມ່ນແນວຄວາມຄິດຫຼືຮູບແບບທີ່ອອກແລະການທີ່ພົນລະເມືອງຖືກສ້າງຂຶ້ນແລະຮັກສາແລະທໍາລາຍ. ປື້ມນີ້ອະທິບາຍວິທີການທີ່ບໍ່ເຫັນຄວາມຄິດຂອງຜູ້ຊາຍນອກ exteriorize ເປັນການກະທໍາແລະສິ່ງຂອງແລະເຫດການຂອງຊີວິດສ່ວນບຸກຄົນແລະການລວບລວມຂອງຕົນ, ການສ້າງຈຸດຫມາຍປາຍທາງຂອງຕົນຜ່ານຊີວິດຫຼັງຈາກຊີວິດຢູ່ເທິງໂລກ. ແຕ່ມັນຍັງສະແດງໃຫ້ເຫັນແນວໃດຜູ້ຊາຍສາມາດຮຽນຮູ້ທີ່ຈະຄິດໂດຍບໍ່ມີການສ້າງຄວາມຄິດແລະດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງຄວບຄຸມຈຸດຫມາຍຂອງຕົນເອງ.

ຫົວໃຈຄໍາທີ່ໃຊ້ກັນທົ່ວໄປແມ່ນຄໍາສັບທີ່ມີທັງຫມົດທີ່ຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອປະຕິບັດກັບທຸກປະເພດຂອງການຄິດ, ໂດຍບໍ່ຮູ້ຕົວ. ມັນໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວຄິດວ່າຜູ້ຊາຍມີພຽງແຕ່ຫນຶ່ງໃນໃຈ. ຕົວຈິງແລ້ວ, ສາມແນວຄິດທີ່ແຕກຕ່າງກັນແລະແຕກຕ່າງກັນ, ເຊິ່ງແມ່ນ, ວິທີການທີ່ຈະຄິດກັບແສງ Conscious, ແມ່ນຖືກນໍາໃຊ້ໂດຍຜູ້ປະຕິບັດຕົວຈິງ. ເຫຼົ່ານີ້, ໄດ້ກ່າວມາກ່ອນ, ແມ່ນ: ຮ່າງກາຍໃຈ, ຈິດໃຈ, ແລະຄວາມປາຖະຫນາໃຈ. ຈິດໃຈແມ່ນການເຮັດວຽກຂອງທາງປັນຍາ. ເພາະສະນັ້ນ, ຈິດໃຈບໍ່ໄດ້ເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນອິດສະຫຼະຂອງຜູ້ເຮັດ. ການເຮັດວຽກຂອງແຕ່ລະຄົນຂອງສາມຈິດໃຈແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມຮູ້ສຶກແລະຄວາມປາຖະຫນາທີ່ເປັນຕົວຕົນ, ຜູ້ປະຕິບັດ.

ຈິດໃຈແມ່ນສິ່ງທີ່ຖືກເວົ້າມາໂດຍທົ່ວໄປເປັນຈິດໃຈຫຼືປັນຍາ. ມັນແມ່ນການເຮັດວຽກຂອງຄວາມຮູ້ສຶກແລະຄວາມປາຖະຫນາເປັນການເຄື່ອນຍ້າຍຂອງລັກສະນະທາງດ້ານຮ່າງກາຍ, ໃນຖານະເປັນຜູ້ປະຕິບັດງານຂອງເຄື່ອງຈັກຂອງຮ່າງກາຍຂອງມະນຸດ, ແລະເພາະສະນັ້ນຈຶ່ງເອີ້ນວ່າຮ່າງກາຍໃຈ. ມັນເປັນຈິດໃຈດຽວທີ່ຖືກມຸ່ງເນັ້ນໄປແລະທີ່ເຮັດໃນຂັ້ນຕອນແລະຜ່ານຄວາມຮູ້ສຶກຂອງຮ່າງກາຍ. ດັ່ງນັ້ນມັນແມ່ນເຄື່ອງມືໂດຍວິທີທີ່ຜູ້ດໍາເນີນງານຮູ້ແລະສາມາດປະຕິບັດຕາມແລະພາຍໃນແລະຜ່ານເລື່ອງຂອງໂລກທາງດ້ານຮ່າງກາຍ.

ຄວາມຮູ້ສຶກໃຈແລະຄວາມປາຖະຫນາ - ໃຈແມ່ນການເຮັດວຽກຂອງຄວາມຮູ້ສຶກແລະຄວາມປາຖະຫນາໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບການຕິດຕໍ່ຫຼືໃນການພົວພັນກັບໂລກທາງດ້ານຮ່າງກາຍ. ເຫຼົ່ານີ້ຈິດໃຈສອງແມ່ນເກືອບຫມົດລົງໃນການຄວບຄຸມແລະ subordinated ໂດຍຮ່າງກາຍໃຈ. ສະນັ້ນການຄິດຂອງມະນຸດທັງຫມົດໄດ້ຖືກເຮັດໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບແນວຄິດຂອງຈິດໃຈ, ເຊິ່ງເຊື່ອມຕໍ່ຜູ້ທໍາງານກັບທໍາມະຊາດແລະປ້ອງກັນການຄິດຂອງຕົນເອງເປັນສິ່ງທີ່ແຕກຕ່າງຈາກຮ່າງກາຍ.

ສິ່ງທີ່ມື້ນີ້ເອີ້ນວ່າຈິດໃຈບໍ່ແມ່ນວິທະຍາສາດ. ຈິດໃຈທີ່ທັນສະໄຫມໄດ້ຖືກກໍານົດວ່າເປັນການສຶກສາພຶດຕິກໍາຂອງມະນຸດ. ນີ້ຕ້ອງໄດ້ປະຕິບັດເພື່ອຫມາຍຄວາມວ່າມັນແມ່ນການສຶກສາຂອງສິ່ງປະທັບໃຈຈາກສິ່ງຂອງແລະກໍາລັງຂອງທໍາມະຊາດທີ່ເຮັດມາໂດຍຜ່ານເຄົ້າທີ່ມີກົນໄກຂອງມະນຸດແລະການຕອບສະຫນອງຂອງກົນໄກຂອງມະນຸດເພື່ອປະທັບໃຈດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງໄດ້ຮັບ. ແຕ່ວ່າມັນບໍ່ແມ່ນຈິດໃຈ.

ບໍ່ມີປະເພດໃດຫນຶ່ງຂອງຈິດວິທະຍາເປັນວິທະຍາສາດ, ຈົນກວ່າຈະມີຄວາມເຂົ້າໃຈບາງຢ່າງກ່ຽວກັບສິ່ງທີ່ຈິດໃຈແມ່ນແລະສິ່ງທີ່ຈິດໃຈແມ່ນ; ແລະການປະຕິບັດຂັ້ນຕອນຂອງການຄິດ, ວິທີການເຮັດວຽກຂອງໃຈ, ແລະສາເຫດແລະຜົນຂອງການເຮັດວຽກຂອງມັນ. ນັກຈິດຕະສາດຍອມຮັບວ່າພວກເຂົາບໍ່ຮູ້ວ່າສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນຫຍັງ. ກ່ອນທີ່ຈິດວິທະຍາສາມາດກາຍເປັນວິທະຍາສາດທີ່ແທ້ຈິງມັນກໍ່ຕ້ອງມີຄວາມເຂົ້າໃຈບາງຢ່າງກ່ຽວກັບການເຮັດວຽກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສາມຕົວຂອງຜູ້ເຮັດ. ນີ້ແມ່ນພື້ນຖານທີ່ສາມາດພັດທະນາວິທະຍາສາດທີ່ແທ້ຈິງຂອງຈິດໃຈແລະຄວາມສໍາພັນຂອງມະນຸດ. ໃນຫນ້າເຫຼົ່ານີ້ມັນໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມຮູ້ສຶກແລະຄວາມປາຖະຫນາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບເພດໃດ, ອະທິບາຍວ່າໃນຄວາມເປັນຜູ້ຊາຍຄວາມຮູ້ສຶກທີ່ຖືກຄອບງໍາໂດຍຄວາມປາຖະຫນາແລະວ່າໃນແມ່ຍິງລັກສະນະຄວາມປາຖະຫນາຖືກຄອບງໍາໂດຍຄວາມຮູ້ສຶກ; ແລະວ່າໃນທຸກໆຄົນການເຮັດວຽກຂອງຈິດໃຈທີ່ເດັ່ນຊັດໃນປັດຈຸບັນແມ່ນໃກ້ຊິດກັບຄົນຫນຶ່ງຫຼືຄົນອື່ນ, ອີງຕາມເພດຂອງຮ່າງກາຍທີ່ພວກເຂົາກໍາລັງເຮັດວຽກ; ແລະມັນໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນອີກວ່າຄວາມສໍາພັນຂອງມະນຸດທັງຫມົດແມ່ນຂຶ້ນກັບການເຮັດວຽກຂອງຮ່າງກາຍຂອງຈິດໃຈຂອງຜູ້ຊາຍແລະແມ່ຍິງໃນການພົວພັນຂອງພວກເຂົາກັບກັນແລະກັນ.

ນັກຈິດຕະສາດທີ່ທັນສະໄຫມບໍ່ມັກໃຊ້ຈິດວິນຍານຄໍາ, ເຖິງແມ່ນວ່າມັນໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້ທົ່ວໄປໃນພາສາອັງກິດຫຼາຍສິບພັນປີ. ເຫດຜົນສໍາລັບການນີ້ແມ່ນວ່າທັງຫມົດທີ່ໄດ້ກ່າວກ່ຽວກັບສິ່ງທີ່ຈິດວິນຍານແມ່ນຫຼືສິ່ງທີ່ມັນເຮັດ, ຫຼືຈຸດປະສົງທີ່ມັນໃຊ້, ຍັງບໍ່ແຈ້ງ, ເກີນຄວາມສົງໄສແລະສັບສົນ, ເພື່ອຮັບປະກັນການສຶກສາວິທະຍາສາດກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້. ແທນທີ່ນັກຈິດວິທະຍາຈຶ່ງຖືວ່າເປັນຫົວເລື່ອງຂອງການສຶກສາເຄື່ອງສັດຂອງມະນຸດແລະພຶດຕິກໍາຂອງມັນ. ມັນໄດ້ຮັບຄວາມເຂົ້າໃຈແລະຕົກລົງເຫັນດີຈາກປະຊາຊົນໂດຍທົ່ວໄປ, ແຕ່ວ່າຜູ້ຊາຍແມ່ນ "ຮ່າງກາຍ, ຈິດວິນຍານ, ແລະວິນຍານ". ບໍ່ມີໃຜສົງໃສວ່າຮ່າງກາຍເປັນສັດ; ແຕ່ກ່ຽວກັບຈິດວິນຍານແລະຈິດວິນຍານທີ່ມີຄວາມບໍ່ແນ່ນອນແລະການຄາດເດົາຫຼາຍ. ກ່ຽວກັບຫົວຂໍ້ສໍາຄັນເຫຼົ່ານີ້ປື້ມນີ້ແມ່ນຊັດເຈນ.

ປື້ມສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າຈິດວິນຍານທີ່ມີຊີວິດຊີວາແມ່ນຄວາມຈິງແລະຕົວຈິງ. ມັນສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າຈຸດປະສົງແລະການເຮັດວຽກຂອງມັນມີຄວາມສໍາຄັນຫລາຍໃນແຜນການທົ່ວໄປແລະມັນເປັນສິ່ງທີ່ບໍ່ສາມາດທໍາລາຍໄດ້. ມັນໄດ້ຖືກອະທິບາຍວ່າສິ່ງທີ່ຖືກເອີ້ນວ່າຈິດວິນຍານແມ່ນຫນ່ວຍທໍາມະຊາດ - ອົງປະກອບຫນຶ່ງ, ອົງປະກອບຂອງອົງປະກອບ; ແລະວ່າອົງປະກອບທີ່ສະຕິປັນຍາແຕ່ບໍ່ສະຫລາດນີ້ແມ່ນອົງການທໍາມະຊາດທີ່ກ້າວຫນ້າທາງດ້ານທີ່ສຸດໃນການສ້າງຮ່າງກາຍ: ມັນເປັນອົງປະກອບອົງປະກອບທີ່ສູງໃນອົງການຈັດຕັ້ງຂອງຮ່າງກາຍ, ມີຄວາມກ້າວຫນ້າຕໍ່ຫນ້າທີ່ນັ້ນຫຼັງຈາກການຝຶກອົບຮົມຍາວນານໃນຫຼາຍໆຫນ້າທີ່ເຮັດວຽກຫນ້ອຍ ປະກອບດ້ວຍທໍາມະຊາດ. ດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງເປັນຜົນລວມຂອງກົດຫມາຍຂອງທໍາມະຊາດ, ຫນ່ວຍນີ້ແມ່ນມີຄຸນສົມບັດທີ່ຈະປະຕິບັດເປັນຜູ້ຈັດການທົ່ວໄປໂດຍອັດຕະໂນມັດຂອງທໍາມະຊາດໃນກົນໄກຮ່າງກາຍຂອງມະນຸດ; ສະນັ້ນ, ມັນເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນຜູ້ທີ່ເປັນອະມະຕະໂດຍຜ່ານການຟື້ນຄືນຊີວິດທັງຫມົດຂອງຕົນໂດຍການສ້າງຮ່າງກາຍຮ່າງກາຍໃຫມ່ສໍາລັບຜູ້ດໍາເນີນການ, ແລະການຮັກສາແລະການສ້ອມແປງຮ່າງກາຍນັ້ນຈົນກ່ວາເປົ້າຫມາຍຂອງຜູ້ດໍາເນີນງານຕ້ອງການ, ການຄິດ

ຫນ່ວຍບໍລິການນີ້ຖືກເອີ້ນວ່າລົມຫາຍໃຈ. ຮູບລັກສະນະການເຄື່ອນໄຫວຂອງລົມຫາຍໃຈແມ່ນລົມຫາຍໃຈ; ລົມຫາຍໃຈແມ່ນຊີວິດ, ຈິດໃຈຂອງຮ່າງກາຍ; ມັນມີຊີວິດຢູ່ໃນໂຄງປະກອບການທັງຫມົດ. ຮູບລັກສະນະຂອງຮູບແບບການຫາຍໃຈ, ລັກສະນະຂອງຕົວເອງແມ່ນຮູບແບບຫຼືຮູບແບບ, ຮູບແບບ, ຮູບແບບ, ຕາມທີ່ໂຄງສ້າງຂອງຮ່າງກາຍກໍ່ສ້າງເຂົ້າໄປໃນການມີຊີວິດທີ່ສາມາດເຫັນໄດ້, ເຫັນໄດ້ຊັດເຈນໂດຍການປະຕິບັດຂອງລົມຫາຍໃຈ. ດັ່ງນັ້ນທັງສອງລັກສະນະຂອງການຫາຍໃຈ - ແບບຟອມສະແດງຊີວິດແລະແບບຟອມ, ໂດຍໂຄງສ້າງທີ່ມີຢູ່.

ດັ່ງນັ້ນຄໍາເວົ້າທີ່ວ່າມະນຸດປະກອບດ້ວຍຮ່າງກາຍ, ຈິດວິນຍານ, ແລະວິນຍານສາມາດເຂົ້າໃຈໄດ້ຢ່າງຊັດເຈນຕາມຄວາມຫມາຍວ່າຮ່າງກາຍຂອງຮ່າງກາຍແມ່ນປະກອບດ້ວຍເລື່ອງໃຫຍ່; ວ່າຈິດໃຈແມ່ນຊີວິດຂອງຮ່າງກາຍ, ລົມຫາຍໃຈດໍາລົງຊີວິດ, ລົມຫາຍໃຈຂອງຊີວິດ; ແລະວ່າຈິດວິນຍານແມ່ນຮູບແບບພາຍໃນ, ຮູບແບບທີ່ບໍ່ໄດ້ສິ້ນສຸດ, ຂອງໂຄງສ້າງທີ່ເບິ່ງເຫັນ; ແລະດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງວ່າຈິດວິນຍານທີ່ມີຊີວິດແມ່ນຮູບແບບການຫາຍໃຈແບບຖາວອນເຊິ່ງຮູບຮ່າງ, ຮັກສາ, ການສ້ອມແປງ, ແລະກໍ່ສ້າງຮ່າງກາຍຂອງຮ່າງກາຍຂອງມະນຸດ.

ຮູບແບບການຫາຍໃຈ, ໃນບາງຂັ້ນຕອນຂອງການເຮັດວຽກຂອງມັນ, ປະກອບມີສິ່ງທີ່ຈິດວິທະຍາໄດ້ເວົ້າເຖິງຈິດໃຈທີ່ບໍ່ຮູ້, ແລະບໍ່ຮູ້ຕົວ. ມັນຄຸ້ມຄອງລະບົບປະສາດທີ່ບໍ່ສະຫມັກໃຈ. ໃນການເຮັດວຽກນີ້ມັນປະຕິບັດຕາມຄວາມປະທັບໃຈທີ່ມັນໄດ້ຮັບຈາກທໍາມະຊາດ. ມັນຍັງດໍາເນີນການເຄື່ອນໄຫວໂດຍສະຫມັກໃຈຂອງຮ່າງກາຍ, ຕາມການຄິດຂອງຜູ້ເຮັດໃນຮ່າງກາຍ. ດັ່ງນັ້ນມັນເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນຕົວບົກພ່ອງລະຫວ່າງທໍາມະຊາດແລະຄົນຕ່າງຊາດທີ່ຢູ່ໃນຮ່າງກາຍ; ລະບົບອັດຕະໂນມັດທີ່ຕອບສະຫນອງຕໍ່ຜົນກະທົບຂອງວັດຖຸແລະກໍາລັງຂອງທໍາມະຊາດແລະການຄິດຂອງຜູ້ປະຕິບັດ.

ຮ່າງກາຍຂອງທ່ານແມ່ນຕົວຈິງແລ້ວຜົນຂອງການຄິດຂອງທ່ານ. ສິ່ງໃດກໍ່ຕາມມັນອາດຈະສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງສຸຂະພາບຫຼືພະຍາດ, ທ່ານຈະເຮັດແນວນັ້ນໂດຍການຄິດ, ຄວາມຮູ້ສຶກແລະຄວາມປາຖະຫນາຂອງທ່ານ. ຮ່າງກາຍຂອງທ່ານປະຈຸບັນຂອງຮ່າງກາຍແມ່ນຕົວຈິງຂອງການສະແດງອອກຂອງຈິດວິນຍານຂອງທ່ານທີ່ບໍ່ເປັນອັນຕະລາຍ, ອາລົມຂອງທ່ານ; ດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງເປັນ exteriorization ຂອງຄວາມຄິດຂອງຊີວິດຈໍານວນຫຼາຍ. ມັນເປັນບັນທຶກທີ່ສັງເກດຂອງການຄິດແລະການເຮັດວຽກຂອງທ່ານເປັນຜູ້ປະຕິບັດ, ເຖິງປັດຈຸບັນ. ໃນຄວາມເປັນຈິງນີ້ແມ່ນເຣື້ອງຂອງຄວາມສົມບູນຂອງຮ່າງກາຍແລະຄວາມເປັນອະມະຕະ.

ໃນມື້ນີ້ບໍ່ມີຫຍັງທີ່ແປກປະຫຼາດຫລາຍທີ່ສຸດໃນຄວາມຄິດທີ່ວ່າມະນຸດຈະໄດ້ຮັບຄວາມເປັນອະມະຕະໃນວັນຫນຶ່ງ; ວ່າໃນທີ່ສຸດລາວຈະໄດ້ຮັບຄວາມເປັນທໍາໃຫມ່ທີ່ລາວໄດ້ຫຼຸດລົງຈາກເດີມ. ການສິດສອນດັ່ງກ່າວໃນແບບຟອມຕ່າງໆແຕກຕ່າງກັນທົ່ວໄປໃນພາກຕາເວັນຕົກປະມານເກືອບສອງພັນປີ. ໃນລະຫວ່າງເວລານັ້ນມັນໄດ້ແຜ່ຂະຫຍາຍໄປທົ່ວໂລກເພື່ອໃຫ້ຜູ້ຄົນຫຼາຍຮ້ອຍລ້ານຄົນທີ່ມີຊີວິດຢູ່ເທິງແຜ່ນດິນໂລກຜ່ານຕະວັດແລ້ວໄດ້ຮັບການພົວພັນກັບແນວຄວາມຄິດທີ່ເປັນຄວາມຈິງທີ່ຖືກຈັບໄດ້. ເຖິງແມ່ນວ່າມັນຍັງມີຄວາມເຂົ້າໃຈນ້ອຍໆກ່ຽວກັບມັນ, ແລະຍັງຄິດຫນ້ອຍກ່ຽວກັບມັນ; ເຖິງແມ່ນວ່າມັນໄດ້ຖືກບິດເບືອນເພື່ອໃຫ້ຄວາມຮູ້ສຶກແລະຄວາມປາຖະຫນາຂອງຄົນອື່ນແຕກຕ່າງກັນ; ແລະເຖິງແມ່ນວ່າມັນອາດຈະຖືກຖືວ່າແຕກຕ່າງກັນໃນມື້ນີ້ດ້ວຍຄວາມບໍ່ສະຫງົບ, ຄວາມສົມເຫດສົມຜົນ, ຫຼືຄວາມຮູ້ສຶກທີ່ຫນ້າເສົ້າໃຈ, ຄວາມຄິດເປັນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງຮູບແບບຄວາມຄິດທົ່ວໄປຂອງມະນຸດສະໄຫມປັດຈຸບັນ, ແລະດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງຄວນສົມຄວນພິຈາລະນາ.

ບົດລາຍງານບາງຢ່າງໃນປື້ມນີ້, ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ອາດຈະມີຄວາມຄ້າຍຄືກັນ strange, ເຖິງແມ່ນວ່າ fantastic, ຈົນກ່ວາຄິດວ່າພຽງພໍໄດ້ຮັບການໃຫ້ພວກເຂົາ. ຕົວຢ່າງ: ຄວາມຄິດທີ່ຮ່າງກາຍຂອງຮ່າງກາຍຂອງມະນຸດອາດຈະເຮັດໃຫ້ບໍ່ເປັນທໍາ, ອັນເປັນນິດ; ອາດຈະໄດ້ຮັບການຟື້ນຟູຄືນໃຫມ່ແລະຟື້ນຟູຄືນສູ່ສະພາບແຫ່ງຄວາມສົມບູນແບບແລະຊີວິດນິລັນດອນທີ່ຜູ້ປະຕິບັດມາດົນມາເຮັດໃຫ້ມັນຕົກລົງ; ແລະ, ຕໍ່ໄປ, ຄວາມຄິດທີ່ວ່າລັດຂອງຄວາມສົມບູນແບບແລະຊີວິດນິລັນດອນແມ່ນຈະໄດ້ຮັບ, ບໍ່ແມ່ນຫຼັງຈາກການເສຍຊີວິດ, ບໍ່ໄດ້ຢູ່ໃນ some distance far behind, ແຕ່ໃນໂລກທາງດ້ານຮ່າງກາຍໃນຂະນະທີ່ຫນຶ່ງແມ່ນມີຊີວິດຢູ່. ນີ້ອາດຈະເປັນເລື່ອງແປກທີ່, ແຕ່ເມື່ອພິຈາລະນາຢ່າງລະອຽດ, ມັນຈະບໍ່ມີຄວາມສົມເຫດສົມຜົນ.

ສິ່ງທີ່ບໍ່ສົມເຫດສົມຜົນແມ່ນວ່າຮ່າງກາຍຂອງຮ່າງກາຍຂອງມະນຸດຕ້ອງຕາຍ; ຍັງມີຫຼາຍທີ່ບໍ່ສົມເຫດສົມຜົນແມ່ນການສະເຫນີວ່າມັນແມ່ນພຽງແຕ່ໂດຍການເສຍຊີວິດທີ່ຫນຶ່ງສາມາດດໍາລົງຊີວິດຕະຫຼອດໄປ. ນັກວິທະຍາສາດໄດ້ເວົ້າວ່າບໍ່ມີເຫດຜົນທີ່ວ່າຊີວິດຂອງຮ່າງກາຍບໍ່ຄວນຈະຖືກຂະຫຍາຍອອກຕະຫຼອດເວລາ, ເຖິງແມ່ນວ່າພວກເຂົາບໍ່ໄດ້ແນະນໍາວ່າວິທີນີ້ສາມາດສໍາເລັດໄດ້ແນວໃດ. ແນ່ນອນວ່າ, ຮ່າງກາຍຂອງມະນຸດສະເຫມີໄປໄດ້ຮັບການເສຍຊີວິດ; ແຕ່ພວກເຂົາເສຍຊີວິດເພາະວ່າບໍ່ມີຄວາມພະຍາຍາມສົມເຫດສົມຜົນທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ພວກມັນຟື້ນຟູຄືນໃຫມ່. ໃນປື້ມນີ້, ໃນບົດວິທີທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່, ມັນໄດ້ລະບຸວ່າຮ່າງກາຍສາມາດຟື້ນຟູຄືນໃຫມ່ໄດ້ແນວໃດ, ສາມາດຟື້ນຟູຄືນສູ່ສະຖານະພາບທີ່ສົມບູນແບບແລະກາຍເປັນພຣະວິຫານສໍາລັບຕົນເອງສົມບູນແບບ.

ພະລັງງານທາງເພດແມ່ນຄວາມລຶກລັບອື່ນທີ່ຜູ້ຊາຍຕ້ອງແກ້. ມັນຄວນເປັນພອນ. ແທນທີ່ຈະ, ຜູ້ຊາຍມັກຈະເຮັດໃຫ້ມັນເປັນສັດຕູ, ສັດຕູຂອງຕົນ, ທີ່ເຄີຍກັບເຂົາແລະຈາກທີ່ເຂົາບໍ່ສາມາດຫນີ. ປື້ມນີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ, ໂດຍຄິດແນວໃດ, ການນໍາໃຊ້ມັນເປັນພະລັງທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ສໍາລັບສິ່ງທີ່ດີຄວນຈະເປັນ; ແລະວິທີການໂດຍການເຂົ້າໃຈແລະຄວບຄຸມຕົນເອງເພື່ອການຟື້ນຟູຮ່າງກາຍແລະສໍາເລັດເປົ້າຫມາຍແລະຈຸດປະສົງຂອງຄົນໃນຂັ້ນຕອນທີ່ກ້າວຫນ້າຂອງຄວາມສໍາເລັດ.

ມະນຸດທຸກຄົນແມ່ນຄວາມລຶກລັບສອງເທົ່າ: ຄວາມລຶກລັບຂອງຕົວເອງແລະຄວາມລຶກລັບຂອງຮ່າງກາຍທີ່ລາວຢູ່. ລາວມີແລະເປັນ lock ແລະສໍາຄັນກັບຄວາມລຶກລັບສອງເທົ່າ. ຮ່າງກາຍແມ່ນ lock, ແລະເຂົາແມ່ນສໍາຄັນໃນ lock ໄດ້. ຈຸດປະສົງຂອງປື້ມນີ້ແມ່ນເພື່ອບອກທ່ານເຮັດແນວໃດເພື່ອເຂົ້າໃຈຕົວທ່ານເອງເປັນກຸນແຈສໍາລັບຄວາມລຶກລັບຂອງຕົວທ່ານເອງ; ເຮັດແນວໃດເພື່ອຊອກຫາຕົວທ່ານເອງໃນຮ່າງກາຍ; ເຮັດແນວໃດເພື່ອຊອກຫາແລະຮູ້ວ່າຕົນເອງທີ່ແທ້ຈິງຂອງທ່ານເປັນຄວາມຮູ້ຕົນເອງ; ວິທີການນໍາໃຊ້ຕົວທ່ານເອງເປັນກຸນແຈທີ່ຈະເປີດລັອກທີ່ເປັນຮ່າງກາຍຂອງທ່ານ; ແລະ, ໂດຍຜ່ານຮ່າງກາຍຂອງທ່ານ, ວິທີທີ່ຈະເຂົ້າໃຈແລະຮູ້ຄວາມລຶກລັບຂອງທໍາມະຊາດ. ທ່ານຢູ່ໃນ, ແລະທ່ານແມ່ນຜູ້ປະຕິບັດງານຂອງ, ເຄື່ອງຮ່າງກາຍຂອງບຸກຄົນຂອງທໍາມະຊາດ; ມັນເຮັດແລະ reacts ກັບແລະກ່ຽວກັບລັກສະນະ. ໃນເວລາທີ່ທ່ານແກ້ໄຂຄວາມລຶກລັບຂອງຕົນເອງເປັນຜູ້ປະຕິບັດຄວາມຮູ້ຕົນເອງຂອງທ່ານແລະຜູ້ປະຕິບັດງານຂອງເຄື່ອງຈັກຂອງທ່ານ, ທ່ານຈະຮູ້ໃນແຕ່ລະລາຍລະອຽດແລະທັງຫມົດ - ວ່າຫນ້າທີ່ຂອງຫນ່ວຍງານຂອງທ່ານແມ່ນກົດຫມາຍຂອງທໍາມະຊາດ. ຫຼັງຈາກນັ້ນທ່ານຈະຮູ້ເຖິງກົດລະບຽບຂອງທໍາມະຊາດທີ່ຮູ້ຈັກກັນແລະສາມາດເຮັດວຽກຮ່ວມກັນກັບເຄື່ອງທໍາມະຊາດທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ໄດ້ໂດຍຜ່ານເຄື່ອງຈັກຂອງແຕ່ລະຄົນທີ່ທ່ານຢູ່.

ຄວາມລຶກລັບອີກປະການຫນຶ່ງແມ່ນເວລາ. ເວລາທີ່ມີຢູ່ຕະຫຼອດເວລາເປັນຫົວຂໍ້ສົນທະນາຂອງປະຊາຊົນ; ແຕ່ໃນເວລາທີ່ຜູ້ໃດຫນຶ່ງພະຍາຍາມຄິດກ່ຽວກັບມັນແລະບອກສິ່ງທີ່ມັນກໍ່ເປັນ, ມັນຈະກາຍເປັນຕົວຈິງ, ບໍ່ຄຸ້ນເຄີຍ; ມັນບໍ່ສາມາດຈັດຂຶ້ນໄດ້, ຫນຶ່ງບໍ່ສາມາດຈັບມັນ; ມັນຫລີກລ່ຽງ, escapes, ແລະນອກເຫນືອຈາກຫນຶ່ງ. ສິ່ງທີ່ມັນບໍ່ໄດ້ຖືກອະທິບາຍ.

ທີ່ໃຊ້ເວລາແມ່ນການປ່ຽນແປງຂອງຫນ່ວຍງານ, ຫຼືຂອງມະຫາຊົນຂອງຫນ່ວຍງານ, ໃນການພົວພັນຂອງເຂົາເຈົ້າກັບກັນແລະກັນ. ຄໍານິຍາມທີ່ງ່າຍດາຍນີ້ແມ່ນໃຊ້ຢູ່ທົ່ວທຸກແຫ່ງແລະຢູ່ພາຍໃຕ້ລັດຫຼືສະພາບທຸກໆແຕ່ມັນຕ້ອງຄິດແລະນໍາໃຊ້ກ່ອນທີ່ຄົນເຮົາຈະສາມາດເຂົ້າໃຈໄດ້. ຜູ້ປະຕິບັດຕ້ອງຮູ້ເວລາໃນຂະນະທີ່ຢູ່ໃນຮ່າງກາຍ, ຕື່ນ. ເວລາເບິ່ງຄືວ່າຈະແຕກຕ່າງກັນໃນໂລກແລະລັດຕ່າງໆ. ໃນເວລາທີ່ນັກຮຽນຮູ້ທີ່ຈະຮູ້ສຶກວ່າມັນບໍ່ຄືກັນໃນຂະນະທີ່ຢູ່ໃນຄວາມຝັນ, ໃນຂະນະທີ່ນອນຫລັບ, ຫຼືໃນເວລາທີ່ຮ່າງກາຍເສຍຊີວິດ, ຫຼືໃນຂະນະທີ່ຜ່ານການຕາຍຫຼັງຈາກຕາຍ, ຫຼືໃນຂະນະທີ່ລໍຖ້າອາຄານແລະການເກີດ ຮ່າງກາຍໃຫມ່ມັນຈະເປັນມໍລະດົກໂລກ. ແຕ່ລະໄລຍະເວລາເຫຼົ່ານີ້ມີ "ໃນຕອນເລີ່ມຕົ້ນ", ການສືບທອດແລະສິ້ນສຸດ. ເວລາເບິ່ງຄືວ່າຈະລວບລວມໃນໄວເດັກ, ດໍາເນີນໃນໄວຫນຸ່ມແລະເຊື້ອຊາດໃນຄວາມໄວທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນຈົນເຖິງການເສຍຊີວິດຂອງຮ່າງກາຍ.

ເວລາແມ່ນເວັບໄຊທ໌ຂອງການປ່ຽນແປງ, ທໍຈາກນິລັນດອນກັບຮ່າງກາຍມະນຸດປ່ຽນແປງ. ເຄື່ອງປະກອບໂລຫະທີ່ມີເສັ້ນໄຍແມ່ນເສັ້ນຫນາແຫນ້ນ. ຫົວໃຈແມ່ນຜູ້ຜະລິດແລະຜູ້ປະຕິບັດງານຂອງເຄື່ອງໃຊ້ໃນຄອມພີວເຕີ້, ເຄື່ອງນຸ່ງຫົ່ມຂອງເວັບໄຊຕ໌, ແລະເຄື່ອງນຸ່ງທີ່ມີຊື່ວ່າ "ຜ່ານມາ" ຫຼື "ປະຈຸບັນ" ຫຼື "ອະນາຄົດ". ການຄິດທີ່ເຮັດໃຫ້ເວລາຂອງການໃຊ້ເວລາ, ການຄິດໄລ່ເວັບໄຊ້ທ໌ຂອງເວລາ, ຄິດ weaves veils ຂອງທີ່ໃຊ້ເວລາ; ແລະຮ່າງກາຍຂອງຈິດໃຈບໍ່ຄິດ.

CONSCIOUSNESS ແມ່ນຄວາມລຶກລັບອີກອັນຫນຶ່ງ, ອັນຍິ່ງໃຫຍ່ແລະທີ່ສຸດຂອງຄວາມລຶກລັບທັງຫມົດ. ຄໍາສັບທີ່ມີຄວາມຮູ້ສຶກເປັນເອກະລັກ; ມັນເປັນພາສາອັງກິດ coined; ທຽບເທົ່າຂອງມັນບໍ່ປາກົດຢູ່ໃນພາສາອື່ນ. ມູນຄ່າທັງຫມົດທີ່ສໍາຄັນແລະຄວາມຫມາຍຂອງມັນບໍ່ໄດ້ຖືກຍົກຍ້ອງ. ນີ້ຈະໄດ້ຮັບການເຫັນໄດ້ໃນການນໍາໃຊ້ທີ່ຄໍາສັບນີ້ຖືກເຮັດເພື່ອຮັບໃຊ້. ໃຫ້ຕົວຢ່າງທົ່ວໄປບາງຢ່າງກ່ຽວກັບການໃຊ້ຜິດຂອງມັນ: ມັນໄດ້ຍິນໃນການສະແດງອອກດັ່ງກ່າວເປັນ "ສະຕິຂອງຂ້ອຍ" ແລະ "ສະຕິຂອງຄົນຫນຶ່ງ"; ແລະໃນຄວາມຮູ້ສຶກສັດ, ສະຕິຂອງມະນຸດ, ທາງດ້ານຮ່າງກາຍ, ຈິດໃຈ, ໂລກແລະອື່ນໆ. ແລະມັນໄດ້ຖືກອະທິບາຍວ່າເປັນສະຕິປົກກະຕິ, ແລະຫຼາຍກວ່າແລະເລິກ, ແລະສູງກວ່າແລະຕ່ໍາ, ພາຍໃນແລະພາຍນອກ, ສະຕິ; ແລະສະຕິຢ່າງເຕັມສ່ວນແລະໂດຍສະເພາະ. ການກ່າວເຖິງແມ່ນໄດ້ຍິນກ່ຽວກັບການເລີ່ມຕົ້ນຂອງສະຕິແລະຄວາມປ່ຽນແປງຂອງສະຕິ. ຫນຶ່ງໄດ້ຍິນຜູ້ຄົນເວົ້າວ່າພວກເຂົາມີປະສົບການຫຼືເຮັດໃຫ້ເກີດການເຕີບໂຕ, ຫຼືການຂະຫຍາຍຫຼືການຂະຫຍາຍຕົວຂອງສະຕິ. ການໃຊ້ຄວາມບໍ່ຖືກຕ້ອງຂອງຄໍາແມ່ນຢູ່ໃນປະໂຫຍກເຊັ່ນ: ການສູນເສຍສະຕິ, ການຖືສະຕິ; ກັບຄືນມາ, ໃຊ້, ເພື່ອພັດທະນາສະຕິປັນຍາ. ແລະຫນຶ່ງໄດ້ຍິນ, ຕໍ່ໄປ, ຂອງລັດຕ່າງໆ, ແລະຍົນ, ແລະອົງສາ, ແລະເງື່ອນໄຂຂອງສະຕິ. ຄວາມຮູ້ສຶກເປັນສິ່ງທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ເກີນໄປທີ່ຈະມີຄຸນນະພາບ, ຈໍາກັດຫຼືຖືກກໍານົດ. ຄວາມຫມາຍສໍາລັບຄວາມເປັນຈິງນີ້ປື້ມນີ້ເຮັດໃຫ້ໃຊ້ຄໍາວ່າ: ຈະຮູ້ສຶກວ່າ, ຫຼືວ່າ, ຫຼືໃນ. ເພື່ອອະທິບາຍ: ສິ່ງໃດກໍ່ຕາມທີ່ສະຕິແມ່ນບໍ່ວ່າສະຕິຂອງສິ່ງທີ່ແນ່ນອນ, ຫຼືວ່າມັນເປັນແນວໃດ, ຫຼືມີສະຕິໃນສະເພາະໃດຫນຶ່ງ ລະດັບຂອງການເປັນສະຕິ.

ຄວາມສະຕິປັນຍາແມ່ນສຸດທ້າຍ, ຄວາມເປັນຈິງສຸດທ້າຍ. ສະຕິແມ່ນວ່າໂດຍມີການທີ່ທຸກສິ່ງທີ່ມີຄວາມຮູ້. ຄວາມລຶກລັບຂອງຄວາມລຶກລັບທັງຫມົດ, ມັນແມ່ນເກີນຄວາມເຂົ້າໃຈ. ໂດຍບໍ່ມີມັນບໍ່ມີຫຍັງຈະສາມາດສະຕິ; ບໍ່ມີໃຜສາມາດຄິດ; ບໍ່ມີ, ບໍ່ມີຫນ່ວຍງານ, ບໍ່ມີແຮງ, ບໍ່ມີຫນ່ວຍ, ສາມາດເຮັດຫນ້າທີ່ໃດຫນຶ່ງ. ແຕ່ຄວາມສະຕິຮູ້ສຶກຕົວເອງບໍ່ມີຫນ້າທີ່ເຮັດວຽກ: ມັນບໍ່ປະຕິບັດຕາມທາງໃດ; ມັນມີຢູ່, ຢູ່ທົ່ວທຸກແຫ່ງ. ແລະມັນແມ່ນຍ້ອນການມີຂອງມັນທີ່ສິ່ງທັງຫມົດແມ່ນສະຕິໃນລະດັບໃດກໍ່ຕາມພວກເຂົາຮູ້. ສະຕິບໍ່ແມ່ນສາເຫດ. ມັນບໍ່ສາມາດຖືກຍ້າຍຫຼືຖືກນໍາໃຊ້ຫຼືໃນວິທີການໃດກໍ່ຕາມທີ່ຖືກຜົນກະທົບ. ຄວາມຮູ້ສຶກບໍ່ແມ່ນຜົນມາຈາກການໃດກໍ່ຕາມ, ມັນກໍ່ບໍ່ແມ່ນສິ່ງໃດ. ມັນບໍ່ເພີ່ມຫຼືຫຼຸດລົງ, ຂະຫຍາຍ, ຂະຫຍາຍ, ສັນຍາ, ຫຼືການປ່ຽນແປງ; ຫຼືແຕກຕ່າງກັນໃນທາງໃດກໍ່ຕາມ. ເຖິງແມ່ນວ່າມີລະດັບທີ່ນັບບໍ່ຖ້ວນໃນການສະຕິ, ບໍ່ມີລະດັບຄວາມລະມັດລະວັງ: ບໍ່ມີເຄື່ອງບິນ, ບໍ່ມີປະເທດ; ບໍ່ມີຊັ້ນຮຽນ, ພະແນກ, ຫຼືການປ່ຽນແປງຂອງການຈັດປະເພດໃດ; ມັນແມ່ນຄ້າຍຄືກັນຢູ່ທົ່ວທຸກແຫ່ງແລະໃນທຸກໆສິ່ງ, ຈາກຫນ່ວຍທໍາມະຊາດທີ່ສໍາຄັນໄປສູ່ຄວາມວຸ້ນວານ. ຄວາມຮູ້ສຶກບໍ່ມີຄຸນສົມບັດ, ບໍ່ມີຄຸນນະພາບ, ບໍ່ມີຄຸນລັກສະນະ; ມັນບໍ່ມີ; ມັນບໍ່ສາມາດເປັນເຈົ້າຂອງໄດ້. ຄວາມຮູ້ສຶກບໍ່ເຄີຍເລີ່ມຕົ້ນ; ມັນບໍ່ສາມາດຢຸດຕິໄດ້. ຄວາມຮູ້ສຶກແມ່ນ.

ໃນຊີວິດຂອງທ່ານທັງຫມົດໃນໂລກທ່ານໄດ້ຄົ້ນຫາຢ່າງບໍ່ຖືກຕ້ອງ, ຄາດຫວັງຫຼືຊອກຫາຜູ້ໃດຫລືບາງສິ່ງບາງຢ່າງທີ່ຫາຍໄປ. ທ່ານຮູ້ສຶກບໍ່ສະຫຼາດວ່າຖ້າທ່ານສາມາດຊອກຫາສິ່ງທີ່ທ່ານຍາວ, ທ່ານຈະພໍໃຈ, ພໍໃຈ. ຄວາມຊົງຈໍາຂອງ Dimmed ຂອງອາຍຸເພີ່ມຂຶ້ນ; ພວກເຂົາເຈົ້າແມ່ນຄວາມຮູ້ສຶກໃນປະຈຸບັນຂອງໄລຍະຜ່ານມາລືມຂອງທ່ານ; ພວກເຂົາບັງຄັບໃຫ້ເກີດຄວາມອັບອາຍຕໍ່ເນື່ອງໃນໂລກຂອງການໃຊ້ເວລາທີ່ຂູດຂູດຂອງປະສົບການແລະການສູນເສຍແລະການສູນເສຍຄວາມພະຍາຍາມຂອງມະນຸດ. ທ່ານອາດຈະໄດ້ສະແຫວງຫາຄວາມຮູ້ສຶກທີ່ມີຄອບຄົວ, ໂດຍການແຕ່ງງານ, ໂດຍເດັກນ້ອຍ, ໃນຫມູ່ເພື່ອນ; ຫຼື, ໃນທຸລະກິດ, ຄວາມຮັ່ງມີ, ການຜະຈົນໄພ, ການຄົ້ນພົບ, ລັດສະຫມີພາບ, ສິດອໍານາດ, ແລະອໍານາດ - ຫຼືໂດຍການໃດກໍ່ຕາມຄວາມລັບທີ່ບໍ່ໄດ້ຄົ້ນພົບຂອງຫົວໃຈຂອງທ່ານ. ແຕ່ບໍ່ມີສິ່ງໃດກ່ຽວກັບຄວາມຮູ້ສຶກທີ່ແທ້ຈິງສາມາດຕອບສະຫນອງໄດ້. ເຫດຜົນທີ່ວ່າທ່ານກໍາລັງສູນເສຍ - ແມ່ນສ່ວນຫນຶ່ງທີ່ສູນເສຍໄປແຕ່ບໍ່ສາມາດແຍກໄດ້ຂອງຊີວິດທີ່ມີຊີວິດຊີວາໂດຍສະເພາະ. ອາຍຸກ່ອນຫນ້ານີ້, ທ່ານ, ເປັນຄວາມຮູ້ສຶກແລະຄວາມປາຖະຫນາ, ສ່ວນຫນຶ່ງຂອງຜູ້ດໍາລົງຊີວິດ, ເຮັດໃຫ້ຜູ້ຄິດແລະຄົນຮູ້ຈັກຂອງຕົນເອງຂອງທ່ານ. ດັ່ງນັ້ນທ່ານໄດ້ສູນເສຍຕົວເອງເພາະວ່າ, ໂດຍບໍ່ມີຄວາມເຂົ້າໃຈບາງຢ່າງກ່ຽວກັບຕົວຕົນຂອງທ່ານ, ທ່ານບໍ່ສາມາດເຂົ້າໃຈຕົວເອງ, ຄວາມປາຖະຫນາຂອງທ່ານແລະການສູນເສຍຂອງທ່ານ. ເພາະສະນັ້ນທ່ານມີບາງຄັ້ງຮູ້ສຶກໂດດດ່ຽວ. ທ່ານໄດ້ລືມສ່ວນຫຼາຍທີ່ທ່ານມັກຫຼິ້ນໃນໂລກນີ້, ເປັນບຸກຄົນ; ແລະທ່ານຍັງລືມລືມຄວາມງາມທີ່ແທ້ຈິງແລະພະລັງງານທີ່ທ່ານໄດ້ສະຕິໃນຂະນະທີ່ທ່ານຄິດແລະຮູ້ຈັກໃນພຣະເຈົ້າຂອງຖາວອນ. ແຕ່ທ່ານ, ເປັນຜູ້ເຮັດ, ຍາວສໍາລັບການສະຫະພາບທີ່ສົມດຸນຂອງຄວາມຮູ້ສຶກແລະຄວາມປາຖະຫນາຂອງທ່ານໃນຮ່າງກາຍທີ່ສົມບູນແບບ, ດັ່ງນັ້ນທ່ານຈະກັບຄືນໄປບ່ອນກັບພາກສ່ວນຄິດຂອງທ່ານແລະຮູ້ຈັກ, ເປັນ Triune ຕົນເອງ, ໃນ Realm of Permanence. ໃນການຂຽນຕົ້ນສະບັບທີ່ມີການກ່າວເຖິງການເດີນທາງນັ້ນ, ໃນປະໂຫຍກດັ່ງກ່າວວ່າ "ບາບຕົ້ນສະບັບ," "ການຕົກລົງຂອງມະນຸດ", ຈາກລັດແລະອານາຈັກທີ່ຫນຶ່ງແມ່ນພໍໃຈ. ລັດແລະອານາເຂດທີ່ທ່ານອອກໄປບໍ່ສາມາດຢຸດ ມັນສາມາດໄດ້ຮັບການຟື້ນຄືນຊີວິດໂດຍການດໍາລົງຊີວິດ, ແຕ່ບໍ່ແມ່ນຫຼັງຈາກການເສຍຊີວິດໂດຍຄົນຕາຍ.

ທ່ານບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງຮູ້ສຶກຢ່າງດຽວ. ຜູ້ຄິດແລະປັນຍາຂອງທ່ານຢູ່ກັບທ່ານ. ຢູ່ໃນມະຫາສະຫມຸດຫຼືໃນປ່າ, ເທິງພູຫຼືຕາມທໍາມະດາ, ໃນແສງແດດຫຼືເງົາ, ໃນກຸ່ມຄົນຫຼືໃນຄວາມສະຫງົບ; ບ່ອນໃດກໍຕາມທີ່ທ່ານກໍາລັງ, ການຄິດຂອງທ່ານແລະການຮູ້ຕົວແມ່ນຢູ່ກັບທ່ານ. ຕົວຈິງທີ່ແທ້ຈິງຂອງທ່ານຈະປົກປ້ອງທ່ານ, ໃນຂະນະທີ່ທ່ານຈະອະນຸຍາດໃຫ້ຕົວທ່ານເອງໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງ. ນັກຄິດແລະນັກຮຽນຮູ້ຂອງທ່ານເຄີຍກຽມພ້ອມສໍາລັບການກັບຄືນຂອງທ່ານ, ແຕ່ດົນນານມັນອາດຈະພາທ່ານໄປຊອກຫາແລະປະຕິບັດຕາມເສັ້ນທາງແລະກາຍເປັນອີກເທື່ອຫນຶ່ງອີກເທື່ອຫນຶ່ງຢູ່ບ້ານກັບພວກເຂົາເປັນຄົນທີສາມ.

ໃນເວລານີ້ທ່ານຈະບໍ່, ທ່ານບໍ່ສາມາດ, ພໍໃຈກັບສິ່ງໃດກໍ່ຕາມທີ່ນ້ອຍກວ່າຄວາມຮູ້ຕົວເອງ. ທ່ານ, ເປັນຄວາມຮູ້ສຶກແລະຄວາມປາຖະຫນາ, ແມ່ນຜູ້ທີ່ຮັບຜິດຊອບຂອງຕົວເອງຂອງທ່ານ; ແລະຈາກສິ່ງທີ່ທ່ານໄດ້ເຮັດເພື່ອຕົນເອງເປັນຈຸດຫມາຍປາຍທາງຂອງທ່ານ, ທ່ານຕ້ອງຮຽນຮູ້ສອງບົດຮຽນທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ທີ່ປະສົບການໃນຊີວິດທັງຫມົດແມ່ນສອນ. ບົດຮຽນເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນ:

ສິ່ງທີ່ຕ້ອງເຮັດ;

ແລະ,

ສິ່ງທີ່ບໍ່ຕ້ອງເຮັດ.

ທ່ານອາດຈະເອົາບົດຮຽນເຫຼົ່ານີ້ໄປສໍາລັບຊີວິດຫຼາຍເທົ່າທີ່ທ່ານຕ້ອງການ, ຫຼືຮຽນຮູ້ພວກເຂົາທັນທີທີ່ທ່ານຈະ - ທີ່ນັ້ນແມ່ນເພື່ອໃຫ້ທ່ານຕັດສິນໃຈ; ແຕ່ໃນໄລຍະເວລາທີ່ທ່ານຈະຮຽນຮູ້ພວກເຂົາ.