ຄິດແລະຈຸດຫມາຍປາຍທາງ


ໂດຍ Harold W. Percival
ລາຍລະອຽດສັ້ນໆ
ສິ່ງທີ່ສໍາຄັນທີ່ສຸດສໍາລັບທ່ານໃນຊີວິດ?

ຖ້າຄໍາຕອບຂອງທ່ານແມ່ນເພື່ອບັນລຸຄວາມເຂົ້າໃຈຫຼາຍຂຶ້ນກ່ຽວກັບຕົວທ່ານເອງແລະໂລກທີ່ພວກເຮົາອາໄສຢູ່; ຖ້າຫາກວ່າມັນແມ່ນເພື່ອເຂົ້າໃຈວ່າເປັນຫຍັງພວກເຮົາຢູ່ທີ່ນີ້ເທິງແຜ່ນດິນໂລກແລະສິ່ງທີ່ລໍຖ້າພວກເຮົາຫລັງຈາກການເສຍຊີວິດ; ຖ້າຫາກວ່າມັນແມ່ນການຮູ້ຈຸດປະສົງທີ່ແທ້ຈິງຂອງຊີວິດ, ຊີວິດຂອງທ່ານ, ຄິດແລະຈຸດຫມາຍປາຍທາງ ສະເຫນີໃຫ້ທ່ານມີໂອກາດທີ່ຈະຊອກຫາຄໍາຕອບເຫຼົ່ານີ້ ແລະຫຼາຍກວ່ານັ້ນ. ທີ່ຢູ່ ທີ່ຢູ່

ອ່ານ Thinking and DestinyPDFHTML
ຂໍ້ຄວາມແລະ
ສຽງ🔈ໂດຍມີລາຍລະອຽດສັ້ນໆກ່ຽວກັບ The Descent of Man ສູ່ໂລກມະນຸດນີ້ແລະວິທີທີ່ລາວຈະກັບໄປສູ່ຄວາມກ້າວ ໜ້າ ນິລັນດອນຄໍານິຍາມ
ຄວາມຄິດເຫັນ


ຮູບພາບ

audiobook

USB Flash Drive, ຮູບແບບ MP3

ຕື່ມການກັບໂຄງຮ່າງການ

ຟັງຕົວຢ່າງ🔈

"ຫນັງສືອະທິບາຍເຖິງຈຸດປະສົງຂອງຊີວິດ. ຈຸດປະສົງນັ້ນບໍ່ແມ່ນພຽງແຕ່ເພື່ອຊອກຫາຄວາມສຸກ, ບໍ່ວ່າຈະຢູ່ທີ່ນີ້ຫຼືຫຼັງຈາກນັ້ນ. ມັນບໍ່ແມ່ນເພື່ອ "ຊ່ວຍ" ຈິດວິນຍານຂອງເຮົາ. ຈຸດປະສົງທີ່ແທ້ຈິງຂອງຊີວິດ, ຈຸດປະສົງທີ່ຈະປະຕິບັດທັງຄວາມຮູ້ສຶກແລະເຫດຜົນ, ນີ້ຄື: ວ່າແຕ່ລະຄົນຂອງພວກເຮົາຈະມີຄວາມຮູ້ຄວາມກ້າວຫນ້າໃນລະດັບທີ່ສູງກວ່າໃນການເປັນສະຕິ; ວ່າແມ່ນ, ສະຕິຂອງທໍາມະຊາດ, ແລະໃນແລະຜ່ານແລະນອກເຫນືອຈາກທໍາມະຊາດ. "HW, Percival